Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 11. 2018 - Návrh programu 10. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 10. 2018

1. 001_P01_zapis_9_ZK_30_10_2018

2.

425/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

426/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

427/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

5. 005_P01_pp_navrh_programu_10_ZK_27_11_2018

6.

428/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

3. 006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK_27_11_2018

7.

429/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. října do 13. listopadu 2018

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_mRK_19_16_10_2018
3. 007_P03_usneseni_RK_19_23-10-2018
4. 007_P04_usneseni_mRK_20_29-10
5. 007_P05_usneseni_RK_20_06_11_2018

8.

430/18/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na období od ledna do srpna 2019

Martin Půta

9.

437/18/ZK

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3139/2018 s obcí Jesenný a č. OLP/3336/2018 s obcí Rádlo

Martin Půta

1. 009_P01_zadost_jesenny_zmena_dotace
2. 009_P02_zadost_jesenny
3. 009_P03_Jesenny_OLP_3139_2018_dodatek
4. 009_P04_Jesenny_3139
5. 009_P05_zadost_o_zmenu_financovani_akce_stan_(2560
6. 009_P06_zadost_radlo
7. 009_P07_Radlo_OLP_3336_2018_dodatek
8. 009_P08_Radlo3336

10.

438/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/18 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED pro Liberecký kraj II. fáze“

Martin Půta

1. 010_P01_zmena_rozpoctu_rozpoctove_opatreni_aed
2. 010_P02_zadost_ZZSLK_AED
3. 010_P03_zaver_BRLK

11.

439/18/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2019_textova_cast
3. 011_P02_Navrh_rozpoctu_LK_2019_tabulkova_cast
5. 011_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2019_Priloha_1

12.

440/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_GP_Hradek_nad_Nisou
3. 012_P02_GP_Donin_u_Hradku_nad_Nisou

1.

pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou

2.

pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou

13.

441/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi

14.

442/18/ZK

Majetkoprávní operace - darování

Ing. Jitka Volfová

3. 014_P01_mapa_Paseky_nad_Jizerou
5. 014_P02_GP_Frydlant

1.

pozemku v k.ú. Paseky nad Jizerou

2.

pozemků v k.ú. Frýdlant

15.

443/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně stavby tělesa komunikace v k.ú. Jeřmanice

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_mapa_Jermanice

16.

444/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k.ú. Dobranov

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_mapa_zakres_Dobranov

17.

445/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Stráž nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_mapa_Straz_nad_Nisou

18.

446/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_GP_Janov_nad_Nisou
5. 018_P02_situace_Hodkovice_nad_Mohelkou
6. 018_P03_situace_Janovice_v_Podjestedi
8. 018_P04_GP_Tuhan_u_Dube

1.

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou

2.

pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

3.

pozemků v k.ú. Janovice v Podještědí

4.

pozemku v k.ú. Tuháň u Dubé

19.

447/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 019_P01_situace_Stary_Dub
3. 019_P02_GP_Bily_Potok_pod_Smrkem
5. 019_P03_GP_Lomnice_nad_Popelkou

1.

pozemku v k.ú. Starý Dub

2.

pozemku v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem

3.

pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou

20.

448/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_mapa_Doksy_u_Machova_jezera

21.

449/18/ZK

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - Podpora projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ na základě smluv o vzájemné spolupráci č. OLP/1903/2018 a č. OLP/1904/2018

Mgr. Pavel Svoboda

1. 021_P01_Rozhodnuti_o_projektu_Liberec
2. 021_P02_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Liberec
3. 021_P03_Rozhodnuti_o_projektu_Jablonec_nad_Nisou
4. 021_P04_Smlouva_o_poskytuti_dotace_Jablonec_nad_Ni

22.

450/18/ZK

Akční plán na rok 2019 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018–2020, jehož součástí je 7. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020 s účinností od roku 2019

Mgr. Pavel Svoboda

1. 022_P01_Akcni_plan_2019_PDF
2. 022_P01_a_Zakladni_sit_2018_2020_VII_2019
3. 022_P01_b_Pocet_odmitnutych_zadatelu
4. 022_P01_c_Pocet_uzivatelu_sluzeb_LK
5. 022_P02_Prehled_zmen_Zakladni_sit_VII_2019
6. 022_P03_Prehled_vyzev
14. 022_P001_pp_Akcni_plan_2019

23.

