Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 01. 2015 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 12. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

1/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

2/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

3/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

4/15/ZK

Určení resortů náměstků hejtmana a uvolněných radních

Martin Půta

7.

Volba člena rady kraje

Josef Jadrný

8.

5/15/ZK

Zrušení a zřízení výborů zastupitelstva kraje

Martin Půta

008_P01_Statut_Vyboru_pro_vychovu_vzdelavani_a_zam
008_P02_statut_vyboru_pro_telovychovu_sport
008_P02_statut_vyboru_pro_telovychovu_sport_pp

9.

6/15/ZK

Volba členů výborů ZK

Martin Půta

009_P01_rezignace_pleticha
009_P02_nominace_Kypta
009_P03_presun_Kalvova_a_nominace_Vondruska

10.

7/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

11.

8/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

011_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti
011_P02_usneseni_RK_21_1_12_14
011_P03_usneseni_mRK_22_8_12_14
011_P04_usneseni_mRK_23_15_12_14
011_P05_usneseni_mRK_24_16_12_14

12.

9/15/ZK

Výzvy č. 1 až 4 k předkládání žádostí o dotace z programu č. 1 odboru kancelář hejtmana, podprogramu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

012_P01_Vyzva_c_1_podprogram_Podpora_jednotek
012_P02_Vyzva_c_2_podprogram_Podpora_jednotek
012_P03_Vyzva_c_3_podprogram_Podpora_jednotek
012_P04_Vyzva_c_4_podprogram_Podpora_jednotek

13.

10/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/15 - finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

013_p01_zadost_Rokytnice
013_p02_ZR_RO_19_15
013_p03_vliv_uprav

14.

11/15/ZK

Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

15.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření - Schválení darů prvnímu novorozenému děvčeti a chlapci Libereckého kraje 2015 NEPŘEDLOŽENO

Martin Půta

16.

12/15/ZK

Smlouva o přistoupení k členské asociaci Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Marek Pieter

16_P03_Stanovy_AJ_final
16_P04_RIPE_STANOVY
16_P01_Smlouva_AJ
16_P02_smlouvy_CZ

17.

13/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/15 – výdajové limity vybraných programů Dotačního fondu kraje pro rok 2015

Marek Pieter

017_P01_ZR-RO_12_15_tabulky

18.

14/15/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

018_P01_GP_Rudolfov
018_P02_foto_Rudolfov

zřízení pozemkové služebnosti v k.ú. Rudolfov (FAMA2014/07/093)

19.

15/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

019_P01_GP_Januv_Dul
019_P02_GP_Lomnice_nad_Popelkou

1.

pozemku v k. ú. Janův Důl

2.

pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou

20.

16/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

020_P01_mapa_Rovensko_pod_Troskami
020_P02_mapa_Smrzovka
020_P03_GP_Turnov

1.

stavby silnice v k.ú. Rovensko pod Troskami

2.

pozemků včetně stavby silnice v k.ú. Smržovka

3.

pozemků v k.ú. Turnov

21.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

1.

pozemku v k.ú. Horní Prysk (FAMA 2014/12/023)

2.

pozemku v k.ú. Prácheň (FAMA 2014/12/025)

3.

pozemku v k.ú. Horní Prysk (FAMA 2014/12/024)

22.

17/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

022_P01_mapa_Druzcov_I
022_P01_mapa_Druzcov_II

k pozemku v k. ú. Druzcov

23.

18/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

023_P01_mapa_Rychnov_u_Jablonce_nad_Nisou
023_P02_foto_Jablonecke_Paseky

1.

pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

2.

nemovitostí v k.ú. Jablonecké Paseky

24.

19/15/ZK

Majetkoprávní operace – směna:

Marek Pieter

024_P02_mapa_Vranove_Snehov

pozemků v k.ú. Vranové I, Vranové II a Sněhov

25.

20/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/15 – alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 v kapitole 913 – Příspěvkové organizace

Marek Pieter

025_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
025_P02_Zadost_CIPS_Liberec

26.

