Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

31. 10. 2017 - Návrh programu 09. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

2.

412/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

413/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

414/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

415/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

416/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017

Martin Půta

1. 007_P05_vypis_usneseni_25_mRK_09_10_2017
2. 007_P04_vypis_usneseni_17_RK_03_10_2017
3. 007_P03_vypis_usneseni_24_mRK_25_09_2017
4. 007_P02_vypis_usneseni_16_RK_19_09_2017
5. 007_P01_dilci_zpravy

8.

418/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

6. 2017_09_0008_P01_zadost
7. 2017_09_0008_P02_oduvodneni_zadosti
8. 2017_09_0008_P03_potvrzeni_GRHZS
9. 2017_09_0008_P04_dodatek_ke_smlouve
10. 2017_09_0008_P05_puvodni_smlouva

9.

419/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1191/2017 se statutárním městem Jablonec nad Nisou – změna specifikace závazného parametru projektu

Martin Půta

1. 2017_09_0009_P1_Zadost_Jablonce_n_N
2. 2017_09_0009_P2_Oduvodneni_zadosti
3. 2017_09_0009_P3_dodatek_ke_smlouve
4. 2017_09_0009_P4_puvodni_smlouva

10.

420/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2017/08/030)

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_GP_Detrichov_u_Frydlantu

11.

421/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_GP_Horni_Maxov

12.

422/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_GP_Tachov_u_Doks
2. 012_P02_GP_Harrachov

1)

pozemků v k.ú. Tachov u Doks

2)

pozemků v k.ú. Harrachov

13.

423/17/ZK

Majetkoprávní operace

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_GP_Jindrichov_nad_Nisou

a)

revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 2)

b)

prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

14.

424/17/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_mapa_Slana

15.

425/17/ZK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 15_P01_ZL_APOSS_Liberec_2017
2. 15_P02_Prilohac1_ke_ZL_APOSS_Liberec
3. 15_P03_ZL_DaCA_Hodkovice_2017
4. 15_P04_Prilohac1_ke_ZL_DaCA_Hodkovice
5. 15_P05_ZL_DD_Jablonecke_Paseky_2017
6. 15_P06_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jablonecke_Paseky
7. 15_P07_ZL_DD_Jindrichovice_2017
8. 15_P08_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jindrichovice
9. 15_P09_ZL_Domov_Raspenava_2017
10. 15_P10_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Raspenava
11. 15_P11_ZL_Domov_Slunecni_dvur_2017
12. 15_P12_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur
13. 15_P13_ZL_OSTARA_2017
14. 15_P14_Prilohac1_ke_ZL_OSTARA

16.

426/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona

Mgr. Pavel Svoboda

1. 016_P01_ZR_RO_284_17
2. 016_P02_Bodove_hodnoceni_DOC
3. 016_P03_Vzor_smlouvy_DOC

17.

427/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_Zadost_oprominuti_odvodu_DOC

18.

428/17/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 018_P01_Prehled_zmen_kapacit_ZS_LK.pdf
2. 018_P02_Zakladni_sit_2017

19.

429/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17 – úprava kapitol odboru zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 917 09 – Transfery – poskytnutí daru

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 019_P01_Tabulky_bilance_91409_91709

20.

430/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly - 913 07- provozní příspěvky PO na navýšení platů 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 020_P01_ZR_RO_ucelove_dotace

21.

431/17/ZK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna závazných parametrů projektu, prodloužení termínu realizace projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 021_P01_Zadost_o_zmenu_zavaznych_parametru_Marie_L
2. 021_P02_Dodatek_k_OLP-2117_Marie_Legathova
3. 021_P03_Zadost_o_zmenu_Obec_Velenice_(2330485)
4. 021_P04_Dodatek_k_OLP-1994_Obec_Velenice
5. 021_P05_Zadost_o_zmenu_zavazny_parametru_Alexander
6. 021_P06_Dodatek_k_OLP-2076_Alexander_Lavdovsky

22.

432/17/ZK

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 022_P01_Zadost_o_zmenu_nazvu_RKF_Jenisovice
2. 022_P02_Dodatek_c_1_k_OLP_2124_2017

23.

