Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 11. 2013 - Návrh programu 10. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013, určení zapisovatelky

2.

436/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

437/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

438/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

439/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

441/13/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na I. pololetí 2014

Martin Půta

8.

442/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/13 – Úhrada nákladů na prvotní záchranné a likvidační práce v souvislosti s povodní v červnu 2013, vyúčtování, vratka

Martin Půta

08_P01_Zadosti_obci
08_P02_ZR_RO_c_308_13_Dotace_povodne_uprava
08_P03_Dopis_MF

9.

443/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/13 – neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 – 3. část

Martin Půta

09_P01_Dopis_MV_Libereckz_kraj_zvyseni
09_P02_Rozpis_dotaci
09_P03_ZR_RO_c_310_13

10.

444/13/ZK

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Ivana Hujerová

010_P01_ISRR_Krkonose
010_P02_ISRR_Krkonose_Zasobnik_a_akcni_plan
010_P03_Prezentace_SMOK_ISRR_03102013

11.

445/13/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014

Marek Pieter

0011_P01_Textova_cast_rozpoctu_2014
0011_P02_Tabulkova_cast_rozpoctu_2014
0011_P03_Pravidla_rozpoctu_2014_Priloha_1
0011_P02pp_Tabulkova_cast_rozpoctu_2014

12.

446/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Koberovy

Marek Pieter

012_P01_GP_Koberovy

13.

447/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

013_P01_mapy_Chrastava
013_P02_GP_HRABACOV_JILEMNICE

1.

pozemků v k.ú. Chrastava I

2.

pozemků v k.ú. Jilemnice a Hrabačov

14.

448/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Troskovice
014_P02_mapa_Hejnice

1.

pozemků v k.ú. Troskovice

2.

pozemku v k.ú. Hejnice

15.

449/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou

Marek Pieter

015_P01_GP_Rynovice

16.

450/13/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

016_P01_foto_Jablonec_n_N
016_P02_foto_Jablonec_n_N
016_P03_mapa_Hejnice

1.

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Statutárního města Jablonec nad Nisou

2.

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Státního pozemkového úřadu

3.

pozemků v k.ú. Hejnice od Státního pozemkového úřadu

17.

451/13/ZK

Převod movitého majetku – výpočetní techniky

Marek Pieter

017_P01_darovaci_smlouva_OLP_3044_2013
017_P02_darovaci_smlouva_OLP_3045_2013

18.

452/13/ZK

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „SEV Divizna pedagogům“ příjemce Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

018_P01_Zadost_prominuti

19.

453/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 294/13 - Ocenění za rozvoj venkova a Skokan roku v soutěži Vesnice roku 2013

Ivana Hujerová

019_P01_ZR_RO_312_12_tabulka
019_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

20.

454/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/13 - projektový záměr „Poznejte Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“

Ivana Hujerová

0020_P01_tabulka_rozpoctu_2013

21.

455/13/ZK

2. Výzva k předkládání projektů do Dotačního fondu - podprogram 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ivana Hujerová

021_P01_2_vyzva
021_P02_textova_cast_projektu

22.

456/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci 2. výzvy podprogramu č. 5.1 Podprogramu na podporu sociálních služeb

Petr Tulpa

022_P01_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu
022_P02_rozpis_kapitoly_92605
022_P03_hodnotici_formular_souhrn

23.

457/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci výzvy podprogramu č. 5.3 Podprogramu na podporu činnosti mateřských center

Petr Tulpa

023_P01_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu
023_P02_rozpis_kapitoly_92605
023_P03_hodnotici_formular_souhrn

24.

458/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 organizace Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Petr Tulpa

024_P01_ZL_DaCA_Hodkovice
024_P02_Prilohac1_ke_ZL_DaCA_Hodkovice

25.

459/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Petr Tulpa

025_P01_ZL_DD_Jindrichovice
025_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jindrichovice

26.

460/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/13 – přesun z kapitoly 919 03 – Pokladní správa do kapitoly 926 09 – Dotační fond LK

Zuzana Kocumová

026_P01_ZR_RO_293_13_bilance_92609_uprava_EO

27.

461/13/ZK

Převod zřizovatelských práv Nadačního fondu Paní Zdislavy z Lemberka

Zuzana Kocumová

027_P01_Zadost_NsP_CL
027_P02_Dopis_predsedy_predstavenstva
027_P03pp_vyjadreni_pravniku

28.

462/13/ZK

Schválení investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na projekt „Nákup vozidel rychlé lékařské pomoci“

Zuzana Kocumová

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/13 – přesun finančních prostředků z kapitoly 914 09 – Působnosti do kapitoly 920 09 - Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví na projekt „Vrata ZZS LK – Velké Hamry“

Zuzana Kocumová

30.

463/13/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace

Hana Maierová

030_P01_priloha_1_ZL

31.

464/13/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 mezi Statutárním městem Liberec a Oblastní galerií v Liberci, příspěvková organizace

Hana Maierová

031_P01_dodatek
031_puvodni_smlouva_684

32.

465/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 307/13 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Frýdlant na opravu schodiště a úprava kapitoly 914 02 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Alena Losová

032_P01_ZR_307_13
032_P02_ZR_307_13
032_P03_ZR_307_13

33.

466/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 298/13 – poskytnutí dotací z 2. Výzvy podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit a 4.4. Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

033_P01_ZR_298_13
033_P02_ZR_298_13

34.

