Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 09. 2016 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2016, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

512/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

513/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

514/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

515/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje v období od 9. 8. 2016 do 29. 8. 2016

Martin Půta

7.

516/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje od 9. srpna do 12. září 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_rady_kraje
2. 007_P02_13_RK_16_08_2016
3. 007_P03_14_RK_06_09_2016
4. 007_P04_11_mRK_30_08_2016
5. 007_P05_12_mRK_09_09_2016
6. 007_P06_15_RK_20_09_2016

8.

517/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/16 - dotace z Krizového fondu Libereckého kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje ČR - Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje

Martin Půta

1. 008_P01_ZR_RO_c_301_16
2. 008_P02_Zadost_HZSLK
3. 008_P03_vypis_BR
4. 008_P04_smlouva_Dotace_HZSLK
5. 008_P05_Mapky_pozemku

9.

518/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/16 – změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

1. 009_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
2. 009_P02_920_15_kapitalove_vydaje

10.

519/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 010_P01_tabulky

11.

520/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 011_P01_tabulky

12.

521/16/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Raspenava

Marek Pieter

1. 012_P01_mapa_RASPENAVA

13.

522/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Marek Pieter

1. 013_P01_mapa_Hradcany_nad_Ploucnici

14.

523/16/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: nemovitých věcí v k.ú. Harrachov

Marek Pieter

1. 014_P01_mapa_foto_Harrachov

15.

524/16/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

Marek Pieter

1. 015_P01_mapa_Vrkoslavova
2. 015_P02_mapa_Bozkov_Cermakovi
3. 015_P03_mapa_Bozkov_Cermak
4. 015_P04_mapa_Havrdovi_Buriankovi
5. 015_P05_mapa_Jakubova_Jana_Jitka

1.

pozemků v k.ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2015/06/039)

2.

pozemků v k.ú. Bozkov (FAMA 2015/06/030)

3.

pozemků v k.ú. Bozkov (FAMA 2015/06/031)

4.

pozemků v k.ú. Bozkov (FAMA 2015/06/071)

5.

pozemků v k.ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2015/06/046)

16.

525/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 016_P01_GP_Roprachtice
2. 016_P02_GP_Detrichov_u_Frydlantu
3. 016_P03_GP_Detrichov_u_Frydlantu

1.

pozemků v k.ú. Roprachtice

2.

pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2015/01/030)

3.

pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2014/12/018)

17.

526/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Dubá

Marek Pieter

1. 017_P01_mapa_Duba

18.

527/16/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Dubá

Marek Pieter

1. 018_P01_mapa_Duba

19.

528/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 019_P01_mapa_Lindava
2. 019_P02_mapa_Poustka_u_Frydlantu
3. 019_P03_GP_Januv_Dul
4. 019_P04_mapa_Rochlice_u_Liberce

1.

pozemků v k.ú. Lindava

2.

pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu

3.

pozemků v k.ú. Janův Důl

4.

pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce

20.

529/16/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

1. 020_P01_GP_Liberec_park
2. 020_P02_tabulky_ZR_RO_298_16

I.

koupě pozemků v k.ú. Liberec - PARK

II.

změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 298/16 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – investiční záměr „Koupě pozemků KÚ Liberec – PARK“

21.

530/16/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemku v k.ú. Tanvald

Marek Pieter

1. 021_P01_smlouva_4366_2016
2. 021_P02_mapa_Tanvald

22.

531/16/ZK

Postoupení pohledávky z kupní smlouvy č. OLP/3536/2015

Marek Pieter
rada kraje dne 6. 9. 2016

1. 022_P01_priloha_smlouva_3536_15

23.

532/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 300/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 023_P01_tabulky

24.

533/16/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Kateřinky u Liberce

Marek Pieter

1. 024_P01_zabor_Katerinky_u_Liberce

25.

534/16/ZK

Majetkoprávní operace - budoucí přijetí daru: věšadlového mostu v Bystré nad Jizerou, kulturní památky evidované v památkovém katalogu pod rejstříkovým číslem 32419//6-2515 a části pozemku v k.ú. Bystrá nad Jizerou

Marek Pieter

1. 025_P01_mapa_foto_Bystra_n_Jizerou

26.

