Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

31. 03. 2015 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 2. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

92/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

93/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

94/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

95/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

96/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_2_RK_10-02-2015
007_P03_3_RK_03-03-2015
007_P04_2_mRK_16-02-2015
007_P05_3_mRK_23-02-2015

8.

98/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 51/15 - neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 – 1. část

Martin Půta

008_P01_Rozhodnuti_MV
008_P02a_Rozpis_dotaci_2015_dopis
008_P02b_Rozpis_dotaci_2015
008_P03_ZR_RO_c_51_15
008_P04_Vzor_smlouvy_nad_200_tisic

9.

99/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/15 - dotace z Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01a_Zadost_ZZS_LK
009_P01b_Zadost_ZZS_oduvodneni
009_P01c_Zadost_ZZS_Rozpocet
009_P02_Zadost_SHCMS
009_P03_zaver_BRLK_vypis
009_P04_ZR_RO_c_52_15
009_P05_smlouva_Dotace_ZZS

10.

100/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 72/15 – 10. hejtmanský ples: zapojení příjmu ze vstupného a prodeje slosovatelných výherních útržků do kapitoly 917 01

Martin Půta

010_p01_ZR-RO_72_15_a_vliv_uprav

11.

101/15/ZK

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj

Martin Půta

12.

102/15/ZK

Změna ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje, a Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů

Lenka Kadlecová

012_P01_rezignace_kadlecova
012_P02_souhlas_s_nominaci_podzimek
012_P03_rezignace_prikasky
012_P04_Souhlas_s_nominaci_Wildner

13.

103/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 45/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, kapitoly 911 15 – krajský úřad a 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

013_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
013_P02_rozpoctove_opatreni_45_15_kap_91115
013_P03_rozpoctove_opatreni_45_15_kap_92015

14.

104/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015, úprava systemizace krajského úřadu

Marek Pieter

014_P01_P02_tabulky_ZR_RO_c_65_15

15.

105/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/15 - finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2014

Marek Pieter

0015_P01_ZR_RO_48_15_tabulky
0015_P02_ZR_RO_48_15_tabulky

16.

106/15/ZK

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Marek Pieter

0016_P01_Zasady_pro_poskytovani_financni_podpory_z

17.

107/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/15 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015

Marek Pieter

017_P01_tabulky_ZR-RO_50-15_vyporadani_kap_923_201

18.

108/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

018_P01_Ceska_Ves_v_Podjestedi_GP

pozemku v k. ú. Česká Ves v Podještědí

19.

109/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

019_P01_GP_Horni_Maxov_Arltova
019_P02_GP_Kundratice_Ozimy

1.

pozemku v k. ú. Horní Maxov

2.

pozemku v k. ú. Kundratice

20.

110/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě a zřízení pozemkové služebnosti:

Marek Pieter

20_P01_GP_foto_Rudolfov
20_P02_mapa_Rudolfov

1.

koupě pozemku v k. ú. Rudolfov

2.

zřízení pozemkové služebnosti

21.

111/15/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Marek Pieter

021_P01_mapa_foto_Ceska_Lipa

22.

112/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

022_P01_GP_Petrovice_v_Luzickych_horach
022_P02_GP_Chuchelna
022_P03_GP_Straz_nad_Nisou

1.

pozemků v k.ú. Petrovice v Lužických horách

2.

pozemků v k.ú. Chuchelna

3.

pozemku v k.ú. Stráž nad Nisou

23.

113/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

023_P01_GP_Kundratice
023_P02_GP_Zernov_Krecovice

1.

k pozemku v k. ú. Kundratice

2.

k pozemkům v k.ú. Žernov a Křečovice pod Troskami

24.

114/15/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

Marek Pieter

024_P01_nakres_Horni_Prysk

pozemku v k.ú. Horní Prysk (FAMA 2015/01/050)

25.

115/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

025_P01_mapa_Josefuv_Dul_u_Jablonce_nad_Nisou

k pozemku v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

26.

116/15/ZK

Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Česká mincovna a.s.

Marek Pieter

026_P01_smlouva_600_15

27.

117/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 69/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 920 kapitálové výdaje

Lenka Kadlecová

027_P01_Tabulka_ZR_RO_69_15

28.

118/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/15 – snížení výdajů v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti odboru zdravotnictví

Petr Tulpa

028_P01_ZR_RO_53_15_bilance_91409_91709

29.

97/15/ZK

Aktualizovaný projektový záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm - výstupy generelu a návrh finančního modelu

Petr Tulpa

029_P01_Projektovy_zamer_souhrnna_zprava_final

30.

119/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/15 – úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru Městu Lomnice nad Popelkou za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji

Hana Maierová

030_P01_Rozpocet_LK

31.

120/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1971/2014 – změna realizovaných prací v rámci podpořeného projektu na kostele v Letařovicích

Hana Maierová

031_P02_Zadost_Dekanstvi_Cesky_dub_(1760746)

32.