21/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 v kapitole 920 – Kapitálové výdaje

Marek Pieter

026_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

27.

22/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

027_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

28.

23/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/15, navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015

Marek Pieter

028_P01_P02_tabulky_ZR_RO_c_13_15_PS

29.

24/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/15 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, kapitoly 914 18 – působnosti, oddělení sekretariát ředitele

Marek Pieter

029_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

30.

25/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/15 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015

Petr Tulpa

030_P01_ZR_RO_18_15_tabulky.XLS

31.

26/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/15 – kterým se navyšují finanční zdroje kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí na akci „Zajištění a rozšíření funkcí Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje a jeho servisní podpora“

Petr Tulpa

031_P01_Tabulky_ZR_RO_11_15

32.

27/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/15 - Poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Marek Pieter

032_P01_ZR_RO_5_15_bilance_91709
032_P02_smlouva_zapujcka_NsP_CL

33.

28/15/ZK

Dotační program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – podprogramy č. 3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a 3.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů - podmínky a výzvy

Marek Pieter

033_P01_VYZVA_3_1_pobyty_2015_KOMPLET
033_P02_VYZVA_3_2_leceb_prevent_projekty_2015_KOMP

34.

29/15/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Marek Pieter

35.

30/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/15 – úprava kapitoly 91707 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

035_P01_Rozpis_rozpoctu
035_P02_Tabulka_rozdeleni
035_P03_Predstaveni_Lipa_musica
035_P04_Rozpocet_Lipa_musica

36.

31/15/ZK

Vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí do Programu vodohospodářských akcí na rok 2015, úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu vodohospodářských akcí a Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Josef Jadrný

036_P01_Vyzva_FOV_2015_zmeny
036_P02_Vyzva_FOV_2015_po_uprave
036_P03_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytova
036_P04_Pravidla_pro_hodnoceni_zadosti_a_poskytova
036_P05_Statut_Fondu_ochrany_vod_zmeny
036_P06_Statut_Fondu_ochrany_vod_po_uprave

37.

32/15/ZK

Výzva pro podávání žádostí o dotace z Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na rok 2015

Hana Maierová

037_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Program_7_1
037_P02_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Program_7_2
037_P03_Vyzva_k_prekladani_zadosti_Program_7_3
037_P04_Souhlas_vlastnika

38.

33/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/15 – částečné vypořádání kapitoly 932 08 - Fond ochrany vod a poskytnutí dotace Obci Radvanec v rámci spoluúčasti Libereckého kraje v programu Ministerstva zemědělství ČR „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Josef Jadrný

038_P01_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
038_P02_zmena_rozpoctu_9

39.

34/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/15 –úprava kapitoly 914 08 – Působnosti a kapitoly 917 08 – Transfery odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu poskytnutí dotace DSO Mikroregion Frýdlantsko

Josef Jadrný

039_P01_zmena_rozpoctu_2015
039_P02_Prepoctova_tabulka_podl_financovani

40.

35/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 10/15 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 kapitoly 926 02 – Dotační fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, výzvy podprogramu 2.7 – Podprogram na podporu činností mateřských center

Ivana Hujerová

040_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka
040_P02_ZR_RO_10_15

41.

36/15/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ příjemce Základní škola, Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p. o.

Ivana Hujerová

041_P01_Zadost
041_P02_Sazebnik

42.

37/15/ZK

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ivana Hujerová

Sazebník

43.

38/15/ZK

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podprogram 2.2 – Regionální inovační program – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2015“

Ivana Hujerová

043_P001_Podminky_podprogramu
043_P002_zadavaci_dokumentace
043_P001_Podminky_podprogramu_pp

44.

39/15/ZK

Změna zřizovací listiny Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Alena Losová

044_P01_G_a_SOSP_LBC_platna_od_1_2_2015
044_P02_Priloha01_G_a_SOS_pedagog_Lbc_30_9_14

45.

40/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/15 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace organizátorům okresních a krajských kol soutěží a přehlídek garantovaných odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2015, pověření realizátorů okresních a krajských kol v Libereckém kraji

Alena Losová

045_P01_ZR_RO_1_15
045_P02_ZR_RO_1_15
045_P03_vzor_smlouvy_91704_2015

46.

