Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 11. 2017 - Návrh programu 10. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017

2.

463/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

464/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

465/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

466/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

467/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_rady_kraje
2. 007_P02_18_RK_17_10_2017_usn
3. 007_P03_26_mRK_23_10_2017_usn
4. 007_P04_27_mRK_30_10_2017_usn
5. 007_P05_19_RK_07_11_2017_usn

8.

468/17/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na I. pololetí 2018

Martin Půta

9.

469/17/ZK

Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 318/2017 dotace z Krizového fondu Libereckého kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje ČR Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje

Martin Půta

1. 009_P01_Rozpoctove_opatreni_318_17
2. 009_P02_Zadost_HZS_LK
3. 009_P03_Zaver_Bezpecnostni_rady_LK
4. 009_P04_Navrh_smlouvy_dotace_z_KF

10.

470/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1213/2017 se Statutárním městem Liberec – změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

1. 010_P01_Zadost_o_zmenu_smlouvy
2. 010_P02_Oznameni_vyrobce
3. 010_P03_dodatek_ke_smlouve_OLP_1213_2017
4. 010_P04_Puvodni_smlouva_OLP_1213_2017

11.

471/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1305/2017 s obcí Všelibice – změna specifikace závazného parametru projektu

Martin Půta

1. 011_P01_Zadost_o_zmenu_smlouvy
2. 011_P02_Vyjadreni_dodavatele
3. 011_P03_Dodatek_ke_smlouve_OLP_1305_2017
4. 011_P04_Puvodni_smlouva_OLP_1305_2017

12.

472/17/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2018_textova_cast
2. 012_P02_Navrh_rozpoctu_2018_tabulkova_cast
3. 012_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2018_Priloha_1
4. 012_P01pp_Navrh_rozpoctu_LK_2018_textova_cast
5. 012_P02pp_Navrh_rozpoctu_2018_tabulkova_cast

13.

473/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 13_P02_Zadost_o_prevod_vlastnika_stavby
2. 13_P01_mapa

14.

474/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 14_P01_GP_3823_139_2017

15.

475/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Nedvězí u Semil

Ing. Jitka Volfová

2. 15_P02a_GP_nedvezi_(2344463)
3. 15_P02b_GP_nedvezi_(2344463)
4. 15_P02c_GP_nedvezi_(2344463)

16.

476/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Bořkov

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_GP_Borkov

17.

477/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_GP_Horni_Maxov

18.

478/17/ZK

Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_smlouva_2677_2017
2. 018_P02_mapa_Jablonne_v_Podjestedi

19.

479/17/ZK

Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Víska

Ing. Jitka Volfová

1. 019_P01_mapa_Viska_u_Frydlantu

20.

480/17/ZK

Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností JABLOTRON GROUP a.s.

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_smlouva_2717_2017

21.

481/17/ZK

Veřejná zakázka soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ – vyplacení cen a odměn

Marek Pieter

1. 021_P01_Darovaci_smlouva_OLP_3803_2017_re_architek
2. 021_P02_Darovaci_smlouva_OLP_3805_2017_SIAL_archit
3. 021_P01_Darovaci_smlouva_OLP_3803_2017_re_architek

22.

482/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy

Ing. Jitka Volfová

1. 022_P01_mapa_Zahradky_u_Ceske_Lipy

23.

483/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17 –Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na základě mimořádného kola dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 023_P01_ZR_RO_319_17
2. 023_P02_Dodatek_2_k_Rozhodnuti_1
3. 023_P03_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotace
4. 023_P04_Smlouva_dotace_2017_Josefuv_Dul
5. 023_P05_Smlouva_dotace_2017_Oblastni_charita_Jicin

24.

484/17/ZK

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 024_P01_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur

25.

485/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17 – úprava kapitol odboru zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 912 09 – Účelové příspěvky PO – nákup referentských vozidel

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 025_P01_Tabulky_bilance_91409_91209_1

26.

