Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 02. 2017 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017, určení zapisovatelky

2.

44/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

45/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

46/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

47/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

48/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. do 30. ledna 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_2_RK_24_1_2017
3. 007_P03_usneseni_1_mRK_31_1_2017
4. 007_P04_usneseni_3_RK_07_02_2017

8.

51/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/2876/2016 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže - změna termínu realizace technického a materiálního vybavení

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_CCK
2. 008_P02_dodatek_1_sml_2876_2016
3. 008_P03_Puvodni_sml_CCK_2876

9.

52/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Ing. Jitka Volfová

1. 009_P01_GP_Chlum_u_Dube
2. 009_P02_GP_Horni_Chrastava
3. 009_P03_GP_Horni_Chrastava
4. 009_P04_mapa_Roztoky_u_Semil

1)

v k. ú. Chlum u Dubé (FAMA2016/10/2016)

2)

v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/024)

3)

v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/025)

4)

v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2016/12/084)

10.

53/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_mapa_Levinska_Olesnice
2. 010_P02_mapa_HRABACOV
3. 010_P03_mapa_Kunratice_u_Frydlantu
4. 010_P04_mapa_Mnisek_u_Liberce
5. 010_P05_GP_CHLUM_U_DUBE_STEKLY
6. 010_P06_GP_MARTINICE_KRKONOSICH

1)

pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2016/09/015)

2)

pozemku v k.ú. Hrabačov (FAMA 2016/09/045)

3)

pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/09/051)

4)

pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce (FAMA 2016/09/086)

5)

pozemku v k.ú. Chlum u Dubé (FAMA 2016/10/021)

6)

pozemků v k.ú. Martinice v Krkonoších (FAMA 2016/10/099)

11.

54/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Ing. Jitka Volfová

2. 011_P02_GP_Albrechtice_v_Jizerskych_horach
3. 011_P03_GP_Poustka_u-Frydlant
4. 011_P04_GP_Chrastava
5. 011_P05_GP_Smrzovka
6. 011_P06_mapa_Prachen
7. 011_P01_GP_Frydlant

1)

pozemku v k.ú. Frýdlant

2)

pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách

3)

pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu

4)

pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I

5)

pozemků v k.ú. Smržovka

6)

pozemků v k.ú. Prácheň

12.

55/17/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Poustka_u_Frydlantu
2. 012_P02_GP_Cernousy
3. 012_P03_GP_Vysker
4. 012_P04_GP_Smrzovka

1)

pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu

2)

pozemků v k.ú. Černousy

3)

pozemku v k.ú. Vyskeř

4)

pozemků v k.ú. Smržovka

13.

56/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemku v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_situace_Kamenicky_Senov

14.

57/17/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Hodkovice_nad_Mohelkou

15.

58/17/ZK

Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a městysem Zásada

Ing. Jitka Volfová

16.

59/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 016_P01_Mimoradne_Vyhlaseni_DR_2017_soc_sl_prostre
2. 016_P02_Rozdeleni_nakladu_a_dotace

17.

60/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_Tabulky_ZR_RO_41_17

18.

61/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 018_P01_Tabulky_bilance_92009

19.

62/17/ZK

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 019_P01_9_1_2017_VYHLASENI_PROGRAMU_POBYTY
2. 019_P02_9_2_2017_VYHLASENI_PROGRAMU_PREV_A_LEC_PRO

20.

63/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 020_P01_ZR_RO_40_17_ROZDELENI_PROGRAM_9_3_2016
2. 020_P02_Vzorova_smlouva_9_3_2016
3. 020_P03_Souhr_HODNOTICI_FORMULAR_9_3_2016

21.

64/17/ZK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 021_P01_smlouva_OLP_210_RF2017_CeskaLipa
2. 021_P02_smlouva_OLP_211_RF2017_Semily
3. 021_P03_smlouva_OLP_212_RF2017_Jablonec

22.

65/17/ZK

Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

1. 022_P01_nove_zneni_prilohy1_ZL_MCR_Turnov
2. 022_P02_nove_zneni_prilohy1_ZL_SM

23.

66/17/ZK

Úprava Statutu soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje a vyhlášení soutěže za rok 2016

Ing. Květa Vinklátová

1. 023_P01_Statut_souteze_nove_zneni
2. 023_P02_Vzor_prihlaska_do_souteze
3. 023_P03_Vzor_prihlaska_do_souteze_se_souhlasem_vla
4. 023_P04_Vzor_cestneho_prohlaseni_struktura_zdroju

24.