41/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program Libereckého kraje v roce 2015

Alena Losová

046_P01_ZR_RO_c_2_15
046_P02_ZR_RO_c_2_15

47.

42/15/ZK

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 v Plzeňském kraji

Marek Pieter

047_P01_Smlouva_o_poskytnuti_prispevku_na_zajisten

48.

43/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/2015 – poskytnutí dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

Marek Pieter

048_P01_ZR_RO_c_17_15
048_P02_ZR_RO_c_17_15

49.

44/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje - program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – sportovní podprogramy č. 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 – úprava harmonogramu administrace žádostí na rok 2015

Marek Pieter

50.

Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

51.

TJ SEBA Tanvald (Tělovýchovná jednota) – revokace usnesení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

52.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

53.

45/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 9. 12. 2014 do 13. 1. 2015

Marek Pieter

0053_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_9.12.2014_do

b)

Podpora zachování činnosti Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem

Martin Půta

053_P01_odpoved_hejtmana_Martina_Puty
053_P02_reakce_heleny_valkove

c)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje v II. pololetí 2014

Martin Půta

053_P01_prehled_uasti_clenu_na_jednani_Zastupitels

d)

Přehled o účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v II. pololetí 2014

Martin Půta

053_P01_kosilka_ZK
053_P02_dochazka_clenu_vyboru_ZK_II_pololeti_2014

e)

Změna zástupce Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.“ a jmenování zástupce Libereckého kraje do pracovní skupiny administrace projektu

Marek Pieter

053e_ridici_vybor_Modernizace_KNL

f)

Roční plán činnosti BESIP v Libereckém kraji na rok 2015

Vladimír Mastník

053_f_kosilka_ZK_pis
053_f_P01_Rocni_plan_cinnosti_BESIP_LK_2015

g)

Projekt Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 – průběžná informace

Ivana Hujerová

053_g_P01_ZLK_MA21_Prubezna_zprava_2014
053_g_MA21_Prubezna_informace

h)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2015.

Marek Pieter

0053_h_Cestovni_nahrady_2015

i)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 13. 1. 2015 o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály

Mgr. René Havlík

053_i_P01_Vranovske_skaly_kosilka_duvodovka_ZK
053_i_P02_Narizeni_PP_Vranovske_skaly
053_i_P03_Priloha_c.1
053_i_P04_Priloha_c._2

j)

Zhodnocení veletrhu EDUCA 2014

Alena Losová

053_j_Informace_o_veletrhu_EDUCA_2014

k)

Informace o přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016

Mgr. René Havlík

053_k_Informace_o_priprave_DZ_LK_2016

l)

Vývoj počtu žáků středních škol v Libereckém kraji

Alena Losová

053_l_Vyvoj_poctu_zaku_strednich_skol_v_Libereckem
053_l_P01_Vyvoj_poctu_zaku_ve_skupinach_oboru
053_l_P02_Stredni_skoly_zrizovane_LK

m)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. zasedání rady kraje a 22., 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

053_m_prehled_VZ_21.RK_22.,23.,24.mRK

n)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 – reakce na připomínky z jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2014

Ivana Hujerová

053n_monitoring_PRLK_vyporadani_pripominek
053n_P01_rozpoctova_skladba_vs_opatreni

o)

Informace o řešení upozorňování příjemců dotace na blížící se termín předložení vyúčtování

Mgr. René Havlík

53o_informace_o_upozornovani_prijemcu_dotace

p)

Výsledky hospodaření nemocnic zřizovaných kraji 2013/2014

Martin Půta

53p_P01_hospodareni_nemocnic_2013_2014
53p_P02_pisemna_informace_hosp_nemocnic_ZK_27_0120

q)

Po prověření aktuálního stavu resortu zdravotnictví předkládám informaci o nejdůležitějších zjištěních a prioritách k okamžitému řešení

Marek Pieter

053q_aktualni_stav_zdravotnictvi

54.

Náměty a připomínky