535/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

1. 026_P01_mapa_Lukasov
2. 026_P02_mapa_Kunratice_u_Liberce

1.

pozemků v k.ú. Lukášov

2.

pozemků v k.ú. Kunratice u Liberce

27.

536/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/16 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2016 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Lenka Kadlecová

1. 027_P01_ZR_RO_280_16
2. 027_P02_Dodatek_3_k_Rozhodnuti_MPSV_2016
3. 027_P03_Priloha_hlaseni_zmen_LK

28.

537/16/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Lenka Kadlecová

3. 028_P01_Zakladni_sit_2017

29.

538/16/ZK

Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „ Rekonstrukce objektu č.p. 13 v ul. Husova v Českém Dubu na zdravotní středisko“

Petr Tulpa

1. 029_P01_smlouva_OLP_3837_2016_Cesky_Dub_uprava

30.

539/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Obnova vnitřních prostor sokolovny v obci Kruh“ příjemce obec Kruh

Vít Příkaský

1. 030_P01_Zadost_o_zmenu_Kruh

31.

540/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“

Vít Příkaský

32.

541/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“

Vít Příkaský

33.

542/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“

Vít Příkaský

34.

543/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“

Vít Příkaský

35.

544/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“

Vít Příkaský

36.

545/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“

Vít Příkaský

37.

546/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“

Vít Příkaský

38.

547/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“

Vít Příkaský

39.

548/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program

Vít Příkaský

1. 039_P01_Protokol_komise_pro_prijem_navrhu_projektu
2. 039_P02_Hodnotici_formular_vse
3. 039_P03_Protokol_PS_Inovace_sken
4. 039_P04_vzor_smlouvy_ORREP_RIP
5. 039_P05_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
6. 039_P06_Vyhlaseni_programu_2_2_vc_zadavaci_dokumen

40.

549/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Vít Příkaský

1. 040_P01_Hodnotici_formular_2.5
2. 040_P02_2.5_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct
3. 040_P03_vzor_smlouvyORREP_Reg_vyrobci
4. 040_P04_Vyhlaseni_programu_2.5_Regionalni_vyrobci

41.

550/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/16 - ukončení přípravy projektu „Zdraví nezná hranic“ a využití finančních prostředků na přípravu již schválených projektových záměrů

Vít Příkaský

3. 041_P01_bilance_91204_91207_92303_92314

42.

551/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“

Vít Příkaský

7. 042_P01_Rozpocet_stavebnich_uprav_IZ
8. 042_P02_Popis_mekkych_aktivit
9. 042_P03_Smlouva_o_spolupraci

43.

552/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“

Vít Příkaský

44.

553/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice

Vít Příkaský

1. 044_P01_Zadost_o_zmenu_Zlata_Olesnice

45.

554/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Pryč s kalužemi a bahnem“ příjemce obec Líšný

Vít Příkaský

1. 045_P01_Zadost_o_zmenu_Lisny

46.

555/16/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou, z. s.

Alena Losová

1. 046_P01_Zadost_o_prominuti_penale_(2083714)

47.

556/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 289/16 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Alena Losová

1. 047_P01_ZR289_16_kap92604_(2083714)
2. 047_P02_vzorova_smlouva_(2083714)

48.

557/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/16 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 048_P01_ZR_291_16_(2083714)
2. 048_P02_OLP_4338_2016_(2083714)

49.

558/16/ZK

Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

Alena Losová

1. 049_P01_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_AC_Slovan_Lib
2. 049_P02_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Sportovni_klu
3. 049_P03_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Telocvicna_je
4. 049_P04_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Florball_Club

50.

559/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/938/2016 pro Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. na projekt „Pakt zaměstnanosti“

Alena Losová

1. 050_P01_dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_938_2016_(20837
2. 050_P02_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace_pro

51.

