Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

30. 10. 2018 - Návrh programu 09. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 9. 2018

2. 001_P01_zapis_8_ZK_25_9_2018

2.

386/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

387/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

388/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

7. 005_P01_navrh_programu_9_ZK_dne_30_10_2018

6.

389/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

1. 006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK

7.

390/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 16. října 2018

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_RK_17_18_09_2018_vypis_usn
3. 007_P03_mRK_17_20_09_2018_vypis_usn
4. 007_P04_mRK_18_25_09_2018_vypis_usn
5. 007_P05_RK_18_09_10_2018_vypis_usn

8.

391/18/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3304/2018 s městem Nový Bor – oprava zjevné chyby v psaní

Martin Půta

1. 008_P01_OLP_3304_2018_dodatek
2. 008_P02_OLP_3304

9.

392/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/2018, kterým se snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 – působnosti odboru informatiky

Ing. Jitka Volfová

1. 9_P01_ZRRO_331

10.

393/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_GP_Jablonec_nad_Nisou

11.

394/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_GP_Benesovice_u_Vselibic_2018_08_004
3. 011_P02_GP_Benesovice_u_Vselibic_2018_08_005
7. 011_P03_GP_Benesovice_u_Vselibic_2018_08_006
8. 011_P04_GP_Benesovice_u_Vselibic_2018_08_050
10. 011_P05_GP_Lomnice_nad_Popelkou
14. 011_P07_ruzickovi_tuhan_GP
15. 011_P08_cedlinovi_janov_nad_nisou_GP
19. 011_P06_situace_albrechtice_v_jiz_horach

1.

pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/004)

2.

pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/005)

3.

pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/006)

4.

pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/050)

5.

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2018/08/066)

6.

pozemku v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách (FAMA 2018/08/007)

7.

pozemků v k.ú. Tuhaň u Dubé (FAMA 2018/08/018)

8.

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2018/08/068)

12.

395/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Jilemnice

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Roztoky_u_Jilemnice

13.

396/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 296/18 – poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 013_P01_ZR_RO_296_18_XLS
2. 013_P02_Vzor_smlouvy_DOC

14.

397/18/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – úprava indikátorů ve smlouvě o dotaci/příspěvku zřizovatele – financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda

5. 014_P01_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotaci

15.

398/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování 2019)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_ZR_RO_308_18_XLS
2. 015_P02_Bodove_hodnoceni_DOC
3. 015_P03_Vzor_smlouvy_DOC

16.

399/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

2. 016_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
5. 016_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_322_18
7. 016_P03_Zadost_o_presun_financnich_prostredku

17.

400/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/18, snížení kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení výdajů v kapitoly 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Studie Křišťálové údolí

Ing. Květa Vinklátová

1. 017_P01_ZRRO_293_1707_1407

18.

401/18/ZK

Revokace části usnesení č. 138/18/ZK z 24. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace paní Anně Adamcové

Ing. Květa Vinklátová

1. 018_P01_Odmitnuti_dotace_Anna_Adamcova

19.

402/18/ZK

Dodatek ke smlouvě č. OLP/2350/2018 s panem Petrem Kujanem a dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2410/2018 s paní PhDr. Magdalenou Landovou

Ing. Květa Vinklátová

2. 019_P02_Dodatek_k_OLP-2350_2018_Petr_Kujan
3. 019_P03_Zadost_o_zmenu_Magdalena_Landova
4. 019_P04_Dodatek_c.1_k_OLP_2410_2018_Landova
10. 019_P01_Zadost_o_zmenu_Petr_Kujan

20.

403/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/2018 snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové dotace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádného neinvestičního účelového příspěvku Muzeu Českého ráje, příspěvkové organizaci na akci „Oprava barokních koníren při čp. 70“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Ing. Květa Vinklátová

1. 020_P01_ZRRO_332_18

21.

404/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 021_P01_ZR_RO_3_Lesnicky_fond_LK
2. 021_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 021_P03_vzor_smlouvy
4. 021_P04_Program

22.

405/18/ZK

Zapojení Libereckého kraje do kofinancování projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby hnědouhelného dolu Turów

Jiří Löffelmann

1. 022_P01_Pravidla_MZe_129_300
2. 022_P02_seznam_opatreni

23.

406/18/ZK

Změna termínu realizace projektu – Obec Plavy OLP/4555/2016, Obec Čtveřín OLP/3230/2017

Jiří Löffelmann

1. 023_P01_dodatek2_Plavy
2. 023_P02_dodatek1_Ctverin
3. 023_P03_zadost_Plavy
4. 023_P04_zadost_Ctverin

24.

407/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 024_P01_Celkova_situace_stavby

25.

408/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“

Ing. Radka Loučková Kotasová

3. 025_P01_celkova_situace_stavby

26.

409/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

27.

410/18/ZK

Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska

Jiří Löffelmann

4. 027_P01_Zadost_o_zmenu_Stvolinky
5. 027_P02_Zadost_o_zmenu_Bily_Potok
6. 027_P03_Zadost_o_zmenu_SO_Novoborska

28.

411/18/ZK

Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Dětřichov – OLP/4806/2018

Jiří Löffelmann

1. 028_P01_Zadost_obce_Detrichov
2. 028_P02_OLP_4806_2018
3. 028_P03_dodatek_c_1_k_OLP_4806_2018

29.