451/18/ZK

Změny zřizovacích listin a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí: APOSS Liberec, p.o., Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o., Domov důchodců Velké Hamry, p.o., Domov pro seniory Vratislavice n. N., p.o., Jedličkův ústav, p.o., Služby sociální péče TEREZA, p.o.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 023_P01_ZL_DD_Velke_Hamry_2018_11
2. 023_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_Velke_Hamry_2018_11
3. 023_P03_ZL_JU_2018_11
4. 023_P04_Prilohac1_ke_ZL_JU_2018_11
5. 023_P05_ZL_SSP_Tereza_2018_11
6. 023_P06_Priloha1_ke_ZL_SSP_TEREZA_2018_11
7. 023_P07_Prilohac1_APOSS_2018_11
8. 023_P08_Prilohac1_ke_ZL_Centrum_intervencnich_a_ps
9. 023_P09_Priloha1_ke_ZL_DD_Sloup_2018_11
10. 023_P10_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice_2018_11

24.

452/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18 – snížení výdajů kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

2. 024_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_91305
3. 024_P02_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_92005
6. 024_P03_Tabulkova_cast_ZRRO_352_18_91205
7. 024_P04_Bilance_PaV_ZRRO_352_18

25.

453/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/18 – snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

3. 025_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_353_18_92014
4. 025_P02_Tabulkova_cast_ZRRO_353_18_92005
5. 025_P03_Bilance_PaV_ZRRO_353_18

26.

431/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/18 – navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného investičního účelového příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na akci „Rekonstrukce vstupní budovy v dětské léčebně“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 026_P01_bilance_91209_92014

27.

432/18/ZK

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 027_P01_Priloha_c_1_LRN_Cvikov

28.

433/18/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 028_P01_Dodatek_c_2_smlouvy_OLP_2879_2015
2. 028_P02_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_2879_2015
3. 028_P03_Smlouva_OLP_2879_2015

29.

434/18/ZK

Nové znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 029_P01_zneni_stanov_NsPCL_zmena_poctu_DR

30.

435/18/ZK

Záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019 ve výši 50 mil. Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 030_P01_zadost_NsPCL_financni_vypomoc_50_mil

31.

454/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 346/18 snížení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a navýšení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Celostátní výstava bižuterie a skla – Toskánský palác

Ing. Květa Vinklátová

1. 031_P01_ZRRO_346_1707_1407

32.

455/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_P01_ZRRO_333_2607_DF_bilance_PaV
2. 032_P02_Souhrnna_tabulka_zadatelu_7_5_2018_2019
3. 032_P03_Smlouva_OLP_5390_2018_ZS_Liberec
4. 032_P04_Smlouva_OLP_5392_2018_ZS_Ceska_Lipa

33.

456/18/ZK

Vyhlášení programů 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, 7. 3 Stavebně historický průzkum a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2019

Ing. Květa Vinklátová

1. 033_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_Kulturni_aktivity_2
2. 033_P02_Vyhlaseni_programu_7.2_Zachrana_a_obnova_p
3. 033_P03_Vyhlaseni_programu_7.3_Stavebne_historicky
4. 033_P04_Vyhlaseni_programu_7_6_Podpora_rozvoje_ces
5. 033_P05_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace
6. 033_P06_Priloha_k_zadosti_c_1_Podrobny_popis_proje
7. 033_P07_Priloha_k_zadosti_c_2_Podrobny_rozpocet_pr
8. 033_P08_Priloha_k_zadosti_c_1_Podrobny_popis_proje
9. 033_P09_Priloha_k_zadosti_c_2_Povinna_fotodokument
10. 033_P10_Priloha_k_zadosti_c_3_Souhlas_vlastnika_s_
11. 033_P11_Priloha_k_zadosti_c_1_Podrobny_popis_proje
12. 033_P12_Priloha_k_zadosti_c_2_Souhlas_vlastnika_s_
13. 033_P13_Priloha_k_zadosti_c_1_Popis_projektu_7_6_d
14. 033_P14_Priloha_k_zadosti_c_1_Popis_projektu_7_6_d
15. 033_P15_Priloha_k_zadosti_c_1_Popis_projektu_7_6_d
16. 033_P16_Priloha_k_zadosti_c_1_Popis_projektu_7_6_d
17. 033_P17_Priloha_k_zadosti_c_2_Podrobny_rozpocet_pr
18. 033_P18_Vzor_smlouvy_7_1_Kulturni_aktivity_v_Liber
19. 033_P19_Vzor_smlouvy_7_2_Zachrana_a_obnova_pamatek
20. 033_P20_Vzor_smlouvy_7_3_Stavebne_historicky_pruzk
21. 033_P21_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_rozvoje_cestovnih
22. 033_P22_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_rozvoje_cestovnih
23. 033_P23_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_rozvoje_cestovnih
24. 033_P24_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_rozvoje_cestovnih
25. 033_P25_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH

34.

457/18/ZK

Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“

Ing. Květa Vinklátová

1. 034_P01_zadost_reditele_o_prodlouzeni_terminu
2. 034_P02_Dodatek_2_ke_smlouve_OLP_922_2017

35.

