Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 04. 2016 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 3. 2016, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

184/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

185/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

186/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

188/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

189/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. března do 11. dubna 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usn_5_RK_15_03_16
3. 007_P03_usn_3_mRK_21_03_16
4. 007_P04_usn_6_RK_05_04_16

8.

190/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2314/2015 s Městem Semily

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_Semily
2. 008_P02_dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2314_2015
3. 008_P03_Puvodni_smlouva_Semily_2314

9.

191/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/16 - úprava rozpočtu snížením objemu finančních prostředků v kapitole 926 01 Dotační fond a navýšením objemu finančních prostředků v kapitole 917 01 Transfery a poskytnutí dotace HZS LK

Martin Půta

1. 009_P01_ZR_RO_120_16
2. 009_P02_zadost_HZSLK
3. 009_P03_smlouva_Dotace_HZS_LK_uprava2

10.

192/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/16 - rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 010_P01_tabulka
2. 010_P02_ZR_RO_115_16
3. 010_P03_vzor_smlouvy
4. 010_P03_a_priloha_1_smlouvy
5. 010_P03_b_priloha_2_smlouvy
6. 010_P03_c_priloha_3_smlouvy
7. 010_P03_d_priloha_4_smlouvy

11.

193/16/ZK

Seznam významných akcí podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

1. 011_P01_Seznam_vyznamnych_akci_podporovanych_Liber
2. 011_P02_navrhy_doplneni_seznamu_vyznamnych_akci_ZK

12.

194/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 130/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulého rozpočtového období do rozpočtu kraje 2016

Marek Pieter

1. 012_P01_tabulky_ZR_RO_c_130_16

13.

195/16/ZK

Informace o stavu vyjednávání s Městem Frýdlant a společností EUC ve věci nemocnice Frýdlant

Martin Půta

1. 013_P01_vypis_74871
2. 013_P02_vypis_654295
3. 013_P03_dopis_hejtman_LK
4. 013_P04_tiskova_zprava_LK
5. 013_P05_Dopis_EUC
6. 013_P06_dopis_pan_Blasko
7. 013_P07_VGD_stanoveni_hodnoty_100proc_podilu_v_osN

14.

196/16/ZK

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

1. 014_P01_SOLK_2016

15.

197/16/ZK

Návrh smíru se společností České dráhy, a.s.

Martin Půta

16.

187/16/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ustí nad Labem - pobočka v Liberci

Martin Půta

17.

198/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 017_P01_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Bufakova
2. 017_P02_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Pavlikova
3. 017_P03_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Sklenarova
4. 017_P04_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Prochazkova
5. 017_P05_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Raz
6. 017_P06_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Kopalovi
7. 017_P07_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Filovi
8. 017_P08_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Frankelovi
9. 017_P09_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Zadakovi
10. 017_P10_mapa_Hermanice_u_Frydlantu_Kucerova_Reinha

1.

pozemku v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/095)

2.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/03/010)

3.

pozemku v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/092)

4.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/03/009)

5.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/094)

6.

pozemku v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/062)

7.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu( FAMA 2016/03/026)

8.

pozemku v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/096)

9.

pozemků v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/03/012)

10.

pozemků v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/02/078)

18.

199/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemku v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

Marek Pieter

2. 018_P01_GP_Vaclavice_u_Hradku_nad_Nisou

19.

200/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: pozemku v k.ú. Jeřmanice

Marek Pieter

1. 019_P01_GP_Jermanice

20.

201/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 020_P01_GP_Cvikov_Svor
2. 020_P02_GP_Kamenice_u_Zakup

1.

pozemků v k.ú. Svor a Cvikov

2.

pozemků v k.ú. Zákupy a Kamenice u Zákup

21.

202/16/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Žernov

Marek Pieter

1. 021_P01_GP_Zernov

22.

203/16/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Frýdlant

Marek Pieter

1. 022_P01_nakres_Frydlant

23.

204/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 121/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

2. 023_P01_tabulky_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_roz

24.

