Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 03. 2017 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 2. 2017.

2.

97/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

98/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

99/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

100/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

101/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. 1. 2017 do 13. 3. 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_mRK_2_13_02_17_usn_279_285
3. 007_P03_mRK_3_17_02_usn_286
4. 007_P04_mRK_4_27_02_usn_287-301
5. 007_P05_RK_4_07_03_17_usn_302_428
6. 007_P06_mRK_5_13_03_2017_usn_429_432

8.

102/17/ZK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově

Martin Půta

1. 008_P01_dopis_oznameni
2. 008_P02_vypis_vracench_penez
3. 008_P03_dohoda_zruseni_sml_OLP_4411_2016
4. 008_P04_sml_4411_HZSLK_pozemek

9.

103/17/ZK

Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje

Martin Půta

1. 009_P01_sml_dotace_SHCMS_kraj
2. 009_P02_Zadost_SH_CMS_kraj_sdr

10.

104/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – obec Jindřichovice pod Smrkem

Martin Půta

1. 010_P01_informace_o_zadateli

11.

105/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_ZR-RO_70_17_tabulky_vyporadani_kap_923

12.

106/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapy_situacni_snimky_Straz_pod_Ralskem
2. 012_P02_mapa_Polevsko
3. 012_P03_mapa_Troskovice
4. 012_P04_GP_SNEHOV

1)

pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)

2)

pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)

3)

pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)

4)

pozemků v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)

13.

107/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě - pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA 2016/12/079)

Ing. Jitka Volfová

2. 013_P01_situace_Prepere_u_Turnova

14.

108/17/ZK

Revokace části usnesení č. 17/17/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 – financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 014_P01_Zadost_o_zruseni_registrace
2. 014_P02_Doplnujici_informace
3. 014_P03_Soc_sl_s_celostat_pusobnosti
4. 014_P04_ZR_RO_79_17

15.

109/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_Tabulky_ZR_RO_75_17

16.

110/17/ZK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

11. 016_P01_ZL_JU_Liberec_2017
12. 016_P02_Prilohac1_ke_ZL_JU_Liberec_2017
13. 016_P03_ZL_DS_Frantiskov_2017
14. 016_P04_Prilohac1_ke_ZL_DS_Frantiskov_2017
15. 016_P05_ZL_DaCDS_Jablonec_2017
16. 016_P06_Prilohac1_ke_ZL_DaCDS_Jablonec_2017
17. 016_P07_ZL_DpS_Vratislavice_2017
18. 016_P08_Prilohac1_ke_ZL_DpS_Vratislavice_2017
19. 016_P09_ZL_CIPSS_LK_2017
20. 016_P10_Prilohac1_ke_ZL_CIPSS_LK_2017

17.

111/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 017_P01_ZR_RO_61_17_tabulky_bilance_91709
2. 017_P02_Smlouva_OLP_243_2016_KNL_pohotovosti
3. 017_P03_Smlouva_OLP_245_2017_NsP_CL_pohotovosti
4. 017_P04_Smlouva_OLP_247_2017_Jablonec_pohotovosti
5. 017_P05_Smlouva_OLP_248_2017_MMN_pohotovosti
6. 017_P06_Smlouva_OLP_249_2017_Frydlant_pohotovosti
7. 017_P07_Smlouva_OLP_250_2017_Tanvald_pohotovosti
8. 017_P08_Smlouva_OLP_251_2017_Kundratice_pohotovost
9. 017_P09_Smlouva_OLP_252_2017_KNL_zachytna_stanice
10. 017_P10_Smlouva_OLP_253_2017_KNL_zubni_pohotovost

18.

112/17/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

3. 018_P01_Pozvanka_mimoradna_VH_KNL_13_4_2017
4. 018_P02_protinavrh_stanovy_KNL_2017
5. 018_P03_smlouva_o_vykonu_funkce_clen_vyboru_pro_au

19.

113/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 019_P01_ZRRO_86_7_3_DF_7_5

20.

114/17/ZK

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 020_P01_Vyhlaseni_programu_7_6_2017
2. 020_P02_Specificke_podminky_programu_7_6
3. 020_P03_Vzor_zadosti_o_dotaci_2017
4. 020_P04_Priloha_c_1_k_zadosti_7_6_popis_projektu
5. 020_P05_Priloha_c_2_k_zadosti_7_6_rozpocet_projekt
6. 020_P06_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_cestovniho_ruchu_
7. 020_P07_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_informacnich_cent
8. 020_P08_Vzor_smlouvy_7_6_Remeslna_a_zazitkova_turi
9. 020_P09_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7_6
10. 020_P010_Plna_moc

21.

115/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým přehlídkám

Ing. Květa Vinklátová

1. 021_P01_ZRRO_80_2017_91707_Transfery
2. 021_P02_navrh_rozdeleni_dotaci_a_popis_prehlidek
3. 021_P03_vzor_smlouvy_postupove_prehlidky_2017
4. 021_P04_plna_moc_Vinklatova_22_2017

22.

116/17/ZK

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

1. 022_P01_smlouva_OLP_702_JBC_Euroregion_Tour
2. 022_P02_smlouva_OLP_703_KCT
3. 022_P03_smlouva_OLP_704_sdruzeni_Krkonose
4. 022_P04_smlouva_OLP_705_sdruzeni_Jizerske_hory
5. 022_P05_smlouva_OLP_706_sdruzeni_Cesky_raj
6. 022_P06_smlouva_OLP_707_sdruzeni_Ceskolipsko
7. 022_P07_smlouva_OLP_708_sdruzeni_LK

23.

