Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

30. 01. 2018 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 19. 12. 2017

1. zapis_11_ZK_19.12.2017

2.

3/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

1/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

2/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

2. 005_P01_navrh_programu_1_ZK

6.

4/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

5/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018

Martin Půta

8. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
9. 007_P02_21_RK_05_12_2017
10. 007_P03_29_mRK_11_12_2017
11. 007_P04_22_RK_19_12_2017
12. 007_P05_30_mRK_21_12_2017
13. 007_P06_31_mRK_30_12_2017
14. 007_P07_01_RK_09_01_2018
15. 007_P08_01_mRK_15_01

8.

6/18/ZK

Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta

1. 008_P01_Oblast_podpory_PO
2. 008_P02_Vyhlaseni_programu_1_1
3. 008_P03_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_1
4. 008_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_1
7. 008_P07_smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_2
8. 008_P08_Vyhlaseni_programu_1_3
9. 008_P09_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_3
10. 008_P10_smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_3
12. 008_P05_Vyhlaseni_programu_1_2
13. 008_P06_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_2

9.

7/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec

Martin Půta

3. 009_P03_zadost_ceskeho_cerveneho_krize
4. 009_P04_Vypis_ze_zaveru_bezpecnostni_rady
5. 009_P05_navrh_smlouvy
6. 009_P01_zmena_rozpoctu_rozpoctove_opatreni
7. 009_P02_vliv_na_celkovou_bilanci

10.

8/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

Ing. Jitka Volfová

2. 010_P02_GP

11.

9/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_smlouva_4248_2017
3. 011_P02_smlouva_4249_2017
4. 011_P03_smlouva_4250_2017
5. 011_P05_GP_1613_1_ku_hejnice
6. 011_P06_GP_1614_1_ku_hejnice
7. 011_P07_GP_1615_1_ku_hejnice

1)

pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova

2)

pozemků v k.ú. Svojkov

3)

pozemků v k.ú. Hejnice

12.

10/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Studenec u Horek (FAMA 2017/11/064)

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Studenec_u_Horek

13.

11/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_mapa_GP_Zalesn_Lhota
2. 013_P02_mapa_Zalesn_Lhota_ZETKA

1)

pozemků v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/024)

2)

pozemku v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/027)

14.

12/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Janov nad Nisou a v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Janov_n_N_Bedrichov_Jablonce_n_N

15.

13/18/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru - pozemku v k.ú. Česká Lípa

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_mapa_Ceska_Lipa

16.

14/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_GP_Polevsko
2. 016_P02_GP_Chlum_u_Dube

1)

pozemku v k.ú. Polevsko

2)

pozemku v k.ú. Chlum u Dubé

17.

15/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_GP_Skuhrov_u_Zelezneho_Brodu

18.

16/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku a distribučního zařízení v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_foto_Kamenicky_Senov

19.

17/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

1. 019_P01_ZR_RO_05_18
2. 019_P02_smlouva_o_dotaci_socialni_sluzby
3. 019_P03_smlouva_prevence

20.

18/18/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 020_P01_pozvanka_mimoradna_VH_KNL

21.

19/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2017

Jiří Löffelmann

2. 021_P02_ZR_RO_1_tabulky
3. 021_P03_ZR_RO_1_DFLK_vzor_smlouvy
4. 021_P01_ZR_RO_1_DFLK_hodnotici_tabulka

22.

20/18/ZK

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2018

Jiří Löffelmann

1. 022_P01_Navrh_programu
2. 022_P02_Navrh_programu_s_vyznacenim_zmen
3. 022_P03_vzor_zadosti
4. 022_P04_vzor_prilohy_k_zadosti
5. 022_P05_vzor_registrace_zadatele
6. 022_P06_vzor_smlouvy

23.

21/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z.s., v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018

Jiří Löffelmann

1. 023_P01_smlouva_PB
2. 023_P02_Zadost_o_dotaci_PB

24.

22/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 024_P01_ZRRO2_tabulky

25.

23/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 – Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_ZRRO3_tabulky

26.

24/18/ZK

Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice

Jiří Löffelmann

1. 026_P01_Zadost_Dolni_Rasnice

27.