208/16/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2017 a Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji pro rok 2017 z rozpočtu Libereckého kraje

Lenka Kadlecová

1. 024_P01_Pravidla_pro_poskytovani
2. 024_P02_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel
3. 024_P03_Vzor_Prubezne_cerpani_priloha_2_Pravidel
4. 024_P04_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_3_Prav
5. 024_P05_Hodnotici_formular_priloha_4_Pravidel
6. 024_P06_Zapis_o_kontrole_priloha_5_Pravidel
7. 024_P07_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni
8. 024_P08_Zadost_o_dotaci_priloha_1_Vyhlaseni
9. 024_P09_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni
10. 024_P10_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni

25.

209/16/ZK

Zřízení příspěvkové organizace Dětské centrum Liberec

Lenka Kadlecová

1. 025_P01_ZL_DC_Liberec.DOC
2. 025_P02_Priloha_ke_DC_Liberec.DOC

26.

210/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/16, kterým se převádí z kapitoly 91903 Pokladní správa, ekonomický odbor, do kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční prostředky na provoz zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová

1. 026_P01_Tabulky_ZR_RO_116_16

27.

211/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/16 – zapojení finančních prostředků do kapitoly 914 09 - Působnosti odbor zdravotnictví, posílení rozpočtového ukazatele Zdravotní politika v regionu

Petr Tulpa

1. 027_P01_ZR_RO_103_16_bilance_91409

28.

212/16/ZK

Aktualizace Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství

Josef Jadrný

1. 028_P01_AKTUALIZACE_zasady_vyrobek_LK_2016_upravy2
2. 028_P02_AKTUALIZACE_zasady_vyrobek_LK_2016
3. 028_P03_Vyrobek_roku_souhrn_2004_2015

29.

213/16/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

1. 029_2.5_P01_Vyhlaseni_programu
2. 029_2.5_P02_textova_cast_projektu
3. 029_2.5_P03_vzor_smlouvyORREP_Reg_vyrobci
4. 029_2.5_P04_Zadost_o_dotaci_DF
5. 029_2.5_P01_Vyhlaseni_programu_pp

30.

214/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Moderní škola Mříčná“ příjemce obec Mříčná

Vít Příkaský

1. 030_P01_Zadost_obce_Mricna

31.

215/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Inkubátor výtvarných talentů 160“

Vít Příkaský

1. 31_P01_studie_objektu_DM_Horska
2. 31_P02_Rozpocet_investicnich_aktivit
3. 31_P03_popis_mekkych_aktivit
4. 31_P04_117_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu

32.

216/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/16 snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Modernizace expozic Severočeského muzea – 2. etapa“ a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO

Vít Příkaský

1. 32_P01_Propocet_nakladu_z_arch_studie
3. 32_P02_118_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu

33.

217/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/16 – projektový záměr „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ a úprava vybraných projektových záměrů na zateplení vybraných objektů LK

Vít Příkaský

1. 033_P01_108_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

34.

218/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6. - Podpora místní Agendy 21

Vít Příkaský

1. 034_MA21_P04_Vyhlaseni_programu
2. 034_MA21_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_p
3. 034_MA21_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoc
4. 034_MA21_P03_vzor_smlouvy

35.

219/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/16 navýšení očekávaných příjmů kraje ze Státního fondu životního prostředí, navýšení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů – projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Vít Příkaský

1. 035_P01_tabulky_ZR_RO_122_16_kotliky

36.

220/16/ZK

Změna zřizovací listiny Centra vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 036_P01_ZL_CVLK_platna_od_1_9_2016_(1989064)
2. 036_P02_PRILOHA-c1_CVLK_31_12_15_(1989064)

37.

221/16/ZK

Zrušení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace, a převod jeho činnosti

Alena Losová

38.

222/16/ZK

A. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
B. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

1. 038_P01_zadost_prominuti_SBTS_ZB
2. 038_P02_zadost_prominuti_SOS_SOU_CL
3. 038_P03_zadost_prominuti_SS_LnP
4. 038_P04_zadost_prominuti_OALBC
5. 038_P05_zadost_prominuti_SSMS_Bojiste_LBC
6. 038_P06_zadost_prominuti_TJ_Spartak_Chrastava

A.

1)

Svaz branně technických sportů ČR Základní organizace Železný Brod

2)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3)

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

4)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

B.

