Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 04. 2017 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

2.

144/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

145/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

146/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

147/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

148/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy
2. 007_P02_usneseni_6_RK_04_04_2017

8.

173/17/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

9.

149/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)

Ing. Jitka Volfová

1. 009_P01_mapa_Tanvald

10.

150/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_GP_Hermanice_v_Podjestedi
2. 010_P02_GP_Loucna_nad_Nisou

1)

pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí

2)

pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou

11.

151/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_GP_Sloup_v_Cechach
2. 011_P02_GP_Jestrebi_u_Ceske_Lipy
3. 011_P03_GP_Sobeslavice
4. 011_P04_GP_Smrzovka
5. 011_P04_mapa_Smrzovka
6. 011_P05_GP_Zelezny_Brod
7. 011_P06_GP_Skalice_u_Ceske_Lipy

1)

pozemku v k.ú. Sloup v Čechách

2)

pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy

3)

pozemků v k.ú. Soběslavice

4)

pozemků v k.ú. Smržovka

5)

pozemků v k.ú. Železný Brod

6)

pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy

12.

152/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_GP_Skalice_u_Ceske_Lipy

13.

153/17/ZK

Majetkoprávní operace – směna:

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_GP_Jestrebi_u_Ceske_Lipy
2. 013_P02_GP_Stara_Ves_u_Vysokeho_nad_Jizerou
3. 013_P03_GP_Stara_Ves_u_Vysokeho_nad_Jizerou

1)

pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy

2)

pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)

3)

pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)

14.

154/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_GP_Snehov
2. 014_P02_mapa_Polevsko
3. 014_P03_GP_Janov_nad_Nisou
4. 014_P04_GP_Janov_nad_Nisou
5. 014_P05_GP_Modrisice

1)

pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)

2)

pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)

3)

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)

4)

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)

5)

pozemku v k.ú. Modřišice

15.

155/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_2017_RO_92_17_Tabulky

16.

156/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

3. 016_P03_Smlouva_Centrum_LIRA_DOC
4. 016_P04_Smlouva_Diakonie_CCE_Svetlo_DOC
5. 016_P05_Smlouva_Ambeat_Health_Care_DOC
6. 016_P06_Smlouva_Ceska_unie_neslysicich_DOC
7. 016_P07_Smlouva_FOKUS_Liberec_DOC
8. 016_P01_Tab_ZR_RO_100_17_XLS
9. 016_P02_Smlouva_Oblastni_charita_Jicin_DOC

17.

157/17/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_Zadost_Hasle
2. 017_P02_Zadost_CENTRUM

18.

158/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 018_P01_zadost_reditele
2. 018_P02_ZRRO_104_17_92307
3. 018_P03_smlouva_OLP_922_17

19.

159/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Jiří Löffelmann

1. 019_P01_zadost_SO_Kostalov_Libstat
2. 019_P02_zadost_Osecna

1)

Svazek obcí Košťálov a Libštát

2)

Město Osečná

20.

160/17/ZK

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci na projektu

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 020_P01_Dohoda_o_spolupraci_na_projektu

21.

161/17/ZK

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

22.

162/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 022_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_94-17_(2217399)

23.

163/17/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Petr Tulpa

1. 023_P01_SSRS_JBC_Smetanova_31_12_16_(2217399)
2. 023_P02_ISS_Vysoke_n_J_31_12_16_(2217399)
3. 023_P03_SOS_SOU_CL_31_12_16_(2217399)
4. 023_P04_G_SOS_Jilemnice_31_12_16_(2217399)

1)

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

2)

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

3)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

4)

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

24.

164/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 024_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_99_17_(2217399)
2. 024_P02_vzor_smlouvy_ZK_prima_podpora_2017_(221739

25.

165/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy

Petr Tulpa

1. 025_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_101_17_(2217399)

26.

166/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka

Petr Tulpa

1. 026_P01_Dodatek_c_1_OLP_1633_2016_(2217399)
2. 026_P02_OLP_1633_2016_Memorial_L_Danka_(2217399)
3. 026_P03_Zadost_o_zmenu_projektu_Memorial_LD_(22173

27.

167/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“

Marek Pieter

1. 027_P01_tabulky_ZR-RO_97-17

28.

168/17/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Marek Pieter

1. 028_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny
2. 028_P02_Navrh_zrizovaci_listiny_s_promitnutim_zmen
3. 028_P03_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_25_4_2

29.

169/17/ZK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 029_P01_smlouva_navratna_financni_vypomoc_KSS_LK
2. 029_P02_Priloha_c.1_ke_smlouve_NFV_KSS_LK
3. 029_P03_Priloha_c.2_ke_smlouve_NFV
4. 029_P04_Rozhodnuti_Frydlant-Czocha
5. 029_P05_Priloha_c.1_k_Rozhodnuti_Frydlant-Czocha

30.

170/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“

Marek Pieter

1. 030_P01_zadost
2. 030_P02_smlouva_LIBEREC_6_3_2015
3. 030_P03_dodatek_1_OLP_309_2016

31.

171/17/ZK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 – Ústecký kraj

Marek Pieter

1. 031_P01_Smlouva_LK_UK_2017

32.

172/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 3. 2017 do 4. 4. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 032_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_08.03.2017_do

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 032_b_Plneni_rozpoctu_01_03_2017
2. 032_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_2017

c)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_c_P01_Mistr_tradicni_rukodelne_vyroby

d)

Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016

Marek Pieter

1. 032_kosilka_ZK
2. 032_P01_vyrocni_zprava
3. 032_P02_zprava_nezavisleho_auditora
4. 032_P03_zpravy_o_vztazich

e)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova za rok 2016

Jiří Löffelmann

1. 032_e_P01_Strevlik_zprava_kosilka_ZK
2. 032_e_P02_Strevlik_zprava

f)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

1. 032_f_P01_Duvodova_zprava_Zpis.doc
2. 032_f_P02_Zprava_LK_2016_Zpis.doc

g)

Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_g_Zdravy_LK_a_MA21
2. 032_g_P01_Zprava_o_realizaci_projektu_2016

h)

Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana

Martin Půta

1. 032_h_Zprava_o_vyuctovani_12_hejtmansky_ples

i)

Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

1. 032_i_P01_aktualizace_vyznamnych_akci_LK
3. 032_i_P02_seznam_vyznamnych_akci_2017

j)

Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_j_dz
2. 032_j_P01_Celkova_prehledna_situace_stavby

33.

174/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 033_P01_Priloha_c_1_ZR_RO_c_120_17

34.

175/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 034_P01_RO_118_17

35.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“

Marek Pieter

36.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“

Marek Pieter

37.

Náměty a připomínky