433/17/ZK

Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“

Ing. Květa Vinklátová

1. 023_P01_Modelova_ukazka_predmetu_k_restaurovani

24.

434/17/ZK

Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016, Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou – OLP/3693/2016

Jiří Löffelmann

1. 024_P01_dodatek_SO_Kostalov_Libstat
2. 024_P02_dodatek_Kostalov
3. 024_P03_dodatek_Hodkovice_n_M
4. 024_P04_zadost_SO_Kostalov_Libstat
5. 024_P05_zadost_obec_Kostalov
6. 024_P06_zadost_mesto_Hodkovice_n_M

25.

435/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_ZRRO_tabulky
2. 025_P02_navrh_podpory_PVA_2017
3. 025_P03a_smlouva_Bedrichov
4. 025_P03b_smlouva_Bela
5. 025_P03c_smlouva_Bozkov
6. 025_P03d_smlouva_Ctverin
7. 025_P03e_smlouva_Jablonec_n_J
8. 025_P03f_smlouva_Krompach
9. 025_P03g_smlouva_Osecna
10. 025_P03h_smlouva_VHS_Benecko
11. 025_P03i_smlouvy_VHS_Rakousy

26.

436/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, navýšení výdajů v kapitole 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství; poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.

Jiří Löffelmann

1. 026_P01_ZRRO283_Sk_statek_NFV_tabulky
2. 026_P02_ZRRO283_Sk_statek_NFV_smlouva
3. 026_P03_ZRRO283_Sk_statek_NFV_uver
4. 026_P04_ZRRO283_Sk_statek_NFV_DR

27.

437/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_ZR_RO_3_Lesnicky_fond_LK
2. 027_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
4. 027_P03_vzor_smlouvy

28.

438/17/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32, lokality Jablonec nad Nisou-Kokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou

Jiří Löffelmann

29.

439/17/ZK

Žádost o změnu projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově““ příjemce obec Držkov

Jiří Löffelmann

1. 029_P01_Zadost_o_zmenu_Drzkov

30.

440/17/ZK

Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec Příkrý

Jiří Löffelmann

1. 030_P01_Zadost_o_zmenu_Prikry

31.

441/17/ZK

Žádost o změnu projektu "Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova" příjemce obec Ohrazenice

Jiří Löffelmann

1. 031_P01_Zadost_o_zmenu_Ohrazenice

32.

442/17/ZK

Projekt "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace" - závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. P01-Knihovna_Liberec-informace_k_navyseni_rozpoctu

33.

443/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře – pořízení projektové dokumentace, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a projekt „Modernizace učeben – pořízení projektové dokumentace, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 033_p01_zr_ro_305_17

34.

444/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa - změna závazku předfinancování a spolufinancování projektu

Ing. Radka Loučková Kotasová

35.

445/17/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“

Petr Tulpa

36.

446/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 036_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_282_17_(2322783)

37.

447/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/17 – snížení nedaňových příjmů kraje z důvodu snížení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a snížení výdajů v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti úpravou příspěvku na odpisy svěřeného majetku

Petr Tulpa

1. 037_P01_tabulkova_cast_ZR288_17_(2322783)_001

38.

448/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017

Petr Tulpa

1. 038_P01_tabulkova_cast_ZR_280_17_(2323211)_001

39.

449/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 039_P01_tabulkova_cast_ZR_293_17_(2323211)
2. 039_P02_OLP_3407_17_(2323211)

40.

450/17/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektu „Christmas cup 2017“ podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.23 Sportovní akce

Petr Tulpa

1. 040_P01_Telovychovna_jednota_BILI_TYGRI_LIBEREC_(2

41.

451/17/ZK

Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017

Petr Tulpa

1. 041_P01_Dodatek_c_1_OLP_3062_2017_(2329966)
2. 041_P02_smlouva_OLP_3062_2017_(2329966)
3. 041_P03_zadost_o_zmenu_projektu_OLP_3062_2017_TJ_T
4. 041_P04_Dodatek_c_1_OLP_3066_2017_(2329966)
5. 041_P05_smlouva_OLP_3066_2017_(2329966)
6. 041_P06_zadost_o_zmenu_projektu_OLP_3066_201_TJ_ve

42.

