Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 05. 2018 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

4. 001_P01_zapis_4_ZK_24_4_2018

2.

155/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

156/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

157/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

3. 005_P01_navrh_programu__ZK

6.

158/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

1. 006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK

7.

159/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 11. dubna do 9. května 2018

Martin Půta

1. 007_P05_RK_9_02_05_2018_usn
2. 007_P04_mRK_8_24_04_2018_usn
3. 007_P03_RK_8_17_04_2018_usn
4. 007_P02_mRK_7_16_04_2018_usn
5. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK

8.

160/18/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2018

Martin Půta

9.

163/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana – Město Semily

Martin Půta

1. 009_P03_d_priloha_4_DM
2. 009_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
3. 009_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
4. 009_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
5. 009_P02_OLP_2533_2018_Semily_200let
6. 009_P01_informace_o_zadatelich

10.

164/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana – Městys Zásada

Martin Půta

1. 010_P01_informace_o_zadatelich
2. 010_P02_91701_ZR-RO_165_18_a_vliv_PaV
3. 010_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 010_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 010_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 010_P03_d_priloha_4_DM
7. 010_P03_OLP_2551_2018_mestys_zasada

11.

165/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

1. 011_P01_Zapis_z_hodnotici_komise_1.1
3. 011_P03_Rozpoctove_opatreni_1_1
4. 011_P04_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_1
5. 011_P02_Souhrnny_prehled_zadosti_o_dotaci

12.

166/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 149/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta

1. 012_P01_Zapis_z_hodnotici_komise_1.3
2. 012_P02_Prehled_zadosti_1_3
3. 012_P03_Rozpoctove_opatreni_149_18_a_bilance
4. 012_P04_Vzor_Smlouvy_o_poskytnuti_dotace_1_3

13.

167/18/ZK

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje

Martin Půta

1. 013_P01_Zadost_o_dotaci
2. 013_P02_navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

14.

Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec a.s.

Martin Půta

15.

184/18/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

16.

168/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 150/18 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_Tab_ZR-RO_150-18
2. 016_P02_Prinzani_DPPO_LK_2017

17.

169/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/18 – snížení výdajů v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, podpora zdravotnictví v regionu

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_Tab_ZR-RO_172_18

18.

170/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_mapa_Snehov_Janikova
2. 018_P02_mapa_Snehov_Nejedlo
3. 018_P03_mapa_Snehov_Ste_Sra_Duch_Bla_Jiro
4. 018_P04_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Bilek
5. 018_P05_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Malaga

a)

pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2018/02/112)

b)

pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2018/02/111)

c)

pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2018/02/113)

d)

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/041)

e)

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/035)

19.

171/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Turnovská)

Ing. Jitka Volfová

1. 019_P01_mapa_foto_Jablonec_nad_Nisou

20.

172/18/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje – k pozemkům v k.ú. Nedvězí u Semil

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_mapa_Nedvezi_u_Semil

21.

173/18/ZK

Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální služby

Mgr. Pavel Svoboda

1. 021_P01_Vyzva_5.1
2. 021_P02_Podminky_PINMaC_2018
3. 021_P03_Formular_zadosti
4. 021_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria
5. 021_P05_Vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace
6. 021_P06_Zadost_o_zmenu_projektu
7. 021_P07_Hospodarsky_slabe_a_podprumerne_oblasti_LK
8. 021_P08_zaverecne_vyuctovani_zaverecna_zprava
9. 021_P09_cestne_prohlaseni_o_pravdivosti_a_uplnosti
10. 021_P10_cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti_zadatele
11. 021_P11_Obvykle_ceny_zarizeni_a_vybaveni
12. 021_P12_seznam_dotaci_kraje_CR

22.

174/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/18 – Snížení výdajů kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

2. 022_P02_Bilance_PaV_ZRRO_146_18
3. 022_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_146_18

23.

175/18/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020

Mgr. Pavel Svoboda

1. 023_P01_Prehled_zmen_IV_ZS_LK_2018_2020
2. 023_P02_Zakladni_sit_2018_2020_IV

24.

176/18/ZK

Převod nedokončené investice – technického zhodnocení nemovitého majetku z organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace v k.ú. Jablonec nad Nisou v areálu „Porodnice Turnovská“ na Liberecký kraj a její vyřazení jako zmařené investice

Mgr. Pavel Svoboda

1. 024_P01_Prehled_objekt_Turnovska_stav_majetku_ke_d

25.

177/18/ZK

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 025_P01_ZL_ZZS_LK
2. 025_P02_Priloha_c_1_ZZS_LK

26.

