Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 09. 2017 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 8. 2017

Martin Půta

2.

364/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

365/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

366/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

367/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

368/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 16. srpna do 11. září 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_14_RK_21-08_2017
3. 007_P03_usneseni_15_RK_05_09_2017
4. 007_P04_usneseni_22_mRK_22_16_08_2017
5. 007_P05_usneseni_23_mRK_11_09_2017

8.

370/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_Harrachov
2. 008_P02_dodatek_1_sml_1952_2017
3. 008_P03_Puvodni_sml_1952

9.

371/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce

Martin Půta

1. 009_P01_Zadost_Studenec
2. 009_P02_dodatek_1_sml_1281_2017
3. 009_P03_Puvodni_sml_Studenec1281

10.

372/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ

Martin Půta

1. 010_P01_Zadost_o_dotaci
2. 010_P02_Realizace_projektu_KPBI_2017
3. 010_P03_RO_257_17_a_vliv_PaV
4. 010_P04_Smlouva_OPL_2668_2017

11.

373/17/ZK

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_SVR_2018-2021_textova_cast
2. 011_P02_SVR_2018-2021_tabulkova_cast

12.

374/17/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko (FAMA 2017/05/035)

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Polevsko_Horni_Prysk

13.

375/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_mapa_Tanvald
2. 013_P02_mapa_Slana

1)

pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)

2)

pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)

14.

376/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Breckovi

15.

377/17/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Košťálov

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_smlouva_1745_2017
2. 015_P02_mapa_Kostalov

16.

378/17/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Tachov u Doks

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_GP_Tachov_u_Doks

17.

379/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Brniště

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_GP_Brniste

18.

380/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: pozemků v k.ú. Harrachov

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_GP_Harrachov

19.

381/17/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 244/17/ZK v bodě 2)

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_dopis_Reha
2. 015_P02_mapa_Arnultovice_u_Noveho_Boru

20.

382/17/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 020_P01_Prehled_zmen_ZS_LK_2017
3. 020_P02_Zakladni_sit_2017

21.

383/17/ZK

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

3. 021_P01_Akcni_plan_2018
4. 021_P02_Prehled_zmen_ZS_LK
5. 021_P03_Zakladni_sit_2018_2020

22.

384/17/ZK

Poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném provozu

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 022_P01_Smlouva_OLP_3055_2017_Hospic_sv_Zdislavy
2. 022_P02_Smlouva_OLP_3056_2017_Krajska_nemocnice_Li
3. 022_P03_Smlouva_OLP_3063_2017_MMN
4. 022_P04_Smlouva_OLP_3064_2017_Nemocnice_Frydlant
5. 022_P05_Smlouva_OLP_3065_2017_Nemocnice_Jablonec_n
6. 022_P06_Smlouva_OLP_3067_2017_Nemocnice_nasledne_p
7. 022_P07_Smlouva_OLP_3069_2017_Nemocnice_s_poliklin
8. 022_P08_Smlouva_OLP_3070_2017_Nemocnice_Tanvald
9. 022_P09_Smlouva_OLP_3071_2017_Ustav_chirurgie_ruky

23.

385/17/ZK

Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 023_P01_smlouva_OLP_3116_2017_Cesky_Dub_

24.

386/17/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

4. 024_P01_Pozvanka_VH_KNL_16_10_2017
5. 024_P02_dopis_zadost_svolani_VH_KNL
6. 024_P03_memorandum_o_superalianci

25.

387/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Ing. Květa Vinklátová

1. 025_P01_RO_268_17

26.

388/17/ZK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 026_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_Mesto_Duba_(23069
2. 026_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1806_2017_Mesto
3. 026_P03_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_Obec_Mirova_p
4. 026_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2118_2017_Obec_Mi

27.

389/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_hodnoceni_souhrnna_tabulka
2. 027_P02_tabulky_ZR_RO265
3. 027_P03_vzor_smlouvy

28.

390/17/ZK

Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Jiří Löffelmann

1. 028_P01_zadost_Zandov

29.

391/17/ZK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti

Jiří Löffelmann

1. 029_P01_Statek_ZL_2017
2. 029_P02_Statek_ZL_2014
3. 029_P03_Statek_ZL_RK_VH

30.

