Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 09. 2015 - Návrh programu 08. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 8. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

383/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

384/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

385/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

386/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

387/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 11. 8. 2015 do 14. 9. 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_13_RK_18-08-2015
007_P03_usneseni_14_RK_08-09-2015
007_P04_usneseni_13_mRK_24-08-2015
007_P05_usneseni_14_mRK_31-08-2015
007_P06_usneseni_15_mRK_14-09-2015

8.

388/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 217/15 - poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly rozpočtu 917 01-Transfery

Martin Půta

008_P01_info_tabulka
008_P02_ZR_RO_217_15
008_P03_vzor_smlouvy_o_dotaci

9.

389/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 221/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01_zadosti_hodn_formular_1_2
009_P02_zapis_komise_1_2
009_P03_ZR_RO_c_221_15
009_P04_smlouva_program_1_2

10.

390/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/15 - snížení výdajů kapitoly 914 01 – Působnosti odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly 917 04 – Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje

Martin Půta

010_P01_ZR_RO_257_15_a_vliv

11.

404/15/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

12.

391/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

012_P01_GP_Cvikov
012_P02_GP_Lindava

pozemku v k.ú. Cvikov a Lindava

13.

392/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

013_P01_GP_Drevcice

k pozemku v k. ú. Dřevčice (FAMA 2014/03/101)

14.

393/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

014_P01_GP_Horni_Rasnice
014_P02_GP_Krasny_Les_u_Frydlantu
014_P03_GP_Dolni_Rasnice
014_P04_GP_Predlance
014_P05_GP_Predlance
014_P06_GP_Srbska
014_P07_GP_Vitkovicve_v_Krkonosich
014_P08_GP_Noviny_pod_Ralskem

1.

k pozemku v k.ú. Horní Řasnice

2.

k pozemku v k.ú. Krásný Les u Frýdlantu

3.

k pozemku v k.ú. Dolní Řasnice

4.

k pozemku v k.ú. Předlánce (FAMA 2015/04/076)

5.

k pozemku v k.ú. Předlánce (FAMA 2015/06/050)

6.

k pozemku v k.ú. Srbská

7.

k pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

8.

k pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem

15.

394/15/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

015_P01_smlouva_2350_15
015_P01_mapa_Bratrikov
015_P02_smlouva_1805_15
015_P02_GP_Lasvice
015_P03_smlouva_1770_15
015_P03_mapa_Doksy_u_Machova_jezera
015_P04_smlouva_1972_15
015_P04_mapa_Drevcice
015_P05_smlouva_1970_15
015_P05_mapa_Kvitkov_u_Ceske_Lipy

1.

pozemku v k.ú. Bratříkov

2.

pozemku v k.ú. Lasvice

3.

pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera

4.

pozemku v k.ú. Dřevčice

5.

pozemku v k.ú. Kvítkov u České Lípy

16.

395/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_mapa_Roprachtice

pozemku v k.ú. Roprachtice

17.

396/15/ZK

Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Marek Pieter

017_P01_GP_Dolni_Rokytnice

18.

397/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

018_P01_foto_Turnov

nemovitých věcí v k.ú. Turnov

19.

398/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 224/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, včetně výše nařízeného odvodu

Lenka Kadlecová

019_P01_Tabulky_ZR_RO_224_15
019_P02_Faktura_vykresova_dokumentace
019_P03_Faktury_O2

20.

399/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 225/15 – Dofinancování sociálních služeb v roce 2015

Lenka Kadlecová

020_P01_ZR_RO_225_15
020_P02_Dodatek_k_Rozhodnuti_1_od_MPSV_2015
020_P03_Dopis_Vlada_CR
020_P04_Avizo_MPSV
020_P05_Oznameni_zmeny_MPSV

21.

400/15/ZK

Rozhodnutí o dalším postupu ohledně rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ve věci odvolání Libereckého kraje proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve věci porušení rozpočtové kázně u poskytnuté dotace na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Martin Půta

021_P01_rozhodnuti_SR_o_odvolani_IP1
021_P02_rozhodnuti_NF_o_odvolani_IP1
021_P03_rozhodnuti_SR_o_odvolani_IP1_oprava.PDF
021_P04_rozhodnuti_NF_o_odvolani_IP1_oprava.PDF

22.

401/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 242/15 – převod finančních prostředků z kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, do kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, na úhradu závazků kraje vůči Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj

Lenka Kadlecová

022_P01_Tabulky.XLS

23.

402/15/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

023_P01_Prilohac1_ke_ZL_JU_Liberec.DOC
023_P02_Prilohac1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa.DOC
023_P03_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.DOC

24.