25/18/ZK

Žádost o změnu projektu „Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice“ příjemce obec Rynoltice

Jiří Löffelmann

28.

26/18/ZK

Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 028_P01_Vizualizace_projektu

29.

27/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu kraje – Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – financování podnikatelského inkubátoru v roce 2018

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 029_p01_tabulky_zrro_19_18
2. 029_p02_cinnosti
3. 029_p03_odhad
5. 029_P04_Smlouva_dotacni

30.

28/18/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018

Petr Tulpa

3. 030_P01_DP_4_23_sportovni_akce_prg_(2383257)
4. 030_P02_DP_4_26_sportovni_cinnost_po_projednani_(2

31.

29/18/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2018

Petr Tulpa

5. 031_P01_Vyhlaseni_programu_4_1_(2383257)
6. 031_P02_Vyhlaseni_programu_4_3_(2383257)
7. 031_P03_Vyhlaseni_programu_4_4_(2383257)
8. 031_P04_Vyhlaseni_programu_4_7_(2383257)
9. 031_P01pp_Vyhlaseni_programu_4_1_po_projednani

32.

30/18/ZK

Žádosti sportovních subjektů o zařazení dalších sportů do programu Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019

Petr Tulpa

2. 032_P01_zadosti_sportovnich_subjektu_(2383257)

33.

31/18/ZK

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020

Petr Tulpa

1.

3. 033_P01pp_Plan_rozvoje_sportu_upraveno

34.

32/18/ZK

Vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory DOPRAVA

Marek Pieter

1. 034_P01_Vyhlaseni_6_1_RK
2. 034_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
3. 034_P03_vzor_zadost_o_dotaci
4. 034_P04_vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace_6_1
5. 034_P05_vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace_6_3

35.

33/18/ZK

Písemné informace

příslušní členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. 2017 do 9. 1. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 035_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK

b)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 035_b_Cestovni_nahrady_2018

c)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 5. – 30. 11. 2017

Martin Půta

1. P01_prehled_ZPC_05_11_2017

d)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017

Petr Tulpa

1. 35_d_ZK_statisticke_vykazy_MS_ZS_SD_2017
2. 035_d_P02-P04_MS_ZS_SD_SK_sumar_2017

e)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2017

Petr Tulpa

1. 35_e_ZK_statisticke_vykazy_SS_2017
2. 035_e_P02_SS_sumar_2017

f)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2017

Petr Tulpa

1. 035_f_ZK_statisticke_vykazy_DD_DDM_DM_2017
2. 035_f_P02-P04_DD_DDM_DM_sumar_2017

g)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017

Petr Tulpa

1. 035_g_ZK_statisticke_vykazy_PPP_SPC_2017
2. 035_g_P02-P03_PPP_SPC_sumar_2017

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje a na 29. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 035_h_prehled_VZ_21.,22.RK_a_29.,30.,31.mRK

i)

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“

Mgr. René Havlík

1. 035_i
2. 035_i_P01_R194_2017_nabyti_podilu_koupe_zavodu
3. 035_i_P02_oznameni_o_pokracovani_spravniho_rizeni

36.

40/18/ZK

Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace

Marek Pieter

4. 036_P01_zakladaci_listina_sro
5. 036_P02_predbezne_opatreni
6. 036_P03_rozhodnuti_csad_rozklad
7. 036_P04_zivotopis

37.

34/18/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

38.

35/18/ZK

Převod movitého majetku, vybavení speciální výslechové místnosti, na Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Martin Půta

1. 038_P01_fotodokumentace

39.

36/18/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

40.

37/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 040_P01_Priloha_c_1_ZR_RO_c_30_18
2. 040_P02_Priloha_c_2_Bilance_DFLK

41.

38/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 041_P01_ZR_RO_22_18
2. 041_P02_Popis_zpusobu_rozdeleni_cerpani
3. 041_P03_Rozhodnuti_MPSV_2018
4. 041_P04_Smlouva_dotace_2018

42.

39/18/ZK

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

1. 042_P01_Akcni_plan_2018_II_aktualizace
2. 042_P02_Prehled_zmen_ZS_LK_III
3. 042_P03_Zakladni_sit_2018_2020_III

43.

43

Náměty a připomínky

44.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje