Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 10. 2015 - Návrh programu 09. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 9. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

435/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

436/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

437/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

438/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

439/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 15. 9. 2015 do 12. 10. 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_15_RK_22-09-15
007_P03_usnesni_16_RK_06_10_15
007_P04_usneseni_16_mRK_12_10_15

8.

440/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/15 – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 – 2. část

Martin Půta

008_P01_Rozhodnuti_MV
008_P02a_Rozpis_dotaci_2015_dopis
008_P02b_Rozpis_dotaci_2015_2_cast
008_P03_ZR_RO_c_262_15
008_P04_Vzor_smlouvy_2_cast_dotace

9.

441/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 277/15

Marek Pieter

9_P01_ZRRO277

10.

442/15/ZK

Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 - 2019

Marek Pieter

010_P01_RV_2016_2019_textova_cast
010_P02_RV_2016_2019_tabulkova_cast

11.

443/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“

Marek Pieter

011_P02_situace_Evropsky_dum
011_P01_Oduvodneni_verejnr_zakazky_(1874954)
011_P03_pudorys_prizemi

12.

444/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/15 – snížení výdajů v kapitole 920 04 - Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace - Rekonstrukce objektu Domova mládeže v Truhlářské ul.“

Marek Pieter

012_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

13.

445/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

013_P01_mapa_Hradcany
079_P02_mapa_Hradcany
013_P03_mapa_Hradcany
013_P04_mapa_Hradcany
013_P05_mapa_Hradcany
013_P06_mapa_Hradcany
013_P07_mapa_Hradcany
013_P08_mapa_Hradcany

1.

pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2013/10/032)

2.

pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2013/11/036)

3.

pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2013/10/030)

4.

pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2013/10/033)

5.

pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2014/01/015)

6.

pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2014/02/050)

7.

pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2014/02/044)

8.

pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2013/10/031)

14.

446/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Harrachov
014_P02_GP_Horni_Police_obec
014_P03_GP_Horni_Police_Pechova
014_P04_GP_Horni_Police_Pecena
014_P05_mapa_Lomnice_nad_Popelkou

1.

pozemků v k.ú. Harrachov (FAMA 2015/08/047)

2.

pozemků v k.ú. Horní Police (FAMA 2015/09/010)

3.

pozemků v k.ú. Horní Police (FAMA 2015/09/013)

4.

pozemků v k.ú. Horní Police (FAMA 2015/09/016)

5.

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2014/05/003)

15.

447/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

015_P01_GP_Jesenny
015_P02_GP_Levinska_Olesnice

1.

k pozemku v k.ú. Jesenný

2.

k pozemku v k.ú. Levínská Olešnice

16.

448/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

016_P01_mapa_foto_Bily_Kostel

nemovitých věcí v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

17.

449/15/ZK

Schválení Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 - 2018

Lenka Kadlecová

017_P01_Plan_protidrogove_politiky_LK

18.

450/15/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

018_P01_Priloha_ke_ZL_DaCDS_Jablonec.DOC
018_P02_Prilohac1_ke_ZL_DaCA_Hodkovice.DOC

19.

451/15/ZK

Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko, Karlovarským krajem, Libereckým krajem a Ústeckým krajem

Petr Tulpa

019_P01_VEREINBARUNG_Ujednani_ZZS_DE_CZ_FINAL_2016
019_P01_a_zasahove_uzemi
019_P01_b_clenove_pracovni_skupiny
019_P01_c_dozadani_pomoci
019_P01_d_zdravotnicka_zarizeni_CZ_DE
019_P01_e_ZOS_poskytovatele_DE
019_P01_f_ZOS_poskytovatele_ZZS_CR
019_P01_g_Protokol_KV
019_P01_g_Protokol_LBC
019_P01_g_Protokol_UK
019_P01_h_Protokol_DE
019_P01_h_Protokol_DE_preklad_CZ
019_P02_ramcova_smlouva_mezi_CR_SRN

20.

453/15/ZK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“

Petr Tulpa

020_P01_smlouva_navratna_financni_vypomoc_ZZS_LK

21.

454/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje – revokace části usnesení - oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

Petr Tulpa

021_P01_VYHLASENI_PROGRAMU_9_3_ZDR_POMUCKY
021_P02_VZOR_ZADOSTI_O_DOTACI
021_P03_Vzorova_smlouva
021_P04_FORMULAR_POPIS_PROJEKTU_ZDR_POMŮCKY

22.