392/17/ZK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“, předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017

Jiří Löffelmann

1. 030_P01_Sk_statek_NFV_zadost
2. 030_P02_Sk_statek_NFV_dohoda
3. 030_P03_Sk_statek_NFV_DR

31.

393/17/ZK

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 031_P01_tabulky_ZR_RO_00_17

32.

394/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_P01_Hodnotici_formular_2.5
2. 032_P02_ZR_RO_266_17
3. 032_P03_2.5_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_reg_v
4. 032_P04_Vyhlaseni_programu

33.

395/17/ZK

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí

Ing. Radka Loučková Kotasová

4. 033_P03_zadost_Kotliky
5. 033_P02_Vzor_smlouvy_KD_II
6. 033_P01_Program_KD_II

34.

396/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 034_P01_ZR_RO_261_17_Kotlikove_dotace_II

35.

397/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

36.

398/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

37.

399/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

38.

402/17/ZK

Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

39.

403/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková organizace

Petr Tulpa

2. 039_P01_Zadost_o_prominuti_ZS_Ponikla_(2306561)

40.

404/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

2. 040_p_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_254_17_(2316478)

41.

369/17/ZK

Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019

Petr Tulpa

1. 041_P01_Prihlaska_LK_poradatelstvi_Her_IX_letni_ol

42.

405/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže

Petr Tulpa

1. 042_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_271_17_(2306561)

43.

406/17/ZK

Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016

Marek Pieter

1. 043_P01_Dodatek_1_dohoda_LK_ZVON_UK_OSN_II_CZ+DE
2. 043_P02_Dohoda_LK_ZVON_UK_OSN_II_CZ+DE
3. 043_P03_Stanovisko_Stockmann_DE

44.

407/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_262-17

45.

408/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 9. 8. do 5. 9. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 045_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_09.08.2017_do

b)

Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům

Ing. Květa Vinklátová

3. 045_b_vyhlaseni_vysledku_souteze_o_nejlepsi_kronik

c)

Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 045_c_Jmenovani_reditele_ZZSLK_Zpis

d)

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – o

Mgr. René Havlík

2. 045_d_P01_rozhodnuti_UOHS
3. 045_d_P02_Rozklad_proti_rozhodnuti
4. 045_d_kosilka

e)

Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

5. 045_e_P01_kosilka_Zpis
6. 045_e_P02_VZ_2016

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 045_f_Plneni_rozpoctu_01_08_2017
2. 045_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_2017

g)

Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury – ePasport“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 045_g_ukonceni_ePasport_Zpis

h)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků

Marek Pieter

1. 045_h_kosilkaZK
2. 045_h_P01_Dodatek_navrh
3. 045_h_P02_Smlouva_SFDI_2017

i)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018"

Mgr. Pavel Svoboda

1. 045_i_P01_kosilka_Zpis
2. 045_i_P02_Zadost

j)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 45_j_VZ_13._a_14.RK_a_21._a_22.mRK

k)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017

Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí ZLK

1. 045_k_P01_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_1.pol_2
2. 045_k_P02_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_1.pol_2

l)

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování osobních nákladů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2017

Mgr. Pavel Svoboda

2. 045_l_Kosilka_Zpis

m)

Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům

Marek Pieter

1. 045_m_kosilkaZK
2. 045_m_P01_Dopis_spolecnosti_BusLine_a.s.
3. 045_m_P02_Protokol_o_zjisteni_poruseni_povinnosti_
4. 045_m_P03_Protokol_o_zjisteni_poruseni_povinnosti_
5. 045_m_P04_Stanovisko_spolecnosti_KORID

46.

409/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý Kostel nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“

Marek Pieter

1. 046_P01_zadost_o_zmenu
2. 046_P02_smlouva_OLP_2510_2017
3. 046_P03_Dodatek_1_OLP_2510_2017

47.

410/17/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů

Ing. Milan Kouřil, předseda klubu ANO 2011

1. 047_P01_souhlas_s_nominaci_Mgr_Svobodova
2. 047_P02_souhlas_s_nominaci_Binderova

48.

400/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

49.

401/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

50.

411/17/ZK

Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

51.

Náměty a připomínky