486/17/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 026_P01_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_2879_2015
2. 026_P02_Smlouva_OLP_2879_2015

27.

487/17/ZK

Projekt a závazek spolufinancování projektu „Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“

Ing. Květa Vinklátová

1. 027_P01_Projekt_Modernizace_SCM_3_etapa

28.

488/17/ZK

Projekt a závazek spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“

Ing. Květa Vinklátová

1. 028_P01_Projekt_Zachrana_pokladu_SCM_IRO

29.

489/17/ZK

Dodatky ke smlouvám č. OLP/1961/2017 a OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna termínu realizace projektů a posun závěrečného vyúčtování projektů

Ing. Květa Vinklátová

1. 029_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_projektu_
2. 029_P02_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_projektu_
3. 029_P03_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1961_2017
4. 029_P04_Zadost_o_zmenu_zavazneho_parametru_a_zmenu
5. 029_P05_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1860_2017

30.

490/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 030_P01_Rozpis_rozpoctu
2. 030_P02_smlouva_OLP_3874

31.

491/17/ZK

Revokace části usnesení č. 329/17/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 330/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 031_P01_Zadost_o_zruseni_dotace
2. 031_P02_ZRRO_330_92607_DF

32.

492/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/17 - snížení výdajů v rezervě programů 7.1 Kulturní aktivity, 7.3 Stavebně historický průzkum, 7.4 Archeologie a navýšení výdajů v rezervě programu, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK, kapitola 926 07 - Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_P01_ZRRO_329_92607_DF

33.

493/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 335/17 – úprava kapitoly 917 08 Transfery odboru životního prostředí a zemědělství - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství na odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín

Jiří Löffelmann

1. 033_P01_ZRRO335_17_tabulky
2. 033_P02a_smlouva_Zelezny_Brod
3. 033_P02b_smlouva_Pencin
4. 033_P03a_zadost_o_poskytnuti_dotace_Zelezny_Brod
5. 033_P03b_zadost_o_poskytnuti_dotace_Pencin

A.

Město Železný Brod

B.

Obec Pěnčín

34.

494/17/ZK

Změna termínů realizace projektu – Obec Plavy - OLP/4555/2016, Obec Krompach – OLP/1626/2017, Botanická zahrada Liberec – OLP/1805/2017

Jiří Löffelmann

1. 034_P01_dodatek_Plavy
2. 034_P02_dodatek_Krompach
3. 034_P03_dodatek_Botanicka_zahrada
4. 034_P04_zadost_Plavy
5. 034_P05_zadost_Krompach
6. 034_P06_zadost_Botanicka_zahrada

35.

512/17/ZK

Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

36.

495/17/ZK

Projekt "Silnice II/610 Turnov hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)" - závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_P01_prehledna_situace_silnice_II_610
2. 036_P02_prehledna_situace_silnice_III_2797

37.

496/17/ZK

Žádost o změnu projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ příjemce Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Jiří Löffelmann

1. 037_P01_Zadost_MR_Hradecko_Chrastavsko

38.

497/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 038_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_316_17_(2344217)

39.

498/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 317/17 – zapojení penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 039_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_317_17_(2344217)

40.

499/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 040_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_327_17_(2344217)_001
2. 040_P02_OLP_3797_17_(2344217)

41.

500/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství a vzdělávání

Petr Tulpa

1. 041_P01_zadost_Sdruzeni_pro_rozvoj_Libereckeho_kra
2. 041_P02_smlouva_OLP_3758_2017_(2344217)_002

42.

501/17/ZK

Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem

Marek Pieter

1. 042_P01_Smlouva_LK_UK

43.

502/17/ZK

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2018

Marek Pieter

1. 043_P01_KORID_smlouva_dotace_2018
2. 043_P02_KORID_rozpocet_2018

44.

503/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_336-17

45.

504/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Rokytnice nad Jizerou, na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“

Marek Pieter

1. 045_P01_zadost_mesta
2. 045_P02_smlouva
3. 045_P03_Dodatek_1_OLP_4838_2016

46.