452/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017

Petr Tulpa

1. 042_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_297_17_(2329966)

43.

453/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken

Petr Tulpa

1. 043_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_304_17_(2329966)

44.

454/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_291-17

45.

455/17/ZK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 1. 11. 2017

Marek Pieter

1. 045_P01_Tarif_IDOL_20171101

46.

456/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Marek Pieter

1. 046_P01_tabulky_ZR-RO_299-17
2. 046_P02_Dodatek_1_smlouva_KORID_2017
3. 046_P03_Smlouva_KORID_2017
4. 046_P04_Povereni_KORID_2016-2017

47.

457/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

1. 047_P01_tabulky_ZR-RO_309-17

48.

458/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

1. 048_P01_tabulky_ZR-RO_310-17

49.

459/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 049_P01_tabulky_ZR-RO_301-17

50.

460/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“

Marek Pieter

1. 050_P01_zadost_o_zmenu
2. 050_P02_smlouva_OLP_2504_2017
3. 050_P03_Dodatek_1_OLP_2504_2017

51.

461/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

1. 051_P01_tabulky_ZR-RO_300-17
2. 051_P02_seznam_useku_velkoplosky_a_protismyky

52.

462/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 9. do 17. 10. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 052_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_06.09.2017_do

b)

Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL – připomínky ke studii

Marek Pieter

1. 052_b_kosilka_ZK
2. 052_b_P01_B-1-001_Prehledna_situace
3. 052_b_P02_A-002_Pruvodne_technicka_zprava
4. 052_b_P03_B.1.1_Souhrnna_situace_tras_Praha_Libere
5. 052_b_P04_B.1.2_Souhrnna_situace_tras_Praha_Libere
6. 052_b_P05_VRT-RS5_Koncept_08-2017
7. 052_b_P06_navrh_linkoveho_vedeni
8. 052_b_P07_B.1.3_Souhrnna_situace_tras_Praha_Hradec
9. 052_b_P08_B.1.4_Souhrnna_situace_tras_Praha_Hradec

c)

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie

Marek Pieter

1. 052_c_DZ
2. 052_c_P01_PRUVODNI_ZPRAVA
3. 052_c_P02_SITUACE_PRUMYSL_ZONA_mensi2
4. 052_c_P03_dopis
5. 052_c_P04_reakce
6. 052_c_P05

d)

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Marek Pieter

1. 052_d_kosilka_ZK
2. 052_d_P01_Narizeni_kraje_2016_neudrzovane_useky
3. 052_d_P02_ZimniUdrzba_neudrzovane_2017_2018

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 052_e_Plneni_rozpoctu_01_09_2017
2. 052_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_09_2017

f)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Marek Pieter

1. 052_f_Kosilka_ZK
2. 052_f_P01_mapa_15.9.2017
3. 052_f_P02_pril._metodicky_postup

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 052_g_prehled_VZ_15._a_16.RK_a_23._a_24.mRK

h)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018

Marek Pieter

1. 052_h_kosilka_ZK
2. 052_P01_Plan_ZU_2017_2018
3. 052_P02_ZimniUdrzba_technologie_2017_2018
4. 052_P03_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2017_2018

i)

Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013)

Mgr. René Havlík

1. 052_i_P01_Duvodova_zprava
2. 052_i_P02_IP1_postup_LK
3. 052_i_P03_IP1-komise
4. 052_i_P04_Zprava_z_vykonaneho_auditu
5. 052_i_P05_Priloha_c_1_auditni_zpravy
6. 052_i_P06_Priloha_c_2_auditni_zpravy
7. 052_i_P07_Priloha_c_3_auditni_zpravy

j)

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“

Mgr. René Havlík

1. 052j_kosilka
2. 052j_P01_rozhodnuti_UOHS
3. 052j_P02_rozhodnuti_UOHS_smlouva
4. 052j_P03_sdeleni_vysledku_podnetu_UOHS

k)

Informace o výběrových řízeních na ředitele: a) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.; c) Zdravotnická záchranná služba LK, p.o.

MUDr. Přemysl Sobotka

1. Informace_o_VR_na_reditele

53.

417/17/ZK

Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 053_P01_Program_KD_II_podruhe

54.

Náměty a připomínky