Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 10. 2013 - Návrh programu 09. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 8. 2013, určení zapisovatelky

2.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

3.

377/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

4.

378/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

5.

379/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

6.

Návrh programu

7.

381/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

382/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

008_P01_dilci_zpravy
008_P02_15_RK_03_09_13_usn
008_P03_16_RK_17_09_13_usn
008_P04_14_mRK_09_09_13_usn

9.

383/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/13 – neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 – 2. část

Martin Půta

009_P01_rozhodnuti_MV
009_P02_Rozpis_dotaci
009_P03_ZR_RO_c_276_13

10.

384/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – 2. výzva

Martin Půta

010_P01_zapis_komise
010_P02_Prehled_zadosti
010_P03_ZR_RO_c_277_13

11.

385/13/ZK

Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

011_P01_Statut_KFLK
011_P02_Zaver_BRLK

12.

386/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 291/13 - příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu z rozpočtové rezervy Libereckého kraje

Martin Půta

012_P01_Zadost_o_dotaci
012_P02_Vypis_zaveru_BRLK
012_P03_ZR_RO_291_13

13.

387/13/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v rámci udělených záštit

Martin Půta

14.

Novela zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze

Martin Půta

15.

388/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/13 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu kraje za rok 2013 a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

0015_P01_920_14
0015_P02_Kopie_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozp

16.

Nepředloženo

17.

389/13/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemku v k.ú. Chlum u Dubé

Marek Pieter

017_P01_mapa_Chlum_u_Dube

18.

390/13/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru

Marek Pieter

018_P01_GP_Okrouhla

19.

391/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

019_P01_GP_Okrouhla
019_P02_mapa_Bezdez
019_P03_GP_Skalice
019_P04_GP_Cesky_Dub
019_P05_mapa_Machnin

1.

pozemku v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru

2.

tělesa silnice v k.ú. Bezděz

3.

pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy

4.

pozemku v k.ú. Český Dub

5.

stavby cyklostezky v k.ú. Machnín

20.

392/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: pozemku v k.ú. Líšný

Marek Pieter

020_P01_GP_Lisny

21.

393/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Jeřmanice

Marek Pieter

021_P01_mapa_Jermanice

22.

394/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: bytové jednotky v k.ú. Jablonec nad Nisou

Marek Pieter

022_P01_foto_Jablonec_nad_Nisou

23.

395/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Nový Bor a Arnultovice u Nového Boru

Marek Pieter

023_P01_GP_Novy_Bor_Arnultovice_u_Noveho_Boru

24.

396/13/ZK

Majetkoprávní operace - vzdání se předkupního práva váznoucího na nemovitostech v k.ú. Jablonec nad Nisou

Marek Pieter

25.

397/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování: nemovitosti v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Marek Pieter

025_P01_mapa_zamek_Doksy

26.

398/13/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí darování: nemovitosti v k.ú. Chrastava I a k.ú. Dolní Chrastava

Marek Pieter

026_P01_mapa_Chrastava

27.

399/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mánesova)

Marek Pieter

027_P01_foto_Jablonec_Manesova

28.

400/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/13 - přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly 914 09 – přidělení dotací

Zuzana Kocumová

028_P01_261_13_bilance_91409

29.

401/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví

Zuzana Kocumová

029_P01_ZR_RO_262_13_bilance_91309
029_P02_Zadost_o_navyseni_provozni_dotace
029_P03_tabulka_zadost_o_navyseni_provozniho_prisp
029_P04_tabulka_prehled_k_zadosti_o_navyseni_provo

30.

402/13/ZK

Nové znění smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem

Zuzana Kocumová

030_P01_zneni_smlouvy_KU

31.

403/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Petr Tulpa

031_P01_ZL_Domov_Slunecni_dvur
031_P02_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur

32.

404/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/13 - navýšení příjmů a výdajů kraje, úprava kapitoly 91305 - Příspěvkové organizace

Petr Tulpa

032_P01_Tabulky_LK

33.

405/13/ZK

Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu

Hana Maierová

033_P01_zadost

34.

406/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 246/13 – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91903 – Pokladní správa, 91307 – Příspěvkové organizace resortu kultury a 91407 – Působnosti resortu kultury

Hana Maierová

034_P01_rozpis_rozpoctu

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 292/13 – poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Zachraňme kino Varšava

Hana Maierová

36.

