Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

24. 09. 2013 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 8. 2013, určení zapisovatelky

2.

333/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

334/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

335/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

336/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

337/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_rady_kraje
007_P02_vypis_usn_14_RK_14_08_13
007_P03_vypis_usn_12_mRK_19_08_13
007_P04_vypis_usn_13_mRK_26_08_13

8.

343/13/ZK

Majetkoprávní operace - koupě:

Marek Pieter

008_P01_GP_mapa_Besedice_Vrat
008_P02_GP_Pavlovice_u_Jestrebi
008_P03_GP_Hajniste_pod_Smrkem
008_P04_GP_Rychnov_u_Jablonce_nad_Nisou

1.

pozemků v k.ú. Besedice a Vrát

2.

pozemku v k.ú. Pavlovice u Jestřebí

3.

pozemků v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště pod Smrkem

4.

pozemku v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

9.

344/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

009_P01_mapa_Roztani_pod_Jestedem
009_P02_mapa_Zlata_Olesnice_Semilska
009_P03_mapa_Janov_nad_Nisou

1.

pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem

2.

pozemku v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská

3.

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou

10.

345/13/ZK

Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

010_P01_GP_Frydlant
010_P02_mapa_Lomnice_nad_Popelkou

1.

pozemků v k.ú. Frýdlant od Státního pozemkového úřadu

2.

pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

11.

Majetkoprávní operace - přijetí daru: pozemků a stavby silnice v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Rochlice u Liberce a Liberec

Marek Pieter

12.

346/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu č. 5.2 Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Petr Tulpa

012_P01_rozpis_kapitoly_92605
012_P02_souhrnna_tabulka_projektu

13.

347/13/ZK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"

Hana Maierová

013_P01_dodatek_2_ke_smlouve_686
013_P02_puvodni_smlouva_686

14.

348/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/13 – úprava kapitol 914 04 a 926 04 rozpočtu Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

014_P01_P02_P03_ZR_204_13

15.

349/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 221/13 – poskytnutí dotací v rámci II. Výzvy Dotačního fondu Libereckého kraje z podprogramů č. 3.4 - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6 - Sport handicapovaných a 3.8 - Sportovní akce

Zuzana Kocumová

015_P01_ZR221_13
015_P02_ZR_221_13
015_P03_ZR_221_13

16.

350/13/ZK

Změna dotačního programu č. 3 - „Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu“ – vytvoření podprogramu č. 3.3 – „Podpora osob se zdravotním postižením“ a vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o dotaci

Zuzana Kocumová

016_P01_PROGRAM_3_zdravotnictvi
016_P02_PODPROGRAM_3_3_zdr_pomucky
016_P03_VYZVA_3_3_zdr_pomucky
016_P04_PRILOHA_3_3_Popis_projektu_zdravotni_pomuc
016_P05_PRILOHA_3_3_Potvrzeni_zdrav_pojistovny

17.

339/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/13 – Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

017_P01_ZR_RO_237_13_bilance_92314

18.

341/13/ZK

Projekt fúze Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.

Zuzana Kocumová

018_P01_projekt_KNL_PNT
018_P03_POZVANKA_NA_MIMORADNOU_VALNOU_HROMADU
018_P04_Pozvanka_VH_KNL
018_P05_objednavka_OV_KNL_PNT
018_P06_Ulozeni_projektu_do_Sbirky_listin_KNL
018_P07_vzor_oznameni
018_P02_smlouva_OLP_2391_mezi_akcionari

19.

351/13/ZK

Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím

Vladimír Mastník

019_P01_Smlouva_o_spolupraci_CJ
019_P02_Smlouva_o_spolupraci_PJ

20.

352/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 217/13 – úpravy v kapitole 91306

Vladimír Mastník

020_P01_tabulky_ZR-RO_217-13

21.

353/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 227/13 – snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406

Vladimír Mastník

021_P01_tabulky_ZR-RO_227-13

22.