161/18/ZK

Návrh na rozdělení dotací z kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – Podpora zdravotnictví v regionu

MUDr. Přemysl Sobotka

2. 026_P01_vypocet_nemocnice
3. 026_P02_metodicka_podpora
4. 026_P03_MMN_Jilemnice_seznam_vybranych_pozadavku

27.

178/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec

Ing. Květa Vinklátová

1. 027_P01_smlouva_OLP_2618_18_DFXS
2. 027_P02_smlouva_OLP_2619_18_Naivni_divadlo

28.

179/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 160/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 028_P01_ZRRO_160_2607_DF_bilance_PaV
2. 028_P02_Smlouva_OLP_2552_2018_ZS_Vysoke_n_J
3. 028_P03_Smlouva_OLP_2553_2018_ZS_Vysoke_n_J_Granat

29.

180/18/ZK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory, Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

1. 029_P01_Smlouva_OLP_2444_2018_RKF_Jitrava
2. 029_P02_Smlouva_OLP_2445_2018_obec_Sloup_v_Cechach

30.

181/18/ZK

Smlouva o spolupráci na projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“

Ing. Květa Vinklátová

1. 030_P01_Smlouva_o_spolupraci
2. 030_P02_Dopis_hejtmana

31.

182/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/18 – úprava kapitoly 917 07 – poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

2. 031_P02_Smlouva_OLP_2838_2018_Kultura
3. 031_P03_Smlouva_OLP_2840_2018_Mesto_Vysoke_n_J
4. 031_P04_Smlouva_OLP_2841_2018_Naivni_divadlo_Liber
5. 031_P05_Smlouva_OLP_2929_2018_Technicke_muzeum_Lib
6. 031_P01_ZR_RO_159_18_1707_Individual

32.

183/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/18 – úpravy specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery, Poskytnutí účelové individuální dotace Geoparku Ralsko, o.p.s. z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_P01_OLP_2532_Geopark_Ralsko
3. 032_P01_ZR_RO_166_18_1707_Geopark

33.

185/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017

Jiří Löffelmann

1. 033_P01_ZRRO_140_tabulky
2. 033_P02_navrh_podpory_PVA_2017
3. 033_P03a_smlouva_VHS_Loucky
4. 033_P03b_smlouva_VHS_Olesnice_u_Turnova
5. 033_P03c_smlouva_VHS_Kacanovy
6. 033_P03d_smlouva_VHS_Ohrazenice
7. 033_P03e_smlouva_VHS_Prepere
8. 033_P03f_smlouva_VHS_Rokytnice_n_J

34.

186/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 034_P01_hodnotici_formular_8_1
2. 034_P02_hodnotici_formular_8_2
3. 034_P03_hodnotici_formular_8_4_
4. 034_P04_ZRRO141_tabulky_DF
5. 034_P05_vzor_smlouvy

35.

187/18/ZK

Vystoupení Libereckého kraje ze zájmového sdružení právnických osob Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje – APIC

Jiří Löffelmann

36.

188/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci kapitoly 917 08 – Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Česká Lípa na projekt „Memoriál Richarda Knolla 44. ročník“

Jiří Löffelmann

1. 036_P01_MRK_smlouva
2. 036_P02_zadost_o_poskytnuti_dotace

37.

189/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/18 – převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – ukončení platnosti Dohody o partnerství a spolupráci č. OLP/3960/2016 s NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z.s.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_P01_ZRRO_158_18_tabulky

38.

190/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

39.

191/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

40.

192/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/18 – převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – propagace podnikatelského inkubátoru

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 040_P01_ZRRO_161_18_tabulky

41.

193/18/ZK

Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 041_P01_uplne_zneni_zakladatelskeho_dokumentu_ARR_
2. 041_P02_uplne_zneni_zakladatelskeho_dokumentu_ARR_

42.

194/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.173/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

Jiří Löffelmann

1. 042_P01_Hodnotici_formular
2. 042_P02_ZR_RO_173_18
3. 042_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_2018

43.

195/18/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Ing. Radka Loučková Kotasová

44.

196/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 044_P01_Celkova_situace_stavby

45.

197/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Svazku obcí Novoborska na realizaci projektu s názvem Údržba Lužickohorské magistrály

Petr Tulpa

1. 045_P01_OLP_2401_2018_(2465896)

46.

198/18/ZK

Navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu s názvem Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“

Petr Tulpa

1. 046_P01_dodatek_C_3_ke_smlouve_OLP_2927_2015_(2465
2. 046_P02_zadost_Jilemnice_(2465896)

47.

199/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 142/18 – úprava kapitoly 926 04 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

1. 047_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_142_18_(2465896)
3. 047_P02_ZR-RO_c_142_18_SMLOUVA_po_projednani_(2465

48.