505/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 10. 2017 do 7. 11. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 046_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_23.10.2017_do

b)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2018

Martin Půta

1. 046_b_harmonogram_RK_I_2018

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 046_c_Plneni_rozpoctu_01_10_2017
2. 046_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_2017

d)

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby LK, příspěvková organizace

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 046_d_Vysledek_VR_reditel_ZZSLK_Zpis

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje a na 25., 26. a 27. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 046_e_prehled_VZ

f)

Průběžná informace o přípravě projektu "Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje"

Ing. Radka Loučková Kotasová

4. 046_f_PI_p01_manual_lipo_ink
5. 046_f_PI_informace_ICPILK

g)

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Dotační řízení na rok 2018 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018 – technické problémy na straně správce softwaru – prodloužení termínu

Mgr. Pavel Svoboda

1. 046_g_PI_Kosilka_Zpis
2. 046_g_PI_P01_Nahled_na_stranku_OK_sluzby
3. 046_g_PI_P02_prodlouzeni_terminu

h)

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností MemBrain s.r.o. při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 046_h_dz_Memorandum_LK_MemBrain
2. 046_h_P01_Memorandum_LK_MemBrain

i)

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností VÚTS a.s. při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 046_i_dz_Memorandum_LK_VUTS
2. 046_i_P01_Memorandum_LK_VUTS

j)

Aplikace rozhodnutí Krajské soudu v Hradci Králové na projekty financované v rámci 19. a 29. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod – obalovny živičných směsí

Marek Pieter

1. 046_j_DZ
2. 046_j_P01_a_projekt_1067
3. 046_j_P01_b_projekt_1069
4. 046_j_P01_c_projekt_1071
5. 046_j_P01_d_projekt_1072
6. 046_j_P01_e_projekt_1185
7. 046_j_P02_a_projekt_1067
8. 046_j_P02_b_projekt_1184
9. 046_j_P02_c_projekt_1185
10. 046_j_P03_dopis
11. 046_j_P04_rozsudek

47.

506/17/ZK

Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., předseda klubu ZpLK

1. 047_P01_rezignace
3. 047_PP_P02_souhlas_s_nominaci

48.

507/17/ZK

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 048_P01_Zadost_obce_Prysk_o_prodlouzeni_terminu_re
2. 048_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_3300_2017

49.

508/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 049_P01_ZR-RO_339_2017
2. 049_P02_smlouva_Kunratice
3. 049_P03_smlouva_Vselibice
4. 049_P04_smlouva_Kruh
5. 049_P05_smlouva_Polevsko

50.

509/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 050_P01_zapis_RVVI
2. 050_P02_Hodnotici_formular_projektu
3. 050_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace
4. 050_P04_ZR_RO_338_17
5. 050_P05_Vyhlaseni_programu_2017

51.

Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

52.

510/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor dopravy; Příkazní smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o., na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 052_P01_tabulky_ZR-RO_349-17
2. 052_P02_Prikazni_smlouva_o_provozu_Zakaznickeho_ce
3. 052_P03_Prilohy_2_az_5_Prikazni_smlouvy_OLP_700_20
4. 052_P04_zpracovatelska_smlouva_LK_KORID
5. 052_P05_Zak_C_provadeci_projekt_3_41

53.

511/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Marek Pieter

1. 053_P01_tabulky_ZR-RO_350-17
2. 053_P02_dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP-5426-2016
3. 053_P03_dodatek_c.12_ke_smlouve_OLP-586-2013
4. 053_P04_Priloha_c.2_k_dodatku_c_12_smlouvy_OLP-586
5. 053_P05_smlouva_OLP-5426-2016
6. 053_P06_prikazni_smlouva_OLP-586-2013
7. 053_P07_odhad_nakladu_na_likvidaci_skod_po_vichric

54.

Náměty a připomínky