412/18/ZK

Změna termínu realizace – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“

Petr Tulpa

1. 029_P01_dodatek_OLP_2029_2018_Turnov
6. 029_P02_zadost_Turnov_Gym_fasada

30.

413/18/ZK

Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež Masarykově základní škole Zásada a zapsanému spolku Papyrea Zdislava

Petr Tulpa

1. 030_P01_Oznameni_o_nerealizaci_projektu_OLP_2747_2
3. 030_P02_Oznameni_o_nerealizaci_projektu_OLP_2912_2
5. 030_P03_Oznameni_o_nerealizaci_projektu_OLP_3018_2
7. 030_P04_Dohoda_o_zruseni_Masarykova_ZS_Zasada
9. 030_P05_Dohoda_o_zruseni_Masarykova_ZS_Zasada
11. 030_P06_Dohoda_o_zruseni_Papyrea_zapsany_spolek

31.

414/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/18 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a 914 04 Působnosti/ odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pro zajištění Burzy středních škol v České Lípě

Petr Tulpa

1. 031_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_327_18

32.

415/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 032_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_314_18
3. 032_P02_vzor_smlouvy_ZK

33.

416/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018

Petr Tulpa

1. 033_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_316_18
3. 033_P02_vzor_smlouvy_Podpora_sport_infrastruktury_

34.

417/18/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018 o poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje na projekt 47. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty

Petr Tulpa

1. 034_P01_Dodatek_c_1_OLP_3720_2018
3. 034_P02_Smlouva_OLP_3720_2018_HZSLK
5. 034_P03_Zadost_o_zmenu_projektu

35.

418/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 295/18 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „silniční doprava a hospodářství“

Marek Pieter

1. 035_P01_tabulky_ZR-RO_295-18

36.

419/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, individuální dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

1. 036_P01_tabulky_ZR-RO_310-18
2. 036_P02_zadost_cesky_dub
3. 036_P02A_studie_cesky_dub
4. 036_P02B_Zeus
5. 036_P03_zadost_autodrom
6. 036_P04_zadost_oldrichov
7. 036_P05_smlouva_OLP_4916_2018_Cesky_Dub
8. 036_P06_smlouva_OLP_4918_2018_autodrom
9. 036_P07_smlouva_OLP_4917_2018_oldrichov

37.

420/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „zmapování stavu alejí ve 4 oblastech LK“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

1. 037_P01_tabulky_ZR-RO_313-18
2. 037_P02_mapa_vybranych_oblasti

38.

421/18/ZK

Dodatky č. 1 ke smlouvám OLP/3824/2018 a OLP/3826/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Obec Rádlo

Marek Pieter

1. 038_P01_zadost
2. 038_P02_zadost
3. 038_P03_zadost
4. 038_P04_Dodatek_1_OLP_3824_2018_fri
5. 038_P05_Dodatek_1_OLP_3826_2018_fri
6. 038_P06_Dodatek_1_OLP_3937_2018_fri

39.

422/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 5. 9. 2018 do 9. 10. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 039_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_05.09.2018_do

b)

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Marek Pieter

1. 039_b_DZ_Neudrzovane_useky
2. 039_b_P01_Narizeni_kraje_2016_neudrzovane_useky
3. 039_b_P02_ZimniUdrzba_neudrzovane_2018_2019

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 039_c_Plneni_rozpoctu_01_09_2018
2. 039_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_09_2018

d)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2019"

Mgr. Pavel Svoboda

1. 039_d_P01_kosilka_Zpis
2. 039_d_P02_Zadost
3. 039_d_P03_Prilohy

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

3. 039_e_prehled_VZ_16._a_17.RK_a_17._a_18.mRK

f)

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Sdružením místních samospráv České republiky

Martin Půta

2. 039_f_P01_memorandum_LK
3. 039_f_P02_dopis_SMSCR
7. 039_f_DZ_ZK_memorandum

g)

Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech s.r.o.

Martin Půta

1. 042_g_kosilka_a_dz_denso
2. 042_P01_podekovani_denso

h)

Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ v souvislosti se závěry škodní komise KÚ LK

Mgr. René Havlík

1. 039_h_P01_Kosilka_Zpis.doc
2. 039_h_P02_protokol_SK
3. 039_h_P03_rozhodnuti_SK

40.

40

Náměty a připomínky

41.

423/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2345/2018 s Náboženskou obcí církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2407/2018 s Římskokatolickou farností Rokytnice nad Jizerou,dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2346/2018 s panem Petrem Knobem a paní Jaroslavou Knobovou, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4351/2018 s panem Alexandrem Lavdovským a dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 041_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Nabozensk
2. 041_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2345_2018
3. 041_P03_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_RKF_Rokyt
4. 041_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2407_2018
5. 041_P05_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Petr_Knob
6. 041_P06_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2346_2018_Petr_Kn
7. 041_P07_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace_Lav
8. 041_P08_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_4351_2018
9. 041_P09_Odmitnuti_ucelove_dotace_Ester_Havlova
10. 041_P10_Dohoda_o_zruseni_zavazku_Ester_Havlova

42.

424/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů

Ing. Michal Kříž

5. 042_P01_usneseni_ANO_2011
9. 042_P02_usneseni_ANO_2011_Svobodova_Cech
10. 042_P03_souhlas_s_nominaci_Ondrej_Hink
11. 042_P04_souhlas_s_nominaci_Jaroslav_Cech