200/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, z programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

Petr Tulpa

1. 048_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_143_18_(2465896)
2. 048_P02_4-23_vzorova_smlouva_(2465896)
3. 048_P03_4-26_vzorova_smlouva_(2465896)

49.

201/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2018/2019

Petr Tulpa

1. 049_P01_smlouva_2799_2018_(2467045)

50.

202/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 154/18 – úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy cyklistických tras

Marek Pieter

1. 050_P01_hodnotici_formular_6_1_2018
2. 050_P02_hodnotici_formular_6_3_2018
3. 050_P03_tabulky_ZR-RO_154-18
4. 050_P04_vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace_6_1
5. 050_P05_vzor_smlouva_o_poskytnuti_dotace_6_3

51.

203/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 153/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 051_P01_tabulky_ZR-RO_153-18

52.

204/18/ZK

Žádost o snížení sankce společnosti UNIGEO a.s. v souvislosti se stavbou „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“

Marek Pieter

1. 052_P01_Zadost_Unigeo_Sankce_II
2. 052_P02_Zadost_UNIGEO_snizeni
3. 052_P03_OLP_2673_2016_Lomnice
4. 052_P04_Dodatek_c1_OLP_2673_2016_Lomnice
5. 052_P05_68834_uplatneni_Sankce_Unigeo
6. 052_P06_uplatneni_Sankce_Unigeo_upraveno
7. 052_P07_Vyjadreni_Unigeo
8. 052_P08_85260_Unigeo_dopis
9. 052_P09_Vyjadreni_KSSLK

53.

205/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro obec Košťálov na projekt „Cyklostezka Oleška“

Marek Pieter

1. 053_P01_zadost
2. 053_P02_kostalov_smlouvy_6_3
3. 053_P03_Dodatek_1_OLP_2514_2017_fri

54.

206/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard

Marek Pieter

1. 054_P01_tabulky_ZR-RO_169-18
2. 054_P02_prvni_festivalova
3. 054_P03_zadost_cesky_raj
4. 054_P04_smlouva_OLP_2156_2018_fri
5. 054_P05_smlouva_OLP_2157_2018_fri

55.

207/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/18 – snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 055_P01_tabulky_ZR-RO_178-18

56.

208/18/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2018)

Marek Pieter

1. 056_P01_analyza-2018_dokument
2. 056_P02_Priloha_01-2018_Licence_vydane
3. 056_P03_Priloha_02-2018_Licence_odejmute
4. 056_P04_Priloha_03-2018_Linky
5. 056_P05_Priloha_04-2018_Dopravni_obsluznost
6. 056_P06_Priloha_05-2018_Licence_zvlastni-linkova
7. 056_P07_Priloha_06-2018_EuroVelo
8. 056_P08_Priloha_07-2018_EuroVelo-CR
9. 056_P09_Priloha_08-2018_Dalkove-cyklotrasy-CR
10. 056_P10_Priloha_09_prumerna_frekvence_cestujicich_
11. 056_P11_Priloha_10_CD_prodane_jizdenky_TR10_2006-2
12. 056_P12_Mapa_1_silnicni_sit_250_
13. 056_P13_Mapa_2_smrt_nehody_2017
14. 056_P14_Mapa_3_nehody_pocet_2017
15. 056_P15_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2017
16. 056_P16_Mapa_5_nehody_2017_vyber_zavineni
17. 056_P17_Mapa_6_nehody_2017_nedani_prednosti
18. 056_P18_Mapa_7_nehody_2017_smyk
19. 056_P19_Mapa_8_dopravni-hriste_2018
20. 056_P20_Mapa_9_trasy_dopravci_2018
21. 056_P21_Mapa_10_urbanizovane-uzemi_2018
22. 056_P22_Mapa_11_pocet-spoju_07_03_2018
23. 056_P23_Mapa_12_pocet-spoju_vcetne-MHD_7_3_2018
24. 056_P24_Mapa_13_IDOL_nazvy_tarif_zony_plastve
25. 056_P25_Mapa_14_pilotni_kostra
26. 056_P26_Mapa_15_smery_cyklodopravy
27. 056_P27_Mapa_16_hypsometrie_2018_
28. 056_P28_Mapa_17_relief_terenu_2018_
29. 056_P29_Mapa_18_majetek_cely_rok_2017
30. 056_P30_Mapa_19_ZimniUdrzba_technologie_2017_2018
31. 056_P31_Mapa_20_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_201
32. 056_P32_Mapa_21_Stav_silnic_po_sberu_31_12_2017_a_
33. 056_P33_Mapa_22_rsd-mapa-vystavba-kraj-l-2018-01-2
34. 056_P34_Mapa_23_RSD_vyrez_CL_
35. 056_P35_Mapa_24_RSD_vyrez_LB_
36. 056_P36_Mapa_25_RSD_vyrez_SM_JB_
37. 056_P37_Mapa_26_podklady_opravy_2017_CL
38. 056_P38_Mapa_27_podklad_uver_2017_LB
39. 056_P39_Mapa_28_podklady_uver_2017_JN_SM
40. 056_P40_Mapa_29_zeleznicni_trate_LK
41. 056_P41_Mapa_30_zastavky_drahy_2018_buffer_400_800
42. 056_P42_Mapa_31_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK_
43. 056_P43_Mapa_32_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_s
44. 056_P44_Mapa_33_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_s
45. 056_P45_Mapa_34_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_s
46. 056_P46_Mapa_35_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_c
47. 056_P47_Mapa_36_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_c
48. 056_P48_Mapa_37_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_c
49. 056_P49_Mapa_38_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_p
50. 056_P50_Mapa_39_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_p
51. 056_P51_Mapa_40_Pocet_spoje_cestuj_2017_trate_LK_p