1)

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

2)

TJ (Tělovýchovná jednota) Spartak Chrastava, spolek

39.

223/16/ZK

Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

1. 039_P01_ZL_DD_JBC_OD_1_5_2016_(1989064)
2. 039_P01a_PRILOHA-c1_DD_Jbc_31_12_15_(1989064)
3. 039_P02_ZL_SOS_LBC_Jablonecka_od_1_5_2016_(1989064
4. 039_P02a_PRILOHA-c1_SOS_LBC_Jablonecka_31_12_15_(1
5. 039_P03_ZL_SPS_technicka_JBC_Belgicka_od_1_5_2016_
6. 039_P03a_SPS_technicka_Jbc_31_12_15_(1989064)
7. 039_P04_ZL_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_od_1_5_2016_(19
8. 039_P04a_PRILOHA-c1_SS_remesel_a_sluzeb_Jbc_31_12_
9. 039_P05_ZL_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor_od_1_5_2016_
10. 039_P05a_PRILOHA-c1_VOS_sklarska_a_SS_NB_31_12_15_
11. 039_P06_ZL_SZS_Turnov_od_1_5_2016
12. 039_P06a_PRILOHA-c1_SZS_Turnov_31_12_15_(1989064)
13. 039_P07_ZL_SPS_CL_Havlickova_od_1_5_2016_(1989064)
14. 039_P07a_PRILOHA-c1_SPS_CL_31_12_15_(1989064)

1.

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,

2.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,

3.

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace,

4.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,

5.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace,

6.

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,

7.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

40.

224/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 109/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Mimořádné sportovní akce

Alena Losová

1. 040_P01_tabulkova_cast_ZR_109_16_(1989064)
2. 040_P02_OLP_836_2016_(1989064)
3. 040_P03_OLP_837_2016_(1989064)
4. 040_P04_OLP_838_2016_(1989064)

41.

225/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 110/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

Alena Losová

1. 041_P01_tabulkova_cast_ZR_110_16_(1989064)
2. 041_P02_Smlouva_c_OLP_854_2016_(1989064)
3. 041_P03_Smlouva_c_OLP_855_2016_(1989064)

42.

226/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/384/2015 o poskytnutí účelové dotace Městu Lomnice nad Popelkou na projekt Lomnická lyžařská magistrála

Alena Losová

1. 042_P01_Dodatek_c_1_OLP_384_2015_(1989064)
2. 042_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(1989064)
3. 042_P03_Smlouva_OLP_384_2015_(1989064)

43.

227/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 043_P01_smlouva_c_OLP_873_2016_(1989064)
2. 043_P02_smlouva_c_OLP_874_2016_(1989064)
3. 043_P03_Smlouva_c_OLP_876_2016_(1989064)

44.

228/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/16 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2015 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2016

Alena Losová

1. 044_P01_tabulkova_cast_ZR_111_16_(1989064)

45.

229/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu vybraným sportovním subjektům reprezentujících Liberecký kraj

Alena Losová

1. 045_P01_ZR_123_16
2. 045_P02_Vzorova_smlouva_ZK_(1991178)
3. 045_P03_Smlouva_c_OLP_942_2016_de_minimis_(1991178

46.

230/16/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Vladimír Mastník

1. 046_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny_-_pouze_elek
2. 046_P02_Navrh_zrizovaci_listiny_s_promitnutim_zmen
3. 046_P03_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_26_4_2

47.

231/16/ZK

Návrh dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou pro přechodné období - odůvodnění veřejných zakázek „Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou pro přechodné období – oblasti Sever, Východ, Západ“

Vladimír Mastník

1. 047_P01_material_RK_12.1.2016
2. 047_P02_material_RK_12.1.2016_priloha
3. 047_P03_doporuceni_AKCR
4. 047_P04_oduvodneni_VZ_PO_Sever
5. 047_P05_oduvodneni_VZ_PO_Zapad
6. 047_P06_oduvodneni_VZ_PO_Vychod

48.

Dohoda o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť (OSN II)
NEPŘEDLOŽENO

Vladimír Mastník

49.

232/16/ZK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 – Ústecký kraj

Vladimír Mastník

1. 049_P01_Smlouva_LK_UK_2016

50.