354/13/ZK

Obnova silnic po povodních v roce 2010 – silnice II/592 Chrastava II. etapa a silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok II. etapa

Vladimír Mastník

23.

355/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 214/13 – úprava kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 920 08 – Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu upřesnění ceny pořizované výpočetní techniky

Josef Jadrný

023_P01_ZRRO214_91408
023_P02_ZRRO214_92008
023_P03_ZRRO214_vliv

24.

356/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 215/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu č. 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty a č. 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny

Josef Jadrný

024_P01_8_1_hodnoceni_prijatych_zadosti
024_P02_8_2_hodnoceni_prijatych_zadosti
024_P03_ZR_RO_215_92608
024_P04_Vliv_uprav_na_rozpocet_kraje_2013

25.

357/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/13 – Poskytnutí dotace v rámci spoluúčasti Libereckého kraje v programu Ministerstva zemědělství ČR „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Josef Jadrný

025_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_tabulku
025_P02_ZR_RO_FOV_Simonovice

26.

358/13/ZK

Dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/2092/2012 a č. OLP/2175/2012 na poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 6 – Podpora ekologické výchovy a osvěty

Josef Jadrný

026_P01_dodatek_OLP_2092_2012
026_P02_dodatek_OLP_2175_2012

27.

359/13/ZK

Změna účelu a prodloužení termínu realizace projektu – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí – Město Žandov

Josef Jadrný

28.

360/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/13 převod finančních prostředků z kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru do kapitoly 926 02 – Dotační fond Libereckého kraje na krytí výdajů Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Ivana Hujerová

028_P01_ZR-RO_226_13

29.

361/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 223/13 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z podprogramu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ivana Hujerová

029_P02_ZR_RO_223_13
029_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka

30.

362/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/13 -  rozdělení  dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu č. 2.3 Zpracování územních plánů

Ivana Hujerová

030_P01_schema_zadosti_2013
030_P02_Hodnotici_formular
030_P03_ZR_RO_232_13

31.

363/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/13 – projektový záměr „Zpracování regionálního intervenčního rámce“

Ivana Hujerová

031_P01_ZR_RO_c_234_13
031_P02_seznam_regionalnich_partneru

32.

364/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/13 – projektový záměr „Zpracování společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“

Ivana Hujerová

032_P01_ZR_RO_235_13

33.

365/13/ZK

Vyhlášení a podmínky 2. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu č. 2.1-  „Program obnovy venkova“

Ivana Hujerová

033_P01_2_Vyzva_POV_2013
033_P02_Podminky_POV
033_P01_2_Vyzva_POV_2013_pp

34.

366/13/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvýšení povědomí a informovanosti“

Ivana Hujerová

35.

367/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „SEV Divizna pedagogům“ příjemce Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

035_P01_Zadost_prominuti
035_P02_Sazebnik
035_P03_MD_25

36.

368/13/ZK

Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák“ příjemce Základní škola Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

036_P01_zadost_prominuti
036_P02_Sazebnik

37.

338/13/ZK

Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ – závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

037_P01_Financni_bilance
037_P02_Financni_bilance_snizena_castka
037_P03_Financni_bilance_90_plna_castka
037_P04_Financni_bilance_90_snizena_castka
037_P05_Tabulka_nakladu_projektu

38.

369/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 15. 8. 2013 do 9. 9. 2013

Marek Pieter

0038_a_Kosilka
0038_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_15.8._do_9.9

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden - srpen 2013

Marek Pieter

0038_b_Kosilka
0038_b_Plneni_rozpoctu_01_08_2013
0038_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_13

c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. zasedání rady kraje a 12. a 13. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

038_c_prehled_VZ_ze_14._RK_a_12._a_13._mRK

d)

Petice - P/2/2013

Martin Půta

038_P01_kosilka_ZK
038_P02_text_petice
038_P03_odpoved_na_petici_Istokova

e)

Pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělenými členy Rady Libereckého kraje pro rok 2013

