Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

22. 04. 2014 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 3. 2014, určení zapisovatelky

2.

111/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

112/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

113/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

114/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

115/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usneseni_RK_05_18_3_14
007_P03_usneseni_RK_06_01-04-14
007_P04_usneseni_mRK_04_24-03-14
007_P05_usneseni_mRK_5_31_3_14

8.

116/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/14 – neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 – 1. část

Martin Půta

008_P01_Rozhodnuti_MV
008_P02a_Rozpis_dotaci_dopis
008_P02b_Rozpis_dotaci_priloha
008_P03_ZR_RO_c_63_2014

9.

117/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 76/14 – úprava kapitol 91401 odboru kancelář hejtmana a 91412 odboru informatiky

Martin Půta

009_P01_ZR_RO_c_76_14

10.

118/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/14 - finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

010_p01_zadost
010_p02_ZR_RO_70_14
010_p03_vliv

11.

119/14/ZK

Finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

011_p01_zadost

12.

121/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/14 – úprava kapitoly 923 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

012_P01_ZR_RO_75_14

13.

122/14/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemků v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru

Marek Pieter

013_P01_GP_Okrouhla_u_Noveho_Boru

14.

123/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Roztoky u Semil

Marek Pieter

014_P01_mapa_Roztoky_u_Semil

15.

124/14/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

015_P01_GP_Kostalov
015_P02_GP_Dolni_Prysk

1.

pozemku v k.ú. Košťálov

2.

pozemků v k.ú. Dolní Prysk

16.

125/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Pihel

Marek Pieter

016_P01_GP_Pihel

17.

126/14/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

017_P04_GP_Jablonec_Tovarni
017_P02_GP_Frydlant
017_P06_GP_Rokytnice
017_P07_mapa_Hradek_Grabstejn
017_P08_GP_Hrabacov
017_P01_GP_Doksy
017_P03_GP_Jablonec_Turnovska
017_P05_GP_Jermanice

a)

revokace usnesení č. 100/13/ZK a), b) a č. 264/12/ZK v bodě 1. a), b)

b)

směna pozemků s ŘSD ČR

18.

127/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 914 18 – Působnosti, oddělení sekretariátu ředitele, zajištění financování centrálního nákupu energií

Marek Pieter

018_P01_tabulka_ZR_RO_62_14

19.

128/14/ZK

Poskytnutí dotací na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci

Zuzana Kocumová

20.

129/14/ZK

Změna charakteru dotací poskytnutých na úpravu lyžařských magistrál

Zuzana Kocumová

020_P01_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_964_2013
020_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_967_2013
020_P03_puvodni_smlouva_1_OLP_964_2013
020_P04_puvodni_smlouva_1_OLP_967_2013

21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 90/14 - navýšení kapitoly 920 09 – kapitálové výdaje

Zuzana Kocumová

22.

130/14/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Alena Losová

022_P01_SPS_technicka_Jbc_31_12_2013
022_P02_DD_Jbc_31_12_2013

23.

131/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/14 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Technické univerzitě Liberec na projekt „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL“

Alena Losová

023_P01_ZR_RO_67_14
023_P02_ZR_RO_67_14
023_P03_ZR_RO_67_14_Statut_ceny_hejtman_LK
023_P04_ZR_RO_67_14_smlouva

24.

132/14/ZK

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2014

Hana Maierová

25.

133/14/ZK

Poskytnutí účelových dotací na zpracování plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón v Libereckém kraji

Hana Maierová

025_P01_Vyzva_pro_podavani_zadosti
025_P02_Formular_zadosti_(1559363)

26.

134/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/14 – úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finanční dar Městu Frýdlant za nejlepší krajský Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Hana Maierová

026_P01_ZRRO_82_14

27.

135/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/14 – úprava kapitoly 91307 - Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

027_P01_Rozpis_rozpoctu
027_P02_Cerpani_OGL_2013_a_2014

28.

