Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

1. 27. 11 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (11)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání

2.

1/IV/12/ZK

Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana kraje

Lena Mlejnková

3.

Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého kraje

4.

2/IV/12/ZK

Volba ověřovatelů zápisu

Lena Mlejnková

5.

3/IV/12/ZK

Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková

6.

4/IV/12/ZK

Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková

7.

5/IV/12/ZK

Potvrzení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková

8.

6/IV/12/ZK

Volba členů návrhové komise

Lena Mlejnková

9.

7/IV/12/ZK

Potvrzení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

10.

8/IV/12/ZK

Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

11.

9/IV/12/ZK

Volba členů volební komise

Lena Mlejnková

12.

10/IV/12/ZK

Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

13.

11/IV/12/ZK

Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

14.

12/IV/12/ZK

Určení jednotlivých resortů

Lena Mlejnková

15.

13/IV/12/ZK

Volba hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

16.

14/IV/12/ZK

Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

17.

15/IV/12/ZK

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

18.

16/IV/12/ZK

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

19.

17/IV/12/ZK

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

20.

18/IV/12/ZK

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

21.

19/IV/12/ZK

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

22.

20/IV/12/ZK

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

23.

21/IV/12/ZK

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

24.

22/IV/12/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 295/12 - zapojení finančních prostředků ze Souhrnné žádosti o dotaci z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU č. 5 a č. 6 do rozpočtu Libereckého kraje a poskytnutí účelových dotací oprávněným žadatelům

RNDr. Vít Příkaský

024_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
024_P02_RoPD_LK_ZP_5
024_P03_RoPD_LK_ZP_6

25.

Programové prohlášení koalice Libereckého kraje a jednotlivých resortů

Bc. Martin Půta

26.

23/IV/12/ZK

Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů jednotlivých výborů

Bc. Martin Půta

27.

24/IV/12/ZK

Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj

Bc. Martin Půta

28.

Náměty a připomínky

29.

25/IV/12/ZK

Návrh na zrušení usnesení Rady Libereckého kraje

Martin Půta