Martin Půta

38_e_kosilka_ZK
38_e_p01_PRAVIDLA_PRO_ZÁŠTITY_S_FINANČNÍ_PODPOROU
38_e_p02_SMLOUVA_O_POSKYTNUTÍ_ÚČELOVÉ_DOTACE_ZÁŠTI

f)

Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za rok 2012

Vladimír Mastník

038_f_kosilka_ZK
P01_vyrocni_zprava_Silnice_LK_2012
P02_zprava_nezavisleho_auditora
P03_zprava_o_vztazich_mezi_propojenymi_osobami_za_
P04_certificate

g)

Informace o stavu zaměstnanosti - 07/2013

Alena Losová

38g_P01_informace_o_stavu_zamestnanosti_ZK
38g_P02_Informace_o_stavu_zamestnanosti_07_2013
38g_P03_Informace_o_stavu_zamestnanosti_07_2013_gr

h)

Informace o dopisu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje adresovaného hejtmanovi Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

038_h_Informace_dopis_reditele_ZZSLK_Zpis
038_h_P01_Dopis_reditele_ZZS_LK
038_h_P02_odpoved_reditele_KULK

i)

Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům

Hana Maierová

038_i_kosilka_ZK

j)

Veřejná zakázka malého rozsahu “Forenzní audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“ – vyjádření k dopisu Bc. Davida Dobiáše, předsedy představenstva, Computer System Group a.s.

Zuzana Kocumová

038_j_P01_dopis_firmy_CSG
038_j_P02_odpoved_hejtmana
038_j_VZMR_forenzni_audit_ZZSLK
038_j_P03_Kontrola_prispevkovych_organizaci_2001-2

k)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 1. pol. 2013

Vladimír Stříbrný

038_k_P01_zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_prvni_pol_2

l)

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vladimír Mastník

038_l_kosilka_ZK_pis
038_l_P01_Narizeni_kraje_2013
038_l_P02_mapa

39.

370/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/13 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91306 a 92306

Vladimír Mastník

039_P01_tabulky_ZR-RO_218-13

40.

371/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace na pořízení vybavení laboratoře chemie a váhovny

Alena Losová

040_P01_ZR_RO_231_13
040_P02_ZR_231_13

41.

372/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 247/13 – úprava ukazatelů v rámci kapitoly 914 08 - Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu poskytnutí dotace Městu Frýdlant na náklady soudního řízení (nelegální skládka odpadu Arnoltice – Bulovka)

Josef Jadrný

041_P01_ZRRO247_91408
041_P02_ZRRO247_vliv

42.

373/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, navýšení dotace Divadlu F. X. Šaldy v Liberci a Naivnímu divadlu v Liberci

Hana Maierová

042_P01_rozpis_rozpoctu
042_P02_zadost_reditele_DFXS
042_P03_zadost_reditele_ND
042_P04_projekt_DFXS

43.

Náměty a připomínky

44.

374/13/ZK

Projekt „IP 5 – Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“

Petr Tulpa

45.

375/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/13 – úprava kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 920 08 – Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství za účelem pořízení „Strategické migrační studie fauny Libereckého kraje“

Josef Jadrný

045_P01_ZRRO241_91408
045_P02_ZRRO241_92008
045_P03_ZRRO2417_vliv

46.

340/13/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“

Marek Pieter

046_P01_oduvodneni_verejne_zakazky
046_P02_casovy_harmonogram_verejne_zakazky

47.

376/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/13 Neinvestiční dotace podle usnesení vlády k povodním

Martin Půta

47_P01_Seznam_obci_k_zadosti_o_dotaci
47_P02_Dopis_MV_povodne_Liberecky_kraj
47_P03_Seznam_obci_dotace_povodne
47_P04_ZR_RO_c_252_13_Neinv_dotace_Povodne

48.

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1

Martin Půta

49.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. František Pešek

50.

342/13/ZK

Informace o posunutí lhůty pro podání nabídek veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 14. prosince 2014 do 8. prosince 2024

Vladimír Mastník