117/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru městu Frýdlant

Ing. Květa Vinklátová

1. 023_P01_RK_ZRRO_82_2017_91707_Transfery

24.

118/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 024_P01_ZRRO_81_7_3_DF_7_5

25.

119/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_ZRRO65_Dotace_OZPZ
2. 025_P02_ZR_RO_25_vzor_smlouvy

26.

120/17/ZK

Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016

Jiří Löffelmann

1. 026_P01_Zmena_Bily_Potok_dodatek
2. 026_P02_Zmena_Bily_Potok_zadost

27.

121/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_DFLK_8_2_vyhlaseni_podminky
2. 027_P02_DFLK_8_2_vyhlaseni_formular_zadosti
3. 027_P03_DFLK_8_2_vyhlaseni_vzor_smlouvy

28.

122/17/ZK

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 028_P01_Zadost_Krkonose
2. 028_P02_Smlouva_OLP_676_2017

29.

123/17/ZK

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj

Ing. Radka Loučková Kotasová

30.

124/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 030_P01_tabulky_ZR_RO_73_17

31.

125/17/ZK

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel“.

Ing. Radka Loučková Kotasová

32.

126/17/ZK

Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU

Ing. Radka Loučková Kotasová

3. 032_P01_Zadost_o_prominuti
4. 032_P02_Zasady_odvody_a_penale_PRK_2015

33.

127/17/ZK

Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 033_P01_Zadost

34.

128/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 034_P01_Vyzva_MA_21_2017
2. 034_P02_Formular_Popis_projektu_MA21
3. 034_P03_vzor_zadost_MA21
4. 034_P04_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MA21_2017

35.

129/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 035_P01_ZR_RO_87_17

36.

130/17/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2015-2016

Mgr. René Havlík

1. 036_P01_VZ_LK_2015_2016_dokument_(2197967)
2. 036_P02_VZ_2015_2016_prilohy_(2197967)

37.

131/17/ZK

Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 037_P01_ZL_SSMS_LBC_NaBojisti_platna_1_7_2017_(219
2. 037_P02_odvolani_DITRICH_(2197967)

38.

132/17/ZK

Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 038_P01_ZL_SSSSD_LBC_Truhlrska_platna_1_7_2017_(21
2. 038_P02_odvolani_MUZICEK_(2197967)

39.

133/17/ZK

Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2018

Petr Tulpa

1. 039_P01_Pozvanka_Zimni_olympiada_deti_a_mladeze_20

40.

134/17/ZK

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí

Petr Tulpa

1. 040_P01_Smlouva_Turnov_OLP_646_2017_STAP_(2197967)
2. 040_P02_Smlouva_Jabl_OLP_647_2017_STAP_(2197967)

41.

135/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 041_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_68_17_(2197967)
2. 041_P02_Smlouva_Tur_OLP_649_2017_SP_(2197967)
3. 041_P03_Smlouva_Jabl_OLP_650_2017_SP_(2197967)

42.

136/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04 Transfery odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa

1. 042_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_67_17_(2197967)

43.

137/17/ZK

Prominutí penále a úroku z posečkané částky z odvodu za porušení rozpočtové kázně Everesta, s.r.o.

Petr Tulpa

1. 043_P01_zadost_prominuti_penale_Everesta
2. 043_P02_zadost_prominuti_penale_z_castky_Everesta

44.

138/17/ZK

Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

Lena Mlejnková, zastupitelka LK, předsedkyně klubu SLK

3. 044_P01_rezignace_Jiri_Drda
4. 044_P02_souhlas_s_nominaci

45.

139/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018

Jiří Löffelmann

1. 045_P01_ZRRO63_tabulky
2. 045_P02_smlouva_UV_Bily_Potok
3. 045_P03_zadost_FVS_2016
4. 045_P04_zadost_FVS

46.

140/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 2. do 7. 3. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 046_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_08.02.2017_do

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 046_b_Plneni_rozpoctu_01_02_2017
2. 046_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_02_2017

c)

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016

MUDr. Přemysl Sobotka

3. 046_c_P01_Monitoring_zdravotnictvi_2016_(2197595)
4. 046_c_Monitoring_Zasad_rizeni_zdravotnictvi_2016_(

d)

Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Ing. Květa Vinklátová

2. 046_d_P01_nominacni_formular_(2199901)

e)

Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise Rady Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 046_e_PI_P01_Statut_RVVI_RIS3
3. 046_e_PI_P02_Jednaci_rad_RVVI_RIS3
5. 046_e_PI_Komise_RVVI_LK

f)

Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 046_f_P01__pisemna_informace_ukonceni_prijmu_zados

g)

Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 046_g_P01_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2016_(21975

h)

Dopis starostky města Česká Lípa – projednání nabídky majetkového vstupu města do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Martin Půta

3. 046_h_P01_pisemna_informace_dopis_starostky_CL_ZK_
4. 046_h_P02_dopis_starostky_CL

47.

141/17/ZK

Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

48.

142/17/ZK

Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK č. 279/14/ZK) – prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu

Ing. Jitka Volfová

2. 048_P01_GP_Viska_(2199901)

49.

143/17/ZK

Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)

Martin Půta

1. 049_P01_ceska_verze
2. 049_P02_angl_verze
3. 049_P03_uk_verze
4. 049_P04_memorandum
5. 049_P05_rozhodnuti_MZV_UK

50.

Náměty a připomínky