121/15/ZK

Darování čtyř plastik Městu Stráž pod Ralskem

Hana Maierová

032_P01_Zadost_o_navraceni_plastik_(1760746)
032_P03_Zadost_o_prevod_socharskych_del_z_majetku_
032_P02_Zadost_o_rozhodnuti_vlastnika_k_navraceni_

33.

122/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 71/15- rozdělení dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramů 7.1 – Kulturní aktivity v LK, 7.2 – Záchrana a obnova památek v LK a 7.3 Stavebně historický průzkum

Hana Maierová

033_P01_Seznam_zadatelu_do_podprogramu_7_1
033_P02_Seznam_zadatelu_do_podprogramu_7_2
033_P03_Seznam_vsech_zadatelu_do_podprogramu_7_3
033_P04_Rozpis_rozpoctu
033_P05_Vzor_smlouvy_7_1
033_P06_Vzor_smlouvy_o_dotaci_PP_7_2
033_P07_Vzor_smlouvy_o_dotaci_PP_7_3

34.

123/15/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 27

Josef Jadrný

35.

124/15/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky s SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího“ příjemce CEET Liberec, s.r.o.

Vít Příkaský

035_P01_Zadost_prominuti
035_P02_Sazebnik_MD30
035_P03_Satnovisko_RO

36.

125/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje 2015, kapitoly 926 02 – Dotační fond Libereckého kraje, na krytí výdajů programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu Program obnovy venkova

Vít Příkaský

036_P01_ZR-RO_64_15

37.

126/15/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Moderní metodické materiály a metody výuky angličtiny pro 1. a 2. třídy základních škol“ příjemce CEET Liberec, s.r.o.

Vít Příkaský

037_P01_Zadost_prominuti_0057
037_P02_Sazebnik_MD30

38.

127/15/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč předměty 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ příjemce CEET, s.r.o.

Vít Příkaský

038_P01_Zadost_prominuti_0040
038_P02_Sazebnik_MD30

39.

128/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/15 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z podprogramu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Vít Příkaský

039_P01_Hodnotici_formular
039_P02_ZR_RO_68_15
039_P03_podprogram_2.5_vzor_smlouvy

40.

129/15/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ příjemce Statutární město Liberec

Vít Příkaský

040_P01_zadost_prominuti_SML
040_P02_Sazebnik_MD30

41.

130/15/ZK

Poskytnutí finančního a věcného daru Městu Jablonné v Podještědí

Alena Losová

041_P01_OLP_602_2015_financni_dar
041_P02_OLP_603_2015_vecny_dar
041_P03_vecny_dar_soupis_majetku
041_P04_komentar

42.

131/15/ZK

Poskytnutí finančního a věcného daru Městu Turnov

Alena Losová

042_P01_LK_financni_dar
042_P02_LK_vecny_dar_majetek
042_P03_majetek_vecny_dar
042_P04_komentar

43.

132/15/ZK

Sálová kopaná SICO Jilemnice – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

043_P01_Zadost_o_prominuti

44.

133/15/ZK

Jana Boučková, Záškolí 195, 468 22 Železný Brod – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

044_P01_Zadost_o_prominuti

45.

134/15/ZK

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

045_P01_Sazebnik_OPVK_2015
045_P02_Zadost_o_prominuti_odvodu

46.

135/15/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2013/2014

Mgr. René Havlík

046_P01_vyrocni_zprava_2013_2014_F
046_P02_prilohy_VZ_2013_2014_F

47.

136/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 66/15 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku, zapojení vratky z vyrovnávací platby a úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 – působnosti ekonomického odboru

Alena Losová

047_P01_ZR_66_15
047_P02_ZR_66_15
047_P03_ZR_66_15
047_P04_ZR_66_15

48.

137/15/ZK

Změna rozpočtu projektu „Realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin“ - Smlouvy č. OLP/2145/2014 – podprogram 4.1 Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

49.

138/15/ZK

Změna rozpočtu projektu „Výběry dorostenců ČR ve florbale“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015

Alena Losová

049_P01_OLP_544_2015

50.

139/15/ZK

Změna rozpočtu projektu „Mládežnická družstva FBC Liberec“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015

Alena Losová

050_P01_OLP_545_2015

51.

140/15/ZK

Změna rozpočtu projektu „Pravidelná činnost mládežnických kategorií TJ VK Dukla Liberec“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015

Alena Losová

051_P01_OLP_1006_2015

52.

141/15/ZK

Změna rozpočtu projektu „Zimní úprava standardních běžeckých tratí v Harrachově“, podpořeného z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015

Alena Losová

052_P01_OLP_1007_2015

53.

142/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 49/15 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92006, účelová dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vladimír Mastník

053_P01_tabulky_ZR-RO_49-15
053_P02_smlouva_OLP-448-2015

54.

143/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 57/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 91406

Vladimír Mastník

054_P01_tabulky_ZR-RO_57-15

55.