136/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/14 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru a zvýšení kapitoly 917 08 – Transfery odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu poskytnutí dotace o.p.s. Geopark Ralsko

Josef Jadrný

028_P01_ZRRO74_tabulky

29.

137/14/ZK

Podpora Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje v roce 2014

Josef Jadrný

029_P01_APIC_Vyrocni_zprava_2012
029_P02_Statistika_cinnosti_2013

30.

138/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/14 – úprava kapitoly 914 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly 919 – Pokladní správa ekonomického odboru

Mgr. René Havlík

030_P01_ZRRO58_tabulky

31.

139/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Škola v pohybu“, příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

031_P01_Zadost_Aisis

32.

140/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Rozumíme penězům v Libereckém kraji“, příjemce AISIS, občanské sdružení

Ivana Hujerová

032_P01_zadost_prominuti_0026
032_P02_Sazebnik

33.

141/14/ZK

Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“, příjemce Statutární město Liberec

Ivana Hujerová

033_P01_Zadost_prominut_LBC

34.

142/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“, příjemce Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

034_P01_Zadost_Rynovice
034_P02_Sazebnik

35.

143/14/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2014)

Vladimír Mastník

035_P001_analyza_2014_dokument_RK
035_P002_Priloha_01_2014_Cestujici
035_P003_Priloha_02_2014_Licence_vydane
035_P004_Priloha_03_2014_Licence_odejmute
035_P005_Priloha_04_2014_Linky_v_LK
035_P006_Priloha_05_2014_Dopravni_obsluznost
035_P007_Priloha_06_201_Licence_zvlastni_linkova
035_P008_Priloha_07_2014_Dopravci_zeleznicni_dopra
035_P009_Priloha_08_2014_Organizacni_struktura_CD
035_P010_Priloha_09_2014_Organizacni_struktura_SZD
035_P011_Priloha_10_2014_Rychla_spojeni_CR
035_P012_Priloha_11_2014_Vozebni_ramena_dalkov
035_P013_Priloha_12_2014_Vozebni_ramena_regionalni
035_P014_Mapa_1_silnicni_sit_200_pres
035_P015_Mapa_2_smrt_nehody_2013
035_P016_Mapa_3_nehody_pocet_2013
035_P017_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2013
035_P018_Mapa_5_nehody_2013_vyber_zavineni
035_P019_Mapa_6_nehody_2013_nedani_prednosti
035_P020_Mapa_7_nehody_2013_smyk
035_P021_Mapa_8_dopravni_hriste_2014
035_P022_Mapa_9_trasy_dopravci_2014
035_P023_Mapa_10_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostu
035_P024_Mapa_11_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_19_0
035_P025_Mapa_12_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_M
035_P026_Mapa_13_tarifni_zony_12_2013_A3
035_P027_Mapa_14_schema_site_cyklokoridoru_v_LK
035_P028_Mapa_15_pilotni_kostra_cyklodopravy
035_P029_Mapa_16_hypsometrie_2014
035_P030_Mapa_17_relief_terenu_2014
035_P031_Mapa_18_majetek_cely_rok_2009
035_P032_Mapa_19_majetek_cely_rok_2010
035_P033_Mapa_20_majetek_cely_rok_2011
035_P034_Mapa_21_majetek_cely_rok_2012
035_P035_Mapa_22_majetek_cely_rok_2013
035_P036_Mapa_23_ZimniUdrzba_technologie_2013_2014
035_P037_Mapa_24_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_20
035_P038_Mapa_25_scitani_2010_kraj
035_P039_Mapa_26_scitani_2010_Ceska_lipa
035_P040_Mapa_27_JN_scitani_vyrezy_2010_mesta
035_P041_Mapa_28_LBC_scitani_vyrezy_2010_mesta
035_P042_Mapa_29_SM_scitani_vyrezy_2010_mesta
035_P043_Mapa_30_TU_scitani_vyrezy_2010_mesta
035_P044_Mapa_31_Stav_silnic_po_opravach_sber2013
035_P045_Mapa_32_RSD_vyrez_CL
035_P046_Mapa_33_RSD_vyrez_LB
035_P047_Mapa_34_RSD_vyrez_SM_JB
035_P048_Mapa_35_podklady_uver_2006_2007_2008_2009
035_P049_Mapa_36_podklady_uver_2006_2007_2008_2009
035_P050_Mapa_37_podklady_uver_2006_2007_2008_2009
035_P051_Mapa_38_mostni_uver
035_P052_Mapa_39_povoden_CL
035_P053_Mapa_40_povoden_LB
035_P054_Mapa_41_zeleznicni_trate_LK
035_P054_Mapa_41_zeleznicni_trate_LK
035_P056_Mapa_43_pocet_vlak_spoju_2014_trate_LK
035_P057_Mapa_44_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK

36.

144/14/ZK

Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

036_P01_nehodost_deti_LK

37.

145/14/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Vladimír Mastník

037_P01_priloha_c_1_ke_zrizovaci_listine
037_P02_Navrh_zrizovaci_listiny

38.

146/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/14 – navýšení příjmů kraje z prodeje nemovitosti a navýšení výdajů v kapitole 91403 a 91406, platby věcných břemen a dopravní obslužnost

Vladimír Mastník

038_P01_tabulky_ZR-RO_73-14

39.

147/14/ZK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014

Vladimír Mastník

039_P01_Smlouva_LK_UK_2014

40.

148/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; Podání žádosti do 58. výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 na Státní fond životního prostředí na projekt „III/283 15 Turnov - zajištění stability komunikace“

Vladimír Mastník

040_P01_tabulky_ZR-RO_83-14

41.

149/14/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných iformací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 5. 3. 2014 do 1. 4. 2014

Marek Pieter

0041_a_Kosilka
0041_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_5.3._do_1.4.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 4. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

041_b_prehled_VZ_ze_4._a_5.RK_a_4.mRK

c)

Informace o průběhu realizace investiční akce – Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Marek Pieter

4ZK_41c

d)

Plnění rozpočtu kraje za období 1. čtvrtletí 2014

Marek Pieter

0041_d_Kosilka
0041_d_Plneni_rozpoctu_01_03_14
0041_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_14

e)

Směrnice rady kraje č. 3/2009 upravující podmínky k zajištění činnosti zastupitelských klubů Zastupitelstva Libereckého kraje a pravidla pro jejich hospodaření, ve znění novely č. 3

Martin Půta

41_e_pisemna_informace_smernice_RK_3_2009

f)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. - 28. 2. 2014

Martin Půta

41_f_pisemna_informace_ZPC_radnich_unor_2014

g)

Informace o stavu zaměstnanosti – 02/2014

Alena Losová

041_g_Informace_o_stavu_zamestnanosti_02_14
041_g_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_02_14

h)

Analýza pracovního trhu v Libereckém kraji v roce 2013

Alena Losová

041_h_Analyza_pracovniho_trhu_v_Libereckem_kraji_2
041_h_P01_zprava_2013_liberecky_kraj_ver

i)

Informace o stipendijním programu v roce 2013

Alena Losová

041_i_Informace_o_stipendijnim_programu_2013

j)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2013

Petr Tulpa

041_j_P01_kosilka
041_j_P02_Zprava_2013

k)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam

Hana Maierová

041_k_informace_o_udeleni_titulu_Mistr_tradicni_ru

l)

Schválení projektů ve zvláštním režimu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Vladimír Mastník

041_l_Kosilka_ZKpis
041_I_P01_zprava_o_vysledcich_vyberoveho_procesu_3
041_I_P02_1285_Dopis_schvaleni_projektu_zvlastni_r
041_I_P03_1286_Dopis_schvaleni_projektu_zvlastni_r
041_I_P04_1287_Dopis_schvaleni_projektu_zvlastni_r
041_I_P05_1317_Dopis_schvaleni_projektu_zvlastni_r
041_I_P06_1318_Dopis_schvaleni_projektu_zvlastni_r
041_I_P07_Metodicky_pokyn_c.47
041_I_P08_Seznam_dotacnich_akci_35_kolo_vyzvy_op_1

m)

Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014 - 2020

Zuzana Kocumová

041_m_Zasady_rizeni_zdravotnictvi
041_m_P01_Zasady_rizeni_zdravotnictvi_LK
041_m_P02_Tabulka_pro_vyporadani_pripominek

n)

Zpráva o činnosti Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2013

Mgr. Lenka Kadlecová

041_n_zprava_o_cinnosti_socialniho_vyboru_za_rok_2

o)

Průběžná informace o modernizaci KNL, a.s.,

Zuzana Kocumová

041_o_P01_HodnoceniGrafy
041_o_P02_HodnoceniLokalitKNL_kriteria
041_o_P03_Projektovy_zamer_MODERNIZACE_KNL
041_o_prubezna_informace_o_modernizaci_KNL

r)

Informace k činnosti resortu zdravotnictví + reakce na důvody KSČM pro odvolání Zuzany Kocumové

Zuzana Kocumová

041_r_kosilka
041_r_P01_odpoved_namitky_KSCM_vuci_Kocumove
041_r_P02_vysledky_resortu_zdravotnictvi_v_roce_20

42.

150/14/ZK

Majetkoprávní operace: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

Marek Pieter

042_P01_mapa_Arnultovice_u_Noveho_Boru
042_P02_mapa_Arnultovice_u_Noveho_Boru

43.

151/14/ZK

Transformace společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.

Zuzana Kocumová

043_P01_Dohoda_o_prevodu_prav_a_povinnosti_KAH_fin
043_P02_Rozhodnuti_zakladatelu_Klasickeho_arealu_H
043_P03_podminky_pro_vyuziti_zpravy_KPMG

44.

152/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací na rozvoj biatlonu a snowboardu v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

044_P01_ZR_79_14
044_P02_ZR_79_14

45.

153/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací na podporu údržby lyžařských magistrál v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

045_P01_ZR_80_14
045_P02_ZR_80_14

46.

Náměty a připomínky

47.

154/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 88/14 – snížení kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a zvýšení kapitoly 917 08 – Transfery odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu poskytnutí dotací Českému svazu včelařů, o.s., okresní organizaci Liberec a Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR

Josef Jadrný

047_P01_ZRRO88_tabulky

48.

155/14/ZK

Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje a Strategická migrační studie pro Liberecký kraj

Josef Jadrný

048_P01_Aktualizace_KOPK_text
048_P02_Aktualizace_KOPK_priloha_1
048_P03_Aktualizace_KOPK_priloha_2_5
048_P04_Migrace_text
048_P05_Migrace_priloha_1
048_P06_Migrace_Priloha_2

49.

156/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/14 – úpravy v kapitole 91306, 92006 a 92306, vratka Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod; Kontrolní zjištění u projektu „Přeložka komunikace II/592 Chrastava – II. etapa“ financovaného z Regionálního operačního programu

Vladimír Mastník

049_P01_platebni_vymer
049_P02_1070_protokol_o_kontrole
049_P03_tabulky_ZR-RO_72-14

50.

120/14/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zuzana Kocumová

050_P01_pozvanka_VH_zmena_v_DR_zmena_stanov_23_4_2
050_P02_smlouva_o_vykonu_funkce_Hocke
050_P03_smlouva_o_vykonu_funkce_Slama
050_P04_smlouva_o_vykonu_funkce_Plaskova
050_P05_smlouva_o_vykonu_funkce_Pors
050_P06_smlouva_o_vykonu_funkce_Buchvald
050_P07_smlouva_o_vykonu_funkce_Samal

51.

157/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 78/14 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

051_P01_ZR_78_14
051_P02_ZR_78_14

52.

Odvolání Bc. Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Ing. František Pešek