455/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 279/15 – úprava kapitol odboru zdravotnictví 917 09 – Transfery, 914 09 – Působnosti a přesun finančních prostředků do kapitoly 913 04 - Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

022_P01_ZR_RO_279_15_bilance_91304_91409_91709

23.

456/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/15 o poskytnutí účelové dotace na pořízení plánu ochrany městské památkové zóny Turnov a Lomnice nad Popelkou

Hana Maierová

023_P01_Smlouva_OLP_2460_2015_Turnov
023_P02_Smlouva_OLP_2461_2015_Lomnice
023_P03_Rozpocet_LK

24.

457/15/ZK

Schválení dohody č. OLP/2380/2015 o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o dotaci č. OLP/1472/2015 a schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2382/2015

Hana Maierová

024_P02_Dohoda_OLP_2380_2015_o_zruseni_zavazku
024_P03_Smlouva_OLP_2382_2015
024_P01_Oznameni_o_odstoupeni_od_smlouvy

25.

458/15/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1498/2015 a dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1504/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace projektů

Hana Maierová

025_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_RKF_Frydlant
025_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1498
025_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1504
025_P02_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_RKF_Brenna

26.

459/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 247/15 – návrh na přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.4 Archeologie, Muzeu Českého ráje v Turnově

Hana Maierová

026_P01_Hodnotici_formular
026_P02_Smlouva_o_poskytnuti_dotace
026_P03_Rozpocet_LK

27.

460/15/ZK

Projekt „Stabilizace a ošetření Valdštejnské lipové aleje v k.ú. Zahrádky u České Lípy“ – navýšení závazku spolufinancování na udržitelnost projektu

Josef Jadrný

28.

461/15/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Údržba a obnova drobné památky – křížek na Záskalí“ příjemce InREGIO o.s.

Josef Jadrný

028_P01_zadost_o_prominuti_penale_InREGIO

29.

462/15/ZK

Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Obce Svojkov do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Josef Jadrný

029_P01_zadost_Obce_Svojkov

30.

463/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/15 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 2015

Josef Jadrný

030_P01_ZR_RO_263_15_FOV_PVA
030_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
030_P03_navrh_podpory_PVA_2015
030_P04a_smlouva_Horni_Rasnice
030_P04b_smlouva_Oldrichov_v_H
030_P04c_smlouva_Svetla_p_J
030_P04d_smlouva_VHS_Prepere
030_P04e_smlouva_VHS_VDJ_Benesov
030_P04f_smlouva_Zasada
030_P04g_smlouva_Mnisek

31.

464/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“

Vít Příkaský

32.

465/15/ZK

Závazek spolufinancování projektů Technické pomoci Libereckého kraje v programech přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a programu Interreg V-A- Česká republika - Polsko 2014 - 2020

Vít Příkaský

33.

466/15/ZK

Vyhlášení programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory „regionální rozvoj“

Vít Příkaský

033_P01_Vyzva_MA_2_2015
033_P02_vzor_smlouvy
033_P03_Vzor_zadosti
033_P04_MA21_Formular_Popis_projektu

34.

467/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/15 – Fond Solidarity EU – dotace na základě žádosti LK/OŽ/4

Vít Příkaský

034_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

35.

468/15/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Malá Skála, Jablonné v Podještědí, Slunečná a Pertoltice

Vít Příkaský

035_P01_zadosti_starostu_obci

36.

469/15/ZK

Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně; Liberecký tenisový klub, Tělovýchovná jednota Elektro-Praga, o.s. – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

036_P01_prilohy_c1-c4

37.

470/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/15 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a úspěšnou reprezentaci Libereckého kraje

Alena Losová

037_P01_ZR_RO_244_15_tabulkova_cast

38.

471/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 246/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2015

Alena Losová

038_P01_Tabulky_k_ZR_RO_246_15

39.

Závazek spolufinancování projektu „Příměstské tábory jako podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování“
NEPŘEDLOŽENO

Alena Losová

40.

472/15/ZK

Žádosti o změnu projektů, podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2015, podprogramů 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.1 Podpora volnočasových aktivit

Alena Losová

040_P01_Zadost_o_zmenu_TJ_FOTBALOVY_KLUB_ZBS_Zelez
040_P02_Zadost_o_zmenu_SKST_Liberec
040_P03_Zadost_o_zmenu_TJ_Lokomotiva_Liberec_1
040_P04_Zadost_o_zmenu_FK_Straz_pod_Ralskem
040_P05_Zadost_o_zmenu_TJ_Jiskra_Josefuv_Dul
040_P06_Zadost_o_zmenu_os_Pepikacek_Josefuv_Dul

41.

