Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 09. 2018 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

1. 001_P01_zapis_7_ZK_28_8_2018

2.

346/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

347/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

348/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

5. 005_P01_navrh_programu_8_ZK

6.

349/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

5. 006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK

7.

350/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 15. 8. do 11. 9. 2018

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_vypis_usn_15_RK_15_28_08_2018
3. 007_P03_vypis_usn_16_RK_04_09_2018

8.

351/18/ZK

Změna Statutu Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

1. 008_P01_Statut_KF_LK_RK_4_9_2018
2. 008_P02_2015_statut_KF
3. 008_P03_Vypis_BR
4. 008_P04_sdelni_EO_Statut_KF_2018

9.

352/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18 – úprava rozpočtu v kapitole 917 01 – Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

Martin Půta

1. 009_P01_ZR_RO_276_18_DA_HZ_2018
2. 009_P02_Prehled_zadosti
3. 009_P03_smlouva_Dotace_DA_HZ
4. 009_P04_Dopis_HZSCR

10.

353/18/ZK

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_SVR_2019-2022_textova_cast
2. 010_P02_SVR_2019-2022_tabulkova_cast

11.

354/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Chrastava I

Ing. Jitka Volfová

3. 011_P01_GP_Chrastava_I

12.

355/18/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení budoucí koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_zakres_Horni_Rasnice

13.

356/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_GP_Horni_Rasnice

14.

357/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Roprachtice_01
3. 014_P02_mapa_Roprachtice_02
5. 014_P03_mapa_Mricna_03
7. 014_P04_mapa_Horka_u_Dube_04
9. 014_P05_mapa_Benesov_u_Semil_05

1.

pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/038)

2.

pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/07/022)

3.

pozemků v k.ú. Mříčná (FAMA 2018/07/042)

4.

pozemku v k.ú. Horky u Dubé (FAMA 2018/07/002)

5.

pozemků v k.ú. Benešov u Semil (FAMA 2018/07/021)

15.

358/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01b_Raspenava_GP
2. 015_P02b_GP_benesovice_u_semil
3. 015_P02a_situace_benesovice_u_semil
4. 015_P03_situace_bradlecka_lhota
5. 015_P01a_situace_raspenava

1.

pozemků v k.ú. Raspenava (FAMA 2018/06/052)

2.

pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/06/077)

3.

pozemků v k.ú. Bradlecká Lhota (FAMA 2018/07/032)

16.

359/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18 – úprava kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Sociální služby, z programů 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

Mgr. Pavel Svoboda

1. 016_P01_ZR_RO_280_18_tabulkova_cast
2. 016_P02_Vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace
3. 016_P03_priloha_c_1_smlouvy
4. 016_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria

17.

360/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/18 – snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1253/2016 o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek – přístavba odlehčovacích služeb Turnov

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_ZR_RO_277_18_tabulky
3. 017_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_1253_2016
5. 017_P03_Kopie_zadosti_o_poskytnuti_ucelove_dotace_
7. 017_P04_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_investicni_do

18.

361/18/ZK

Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., a Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 018_P01_Prilohac1_ke_ZL_Domov_a_Centrum_dennich_sl
3. 018_P02_Prilohac1_ke_ZL_Centrum_intervencnich_a_ps
5. 018_P03_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jablonecke_Paseky_2018_

19.

362/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/18 – snížení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

1. 019_P01_ZRRO_290_1407_1707_Individual
2. 019_P02_Smlouva_OLP_4785_2018_SML

20.

363/18/ZK

Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města ČR – dodatek č. 1

Ing. Květa Vinklátová

1. 020_P01_Dodatek_1_Memorandum

21.

364/18/ZK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“

Jiří Löffelmann

1. 021_P01_StrevlikNFV_smlouva
2. 021_P02_StrevlikNFV_smlouva_fond
3. 021_P03_StrevlikNFV_zadost

22.

365/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství

Jiří Löffelmann

1. 022_P01_ZR_RO_273_18_hodnotici_tabulka
2. 022_P02_ZR_RO_273_18_ekonomicke_tabulky
3. 022_P03_ZR_RO_273_18_vzor_smlouvy

23.

366/18/ZK

Záměr spolufinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaném historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“ formou poskytnutí dotace Ing. Vlastimilu Ladýřovi – LADEO

Jiří Löffelmann

1. 023_P01_zadost_dotace_LK
2. 023_P02_Stanovisko_SVS
3. 023_P03_Stanovisko_CIZP
4. 023_P04_ScVK_vodni_zdroje
5. 023_P05_Registrace_akce_a_Rozhodnuti_o_poskytnuti_
6. 023_P06_Kupni_smlouva_Kimos_pila_43_1
7. 023_P07_Kupni_smlouva_Wotan_Forest_43_33
9. 023_P08_System_evidence_kontaminovanych_mist_SEKM
10. 023_P09_Znalecky_posudek_o_cene_nemovite_veci

24.

367/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 024_P01_Celkova_situace_stavby

25.

368/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu “Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“

Ing. Radka Loučková Kotasová

26.

369/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

27.

370/18/ZK

Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Chotyně – OLP/4466/2018

Jiří Löffelmann

1. 0027_P01_Zadost_obce_Chotyne
2. 0027_P02_OLP_4466_2018
3. 0027_P03_dodatek_c_1_k_OLP_4466_2018

28.