67/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17 převod finančních prostředků z kapitoly 91207 - Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku, a schválení záměru - obnova a restaurování omítky na objektu čp. 57 „Červený dům“

Ing. Květa Vinklátová

1. 024_P01_Rozpis_rozpoctu_RO_55_17

25.

68/17/ZK

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje; Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2017

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_vyhlaseni_programuPVA2017
2. 025_P01a_vzor_zadosti_FOV
3. 025_P01b_vzor_smlouvy_PVA2017
4. 025_P01c_hodnotici_form_2017
5. 025_P01d_zmenovy_list
6. 025_P01e_cest_prohlaseni
7. 025_P01f_cest_prohl_de_min
8. 025_P02a_Statut_Fondu_ochrany_vod_zmeny
9. 025_P02b_Statut_Fondu_ochrany_vod_po_zmenach

26.

69/17/ZK

Změna termínu realizace projektu Vodohospodářskému sdružení Turnov - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016

Jiří Löffelmann

1. 026_P01_Dodatek_1_Zbirohy
2. 026_P02_zadost_VHS_Turnov

27.

70/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení uhrazené škody způsobené společností PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_ZRR54_tabulky

28.

71/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 028_P01_ZR_RO_52_Lesnicky_fond_LK
2. 028_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 028_P03_Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

29.

72/17/ZK

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích

Jiří Löffelmann

1. 029_P01_Navrh_programu
2. 029_P02_vzor_zadosti
3. 029_P03_vzor_prilohy_k_zadosti
4. 029_P04_vzor_registrace_zadatele
5. 029_P05_vzor_smlouvy

30.

73/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů a vyhlášení programů 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

1. 030_P01_Oblast_podpory_8
2. 030_P02_Vyhlaseni_8.1_podminky_programu+P01
3. 030_P03_Vyhlaseni_8.4_podminky_programu+P01
4. 030_P04_Vyhlaseni_8.5_podminky_programu+P01
5. 030_P05_vzor_zadosti_DFLK_2017
6. 030_P06_vzor_smlouvy_OZPZ_2017_def

31.

74/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 926 11 Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu do kapitoly 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 031_P01_ZR_RO_53_17

32.

75/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 032_P02_Textova_cast_projektu_MC_2017
3. 032_P03_vzor_zadost_o_dotaci_MC_2017
4. 032_P04_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MC_2017
5. 032_P01_Vyhlaseni_programu_MC_2017

33.

76/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Jiří Löffelmann

1. 033_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2017
2. 033_P02_Podminky_POV_2017
3. 033_P03_Textova_cast_projektu_POV_2017
4. 033_P04_vzor_smlouvy
5. 033_P05_vzor_zadost_o_dotaci_2017

34.

77/17/ZK

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 034_P01_Program_druha_vyzva
2. 034_P02_Vzor_smlouvy_Kotliky_druha_vyzva
3. 034_P03_Zadost_Kotliky_druha_vyzva

35.

79/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 035_P01_ZR_RO_56_17

36.

80/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_P01_ZR_RO_57_17

37.

81/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_P01_ZR_RO_58_17
2. 071_P01_ZR_RO_58_17_pp

38.

78/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektu a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 038_P01_ZR_RO_22_17

39.

82/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 039_P01_ZR_RO_31_17

40.

83/17/ZK

Změna zřizovací listiny (předmět činnosti, příloha č. 1) – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 040_P01_SOS_LBC_Jablonecka_1_4_2017_(2178888)

41.

84/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Petr Tulpa

1. 041_P01_zadost_o_prominuti_Svaz-potapecu
2. 041_P02_zadost_o_prominuti_24TP

1.

Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek

2.

24TP

42.

85/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

1. 042_P01_Vyhlaseni_programu_4_1_volny_cas
2. 042_P02_podminky_programu_4_3_prim_prevence
3. 042_P03_Vyhlaseni_programu_4_4_nadani
4. 042_P04_podminky_programu_4_7_komp_pom
5. 042_P04pp_podminky_programu_4_7_komp_pom_PO_PROJED

43.

86/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programů 4.22 Program sport handicapovaných, 4.23 Program Sportovní akce, 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

Petr Tulpa

1. 043_P01_podminky_programu_4_22_handicapovani
2. 043_P02_podminky_programu_4_23_sportovni_akce
3. 043_P03_podminky_programu_4_26_pravidelna_cinnost

44.

