Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 01. 2016 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 12. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

1/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

2/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

3/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

4/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

5/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. prosince 2015 do 5. ledna 2016

Martin Půta

007_P01_dilci-zpravy
007_P02_RK_21_15-12-15_usn_1965-2024
007_P03_mRK_21_21-12-15_usn_2025-2030

8.

6/16/ZK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2015 s Obcí Karlovice

Martin Půta

008_P01_dopis_zadost_a
008_P01_dopis_zadost_b
008_P02_vypis_prijeti_vracench_penez
008_P04_smlouva_Dotace_Karlovice
008_P03_dohoda_zruseni_smlouvy_OLP_2289_2015_uprav

9.

7/16/ZK

Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01_Smlouva_o_poskytnuti_dotace
009_P01_Smlouva_pril_1_cestne_prohl
009_P01_Smlouva_pril_2_zaver_vyuctovani
009_P01_Smlouva_pril_3_zaver_zprava

10.

8/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 21/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly kanceláře hejtmana - 926 01 – Dotační fond

Martin Půta

010_P01_ZR_RO_21_16
010_P02_Vliv_na_celkovou_bilanci

11.

9/16/ZK

Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana

Martin Půta

011_P01_Vyhlaseni_programu_1_1
011_P02_vzorova_smlouva_1_1_2016
011_P03_Vyhlaseni_programu_1_2
011_P04_vzorova_smlouva_1_2_2016_SDH

12.

11/16/ZK

Majetkoprávní operace - zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

012_P01_mapa_Chrastava_I

k pozemku v k.ú. Chrastava I

13.

12/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

056_P01_mapa_Hradek_nad_Nisou
056_P02_GP_Radlo

1.

pozemků v k. ú. Hrádek nad Nisou

2.

pozemku v k. ú. Rádlo

14.

13/16/ZK

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

014_P01_Dodatecne_informace_c_4

15.

14/16/ZK

Majetkoprávní operace - koupě:

Marek Pieter

015_P01_GP_Bulovka
015_P02_GP_Detrichov_u_Frydlantu
015_P03_GP_Harrachov

1.

pozemku v k. ú. Bulovka

2.

pozemků v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu

3.

pozemku v k. ú. Harrachov

16.

15/16/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům v k.ú. Tuhaň u Stružince

Marek Pieter

016_P01_mapa_Tuhan_u_Struzince

17.

16/16/ZK

Majetkoprávní operace - budoucí koupě:

Marek Pieter

017_P01_mapa_tabulka_Srbska

pozemků v k.ú. Srbská

18.

17/16/ZK

Majetkoprávní operace - prodej:

Marek Pieter

018_P01_mapa_Ceska_Lipa

pozemků v k.ú. Česká Lípa

19.

18/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

019_P01_mapa_Jablonec_nad_Nisou_OSM
019_P02_mapa_Jablonec_nad_Nisou_OSV

pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou a Jablonecké Paseky

20.

19/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/16 - Projektový záměr „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

020_P01_Tabulky_ZR_RO_01_16

21.

20/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/16 - Projektový záměr „Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

021_P01_Tabulky_ZR_RO_02_16

22.

21/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV

Lenka Kadlecová

022_P01_ZR_RO_3_16
022_P02_Dopis_od_MPSV_Smerne_cislo_2016
022_P03_Metodika_pro_kraje_2016
022_P04_Smlouva_dotace_2016

23.

22/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/16 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2016 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku

Lenka Kadlecová

023_P01_Tabulky_RO_12_16_

24.

23/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví

Petr Tulpa

024_P01_ZR_RO_9_16_tabulky

25.

24/16/ZK

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Petr Tulpa

025_P01_9_1_2016_VYHLASENI_PROGRAMU_POBYTY
025_P02_9_2_2016_VYHLASENI_PROGRAMU_LECEB_PREVENT_

26.

25/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“

Hana Maierová

27.

26/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitol odboru životního prostředí a zemědělství - 926 08 – Dotační fond, 932 08 – Fond ochrany vod a 934 08 - Lesnický fond

Josef Jadrný

027_P01_ZRRO4_tabulky

28.

27/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

028_P01_ZRRO8_tabulky

29.

28/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/16 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství

Josef Jadrný

029_P01_ZR_RO_7_16_hodnoceni
029_P02_ZR_RO_7_16_rozpis_vydaju
029_P03_ZR_RO_7_16_bilance_rozpoctu
029_P04_ZR_RO_7_16_vzor_smlouvy

30.

