Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

18. 12. 2018 - Návrh programu 11. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2018

1. 001_P01_zapis_10_ZK_27_11_2018

2.

478/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

479/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

480/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

5. 005_pp_P01_navrh_programu_11_18_12_2018

6.

481/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

3. 006_pp_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK_18_12_2018

7.

482/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. listopadu do 27. listopadu 2018

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
3. 007_P02_RK_21_20_11_2018_vypis_usn
5. 007_P03_21_mRK_26_11_2018_vypis_usn

8.

483/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Martin Půta

1. 008_P01_OLP_5601_2018_Zoologicka_zahrada_Liberec_p
2. 008_P02_a_cestne_prohlaseni_zadatele
3. 008_P02_b_zaverecne_vyuctovani
4. 008_P02_c_zaverecna_zprava

9.

484/18/ZK

Změna počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje

Martin Půta

10.

485/18/ZK

Dodatky č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3352/2018 město Rokytnice nad Jizerou, OLP/3387/2018 obec Syřenov, OLP/3486/2018 město Železný Brod, OLP/3115/2018 obec Heřmanice, OLP/3374/2018 město Stráž pod Ralskem – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Martin Půta

1. 010_P01_Rokytnice_n_J_zadost_o_zmenu_terminu
2. 010_P02_Rokytnice_nad_Jizerou_3352
3. 010_P03_dodatek_3352_rokytnice_nad_jizerou
4. 010_P04_Syrenov_zadost_o_zmenu_terminu
5. 010_P05_Syrenov_3387
6. 010_P06_dodatek_3387_syrenov
7. 010_P07_Zelezny_Brod_zadost_o_prodlouzeni_terminu
8. 010_P08_Zelezny_Brod_3486
9. 010_P09_dodatek_3486_zelezny_brod
10. 010_P10_Hermanice_zadost_o_zmenu_terminu_realizace
11. 010_P11_Hermanice_3115
12. 010_P12_dodatek_3115_hermanice
13. 010_P13_Straz_p_Ralskem_zadost_o_zmenu_terminu_rea
14. 010_P14_Straz_pod_Ralskem_3374
15. 010_P15_dodatek_3374_straz_pod_ralskem

11.

486/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

3. 011_P01_GPschema_Raspenava
5. 011_P02_mapa_Modlibohov

1.

pozemků v k. ú. Raspenava

2.

pozemku v k. ú. Modlibohov

12.

487/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Prichovice_u_Korenova
3. 012_P02_mapa_Vysoke_nad_Jizerou
5. 012_P03_mapa_Mrklov

1.

pozemku v k. ú. Příchovice u Kořenova

2.

pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou

3.

pozemku v k. ú. Mrklov

13.

488/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Desná III

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_GP_828_58_2018

14.

489/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Turnov
3. 014_P02_GP_Jistebsko

1.

pozemků v k. ú. Turnov

2.

pozemků v k. ú. Jistebsko

15.

490/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí darování

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_mapa_Jablonec_Mseno
3. 015_P02_mapa_Jablonne_v_Podjestedi_1
5. 015_P02_mapa_Jablonne_v_Podjestedi_2
7. 015_P03_mapa_Doksy_u_Machova_jezera
9. 015_P04_mapa_Osecna

1.

pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou a k. ú. Mšeno nad Nisou

2.

pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2018/09/012)

3.

pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera

4.

pozemku v k. ú. Osečná

16.

491/18/ZK

Zřízení nové oblasti podpory „Sociální věci“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

3. 016_P01_Predmet_oblasti_podpory_a_program_oblasti_

17.

492/18/ZK

Revokace části usnesení č. 359/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/18 – úprava kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Sociální služby, z programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_ZR_RO_392_18_tabulkova_cast

18.

493/18/ZK

Revokace části usnesení č. 398/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/18 – kapitola 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování 2019)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 018_P01_ZR_RO_388_18_XLS
2. 018_P02_vzdani_se_dotace

19.

494/18/ZK

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 019_P01_Priloha_c_1_ZZS_LK

20.

495/18/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 020_P01_Pozvanka_VH_KNL

21.

496/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, do kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu – Křišťálové údolí

Ing. Květa Vinklátová

1. 021_P01_ZRRO_369_1407_1707

22.

497/18/ZK

Změna zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace a přílohy č. 1 zřizovací listiny Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace a Vlastivědného muzea v České Lípě, příspěvkové organizace

Ing. Květa Vinklátová

1. 022_P01_ZL_Severoceske_muzeum_Liberec
2. 022_P02_priloha_ZL_Muzeum_Ceskeho_raje
3. 022_P03_priloha_ZL_Vlastivedne_muzeum_Ceska_Lipa

23.