87/17/ZK

Dotační program významné sportovní akce 2017 – vyhlášení podmínek

Petr Tulpa

1. 044_P01_DP_vyznamne_sportovni_akce_(2178888)

45.

88/17/ZK

Dotační program podpora malých sportovních organizací 2017 – vyhlášení podmínek

Petr Tulpa

1. 045_P01_DP_podpora_malych_sportovnich_organizaci_(

46.

89/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. na projekt Jablonecká hala 2017

Petr Tulpa

1. 046_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_48_17_(2178888)
2. 046_P02_OLP_186_2017_(2178888)

47.

90/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaných účelových příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 047_P01_tabulkova_cast_ZR-RO_38_17_(2178888)

48.

91/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov

Petr Tulpa

1. 048_P01_Zadost_o_prominuti_TJ_Spartak_CKD_Zandov_(

49.

92/17/ZK

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2017

Marek Pieter

1. 049_P01_smlouva_podpora_dopravni_vychovy_hysek_2_h

50.

93/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

Marek Pieter

1. 050_P01_vyhlaseni_6_1_2017_RK
2. 050_P01_P01_vyhlaseni_6_1_2017_vyhlaska
3. 050_P01_P02_vyhlaseni_6_1_2017_hodnoceni
4. 050_P01_P03_vyhlaseni_6_1_2017_hodnoceni
5. 050_P01_P04_vyhlaseni_6_1_2017_text_form
6. 050_P01_P05_vyhlaseni_6_1_2017_smlouva
7. 050_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
8. 050_P02_P01_vyhlaseni_6_3_2017_priloha_hodnoceni
9. 050_P02_P02_vyhlaseni_6_3_2017_priloha_hodnoceni
10. 050_P02_P03_vyhlaseni_6_3_2017_priloha_text_form
11. 050_P02_P04_smlouva_6_3_2017
12. 050_P03_priloha_zadost
13. 050_P04_priloha_venkovske_oblasti
14. 050_P05_priloha_mapa

51.

94/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 1. 2017 do 7. 2. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 051_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_11.01.2017_do

b)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2017

Marek Pieter

1. 051_b_kosilka_ZK_pis
2. 051_b_P01_Rocni_plan_BESIP_LK_2017

c)

Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“

Ing. Jitka Volfová

1. 051_c_kosilka_DZ
4. 051_c_P02_jednaci_rad
5. 051_c_P01_statut

d)

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Marek Pieter

1. 051_d_kosilka_ZK_pis.
2. 051_d_P01_zprava
3. 051_d_P02_mapa

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 11. a 1. – 31. 12. 2016

Martin Půta

1. 051_P01_ZPC_radnich_11_12_2016
2. 051_P02_ZPC_11_12_2016_kosilka

f)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Martin Půta

10. 051_f_P01_Kosilka
11. 051_f_P02_Vyrocni_zprava_2016
12. 051_f_P03_Prehled_zadosti_v_rezimu_zakona_2016
13. 051_f_P04_Prehled_zadosti_mimo_rezim_zakona_2016

g)

Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 51_g_reseni_investicnich_projektu_ZZSLK

h)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

Ing. Květa Vinklátová

1. 051_h_P01_Kosilka_ZK
2. 051_h_P02_text_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni

i)

Informace o návrhu reorganizace zdravotnických zařízení Libereckého kraje – právní a organizační aspekty

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 051_i_navrh_reorganizace_ZZ_holdingove_rizeni
2. 051_i_P01_Navrh_reorganizace_ZZ_LK_1_vybor_zdravot

j)

Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 051_j_stav_zajisteni_dopravni_obsluznosti

52.

49/17/ZK

Změna ve Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

1. 052_P01_rezignace_Ing.Macka
2. 052_P02_souhlas_s_nominaci

53.

50/17/ZK

Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

2. 053_P01_souhlas_s_nominaci

54.

95/17/ZK

„Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v PSP ČR.“

Martin Půta

55.

96/17/ZK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2198/2016 s Městysem Zdislava - prodloužení termínu realizace pořízení dopravního automobilu

Martin Půta

1. 055_P01_Zadost_Zdislava
2. 055_P02_dodatek_2_smlouvy_OLP_2198_2016
3. 055_P03_Puvodni_smlouva_Zdislava_2198
4. 055_P04_dodatek_1_smlouvy_OLP_2198_2016

56.

Náměty a připomínky