29/16/ZK

Schválení koncepce „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025“

Josef Jadrný

030_P01_Koncepce_POHLK

31.

30/16/ZK

Obecně závazná vyhláška Libereckého kraje, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025

Josef Jadrný

031_P01_OZV_LK_Zavazna_cast_POHLK_komplet

32.

31/16/ZK

Lesnický fond Libereckého kraje – úprava statutu a vyhlášení programu dotace na hospodaření v lesích v roce 2016

Josef Jadrný

032_P01_Statut_Lesnicky_fond_2016
032_P02_Statut_Lesnicky_fond_2016_s_vyznacenim_zme
032_P03_program_dotace_lesy_2016
032_P04_program_dotace_lesy_2016_s_vyznacenim_zmen
032_P05_vzorova_smlouva
032__P06_vzor_zadosti
032__P07_vzor_prilohy_k_zadosti
032__P08_vzor_registrace_zadatele

33.

32/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/16 – Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 914 02 – působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02 transfery – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02 spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 926 02 dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Vít Příkaský

033_P01_ZR_RO_13_16

34.

33/16/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

034_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2016
034_P02_Podminky_POV_2016
034_P03_Textova_cast_projektu_POV_2016
034_P04_vzor_smlouvy
034_P05_Vzor_zadosti_2016

35.

34/16/ZK

Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“

Vít Příkaský

36.

35/16/ZK

Projekt „Pro horolezce neexistují hranice“ – změna kurzového přepočtu u závazku na spolufinancování a předfinancování projektu, nová smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery

Vít Příkaský

36_P01_Kooperacni_smlouva_horolezci

37.

36/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Vít Příkaský

38.

37/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/16 - Projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“

Alena Losová

038_P01_Tabulkova_cast_k_ZR-RO_22_16

39.

38/16/ZK

Vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací z Dotačního programu Vybrané sportovní akce 2016

Alena Losová

039_P01_Podminky_Dotacniho_programu_Vybrane_sporto

40.

39/16/ZK

Vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací z Dotačního programu Sportovní struktury a servisní centra sportu 2016

Alena Losová

040_P01_Podminky_Dotacniho_programu_Sportovni_stru

41.

40/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 11/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – úhrada příspěvku na zajištění účasti reprezentace na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji

Alena Losová

041_P01_tabulkova_cast_ZR-RO_11_16_(1924344)

42.

Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělávání ve školním roce 2016/2017 - Dodatek číslo 1 Smlouvy o spolupráci OLP/1966/2015 NEPŘEDLOŽENO

43.

41/16/ZK

Zrušení usnesení č. 1276/15/RK a 363/15/ZK, úprava dokumentu Administrace dotací na tělovýchovu a sport z kapitoly 917 04 – transfery OŠMTS rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016

Alena Losová

043_P01_Administrace_dotaci_91704_transfery_OSMTS_
043_P02_Administrace_dotaci_na_telovych_sport_2016

44.

42/16/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.21 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

044_P01_zadost_o_zmenu_rozpoctu_FBC_Lomnice
044_P02_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Lyzarsky_SK_Lomnic
044_P03_zadost_o_zmenu_rozpoctu_KCT_TJ_TATRAN_Jbc
044_P04_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Hokejovy_klub_Lomn
044_P05_zadost_o_zmenu_rozpoctu_TJ_Turnov
044_P06_zadost_o_zmenu_rozpoctu_SK_Novy_Bor
044_P07_zadost_o_zmenu_rozpoctu_kulturni_sum_ČL
044_P08_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Liberec_Handball
044_P09_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Klub_cyklistu_Koop
044_P10_zadost_o_zmenu_rozpctu_SK_Judo_NB
044_P11_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Floorball_Club_ČL
044_P12_zadost_o_zmenu_rozpoctu_1_Florbalovy_klub_
044_P13_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Draci_FBC_Liberec
044_P14_zadost_o_zmenu_rozpoctu_AC_Jbc

45.

43/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/16 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace organizátorům okresních kol soutěží a přehlídek garantovaných odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2016, pověření realizátorů okresních a krajských kol v Libereckém kraji

Alena Losová

045_P01_ZR-RO_c_5_16_(1924344)

46.

44/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky programů

Alena Losová

046_P01_Vyhlaseni_programu_4_1
046_P02_Vyhlaseni_programu_4_3
046_P03_Vyhlaseni_programu_4_4
046_P01pp_Vyhlaseni_programu_4_1_po_projednani

47.