473/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 249/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí dotací na organizaci burz středních škol

Alena Losová

041_P01_tabulky_ke_ZR_249_15
041_P02_Smlouva_OLP_2633_2015
041_P03_Smlouva_OLP_2634_2015

42.

474/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí dotací z Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech v roce 2015

Alena Losová

042_P01_tabulky_ke_ZR_261_15
042_P02_vzorova_smlouva
042_P03_sumar_prijatych_zadosti_elektron
042_P04_tabulka_vypoctu

43.

475/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 266/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Alena Losová

043_P01_tabulky_ke_ZR_266_15
043_P02_smlouva_cesky_tenisovy_svaz
043_P03_smlouva_vk_dukla

44.

476/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/15 – úprava kapitoly 913 04 – Příspěvkové organizace, nedaňových příjmů – odvody z fondu investic příspěvkových organizací a úprava příspěvku na odpisy svěřeného majetku příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

044_P01_ZR272_15

45.

477/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha

Vladimír Mastník

045_P01_tabulky_ZR-RO_269-15
045_P02_smlouva_OLP-2757-2015

46.

478/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 270/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; vratka na Státní fond dopravní infrastruktury

Vladimír Mastník

046_P01_tabulky_ZR-RO_270-15

47.

479/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/15 – navýšení příjmů kraje, snížení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy z akcí IROP a navýšení výdajů kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“

Vladimír Mastník

047_P01_tabulky_ZR-RO_271-15

48.

480/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 15. 9. - 6. 10. 2015

Marek Pieter

048_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_15.9.2015_do_

b)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 7. – 31. 8. 2015

Martin Půta

048_b_P01_ZPC_radnich_7_8_2015

c)

Informace o stavu zaměstnanosti - 08/2015

Alena Losová

048_c_Informace_o_stavu_zamestnanosti_8_15

d)

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Petr Tulpa

048_d_Zprava_o_zdravi_v_LK_2015
048_d_P01_Zprava_o_zdravi_v_Libereckem_kraji_2015

e)

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vladimír Mastník

048_e_kosilka_ZK
048_e_P01_Narizeni_kraje_2015_neudrzovane_useky
048_e_P02_Mapa_neudrzovanych_useku_silnic_II_a_III

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2015

Marek Pieter

048_f_Plneni_rozpoctu_01_09_2015
048_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_09_15

g)

Náhrada škody na zdraví

Mgr. René Havlík

Vitkova_pisemna_informace_ZK_7g_anonym
048_g_P01_Vyzva_anonym
048_P02_Vyjadreni_nemocnice_anonym

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a 15. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

048_h_prehled_VZ_z_14.,_15.RK_a_15.mRK

i)

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – Rozhodnutí předsedy úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vladimír Mastník

048_i_kosilka_ZK
048_i_P01_rozhodnuti_predsedy
048_i_P02_Rozhodnuti_UOHS_zrusene

49.

481/15/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1508/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - změna parametrů realizovaných prací v rámci podpořeného projektu Výměna střešního pláště rodinného domu č. 110 v Polevsku (nemovitá kulturní památka)

Hana Maierová

049_P01_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1508_2015
049_P02_Zadost_prijemce

50.

482/15/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1497/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 - Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace projektu „Obnova střešního pláště a štítů na objektu sýpky v Blíževedlech“

Hana Maierová

050_P01_Dodatek_c_1_OLP_1497_2015
050_P02_Zadost_prodlouzeni_terminu

51.

483/15/ZK

Změna smlouvy č. OLP/2048/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na dětský program na Valdštejnských slavnostech 2015

Hana Maierová

051_P01_Smlouva_OLP_2048_2015
051_P02_Zduvodneni_zadosti

52.

484/15/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Petr Tulpa

052_P01_Pozvanka_na_valnou_hromadu
052_P02_KNL_projekt_s_KNL_catering

53.

452/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/15 – úprava kapitol odboru zdravotnictví 917 09 – Transfery, 914 09 – Působnosti – dotace na akutní interní ambulanci ve Frýdlantu (mimořádná podpora)

Petr Tulpa

053_P01_ZR_RO_280_15_bilance_91409_91709
053_P02_OLP_3054_2015_akutni_interni_ambulance_Fry

54.

Náměty a připomínky