498/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 401/18 – úprava kapitol 917 07 Transfery a 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru nálezci souboru 160 ks středověkých mincí – p. Václavu Liškovi

Ing. Květa Vinklátová

1. 055_P01_ZRRO_401_18
2. 023_P02_Znalecky_posudek

24.

499/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018

Jiří Löffelmann

1. 024_P01_ZRRO_381_tabulky
2. 024_P02_navrh_podpory_PVA_2018
3. 024_P03a_5544_smlouva_VHS_Benesov_u_Semil
4. 024_P03b_5545_smlouva_VHS_Rakousy
5. 024_P03c_5586_smlouva_Bela

25.

500/18/ZK

Smlouva o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem Libereckého kraje – APIC

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_Smlouva_o_spolupraci_APIC

26.

501/18/ZK

Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2019

Jiří Löffelmann

1. 026_P01_oblast_podpory
2. 026_P02_vyhlaseni_8_1
3. 026_P03_vyhlaseni_8_2
4. 026_P04_vyhlaseni_8_4
5. 026_P05_vyhlaseni_8_5
6. 026_P06_hodnotici_formular
7. 026_P07_vzor_zadosti
8. 026_P08_vzor_smlouvy

27.

502/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 400/18 – zapojení příjmů do rozpočtu 2018, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší do kapitoly 926 08 – Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_tabulky

28.

503/18/ZK

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění správní rady

Jiří Löffelmann

29.

504/18/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 33

Jiří Löffelmann

30.

505/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Modernizace učeben Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

31.

506/18/ZK

Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 031_P01_2.7_MC_Vyhlaseni_programu_2019
2. 031_P02_2.7_vzor_zadost_o_dotaci_MC_2019
3. 031_P03_2.7_MC_smlouva_o_poskytnuti_dotace_2019
4. 031_P04_2.7_MC_Textova_cast_projektu_MC_2019
5. 031_P05_2.7_prehled_zadosti

32.

507/18/ZK

Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2019

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_P01_vyhled_nakl_vyn
2. 032_P02_Smlouva_dotacni
3. 032_P03_Povereni_ARR_E
7. 032_P04_plneni_cilu_2018
8. 032_P05_plneni_rozp2018
9. 032_P06_cile_2019
10. 032_P07_prezentace

33.

508/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18 – navýšení příjmů z titulu přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU – projekty centra odborného vzdělávání (COV)

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 033_p01_tabulky_ZRRO_386_18

34.

509/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2018

Jiří Löffelmann

1. 034_P01_ZR-RO_380_2018
2. 034_P02_smlouva_Januv_Dul
3. 034_P03_smlouva_Jermanice
4. 034_P04_smlouva_Tatobity
5. 034_P05_smlouva_Zlata_Olesnice

35.

510/18/ZK

Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program Sportovní akce číslo OLP/3291/2018

Petr Tulpa

1. 035_P01_dohoda_o_narovnani_OLP_3291_2018_uprava
3. 035_P02_Zadost_SK_Judo_Novy_Bor

36.

511/18/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s.

Petr Tulpa

1. 036_P01_Zadost_o_prominuti_penale

37.

512/18/ZK

Změna zřizovací listiny – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 037_P01_zrizovaci_listina_DD_ZS_MS_Krompach_1_1_20

38.

513/18/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 – Program volnočasových aktivit, 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže v roce 2019

Petr Tulpa

1. 038_P01_Vyhlaseni_programu_4_1
3. 038_P02_Vyhlaseni_programu_4_3
5. 038_P03_Vyhlaseni_programu_4_4
7. 038_P04_vzor_smlouvy

39.

514/18/ZK

Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji – 1. část

Petr Tulpa

1. 039_P01_smlouva_Jihomoravsky_kraj
3. 039_P02_smlouva_Pardubicky_kraj
6. 039_P03_Plna_moc_Petr_Tulpa

40.

515/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 376/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 040_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_376_18

41.

516/18/ZK

Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy

Marek Pieter

1. 041_P01_Vyhlaseni_6_1_RK
2. 041_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
4. 041_P03_vzor_zadost_o_dotaci
5. 041_P04_smlouva_6_1_fri
6. 041_P05_smlouva_6_3_fri

42.

517/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“

Marek Pieter

1. 042_P01_zadost_o_zmenu_projektu
2. 042_P02_Dodatek_1_OLP_2513_2017_fri

43.

518/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; poskytnutí návratné finanční výpomoci a neinvestiční dotace společnosti KORID LK, spol. s r. o. na předfinancování a spolufinancování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“; Smlouvy se společností KORID LK, spol. s r. o.

