Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 01. 2013 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2012, určení zapisovatelky

2.

1/13/ZK

Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

3.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

4.

2/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

5.

3/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

6.

5/13/ZK

Novela Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

006_P01_JRZK_vyznac_zmeny
006_P02_JRZK_nove_zneni

7.

4/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

8.

Návrh programu

9.

6/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

10.

7/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

010_P01_dilci_zprava_resort_kultury
010_P02_dilci_zprava_resort_ziv_prostredi
010_P03_dilci_zprava_resort_dopravy
010_P04_dilci_zprava_resort_reg_rozvoj
010_P05_dilci_zprava_resort_skolstvi
010_P06_dilci_zprava_resort_ekonomiky
010_P07_dilci_zprava_resort_zdravotnictvi
010_P08_dilci_zprava_resort_socialni_veci
010_P09_dilci_zprava_hejtman

11.

Změna názvu Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

12.

9/13/ZK

Volba člena do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

13.

10/13/ZK

Změna ve výboru finančním zastupitelstva kraje - odvolání, odstoupení a volba nového předsedy výboru zastupitelstva kraje

Martin Půta

013_P01_rezignace

14.

11/13/ZK

Volba člena do Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

15.

Volba člena do Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

16.

8/13/ZK

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

17.

12/13/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Josefův Důl

Martin Půta

017_P01_zadost_starosty_obce_prodlouzeni_Josefuv_D

18.

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Marek Pieter

19.

13/13/ZK

Záměr budoucího využití objektu Výzkumného ústavu textilních strojů

Martin Půta

019_P01_zaver_posudku

20.

14/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Benešov u Semil

Marek Pieter

020_P01_mapa_Benesov_u_Semil

21.

15/13/ZK

Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem

Marek Pieter

021_P01_mapa_Ludvikov_pod_Smrkem

22.

16/13/ZK

Majetkoprávní operace - prodeje:

Marek Pieter

022_P01_GP_Liberec
022_P02_GP_Bela_u_Stare_Paky
022_P03_GP_Benesov_u_Semil
022_P04_nakres_Bily_Kostel

1.

pozemku v k.ú. Liberec

2.

pozemky v k.ú. Bělá u Staré Paky

3.

pozemku v k.ú. Benešov u Semil

4.

nemovitostí v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

23.

17/13/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitostem v k.ú. Semily

Marek Pieter

023_P01_mapa_Semily

24.

18/13/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

024_P01_mapa_Horni_Rokytnice
024_P02_GP_Krasna_Studanka
024_P03_mapa_Hradek_n_N

1.

nemovitostí v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

2.

nemovitostí v k.ú. Krásná Studánka

3.

nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

25.

19/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

025_P01_byt_1682_2
025_P02_byt_1682_3_Turnov
025_P03_byt_1632_4

1.

bytové jednotky č. 1682/2 v k.ú. Turnov

2.

bytové jednotky č. 1682/3 v k.ú. Turnov

3.

bytové jednotky č. 1682/4 v k.ú. Turnov

26.

20/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

026_P01_GP_Ohrazenice
026_P02_GP_Lomnice_n_P
026_P02_GP_Nova_Ves_n_P
026_P03_GP_Karlovice
026_P04_GP_Dolni_Pertoltice
026_P05_GP_Mesto_Hodkovice_nad_Mohelkou
026_P06_mapa_Machnin

1.

pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova

2.

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou a k.ú. Nová Ves nad Popelkou

3.

pozemku v k.ú. Karlovice

4.

pozemku v k.ú. Dolní Pertoltice

5.

pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

6.

stavby cyklostezky v k.ú. Machnín

27.

21/13/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

Marek Pieter

027_P01_GP_Hodkovice_nad_Mohelkou

28.

22/13/ZK

Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce

Marek Pieter

028_P02_GP_Rochlice

29.

23/13/ZK

Souhrnná zpráva o aktuálním stavu rekonstrukce městských lázní na objekt Oblastní galerie v Liberci a závazek financování akce „Interiér městských lázní – nového objektu Oblastní galerie“ v letech 2013 - 2014

PhDr. Hana Maierová

30.