458/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/18 – úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací

Jiří Löffelmann

1. 035_P01_ZRRO_348_tabulky
2. 035_P02a_smlouva_VHS_Batovka
3. 035_P02b_smlouva_VHS_Nudvojovice
4. 035_P02c_smlouva_VHS_Prikry

36.

459/18/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32

Jiří Löffelmann

37.

460/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o.

Ing. Radka Loučková Kotasová

38.

461/18/ZK

Projekt „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 038_P01_Ziznikov_znazorneni_v_mape
4. 038_P02_Ziznikov__FOTODOKUMENTACE

39.

462/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 361/18 – snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. P01_tabulky_ZRRO_361_18

40.

463/18/ZK

Projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

41.

464/18/ZK

A-STYL z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Petr Tulpa

1. 041_P01_zadost_o_prominuti

42.

465/18/ZK

Účast reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2019

Petr Tulpa

43.

466/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 354/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 043_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_354_18
3. 043_P02_Smlouva_OLP_5377_2018_SKST_LBC
5. 043pp_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_354_18_PP
6. A_043pp_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_354_18_PP
7. 043pp_P03_Smlouva_OLP_5635_2018_1_NB
8. A_043pp_P03_Smlouva_OLP_5635_2018_1_NB

44.

467/18/ZK

Vstup Libereckého kraje do Asociace měst pro cyklisty

Marek Pieter

1. 044_P01_nabidka_LK
2. 044_P02_stanovy

45.

468/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; akční hlukové plány

Marek Pieter

1. 045_P01_tabulky_ZR-RO_358-18

46.

469/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

1. 046_P01_tabulky_ZR-RO_359-18
2. 046_P02_zadost
3. 046_P03_smlouva_OLP_5323_2018_mesto_frydlant_fri

47.

470/18/ZK

Dodatky ke smlouvám č. OLP/2517/2017, č. OLP/2511/2017 a č. OLP/3948/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava

Marek Pieter

1. 047_P01_zadost_zdislava
2. 047_P02_zadost_noviny
3. 047_P03_zadost_rychnov
4. 047_P04_Dodatek_2_OLP_2517_2017_fri
5. 047_P05_Dodatek_1_OLP_2511_2017_fri
6. 047_P06_Dodatek_1_OLP_3948_2018_fri

48.

471/18/ZK

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2019

Marek Pieter

1. 048_P01_KORID_smlouva_dotace_2019
2. 048_P02_KORID_rozpocet_2019

49.

472/18/ZK

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem

Marek Pieter

1. 049_P01_Smlouva_LK_ScK

50.

473/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z jednotlivých akcí na nespecifikovanou rezervu

Marek Pieter

1. 050_P01_tabulky_ZR-RO_360-18

51.

474/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 10. 10. 2018 do 6. 11. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 051_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_10.10.2018_do

b)

Výsledek soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a poskytnutí finančních darů vítězným knihovnám

Ing. Květa Vinklátová

3. 051_b_P01_Zapis_z_vyhodnoceni_souteze
5. 051_b_DZ_Nejlepsi_knihovna

c)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2018–2019

Marek Pieter

1. 051_c_DZ_kosilka_ZK
2. 051_c_P01_Plan_ZUS_II_a_IIItr_LK_2018_2019
3. 051_c_P02_ZimniUdrzba_technologie_2018_2019
4. 051_c_P03_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2018_2019

d)

Harmonogram jednání a plán činnosti Rady Libereckého kraje na období od ledna do srpna 2019

Martin Půta

3. 051_d_harmonogram_RK_2019

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 051_e_Plneni_rozpoctu_01_10_2018
2. 051_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_2018

f)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje a na 19. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 051_f_prehled_VZ_18._a_19.RK_a_19._a_20.mRK

g)

Připomínka LK k návrhu zákona o územně správním členění státu

Martin Půta

1. 051_g_kosilka_dopis_MV
2. 051_g_P01_dopis-MV

h)

Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici v rámci Aliance nemocnic v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN a. s.)

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 051_h_rozsireni_KO_na_Alianci

i)

Informace o průběžném stavu věcí souvisejících s přípravou vnitřního dopravce na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Liberecka od ledna 2020

Marek Pieter

1. 051_i_ZK

52.

52

Náměty a připomínky

53.

475/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů výborů

Ing. Michal Kříž

3. 053_P01_usneseni_ANO_2011_Urbankova_Jirkova
4. 053_P02_souhlas_s_kandidaturou_Urbankova

54.

476/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bozkov

Ing. Jitka Volfová

1. 054_P01_smlouva_4678_2018
3. 054_P02_GP_mapa_Bozkov

55.

436/18/ZK

Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 055_P01_usneseni_VZ
3. 055_P02_HDS_kapacita

56.

477/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bedřichov na projekt „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“

Jiří Löffelmann

1. 056_P01_dodatek_Bedrichov
2. 056_P02_zadost_prodlouzeni_terminu_Bedrichov