Marek Pieter

1. 043_P01_TRANS-BORDERS-uvodni_info
2. 043_P02_tabulky_ZR-RO_395-18
3. 043_P03_smlouva_dotace_KORID_LK_OLP-5595-2018
4. 043_P04_smlouva_NFV_KORID_LK_OLP-5596-2018
5. 043_P05_Priloha_c.1_ke_smlouve_NFV_KORID_LK
6. 043_P06_Priloha_c.2_ke_smlouve_NFV

44.

519/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; Frýdlant, Polevsko, Stráž nad Nisou, Mikroregion Český ráj

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_396-18

45.

520/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 045_P01_tabulky_ZR-RO_398-18
2. 045_P02_mapa_vyber_pro_PD_Novoborsko
3. 045_P03_priorita_Novoborsko

46.

521/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 399/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

1. 046_P01_tabulky_ZR-RO_399-18
2. 046_P02_zadost
3. 046_P03_smlouva_OLP_5617_2018_fri

47.

522/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy LK s.r.o.

Martin Půta

1. 047_P01_tabulky_ZR-RO_406-18

48.

523/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 7. 11. 2018 do 4. 12. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 048_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_07.11.2018_do

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 048_b_Plneni_rozpoctu_01_11_2018
2. 048_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_2018

c)

Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 0048c_Monitoring_PRLK
2. 0048c_P01_Monitoring_2017

d)

Změna organizačního zajištění lékařské pohotovostní služby pro oblast Hrádek nad Nisou

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 048_d_zmena_organizacniho_zajisteni_LPS_Hradek_n_N

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a 21. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 048_e_prehled_VZ_20._a_21.RK_a_21.mRK

f)

Informace o plánovaném rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o souvisejících aktivitách Libereckého kraje

Jiří Löffelmann

1. 048f_Turow

g)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 048_g_P02_Vyrocni_zprava_ARR_HR_2017
5. 048_g_P01_kosilka_ARR

h)

Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou infrastrukturu v letech 2013–2018

Jiří Löffelmann

7. 048_h_P01_Prehled_dotaci_poskytnutych_Libereckym_k

i)

Informace o účelové dotaci MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018

Petr Tulpa

1. 048_i_PI_Informace_ucel_dotace_MSMT_prime_financ
2. 048_i_PI_P01_P03_Rozpocty

j)

Informace o vývoji stavby a havárii stropů při Rekonstrukci budovy Jablonec, Podhorská 717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb, PO

Marek Pieter

1. 048_j_havarie_stropu_skola_Jablonec
2. 048_j_P01_vyjadreni_statika
3. 048_j_P02_zprava

49.

49

Náměty a připomínky

50.

524/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18 – navýšení příjmů rozpočtu 2018 a navýšení výdajů v kapitole 917 08 Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství; závazek spolufinancování kraje v roce 2019 – 2022, poskytnutí individuální dotace na projekt „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“

Jiří Löffelmann

1. 050_P01_ZRRO_tabulky
2. 050_P02_zadost_o_poskytnuti_dotace
3. 050_P03_Smlouva_Srni
4. 050_P03a_Smlouva_priloha_4_Registrace_akce_a_Rozho
5. 050_P03b_Smlouva_priloha_5
8. 050_P04_Stanovisko_SVS_24_1_2018
9. 050_P05_Stanovisko_CIZP_26_1_2018
10. 050_P06_ScVK_vodni_zdroje_17_5_2018
11. 050_P07_stanovisko_SVS_8_10_2018
12. 050_P08_stanovisko_zadatele_31_10_2018
13. 050_P09_Znalecky_posudek_o_cene_nemovite_veci

51.

525/18/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3328/2018 s obcí Proseč pod Ještědem – změna zařazení dotace

Martin Půta

1. 051_P01_Prosec_p_J_zadost_o_zmenu_razeni_projektu
2. 051_P02_Prosec_p_J_zadost_o_poskytnuti_dotace
3. 051_P03_Prosec_p_J_OLP_3328_2018_dodatek
4. 051_P04_Prosec_p_J_OLP_3328_18

52.

526/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 411/18 – úprava kapitol 914 07 Působnosti a 920 07 Kapitálové výdaje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, centrální depozitář pro Liberecký kraj

Ing. Květa Vinklátová

1. 052_P01_ZRRO_403_1407_1707

53.

527/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové dotace v oblasti tělovýchovy a sportu a finančních darů za vynikající sportovní reprezentaci kraje

Petr Tulpa

1. 053_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_413_18
5. 053_P02_OLP_5754_2018_Floorball_CL