407/13/ZK

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák“ příjemce Základní škola Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

036_P01_zadost_prominuti

37.

408/13/ZK

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „Učíme kompetence kompetentně“ příjemce Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

037_P01_Zadost_prominuti

38.

409/13/ZK

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu „SEV Divizna školám“ příjemce Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

038_P01_zadost_prominuti_ZOO

39.

410/13/ZK

Projekt "Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů"

Ivana Hujerová

40.

411/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/13 – projektový záměr „Krajské služby eGovernmentu“

Ivana Hujerová

040_P01_ZR_RO_267_13

41.

412/13/ZK

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova - podprogram 2.2 – Regionální inovační program - Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2013-2014“

Ivana Hujerová

041_P01_podminky
041_P02_zadavaci_dokumentace

42.

413/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/13 – Vyčlenění finančních prostředků na úhradu části odvodu za porušení rozpočtové kázně

Ivana Hujerová

042_P01_ZR_RO_288_13

43.

414/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 255/13 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 934 08 – Lesnický fond LK a poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích

Josef Jadrný

043_P01_kapitola_92608
043_P02_kapitola_93408
043_P03_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

44.

415/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/13 – úprava kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 920 08 – Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu zajištění odborné asistence při řešení odstranění nelegální skládky odpadu v lokalitě Arnoltice - Bulovka

Josef Jadrný

044_P01_ZRRO268_91408
044_P02_ZRRO268_92008
044_P03_ZRRO268_vliv

45.

416/13/ZK

Obecně závazná vyhláška Libereckého kraje, kterou se mění časová platnost Obecně závazné vyhlášky Libereckého kraje č. 1 ze dne 16. 3. 2004, kterou je vyhlášena Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje

Josef Jadrný

045_P01_obecne_zavazna_vyhlaska_libereckeho_kraje_
045_P02_obecne_zavazna_vyhlaska_libereckeho_kraje_

46.

417/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 239/13 – poskytnutí dotací z Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, podprogramu č. 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

046_P01_P02_ZR_239_13

47.

418/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru – příspěvek na víceoborové třídy

Alena Losová

047_P01_ZR_265_13
047_P02_ZR_265_13
047_P03_ZR_265_13

48.

419/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92304 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Alena Losová

048_P01_Rozpis_kapitoly
048_P02_Vliv_uprav_celk_bilanci_rozp_kraje_2013

49.

420/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje a 923 14 –spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 – působnosti a 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru, zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava odpisů svěřeného majetku

Alena Losová

049_P01_ZR_272_13

50.

421/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/13 – úprava kapitoly 91404 – působnosti odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení účastnického poplatku (Sympozium 2013)

Alena Losová

050_P01_ZR_284_13
050_P02_ZR_284_13

51.

422/13/ZK

Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Alena Losová

051_P01_Navrh_ZL_priloha_c1_SoS_G_Lbc

52.

423/13/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti:

Alena Losová

052_P01_DD_Semily_30_6_2013
052_P02_ZS_spec_Semily_30_6_2013
052_P03_SOS_LBC_Jablonecka_30_6_2013
052_P04_ISS_Semily_30_6_2013
052_P05_SPS_stavebni_Liberec_30_6_2013
052_P06_DD_Duba_Destna_30_6_2013
052_P07_SS_remesel_a_sluzeb_Jbc_30_6_2013
052_P08_G_a_SOS_Jilemnice_30_6_2013
052_P09_SZS_Turnov_30_6_2013
052_P10_OA_a_Jazyk_skola_30_6_2013
052_P11_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor_30_6_2013
052_P12_G_Frydlant_30_6_2013
052_P13_VOS_mez_obchodu_a_OA_Jbc_30_6_2013

53.

424/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/13 – úprava kapitoly 926 04 – poskytnutí dotací z podprogramu 3.10 – Sportovní reprezentace kraje

Zuzana Kocumová

053_P01_ZR_264_13
053_P02_ZR_264_13

54.

425/13/ZK

Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů č. 3.4 – Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 3.8 – Sportovní akce – 3. kolo

Zuzana Kocumová

054_P01_Vyzva_k_podprogramu_c_3_4
054_P02_Vyzva_k_podprogramu_c_3_5
054_P03_Vyzva_k_podprogramu_c_3_8

55.