24/13/ZK

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Bc. Zuzana Kocumová

030_P01_smlouva_vykon_funkce_KNL_zastupce_kraje
030_P02_smlouva_vykon_funkce_KNL

31.

25/13/ZK

Obnova silnice po povodních v roce 2010 - silnice III/27252 Vítkov

Vladimír Mastník

32.

26/13/ZK

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod

Ivana Hujerová

33.

27/13/ZK

Změna zřizovací listiny Centra vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace

Alena Losová,dipl. um.

033_P01_ZL_CVLK_platna_od_1_2_2013_navrh

34.

28/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 01/13 – úprava kapitoly působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – Stipendijní program Libereckého kraje v roce 2013

Alena Losová,dipl. um.

034_P01_P02_ZR_1_13
034_P03_Vzor_Smlouvy
034_P04_Stipendijni_program_2012_2013
034_P05_Stipendijni_program_informace

35.

29/13/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 4. 12. 2012 do 31.12.2012

Marek Pieter

0035_a_Kosilka
0035_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_4.12._do_31.

b)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 1. 1. 2013 do 8. 1. 2013

Marek Pieter

0035_b_Kosilka
0035_b_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_1.1._do_8.1.

c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 21., 23., 24., 25., 26. a 27. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

035_c_prehled_VZ_z_21.mRK_23.RK_24.mRK_25.mRK_26.m

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1./IV a 2./IV zasedání rady kraje

Marek Pieter

035_d_prehled_VZ_z_1.IV_RK_a_2.IV_RK

e)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad na rok 2013

Marek Pieter

0035_e_Kosilka
0035_e_Uprava_cestovnich_nahrad_stravneho_2013

f)

Informace o stavu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Martin Půta

035_f_stavZUR

g)

Informace o zvolených místopředsedech výborů Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

035_P01_g_volba_mistopredsedu_vyboru

h)

Informace o odměnách stanovených za účast v dozorčích radách v obchodních společnostech s účastí Libereckého kraje

Martin Půta

035_P01_kosilka_do_ZK_PI
035_P01_priloha

i)

Nařízení Libereckého kraje č. 18/2012 o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma

Josef Jadrný

P01_35_i_soupis_parcel
P02_35_i_Zahradky_seznam_souradnic_lomovych_bodu
P03_35_i_Zahradky_kosilka_ZK
P04_35_i_narizeni_nove
P05_35_i_Zahradky
P06_35_i_Zahradky
P07_35_i_DZ

j)

Informace o stavu zaměstnanosti 10/2012

Alena Losová,dipl. um.

035_j_Informace_zamestn_10_12
035_j_P01_Infromace_zamestn_10_2012

k)

Informace o stavu zaměstnanosti 11/2012

Alena Losová,dipl. um.

035_k_Informace_o_stavu_zamestnanosti_11_12
035_k_P01_tabulka

l)

Seznam zástupců Libereckého kraje do poradních orgánů Asociace krajů České republiky

Martin Půta

035_P01_l_seznam_zastupcu_AKCR

m)

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Bc. Zuzana Kocumová

035_m_zatepleni_NsP_CL
035_m_P01_Ocekavane_investice_NsP_dle_prezentace
035_m_P02_PUR
035_m_P02_zamer_ZP_uveru_NsPCL

n)

Projekt Zdravý Liberecký kraj - Pověření politického zástupce pro realizaci projektu

Ivana Hujerová

035_PI_n_Politik_pro_projekt_ZLK
035_n_P01_Deklarace_Zdravy_LK
035_n_P02_Deklarace_info_o_dokumentech
035_n_P03_NSZM_Stanovy
035_n_P04_Slozeni_PS_ZLK

o)

Návrh na zřízení komisí rady kraje

Martin Půta

035_o_P01_komise_RK

36.

Náměty a připomínky

37.

31/13/ZK

Návrh odměn v dozorčí radě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Bc. Zuzana Kocumová

38.

30/13/ZK

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Bc. Zuzana Kocumová

038_P01pp_Ocekavane_investice_NsP_dle_prezentace
038_P02pp_PUR
038_P02pp_zamer_ZP_uveru_NsPCL