233/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 050_P01_tabulky_ZR-RO_119-16

51.

234/16/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2016)

Vladimír Mastník

1. 051_P26_Mapa_8_dopravni_hriste_2016
2. 051_P27_Mapa_9_trasy_dopravci_2016
3. 051_P28_Mapa_10_urbanizovan_uzemi_1km_mimo_dostup_
4. 051_P29_Mapa_11_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_09_03
5. 051_P30_Mapa_12_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_MH
6. 051_P31_Mapa_13_tarifni_zony_12_2015_A3
7. 051_P32_Mapa_14_pilotni_kostra_cyklodopravy_03_201
8. 051_P33_Mapa_15_hypsometrie_2016_
9. 051_P34_Mapa_16_relief_terenu_2016_
10. 051_P35_Mapa_17_majetek_cely_rok_2015
11. 051_P36_Mapa_18_ZimniUdrzba_technologie_2015_2016
12. 051_P37_Mapa_19_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_201
13. 051_P38_Mapa_20_scitani_2010_kraj_analyza2016
14. 051_P39_Mapa_21_Ceska_Lipa_scitani_vyrezy_2010_mes
15. 051_P40_Mapa_22_Jabloneci_scitani_vyrezy_2010_mest
16. 051_P41_Mapa_23_Liberec_scitani_vyrezy_2010_mesta_
17. 051_P42_Mapa_24_Semily_scitani_vyrezy_2010_mesta_a
18. 051_P43_Mapa_25_Turnov_scitani_vyrezy_2010_mesta_a
19. 051_P44_Mapa_26_Stav_silnic_po_sberu_31_12_2015_aO
20. 051_P45_Mapa_27_RSD_vyrez_CL_
21. 051_P46_Mapa_28_RSD_vyrez_LB_
22. 051_P47_Mapa_29_RSD_vyrez_SM_JB_
23. 051_P48_Mapa_30_podklady_opravy_2015_CL
24. 051_P49_Mapa_31_podklad_uver_2015_LB
25. 051_P50_Mapa_32_podklady_uver_2015_JN_SM
26. 051_P51_Mapa_33_povoden_CL
27. 051_P52_Mapa_34_povoden_LB
28. 051_P53_Mapa_35_zeleznicni_trate_LK
29. 051_P54_Mapa_36_zastavky_drahy_2015_buffer_400_800
30. 051_P55_Mapa_37_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK_
31. 051_P56_Mapa_38_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_s
32. 051_P57_Mapa_39_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_s
33. 051_P58_Mapa_40_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_s
34. 051_P59_Mapa_41_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_c
35. 051_P60_Mapa_42_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_c
36. 051_P61_Mapa_43_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_c
37. 051_P62_Mapa_44_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_p
38. 051_P63_Mapa_45_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_p
39. 051_P64_Mapa_46_Pocet_spoje_cestuj_2015_trate_LK_p
40. 051_P01_analyza-2016_dokument
41. 051_P02_Priloha_01-2016__Licence_vydane
42. 051_P03_Priloha_02-2016__Licence_odejmute
43. 051_P04_Priloha_03-2016__Linky_LK
44. 051_P05_Priloha_04-2016__Dopravni_obsluznost
45. 051_P06_Priloha_05-2016__Licence_zvlastni-linkova
46. 051_P07_Priloha_06-2016__EuroVelo
47. 051_P08_Priloha_07-2016__EuroVelo_CR
48. 051_P09_Priloha_08-2016__Dalkove_cyklotrasy_CR
49. 051_P10_Priloha_09-2016__Dopravci_zeleznicni_dopra
50. 051_P11_Priloha_10-2016__Organizacni_struktura_CD
51. 051_P12_Priloha_11-2016__Organizacni_struktura_SZD
52. 051_P13_Priloha_12-2016__Rychla_spojeni_CR
53. 051_P14_Priloha_13-2016__Vozebni_ramena_dalkova
54. 051_P15_Priloha_14_2016__Vozebni_ramena_regionalni
55. 051_P16_Priloha_15-2016__Cestujici_dle_zel_trati_v
56. 051_P17_Priloha_16-2016__Prodane_jizdenky_zel_st_L
57. 051_P18_Priloha_17-2016__Nehody_na_zeleznicnich_pr
58. 051_P19_Mapa_1_silnicni_sit_200_pres_
59. 051_P20_Mapa_2_smrt_nehody_2015
60. 051_P21_Mapa_3_nehody_pocet_2015
61. 051_P22_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2015
62. 051_P23_Mapa_5_nehody_2015_vyber_zavineni
63. 051_P24_Mapa_6_nehody_2015_nedani_prednosti
64. 051_P25_Mapa_7_nehody_2015_smyk

52.