144/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 58/15 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306

Vladimír Mastník

055_P01_tabulky_ZR-RO_58-15

56.

145/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/15 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91306, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/20/2015 a Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Vladimír Mastník

056_P01_tabulky_ZR-RO_59-15
056_P02_dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP-20-2015
056_P03_smlouva_OLP-20-2015

57.

146/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 60/15 – úprava výdajů v kapitole 92006, akce Povodně 2010

Vladimír Mastník

057_P01_tabulky_ZR-RO_60-15

58.

147/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 92006

Vladimír Mastník

058_P01_tabulky_ZR-RO_61-15

59.

148/15/ZK

Projekt "Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech" - závazek spolufinancování

Vladimír Mastník

60.

149/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 2. 2015 do 17. 3. 2015.

Marek Pieter

0060_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_11.2.2015_do

b)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2014

Vladimír Stříbrný

0_P01_VZZP_Zprava_2_pol_2014_kosilka
0_P02_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_2.pol_201

c)

Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2014

Ing. František Pešek

060_3c_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_kontrolniho_Zastup

d)

Petice - P/7/2014

Martin Půta

060_P01_kosilka_ZK
060_P02_odpoved_na_petici

e)

Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2014

Mgr. Vladimír Richter

0060_e_Zprava_o_cinnosti_financniho_vyboru_za_rok_

f)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2014

Lenka Kadlecová

060_f_P01_kosilka
060_f_P02_Zprava_2014_pdf

g)

Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (2014 - 2017) a s nabytím účinnosti novely zákona č. 108/2006, o sociálních službách, od 1. 1. 2015

Lenka Kadlecová

060_g_Postup_pri_sestavovani_zakladni_site_socialn
060_g_P01_Vyzva_k_podavani_zadosti
060_g_P02_System_hodnoceni_parametru_ZS

h)

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 31. 12. 2014

Vladimír Mastník

060_h_kosilka_ZKpis
060_h_P01_zprava_o_stavu_povrchu_vozovek_na_silnic
060_h_P02_porovnani_grafy
060_h_P03_seznam_akci_realizovanych_v_roce_2014
060_h_P04_navrh_useku_pro_velkoplosnou_opravu

i)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam

Hana Maierová

060_9i_Mistr_tradicni_rukodelne_vyroby

j)

Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje

Hana Maierová

060_10j_Vyhlaseni_souteze_o_nejlepsi_kroniku

k)

Nařízení o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma

Mgr. René Havlík

060_k_P01_Galerie_zruseni_ZK
060_k_P02_Galerie_narizeni_nove

l)

Petice – P/1/2015

Martin Půta

060_P01_kosilka_ZK
060_P02_odpoved_na_petici_Wohankovi

m)

Informace o stavu zaměstnanosti – 01/2015

Alena Losová

060_m_Informace_o_stavu_zamestnanosti_01_15

n)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. zasedání rady kraje a 2. a 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

060_n_prehled_VZ_z_2.RK_a_2.,3.mRK

o)

Vysvětlení k dotazu zastupitele Libereckého kraje týkající se bodu č. 22 z jednání zastupitelstva kraje ze dne 24. 2. 2015 s názvem „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 32/15 – Přechod financování z MPSV na kraje – Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok 2015“

Lenka Kadlecová

060_o_Vysvetleni_dotaz_M_Tita

p)

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – aktuální stav

Vladimír Mastník

060_P01_RozhodnutiUOHS_Sever
060_P02_RozhodnutiUOHS_Vychod
060_P03_RozhodnutiUOHS_Zapad
060_p_kosilka_Zpis

q)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2015

Marek Pieter

0060_q_Plneni_rozpoctu_01_02_15
0060_q_P01_Plneni_rozpoctu_01_02_15

r)

Informace o ustanovení Zastupitelského klubu Změna

Martin Půta

060_P01_oznameni
060_P02_kosilka_ZK
060_P03_informace
060_P04_odpoved_hejtmana_martina_puty

s)

Opatření k naplnění obsahu směrnice č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 2, v resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

060_s_Opatreni_k_naplneni_obsahu_smernice_c_01_200

t)

Změna zástupce Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.

Petr Tulpa

060_t_Zmena_RV_modernizace_KNL

u)

Projektové záměry v oblasti dopravní infrastruktury II

Vít Příkaský

060_u_projektove_zamery_dopravni_infrastruktura_II

v)

Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

Marek Pieter

060_v_Zpis_majetkova_komise

w)

Informace o valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Martin Půta

060_P01_kosilka_a_informace
060_P02_dodatek_ke_smlouve
060_P03_vnitrni_sdeleni

61.

150/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad 2015, úprava systemizace krajského úřadu

Marek Pieter

061_P01_P02_tabulky_ZR_RO_c_79_15

62.

Náměty a připomínky

63.

151/15/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 2

Martin Půta

063_P01_smernice_ZK_1_2013_novelizace_c_2
063_P02_prehled_novelizaci_NV_c_37_2003