Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 05. 2015 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 4. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

197/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

198/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

199/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

200/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

201/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje od 14. dubna do 11. května 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P04_7_RK_05_05_15_usneseni
007_P05_7_mRK_7_11_05_15_usneseni
007_P02_6_RK_21_04_15_usneseni
007_P03_6_mRK_27_04_15_usneseni

8.

202/15/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2015

Martin Půta

9.

205/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/15 - úprava rozpočtu a snížení objemu finančních prostředků v kapitole 926 01 Dotační fond, navýšení objemu finančních prostředků v kapitole 917 01 Transfery, vyhlášení programů resortu kanceláře hejtmana a poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

09_P01_Oblast_podpory_PO
09_P02_ZR_RO_c_115_15
09_P03_Vyhlaseni_programu_1_1
09_P04_Vyhlaseni_programu_1_2
098_P05_Zadost_SHCMS
09_P06_Doplneni_zadosti
09_P07_smlouva_Dotace_SHCMS
09_P08_smlouva_program_1_1_V_5
09_P09_smlouva_program_1_2

10.

206/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 107/15: alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, členský příspěvek Asociaci krajů České republiky

Martin Půta

010_p01_ZR_RO_107_15_a_vliv
010_p02_dopis_AKCR

11.

207/15/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

12.

208/15/ZK

Změna ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání a volba nových členů

Lenka Kadlecová
Lena Mlejnková
Ing. Vladimír Opatrný
Zuzana Kocumová

012_P01_souhlasy_s_nominacemi_rezignace_

13.

209/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 127/15: alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, investiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Jablonné v Podještědí na statické zajištění altánu u pramene sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – Lvová

Martin Půta

013_p01_zadost_Jablonne_v_Podjestedi
013_p02_rozpocet_altan
013_p03_ZR_RO_127_15_a_vliv_uprav
013_p04_smlouva

14.

210/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 110/15 - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Marek Pieter

014_P01_ZR-RO_110-15_tabulky
014_P02_priznani_k_DPPO_2014+priloha_c1_a_c2

15.

211/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Oldrichov_na_Hranicich

k pozemku v k. ú. Oldřichov na Hranicích

16.

212/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě a zřízení pozemkové služebnosti:

Marek Pieter

16_P01_GP_Drevcice

a)

koupě pozemku v k. ú. Dřevčice

b)

zřízení pozemkové služebnosti

17.

213/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

017_P01_GP_Jablonec_n_N
017_P02_GP_Jablonec_n_N

1.

k pozemku v k. ú. Jablonec nad Nisou (FAMA 2014/09/055)

2.

k pozemkům v k.ú. Jablonec nad Nisou (FAMA 2014/09/056)

18.

214/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

018_P01_mapa_Bradlecka_Lhota

pozemku v k. ú. Bradlecká Lhota

19.

215/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

019_P01_GP_Krystofovo_Udoli
019_P02_mapa_Stanovy

1.

pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí

2.

pozemku v k.ú. Stanový

20.

216/15/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

020_P02_mapa_Stanovy

spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Stanový

21.

217/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

021_P01_GP_Lestkov
021_P02_GP_Horni_Police

1.

pozemků v k.ú. Lestkov pod Kozákovem

2.

pozemků v k.ú. Horní Police

22.

218/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Zajištění provozovatele lůžkového hospice v Libereckém kraji“

Petr Tulpa

022_P01_oduvodneni_verejne_zakazky_final
022_P02_Pravni_stanovisko_Arzinger_&_Partneri,s.r.
022_P03_Vyjadreni_Hospicove_pece_Sv._Zdislavyo.p.s
022_P04_Stanovisko_k_jednostrannemu_ukonceni_smlou
022_P05_Pravni_stanovisko_Doc._JUDr._Ing._Radek_Ju

23.

219/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/15 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku

Hana Maierová

023_P01_Rozpis_rozpoctu_LK

24.

220/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/15 – navýšení výdajů kapitoly 91407 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v souvislosti s prezentací Libereckého kraje na výstavě „Památky mého kraje"

Hana Maierová

023_P01_Rozpis_rozpoctu
023_P02_OLP_1729
023_P03_Priloha_ke_smlouve_1792
023_P4_Priloha_c_2_ke_smlouve_OLP_1729
023_P05_Dopis_organizatoru_s_pozvanim

25.