235/16/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 16. 3. 2016 do 5. 4. 2016

Marek Pieter

1. 052_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_16.3.2016_do_

b)

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace

Petr Tulpa

1. 052_b_zprava_VR_reditel_LRN_Cvikov_Zpis

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2016

Marek Pieter

1. 052_c_Plneni_rozpoctu_01_03_2016
2. 052_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_16

d)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam

Hana Maierová

1. 052_d_udeleni_titulu_Mistr_zapsani_statku

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 2. – 31. 3. 2016

Martin Půta

1. 052_e_ZPC_radnich_02_03_2016

f)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. 2. 2016

Alena Losová

1. 052_f_Statisticke_vykazy_1_roc_(1989064)
2. 052_f_P01_1_roc_skolni_dochazka_ZS_sumar_(1989064)

g)

Informace o stavu zaměstnanosti – 2/2016

Alena Losová

1. 052_g_Informace_o_stavu_zamestnanosti_2_2016_(1989

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 052_h_prehled_VZ_z_4._a_5.RK_a_3.mRK

i)

Veřejná zakázka "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt - stavební práce" - informace o vypořádání námitek

Marek Pieter

4. P01_52_i_kosilka_VUTS_informace_o_vyporadanych_nam
5. P02_52_i_Rozhodnuti_o_namitkach_POHL
6. P03_52_i_Rozhodnuti_o_namitkach_Metrostav

j)

Informace o nabídce účasti členů zastupitelských klubů Zastupitelstva Libereckého kraje v hodnotících komisích veřejných zakázek

Martin Půta

1. 052_j_P01_pisemna_informace_informace_ucast_hodnot

k)

Rozvoj návazné péče v Libereckém kraji v období 2016 - 2020

Petr Tulpa

1. 052_k_Rozvoj_navazne_pece
2. 052_k_P01_Rozvoj_navazne_pece_v_LK

l)

Opatření k naplnění obsahu směrnice č. 1/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 2, v resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

1. 052_l_Opatreni_k_naplneni_obsahu_smernice_c_1_2007

53.

Náměty a přípomínky

54.

Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

Martin Půta

55.

236/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Skuhrov,,Polsko“ a na vyhlídce ,,U Kříže“ příjemce obec Skuhrov

Vít Příkaský

1. 055_P01_Zadost_obce_Skuhrov

56.

Návrh na odvolání Vladimíra Mastníka z funkce člena Rady Libereckého kraje

Bc. Zuzana Kocumová, zastupitelka Libereckého kraje, předsedkyně zastupitelského klubu ZpLK

57.

205/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/16 - Poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 07 – transfery a 926 07 Dotační fond, program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji a schválení vzorových smluv

Hana Maierová

1. 057_P01_informativni_tabulka_po_hodnoceni
2. 057_P02_7_RK_ZRRO_124_16_DF_7.1
3. 057_P03_vzor_smlouvy_program_7.1
4. 057_P04_smlouva_KCT_(1996396)
5. 057_P05_vzor_smlouvy_ARBOR

58.

206/16/ZK

Projekt „Česko-polská Hřebenovka – západní část“

Hana Maierová

1. 058_P01_dohoda_o_spolupraci_Hrebenovka_zapadnicast

59.

207/16/ZK

Dohoda o spolupráci na projektu "Česko-polská Hřebenovka - východní část"

Hana Maierová

1. 059_P01_dohoda_o_spolupraci_OLP_1118

60.

237/16/ZK

„Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Vít Příkaský

2. 060_P01_Vzor_smlouvy_Kotliky