426/13/ZK

Zrušení části usnesení č. 190/13/ZK o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z podprogramu č. 3.9 – Školní sport, Dotačního fondu Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

56.

427/13/ZK

Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina

Zuzana Kocumová

056_P01_Zneni_Smlouvy

57.

428/13/ZK

Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 35. výzva

Vladimír Mastník

58.

429/13/ZK

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura"

Vladimír Mastník

59.

430/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 242/13 – navýšení příjmů kraje a úprava kapitoly 92006

Vladimír Mastník

059_P01_tabulky_ZR-RO_242-13

60.

431/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/13 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a úpravy v kapitole 91406 - navýšení výdajů na přeplatky věcných břemen

Vladimír Mastník

060_P01_tabulky_RO_253-13

61.

432/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/13 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91406 - navýšení výdajů na dopravní obslužnost

Vladimír Mastník

061_P01_tabulky_RO_254-13

62.

433/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 279/13 – navýšení příjmů kraje a úprava kapitoly 91403 a 92006 – výkupy pozemků

Vladimír Mastník

062_P01_tabulky_ZR-RO_279-13

63.

434/13/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 9. 2013 do 15. 10. 2013

Marek Pieter

0063_a_Kosilka
0063_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_10.9._do_15.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 14. a 15. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

063_b_prehled_VZ_ze_15._16.RK_a_14._15.mRK

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden – září 2013

Marek Pieter

0063_c_Kosilka
0063_c_Plneni_rozpoctu_01_09_2013
0063_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_09_13

d)

Zásady pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 – příjmový rámec a výdajové limity

Marek Pieter

0063_d_Kosilka
0063_d_Zasady_k_priprave_rozpoctu_kraje_2014
0063_d_P01_Zasad_resortni_vydajove_limity
0063_d_P02_Zasad_vecny_casovy_harmonogram

e)

Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě"

Marek Pieter

0063_e_informace_o_prubehu_zadavaciho_rizeni_VZ_Re

f)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 31. 8. 2013

Martin Půta

63_f_p01_pisemna_informace_ZPC_zastupitelu_8_2013

g)

Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji

Petr Tulpa

063_g_P02_kosilka_Zpis
063_g_P01_Analyza

h)

Seznam havarijních úseků silnic či objektů k bezodkladnému řešení

Vladimír Mastník

063_h_kosilka_Zpis
063_h_P02_priloha
063_h_P01_priloha

i)

Vypořádání námitek vznesených proti kontrolnímu protokolu akce silnice III/0353, III/0357 Víska – Višňová – Poustka

Vladimír Mastník

063_i_kosilka_Zpis
063_i_P01_vyjadreni_ministerstva_pro_MMR

j)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy

Vladimír Mastník

063_j_P01_ZimniUdrzba_technologie_2013_2014
063_j_P02_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2013_2014
063_j_Kosilka_ZK_Zpis

k)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 1. 10. 2013, o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochranného pásma

Josef Jadrný

011_k_P01_Crybnik_kosilka_duvodovka_ZK
011_k_P02_Narizeni_PP_Cerveny_rybnik
011_k_P03_Priloha_1_seznam_parcel
011_k_P04_Priloha_2_seznam_souradnic
011_k_P05_Priloha_3_mapa

l)

Informace o stavu zaměstnanosti – 08/2013

Alena Losová

063_l_Informace_stav_zamestan_08_2013
063_l_P01_Informace_o_stavu_zamest_08_2013
063_l_P02_Informace_o_stavu_zamest_08_2013

m)

Informace o průběhu tvorby „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“

Zuzana Kocumová

063_m_Informace_o_tvorbe_strategie

n)

Priority Libereckého kraje, včetně návrhu finančních alokací, financovatelné z fondů Společného strategického rámce na období 2014 - 2020 prostřednictvím Integrované územní investice Libereckého kraje

Ivana Hujerová

063n_ITI_LK_RK
063n_P01_Tabulka_ITI_LK

o)

Informace o projektu „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“

Ivana Hujerová

063_o_Projekt_IP6

64.

Náměty a připomínky

65.

435/13/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Příšovice

Martin Půta

065_01_zadost_starosty_Prisovice

66.

380/13/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1

Lena Mlejnková
Mgr. Jan Korytář
Ing. František Pešek
Mgr. Lenka Kadlecová
Ing. Petr Beitl

066_P01_smernice_ZK_1_2013_novelizace_c_1