221/15/ZK

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje, vyhlášení Programu vodohospodářských akcí na rok 2015

Josef Jadrný

025_P01_zadost_FOV_2015
025_P02_Statut_Fondu_ochrany_vod_zmeny
025_P03_Statut_Fondu_ochrany_vod_po_zmenach
025_P04_pr_statut_formulare
025_P05_vyhlaseni_programu_PVA
025_P06_pr_programu_c1_zadost_FOV
025_P07_pr_program_c2_smlouva_PVA

26.

222/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

026_P01_Oblast_podpory_8
026_P02_Vyhlaseni_8_1
026_P03_Vyhlaseni_8_2
026_P04_Vyhlaseni_8_4
026_P05_vzor_zadosti
026_P06_VZOR_SMLOUVY_DFLK_2015
026_P07_cestne_prohlaseni_zadatele

27.

223/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/15 – poskytnutí dotace Městu Jablonec nad Jizerou na projekt „ČOV Jablonec nad Jizerou“

Josef Jadrný

027_P01_ZRRO104_tabulky
027_P02_Smlouva_Jablonec_n_Jiz
027_P03_zadost_Mesta_Jablonec_nad_Jizerou

28.

224/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 111/15 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova

Vít Příkaský

028_P01_formular_Hodnotici_tabulka
028_P02_ZR_RO_11_15
028_P03_podprogram_2_1_vzor_smlouvy_POV
028_P02_ZR_RO_11_15_pp

29.

225/15/ZK

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj

Vít Příkaský

029_P01_Kriteria_MA21

30.

226/15/ZK

Liberecký tenisový klub – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

030_P01_Zadost_o_prominuti_penale

31.

227/15/ZK

Pakli sport klub Jablonné v Podještědí – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

031_P01_Zadost_o_prominuti_penale

32.

228/15/ZK

Jezdecký klub MIRA Hnanice, o. s. – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

032_P01_Zadost_o_prominuti_penale

33.

229/15/ZK

Změna zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Alena Losová

033_P01_ZL_SSHL_Frydlant_platna_od_1_7_2015
033_P02_priloha_1_SSHL_Frydlant_31_12_2014
033_P03_Dopis_MZ_CR

34.

230/15/ZK

Změna zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace

Alena Losová

034_P01_ZL_PPP_JBC_platna
034_P02_priloha_1_PPP_JBC_31_3_15

35.

231/15/ZK

Změna zřizovací listiny Gymnázia, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Alena Losová

035_P01_ZL_G_OA_Tanvald_platna_od_1_9_2016

36.

232/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/15 - úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení vratek z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2014

Alena Losová

036_P01_P02_ZR_97_15

37.

233/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/15 – zapojení vratky nedočerpané dotace a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

037_P01_P02_ZR_106_15

38.

234/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Alena Losová

038_P01_P02_ZR_120_15
038_P03_olp_1628_2015
038_P04_olp_1629_2015
038_P05_olp_1630_2015
038_P06_olp_1631_2015
038_P07_olp_1632_2015
038_P08_olp_1633_2015
038_P09_olp_1634_2015
038_P10_olp_1635_2015

39.

235/15/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

Alena Losová

039_P01_Zadost_o_poskytnuti_dotace_Sdruzeni_pro_ro

40.

236/15/ZK

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 v Ústeckém kraji

Alena Losová

41.

237/15/ZK

Regionální sektorová dohoda Libereckého kraje pro sklářský průmysl

Alena Losová

041_P01_Regionalni_sektorova_dohoda

42.

238/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji“

Vladimír Mastník

042_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky

43.

204/15/ZK

Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014 – 2020 a návrh nového Akčního plánu na období 2015 – 2016, včetně systémového řešení páteřních cyklotras v kraji

Vladimír Mastník

043_P01_Priloha_1_dokument
043_P02_Priloha_2_mapa
043_P03_Priloha_3_mapa
043_P03a_Priloha_3a_tabulka
043_P04_Priloha_4_mapa
043_P04a_Priloha_4a_tabulka
043_P05_Priloha_5_mapa
043_P05a_Priloha_5a_tabulka
043_P06_Priloha_6_mapa
043_P06a_Priloha_6a_tabulka
043_P07_Priloha_7_mapa
043_P07a_Priloha_7a_tabulka
043_P08_Priloha_8_tabulka
043_P09_Priloha_9_tabulka

44.