45/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Sport a tělovýchovy – podmínky Dotačního programu 4.23 sportovní akce

Alena Losová

047_P01_Vyhlaseni_4_23_Sportovni_akce_(1924344)
047_P01pp_Vyhlaseni_4_23_Sportovni_akce_po_projedn

48.

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, z.s., Sportovní klub JEŠTĚD, Fotbalový Klub Stráž pod Ralskem – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

49.

46/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/16 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – vyplacení dotací schválených v roce 2015

Alena Losová

049_P01_tabulkova_cat_ZR_RO_20_16_(1924344)

50.

47/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/16 – finanční vypořádání kapitoly 926 04 – Dotační fond - podprogram 4.5 Pedagogická asistence – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a podprogram 4.21 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

050_P01_tab_cast_ke_ZR-RO_c_19_16_(1924344)

51.

48/16/ZK

Žádost o změnu projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 – Podpora volnočasových aktivit

Alena Losová

051_P01_zadost_(1924344)

52.

49/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

Vladimír Mastník

052_P01_Vyhlaseni_6_1_RK
052_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
052_P03_vzor_smlouvy_6_1
052_P04_vzor_smlouvy_6_3
052_P05_Vzor_zadosti

53.

50/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy

Vladimír Mastník

053_P01_hodnotici_formular_souhrn_tab
053_P02_tabulky_ZR-RO_15-16
053_P03_vzor_smlouvy_fri

54.

51/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 16/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Vladimír Mastník

054_P01_tabulky_ZR-RO_16-16

55.

52/16/ZK

Informace o aktuálním stavu veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“

Vladimír Mastník

055_P01_Tabulka_ukonu_VZ10

56.

53/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 v kapitole 920 – Kapitálové výdaje

Marek Pieter

003_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

57.

54/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

057_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

58.

55/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

058_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

59.

56/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2015

Marek Pieter

059_a_RO_v_zaveru_roku_2015

b)

Zřízení komisí rady – poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Hana Maierová

059_b_Kosilka_ZK_zrizeni_komisi

c)

Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Lenka Kadlecová

059_c_kosilka_ZK_DOC
059_c_P01_Vyzva_k_podavani_zadosti
059_c_P02_Postup_a_system_hodnoceni_ZS

d)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2016

Vladimír Mastník

059_d_DZ_pis
059_d_P01_Rocni_plan_BESIP_LK_2016

e)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2016

Marek Pieter

0057_e_Cestovni_nahrady_2016

f)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 2. 12. 2015 - 12. 1. 2016.

Marek Pieter

059_f_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_2.12.2015_do_

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a 20. a 21. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

059_g_prehled_VZ_z_20.,_21.RK_a_20.,_21.mRK_(19260

h)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2015 a 31. 10. 2015

Alena Losová

59_h_ZK_statisticke_vykazy_MS_ZS_SD_2015
59_h_P02-P04_MS_ZS_SD_SK_sumar

i)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2015

Alena Losová

59_i_ZK_statisticke_vykazy_SS_2015
59_i_P02_SS_sumar

j)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2015

Alena Losová

59_j_ZK_statisticke_vykazy_DD_DDM_DM_2015
59_j_P02-P04_DD_DDM_DM_sumar

k)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9.2015

Alena Losová

59_k_ZK_statisticke_vykazy_PPP_SPC_2015
59_k_P02-P03_PPP_SPC_sumar

l)

Informace o stavu zaměstnanosti – 11/2015

059_l_Informace_o_stavu_zamestnanosti_11_15

m)

Zhodnocení veletrhu EDUCA MYJOB 2015

Alena Losová

059_m_Zhodnoceni_veletrhu_EDUCA_MYJOB_2015

n)

Informace o situaci v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Petr Tulpa

059_n_Info_o_situaci_NsP_CL_DZ
059_n_Info_o_situaci_NsP_CL_kosilka

o)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 11. – 31. 12. 2015

Martin Půta

059_o_P01_ZPC_radnich_11_12_2015

p)

Způsob využití peněžního daru z Krizového fondu Libereckého kraje Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje

Martin Půta

059_p_kosilka_ZK_pis_info

q)

Informace k tématu společného vzdělávání – 01/2016

Alena Losová

059_q_Informace_spolecne_vzdelavani_01_16
059_q_P01_Pripominky_k_vyhlasce
059_q_P02_Navrh_dopisu
doplneni_NA_STUL_59_q_Infom._AK_spol._vzdelavani

60.

10/16/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Petr Tulpa

060_P01_Pozvanka_VH_KNL

61.

57/16/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 4

Marek Pieter

061_P01_smernice_ZK_1_2013_novelizace_c_4

62.

Náměty a připomínky