403/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/15 – snížení kapitoly 914 09 – Působnosti - odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly 917 09 – Transfery - odbor zdravotnictví, instalace Babyboxu

Petr Tulpa

024_P01_ZR_RO_227_15_bilance_91409_91709_babybox

25.

406/15/ZK

Spoluúčast Libereckého kraje na financování provozu lůžkového hospice v Liberci, ul. U Sirotčince, Liberec IV - Perštýn

Petr Tulpa

025_P01_tabulky

26.

407/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

Petr Tulpa

026_P01_OBLAST_PODPORY_ZDRAVOTNICTVÍ
026_P02_VYHLASENI_PROGRAMU_9_3_ZDR_POMUCKY
026_P03_VZOR_ZADOSTI_O_DOTACI
026_P04_Vzorova_smlouva
026_P05_FORMULAR_POPIS_PROJEKTU_ZDR_POMŮCKY

27.

408/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/15 – úprava kapitoly 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

027_P01_tabulka_rozpis_rozpoctu

28.

409/15/ZK

Jmenování nového člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury za zastupitelský klub ODS

Ing. Petr Beitl

028_P01_souhlas_Ramzer_nominace

29.

410/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/15 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Hana Maierová

029_P01_tabulka_rozpis_rozpoctu

30.

411/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“

Vít Příkaský

31.

412/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Ošetření Světelské lipové aleje“

Vít Příkaský

32.

413/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“

Vít Příkaský

032_P01_Smlouva_o_spolupraci

33.

414/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 232/15 - projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji a závazek spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Vít Příkaský

033_P01_ZR_RO_92303
033_P02_ZR_RO_92302
033_P03_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

34.

415/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/15 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje“

Vít Příkaský

034_P01_tabulky_ZR_RO_234_15

35.

416/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/2015 - snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektové záměry na zateplení vybraných objektů LK

Vít Příkaský

035_P01_rozpis_rozpoctu_kraje

36.

417/15/ZK

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

Vít Příkaský

036_P01_Zadost_RRSV
036_P02_Smlouva_poskytnuti_dotace_RRSV

37.

418/15/ZK

Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace“ příjemce obec Benecko

Vít Příkaský

037_P01_Zadost_obce_Benecko

38.

419/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj, vyhlášení programu 2.7 program na podporu činností mateřských center

Vít Příkaský

038_P01_Vyhlaseni_programu_MC_2015
038_P02_MC_Textova_cast_projektu
038_P03_MC_Vzor_smlouvy
038_P04_Vzor_zadosti

39.

420/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/15: snížení výdajů kapitoly 920 01 – Kapitálové výdaje odboru kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly 914 01 – Působnosti odboru kancelář hejtmana, opravy a udržování chráněného pracoviště Česká Lípa

Martin Půta

039_P01_ZR_RO_259_15_a_vliv

40.

421/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 229/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Student Cyber Games na realizaci projektu pIšQworky 2015

Alena Losová

040_P01_ZR_RO_229_15_tabulkova_cast

41.

422/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 233/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace České olympijské a.s. na akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů

Alena Losová

041_P01_ZR_RO_233_15_tabulkova_cast
041_P02_smlouva_Ceska_olympijska_OLP_2329_2015

42.

423/15/ZK

Žádost o změnu projektu „Výstup na Smrk“ podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.8 Sportovní akce – smlouva č. OLP/406/2015

Alena Losová

042_P01_Zadost_o_zmenu_rozpoctu

43.

424/15/ZK

Žádosti o změnu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2015, podprogramů 3.4 Údržba, provoz a nájem tělovýchovných zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.8 Sportovní akce

Alena Losová

043_P01_Zadost_SK_Jested
043_P02_Zmena_SFG
043_P03_Zadost_TJ_Jestrebi
043_P04_Zadost_TJ_Sokol_Prosec_pod_Jestedem

44.

425/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“

Alena Losová

45.

426/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/15 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond Libereckého kraje, Program č. 4.21 pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací – vyhlášení podmínek programu

Alena Losová

045_P01_ZR_RO_238_15_tabulkova_cast
045_P02_podminky_programu

46.

427/15/ZK

Schválení finálních výstupů (Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ a Společný akční plán Libereckého kraje 2014+) grantového projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“

Alena Losová

046_P01_Strategie_rozvoje_lidskych_zdroju_LK_2014
046_P01_a_Priloha_c_1
046_P01_b_Priloha_c_2
046_P01_c_Priloha_c_3
046_P01_d_Priloha_c_4
046_P01_e_Priloha_c_5
046_P01_f_Priloha_c_6
046_P01_g_Priloha_c_7_001
046_P02_Spolecny_akcni_plan_LK_2014

47.