467/13/ZK

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělání v Libereckém kraji

Alena Losová

034_P01_Zamer_narovnani_zrizovatel_kompetenci_ZS_L
034_P02_Priloha_1_Rozdeleni_skol_poskytujicich
034_P03_Priloha_2_Misto_trval_pobyt_zaku
034_P04_Priloha_3_System_vzdelavacich_programu_ZV
034_P05_Priloha_4_Souhrn_informac_jednotlive_skoly
034_P06_Priloha_5_Prehled_skol_SVP_LK
034_P07_Priloha_6_Zaci_ZS-kartodiagramy
034_P08_Priloha_7_Prehled-NIV-2011-2013
034_P09_Priloha_8_Provozni_prispevky_2010-2013

35.

468/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 311/13 – Lesnický fond LK – poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích

Josef Jadrný

035_P01_ZRRO311_93408
035_P02_ZRRO311_vliv

36.

Závazek spolufinancování projektu Dům přírody Český ráj z rozpočtu Libereckého kraje 2014 a 2015 realizovaný společností Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.

Josef Jadrný

37.

469/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 296/13 – úprava kapitoly 91406 a 92006, dotace na úpravu softwaru v odbavovacím zařízení dopravce Vogtlandbahn-GmbH

Vladimír Mastník

037_P01_tabulky_ZR-RO_296-13

38.

470/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/13 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, dotace od Města Mimoň na stavbu objektů v rámci akce „Mimoň – Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_RO_297-13

39.

471/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/13 – úpravy v kapitole 92606, Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, dotačního programu Doprava – podprogram 6.3 – podpora projektové přípravy a podprogramu 6.4 – výchova a vzdělávání

Vladimír Mastník

039_P01_souhrn_tab_6_3
039_P03_tabulky_ZR-RO_301-13
039_P02_souhrn_tab_6_4

40.

472/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 16. 10. 2013 do 5. 11. 2013

Marek Pieter

0040_a_Kosilka
0040_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_16.10._do_05

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje a 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

040_b_prehled_VZ_ze_17._18.RK_a_16._17._a_18.mRK

c)

Rezignace člena Komise pro veřejné zakázky Rady Libereckého kraje

Marek Pieter

040_c_rezignace_clena_komise_pro_verejne_zakazky

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden – říjen 2013

Marek Pieter

0040_d_Kosilka
0040_d_Plneni_rozpoctu_01_10_2013
0040_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_13

e)

Harmonogram jednání a plán činnosti RK na I. pololetí 2014

Martin Půta

040_e_P01_RK_I_pololeti_2014

f)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 9. 2013

Martin Půta

40_f_p01_pisemna_informace_ZPC_radni_zari_2013.pdf

g)

Petice - P/3/2013

Martin Půta

040_P01_kosilka_do_ZK_PI
040_g_P01_kosilka_ZK
040_g_P02_text_petice
040_g_P03_odpoved_na_petici_Novakova

h)

Informace o forenzním auditu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

040_h_forenzni_audit_ZZSLK
040_h_P01_prezentace_Manazerske_shrnuti

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 09/2013

Alena Losová

040_i_Informace_o_stavu_zamestnanosti_09_13
040_i_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_09_2013
040_i_P02_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_09_2013

j)

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2011

Josef Jadrný

040_j_P01_Vyhodnoceni_POHLK_2011_kosilka_PIS_info
040_j_P02_Priloha_Vyhodnoceni_POHLK_2011

k)

Informace o výzvě občanského sdružení Oživení a odpovědi hejtmana na tuto výzvu
STAŽENO

Martin Půta

040_k_pisemna_informace_ZK
040_k_P01_Text_odpovedi

l)

Informace o činnosti uvolněného předsedy Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje a vyčíslení nákladů spojených s výkonem této funkce

Martin Půta

040_l_P01_duvodova_zprava_vycisleni_nakladu_2011_2
040_l_P02_9ZK_25_10_2011_bod_032_h_napln_a_cinnost
040_l_P03_1ZK_31_1_2012_bod_028_s_cinnost_predsedy
040_l_P04_4ZK_24_4_2012_048_j_cinnost_predsedy_vyb
040_l_P05_hlasovani_k_pisemnym_informacim_zprav_o_

m)

Návrh zprávy o auditu operace. Název auditu: „IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“

Petr Tulpa

040_m_navrh_zpravy_o_auditu_operace
040_m_P01_navrh_zpravy_o_auditu_operace

41.

Náměty a připomínky

42.

440/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

042_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti
042_P02_usneseni_RK_17
042_P03-usneseni_RK_18
042_P04-usneseni_RK_19
042_P05_usneseni_mRK_15
042_P06_usneseni_mRK_16
042_P07_usneseni_mRK_17
042_P08_usneseni_mRK_18

43.

473/13/ZK

Poskytnutí účelové dotace Oblastní galerii v Liberci na vybavení interiéru lázní

Hana Maierová

043_rozpis_interaktivni_expozice

44.

474/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 318/13 – úprava kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU – odbor investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

0044_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoc

45.

475/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 322/13 – navýšení příjmů rozpočtu a výdajů v kapitole 92306, poskytnutí účelové dotace a bezúročné návratné půjčky pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

045_P01_tabulky_ZR-RO_322-13
045_P02_smlouva_OLP-3527-2013

46.

476/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 315/13 - snížení výdajů v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele a navýšení výdajů v kapitole 920 12 – kapitálové výdaje a v kapitole 914 12 – působnosti odboru informatiky

Marek Pieter

46_P01_vliv_uprav
46_P02_ZRRO_informatika
46_P03_kancelar_reditele

47.

Prodej části areálu společnosti NsP v České Lípě, a.s. – výzva radě Libereckého kraje v působnosti valné hromady společnosti

Ing. František Pešek