57.

209/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 4. 4. do 15. 5. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 057_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_04.04.2017_do

b)

„Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2017, účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017“

Marek Pieter

1. 057_b_kosilka_DZ
2. 057_b_P01_VZ_SilniceLK_2017_210x210_FINAL
3. 057_b_P02_Zprava_auditora_k_UZ_Silnice_LK_2017
4. 057_b_P03_UZ_Silnice_LK_2017

c)

Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025 za rok 2016

Jiří Löffelmann

2. 057_c_P02_Vyhodnoceni_POHLK_hodnoceni_2016
3. 057_c_P01_Vyhodnoceni_POHLK_2016_kosilka

d)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2018

Martin Půta

1. 057_d_harmonogram_RK_II_pol_2018

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 057_e_Plneni_rozpoctu_01_04_2018
2. 057_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_2018

f)

Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 057_f_Vyhlaseni_souteze_Knihovna_roku

g)

Ukončení integrovaného projektu LIFE „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší v ČR“ v průběhu přípravy

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 057g_DZ_Ukonceni_LIFE

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 5., 6., 7. a 8. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 057_h_prehled_VZ_7.8.RK_a_5.6.7.8.mRK

i)

Reakce na připomínky Mgr. Jiřího Vařila ve věci postupu krajského úřadu při započítávání smluvních pokut

Mgr. René Havlík

4. 57i_P01_Analyza_zapocitavani
5. 57i_Zapocitavani_smluvnich_pokut

j)

Dopis zastupitele Vladimíra Mastníka Libereckému kraji ve věci majetkového vstupu do společnosti ČSAD Liberec, a.s. a Statutárnímu městu Liberec ve věci navýšení podílu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Martin Půta

1. 057_j_dopis_mastnik
2. 057_j_P01_KULBP00WBXG1_dopis
3. 057_j_P02_KULBP00WBXG1_priloha

k)

Informace o připravovaných změnách na trati Liberec - Česká Lípa

Marek Pieter

1. 057_k_kosilka_DZ

l)

Informace o projednání jízdního řádu linky 141, včetně projednání požadavku na obsluhu zastávky Nad Lukášovem

Marek Pieter

1. 057_l_kosilka_DZ
2. 057_l_P01_obsluha_zastavky_Kunratice_Nad_Lukasovem
3. 057_l_P02_Dotaznikovy_pruzkum_na_lince_141
4. 057_l_P03_Jednani_Jablonec_n_N
5. 057_l_P04_navrh_JR

m)

Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem za školní rok 2016/2017

Petr Tulpa

1. 057_m_PI_Vyrocni_zpravy_o_cinnosti_skol_LK_2016-20
2. 057_m_P01_Priloha_RK_VZ_18

58.

58

Náměty a připomínky

59.

210/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace, odvolání a volba nových členů

Martin Půta

1. 059_P01_rezignace_Mastnik
2. 059_P02_souhlas_s_nominaci_Suss
3. 059_P03_souhlas_s_nominaci_Mlejnkova
4. 059_P04_souhlas_s_nominaci_Svitak

60.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana – Hasičské fontány, z.s.

Martin Půta

61.

61

Slib člena Zastupitelstva Libereckého kraje

62.

211/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4032/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Hamr na Jezeře

Jiří Löffelmann

1. 0062_P01_Zadost_o_zmenu_Hamr_na_Jezere
2. 0062_P02_OLP_4032_2017
3. 0062_P03_dodatek_c_1_k_OLP_4032_2017

63.

162/18/ZK

Otevřený dopis - Výzva Rady Města Frýdlant

Ing. Dan Ramzer

1. 063_P01_otevreny_dopis_mesto_frydlant