371/18/ZK

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Prysk, obec Levínská Olešnice a MR Jizera

Jiří Löffelmann

1. 0028_P01_Zadost_o_zmenu_Prysk
2. 028_P02_Zadost_o_zmenu_Levinska_Olesnice
3. 0028_P03_Zadost_o_zmenu_MR_Jizera

29.

372/18/ZK

Zřízení Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 029_P01_Zamer_transformace_SPZ
3. 029_P02_ZL_SPCLK_LBC_platna_1_7_2019
5. 029_P03_ZL_P01_ZS_MS_pro_telesne_postiz_LBC_platna
7. 029_P04_ZL_P01_ZS_MS_logopedicka_LBC_1_7_2019
9. 029_P05_ZL_ZS_JBC_Liberecka_platna_1_7_2019
12. 029_P06_ZL_PPP_Semily_platna_1_7_2019
14. 029_P07_ZL_ZS_MS_pri_nemocnici_LBC_platna_1_7_2019

30.

373/18/ZK

Změna zápisu Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace v rejstříku škol a školských zařízení

Petr Tulpa

1. 030_P01_ZL_P01_G_SZS_Jilemnice_platna_1_9_2019(Str
5. 030_P02pp_Pruzkum_zajmu_o_pripravovane_studium_n
6. 030_P03pp_SZSaVOSLiberec_OP_CeskaLipa

31.

374/18/ZK

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z. s. – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Petr Tulpa

1. 031_P01_Zadost_o_prominuti_penale_SPRLK

32.

375/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 032_P01_tabulkova_cast_k_ZR_RO_286_18_pp
3. 032_P02_vzor_smlouvy_ZK

33.

376/18/ZK

Rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání

Petr Tulpa

1. 033_P01_stipendijni_rad
3. 033_P01pp_stipendijni_rad_upraveno_po_projednani

34.

377/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; příspěvek pro Město Hrádek nad Nisou

Marek Pieter

1. 034_P01_tabulky_ZR-RO_287-18
2. 034_P02_zadost_hradek_2018
3. 034_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_fri

35.

378/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3934/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Město Rokytnice nad Jizerou na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“

Marek Pieter

1. 035_P01_zadost
2. 035_P02_rokytnice_smlouva_OLP_3934_2018
3. 035_P03_Dodatek_1_OLP_3934_2018

36.

379/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 8. 8. do 4. 9. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 036_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_08.08.2018_do

b)

Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

5. 036_b_P01_kosilka_Zpis
6. 036_b_P02_VZ_2017

c)

Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu přípravy

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_c_DZ_Danube4.0_ZK

d)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2018

Martin Půta

5. 036_d_P01_kosilka_a_dz_prehled_ucasti_clenu_vyboru
6. 036_d_P02_prehled_ucasti_clenu_vyboru_ZK

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 036_e_PI_Plneni_rozpoctu_01_08_2018
2. 036_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_2018

f)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji

Marek Pieter

1. 036_f_DZ
2. 036_f_P01_FRYDLANTSKO_STAV_8.18
3. 036_f_P02_mapa_vyber_pro_PD_Novoborsko
4. 036_f_P03_priorita_Novoborsko
5. 036_f_P04__nove_oblasti_analyza

g)

Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října 2707, příspěvková organizace“ v průběhu přípravy

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_g_Ukonceni_projektu_Svojsikova

h)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období leden–červen 2018

Martin Půta

3. 036_h_P01_kosilka_a_dz_prehled_ucasti_zastupitelu

i)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 16. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 036_i_prehled_VZ_14._a_15.RK_a_16.mRK

j)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2018

Mgr. Roman Baran

1. 036_j_P01_Zprava_o_cinnosti_VZZP

37.

37

Náměty a připomínky

38.

380/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 038_P01_Celkova_situace_stavby

39.

381/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů výborů

Ing. Miloš Tita

1. 039_P01_usneseni_KSCM
2. 039_P02_souhlas_s_nominaci_Ing_Frantisek_Pesek
5. 039_P03_souhlas_s_nominaci_Pavlina_Novakova_Hrabal

40.

382/18/ZK

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2019

Mgr. Pavel Svoboda

1. 040_P01_Metodika_pro_poskytovatele_LK_2019
2. 040_P02_Priloha_metodiky_1
3. 040_P04_Priloha_metodiky_3
4. 040_P03_Priloha_metodiky_2
5. 040_P06_Vyporadani_pripominek
6. 040_P05_Manual_ke_kartam_resenych_potreb

41.

383/18/ZK

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí dotace s Městem Dubá, prodloužení termínu realizace, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2351/2018 a OLP/2423/2018 – změna závazného parametru, a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2400/2018 – změna termínu realizace

Ing. Květa Vinklátová

1. 041_P01_Zadost_o_zmenu_Mesto_Duba
2. 041_P02_Dodatek_c.3_k_OLP_1806_2017_Mesto_Duba
3. 041_P03_Zadost_o_zmenu_Dagmar_Antonova
4. 041_P04_Dodatek_k_OLP-2351_2018_Dagmar_Antonova
5. 041_P05_Zadost_o_zmenu_Mesto_Rokytnice_nad_Jizerou
6. 041_P06_Dodatek_k_OLP-2423_2018_Mesto_Rokytnice_na
7. 041_P07_Zadost_o_zmenu_RKF_Bulovka
8. 041_P08_Dodatek_k_OLP_2400_2018_RKF_Bulovka

42.

384/18/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Marek Pieter

1. 042_P01_pozvanka
3. 042_P02_rezignace

43.

385/18/ZK

Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 043_P01_MEMORANDUM_Nemocnice_FR_bez_EUC