239/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 113/15 – úpravy v kapitole 92006, financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

044_P01_tabulky_ZR-RO_113-15

45.

240/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 114/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení očekávaných příjmů kraje z MMR a MF, navýšení výdajů v kapitole 92006 na akce Povodně 2010 a akce spolufinancované ze SFDI a navýšení výdajů v kapitole 92306 na akce ROP 5, ROP 6 a ROP 7

Vladimír Mastník

045_P01_tabulky_ZR-RO_114-15

46.

241/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/15 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“

Vladimír Mastník

046_P01_tabulky_ZR-RO_112-15

47.

242/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 4. 2015 do 5. 5. 2015

Marek Pieter

0047_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_8.4.2015_do_

b)

Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“

Josef Jadrný

0047_b_Komise_Ralsko

c)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k 28. 2. 2015

Alena Losová

047_c_statisticke_vykazy_1_roc_skolni_dochazky
047_c_P01_sumar_zapis_1_tr.

d)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2015

Martin Půta

047_d_harmonogram_ZK_II_pol

e)

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2015

Vladimír Mastník

047_P01_5e_DZ
047_P02_PVP_2015_FINAL
047_P03_Plan_uklidu_po_zime_po_okresech_2015
047_P04_Plan_uklidu_po_zime_2015_mapa
047_P05_Plan_zametani_intravilanu_v_prubehu_roku_2
047_P06_Plan_sekani_po_okresech_2015
047_P07_Plan_sekani_2015_1.sec_mapa
047_P08_Plan_sekani_2015_2.sec_mapa
047_P09_Plan_bodovych_oprav_komunikaci_2015
047_P10_Plan_obnovy_VDZ_2015
047_P11_Plan_obnovy_VDZ_2015_mapa
047_P12_Srovnani_rok_2014

f)

Plánované akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, v Libereckém kraji v období 2015

Vladimír Mastník

047_P01_6f_SZDC_Akce
047_P02_Akce_SZDC_LK_2015

g)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2015

Marek Pieter

0047_g_Plneni_rozpoctu_01_04_15
0047_g_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_15

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 6. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

084_h_prehled_VZ_z_5._a_6.RK_a_6.mRK

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 03/2015

Alena Losová

047_i_Informace_zamestnanost_03-2015

j)

Informativní přehled o výsledku hospodaření za rok 2014 a jeho vypořádání v příspěvkových organizacích resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

047_j_Informativni_prehled_VH2014_OSMTS
047_j_P01azP07_VH2014_OSMTS

k)

Výjimka ze způsobu prodeje nemovitostí v k.ú. Hosty a v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

Marek Pieter

047_k_vyjimka_ze_zpusobu_prodeje

l)

Programové prohlášení Rady Libereckého kraje

Martin Půta

047_l_Programove_prohlaseni_RLK
047_l_P01_Programove_prohlaseni_Rady_LK

m)

Informace o vyřízení žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u projektu „Rekonstrukce silnice II/277 a III/27716 v Českém Dubu“

Vladimír Mastník

047_m_P01_DZ
047_m_P02_Rozhodnuti_o_prominuti_dane

48.

203/15/ZK

Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Petr Tulpa

048_P01_Pozvanka
048_P02_vyrocni_zprava_2014
048_P03_zprava_auditora
048_P04_priloha_ucetni_zaverky_2014
048_P05_zprava_o_vztazich_2014
048_P06_zprava_dle_zakona_106
048_P07_DZ_Odstepeni_KNL_Catering
048_P08_DZ_Fuze_KNL_Nemocnice_Semily
048_P09_prechod_Nemocnice_Semily_prezentace

49.

243/15/ZK

Stanovisko Libereckého kraje k oznámení záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Josef Jadrný

049_P01_stanovisko_Rady_LK_k_zameru
049_P02_vyjadreni_LK_Turow_pokracovani_tezby_lozis

50.

Náměty a připomínky