428/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/15 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže“

Vladimír Mastník

047_P01_tabulky_ZR-RO_258-15

48.

429/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/15 – snížení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor; soudní poplatek

Vladimír Mastník

048_P01_tabulky_ZR-RO_226-15

49.

430/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/15 – úprava kapitoly 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; přesun finančních prostředků z akce „ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“ na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově“

Vladimír Mastník

049_P01_tabulky_ZR-RO_241-15

50.

431/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 239/15 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení kapitoly 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže“

Vladimír Mastník

050_P01_tabulky_ZR-RO_239-15

51.

432/15/ZK

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ - žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o poskytnutí podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020, závazek předfinancování a spolufinancování projektu

Vladimír Mastník

051_P01_popis_akci
051_P02_mapa_akce

52.

433/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 5. 8. - 14. 9. 2015

Marek Pieter

052_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_5.8.2015_do_1

b)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2015

Martin Půta

052_P01_prehled_uasti_clenu_na_jednanich_Zastupitelstva_Li

c)

Přehled o účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2015

Martin Půta

052_P01_prehled_dochazky_vyboru_clenu_ZK
052_P02_Prehled_o_ucasti_clenu_vyboru_na_jednanich

d)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 6. – 31. 6. 2015

Martin Půta

052_d_P01_ZPC_radnich_6_2015

e)

Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům

Hana Maierová

052_e_vyhlaseni_souteze_kronikaru

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2015

Marek Pieter

052_f_Plneni_rozpoctu_01_08_2015
052_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_08_15

g)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2016"

Lenka Kadlecová

52_g_P01_kosilka_a_zadost
052_g_P02_zadost_o_dotaci

h)

Zajištění dodávky tepla pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – projekt EPC

Petr Tulpa

052_h__zajisteni_dodavky_tepla_NsPCL_EPC_Zpis
052_h_P01_Harmonogram_plneni

i)

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015

Alena Losová

052_i_Ucast_sport_reprezent_LK_hry_VII_letni_olymp
052_i_P01_Prehled_medailistu_LODM_2015

j)

Informace o stavu zaměstnanosti – 07/2015

Alena Losová

052_j_Informace_o_stavu_zamestnanosti_07_15

k)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 12. a 13. zasedání rady kraje a 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

052_k_prehled_VZ_z_12.,13.RK_a_12.,13.,14.mRK

l)

Audit výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací v rezortu sociálních věcí - Úprava podmínek výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

052_l_Audit_vyberovych_rizeni_na_reditele
052_l_P01_Prehled_vyberovych_rizeni-komise
052_l_P02_Prehled_vyberovych_rizeni-vitezni_kandid
052_l_P03_Navrh_cestne_prohlaseni
052_l_P04_Cestna_pohlaseni-ex_post

m)

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“

Vladimír Mastník

052_m_DZ
052_m_P01_R92_15_Rozhodnuti
052_m_P02_R94_15_Rozhodnuti
052_m_P03_R95_15_Rozhodnuti
052_m_P04_Oznameni_o_pokracovani_Vychod
052_m_P05_Vyzva_vyjadreni_Vychod
052_m_P06_Oznameni_o_pokracovani_Zapad
052_m_P07_Vyzva_vyjadreni_Zapad
052_m_P08_Oznamenio_pokracovani_Sever
052_m_P09_Vyzva_vyjadreni_Sever
052_m_P10_Vyjadreni_zadavatele_Vychod_08092015
052_m_P11_Vyjadreni_zadavatele_Zapad_08092015
052_m_P12_Vyjadreni_zadavatele_Sever_08092015

n)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2015

Vladimír Stříbrný

052_P01_kosilka_ZK
052_P02_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_1_pol_201

o)

Informace o výsledcích auditního šetření v agendě projektu IP 1– Služby sociální prevence v Libereckém kraji v roce 2009 a 2010

Mgr. René Havlík

052_o_vysledky_interni_auditni_setreni_projekt_IP1

53.

434/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/15 – poskytnutí investičního příspěvku z Kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí na pořízení osobního automobilu

Lenka Kadlecová

053_P01_Tabulka_ZR_RO_253_15

54.

405/15/ZK

Optimalizace projektového záměru „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“

Petr Tulpa

054_P01_Informace_pro_zastupitele

55.

Náměty a připomínky