560/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 292/16 – navýšení kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a snížení kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce Mosty 2012, vratky na MMR

Vladimír Mastník

1. 051_P01_tabulky_ZR-RO_292-16
2. 051_P02_4_pokyny_k_vraceni_dotace_z_MMR

52.

561/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 052_P01_tabulky_ZR-RO_294-16

53.

562/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/16 – úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

Vladimír Mastník

1. 053_P01_hodnotici_formular_souhrn_tab_6_1VYSLEDOVK
2. 053_P02_hodnotici_formular_sohrn_tab_6_3_2016
3. 053_P03_tabulky_ZR-RO_293-16
4. 053_P04_vzor_smlouvy_6_1
5. 053_P05_vzor_smlouvy_6_3

54.

563/16/ZK

Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem

Vladimír Mastník

1. 054_P01_Smlouva_LK_KHK

55.

564/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/16 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

1. 055_P01_tabulky_ZR-RO_306-16
2. 055_P02_Dodatek_2_smlouva_KORID_2016
3. 055_P03_Smlouva_KORID_2016
4. 055_P04_Dodatek_1_Smlouva_KORID_2016
5. 055_P05_Povereni_KORID

56.

565/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 056_P01_tabulky_ZR-RO_307-16

57.

566/16/ZK

Písemné informace

členové rady dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 8. do 6. 9. 2016

1. 057_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_17.8.2016_do_

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2016

Marek Pieter

1. 057_b_Plneni_rozpoctu_01_08_2016
2. 057_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_16

c)

Informace o stavu zaměstnanosti - 7/2016

Alena Losová

1. 057_c_Informace_o_stavu_zamestnanosti_cervenec_201

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje a na 11. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 057_d_prehled_VZ_z_13.RK_a_11.mRK

e)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí

Vladimír Stříbrný

1. 057_e_P01_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_1_pol_2

f)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2017“

Lenka Kadlecová

1. 057_f_P01_kosilka_Zpis
2. 057_f_P02_Zadost

g)

Rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“

Vladimír Mastník

1. 057_g_DZ_Rozhodnuti_Predseda_UOHS-JRBU
2. 057_g_P01_rozhodnuti_predsedy_UOHS_JRBU_Vychod
3. 057_g_P02_rozhodnuti_predsedy_UOHS_JRBU_Zapad
4. 057_g_P03_rozhodnuti_predsedy_UOHS_JRBU_Sever

h)

Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2015

Vladimír Mastník

1. 057_h_kosilka_ZK
2. 057_h_P01_Vyrocni_zprava_spolecnosti_Silnice_LK_a_

i)

Revize usnesení Rady Libereckého kraje č. 767/16/RK

Martin Půta

5. 057_i_P01_kosilka_ZK
6. 057_i_P02_upozorneni_na_nezakonnost_(2073789)_(209

j)

„Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – rozhodnutí ÚOHS

Vladimír Mastník

1. 057_j_P01_Rozhodnuti_UOHS_9.12.2015.pdf
2. 057_j_P02_Rozhodnuti_UOHS_19.9.2016.pdf
3. 057_j_VZ10_UOHS_rozklad

58.

Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, změna názvu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – výstupy pracovní skupiny

Martin Půta

59.

567/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Josef Jadrný

1. 059_P01_ZRRO_305_tabulky
2. 059_P02_navrh_podpory_PVA_2016
3. 059_P03a_smlouvy_Ponikla
4. 059_P03b_smlouva_Zandov
5. 059_P03c_smlouva_VHS_Chuchelna
6. 059_P03d_smlouva_VHS_Rakousy
7. 059_P03e_smlouva_VHS_Vysker
8. 059_P03f_smlouva_VHS_Mala_Skala
9. 059_P03g_smlouva_Plavy
10. 059_P03h_smlouvy_Koberovy

60.

568/16/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Lázně Libverda ve věci dotace z Fondu solidarity EU na povodňové škody z roku 2013

Vít Příkaský

3. 060_P01_Zadost_o_prominuti
4. 060_P02_Zasady_odvody_a_penale_PRK_2015

61.

Náměty a připomínky