Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

30. 04. 2013 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 3. 2013, určení zapisovatelky

2.

128/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

129/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

130/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

131/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

132/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

07_P01_dilci_zprava_RK
07_P02_usn_5_RK
07_P03_usn_3_mRK
07_P04_usn_6_RK
07_P05_usn_4_mRK
07_P06_usn_7_RK

8.

133/13/ZK

Volba člena do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

9.

134/13/ZK

Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Martin Půta

10.

135/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/13 – neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 – 1. část

Martin Půta

010_P01_MV_Rozhodnuti_MV
010_P02_Rozpis_dotaci
010_P03_ZR_RO_67_13_Tabulka_vydaju

11.

136/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/13 - snížení výdajů v kapitole 91903 Pokladní správa a navýšení výdajů v kapitole 92011 Kapitálové výdaje OÚPSŘ, pořizování územních studií

Martin Půta

011_P01_ZR-RO-80_13_tabulky

12.

137/13/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 370/11/ZK v bodě č. 4 a), b)

Marek Pieter

13.

138/13/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Turnov od Státního pozemkového úřadu

Marek Pieter

013_P01_mapa_Turnov

14.

139/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/13 - úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

014_P01_ZR_RO_72_13
014_P02_zadost_SS_Lomnice

15.

140/13/ZK

Majetkoprávní operace - koupě: pozemků v k.ú. Chrastava I

Marek Pieter

015_P01_mapa_Chrastava_I

16.

159/13/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

17.

141/13/ZK

Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Městu Jablonné v Podještědí

Josef Jadrný

017_P01_zadost_o_prominuti_penale

18.

142/13/ZK

Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku obce Bílá do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Josef Jadrný

018_P01_Zadost_o_vydani_souhlasu

19.

143/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Petr Tulpa

019_P01_ZL_DD_VH
019_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_VH

20.

144/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace

Petr Tulpa

020_P01_ZL_DOZP_Marenice
020_P02_Prilohac1_ke_ZL_DOZP_Marenice

21.

145/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Petr Tulpa

021_P01_ZL_DD_Rokytnice
021_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_Rokytnice

22.

146/13/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Petr Tulpa

022_P01_Prilohac1_ke_ZL_CIPS_LK

23.

147/13/ZK

Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Petr Tulpa

023_P01_ZL_DD_Jablonecke_Paseky
023_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_JP

24.

148/13/ZK

Poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci v roce 2013

Hana Maierová

25.

149/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/13 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 a úpravy kapitol 91407 – Působnosti a 93607 – Fond kulturního dědictví

Hana Maierová

025_P01_Rozpocet_LK

26.

150/13/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Římskokatolické farnosti – děkanství Jilemnice

Hana Maierová

026_P01_Zadost_o_prominuti_odvodu

27.

151/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/13 – úprava kapitoly 91903 – pokladní správa ekonomického odboru a 91307 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

027_P01_Prijmy_vydaje

28.

152/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/13 - úprava kapitoly 91903 – pokladní správa ekonomického odboru a 92014 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Hana Maierová

028_P01_rozpis_rozpoctu

29.

153/13/ZK

Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK

Vladimír Mastník

029_P01_smlouva_OLP-644-2013_RK

30.

154/13/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Vladimír Mastník

030_P01_priloha_c_1_ke_zrizovaci_listine
030_P02_Navrh_zrizovaci_listiny

31.

155/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/13 – úpravy v kapitole 91406 a 92006

Vladimír Mastník

031_P01_tabulky_ZR-RO_64-13

32.

156/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 – navýšení příjmů a úpravy v kapitole 92306

Vladimír Mastník

032_P01_tabulky_ZR-RO_65-13

33.

157/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/13 – navýšení příjmů a úpravy v kapitole 91406

Vladimír Mastník

033_P01_tabulky_ZR-RO_66-13

34.

158/13/ZK

Změna zakladatelské listiny společnosti KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

034_P01_Zakladatelska_listina_korid_lk_platna_ke_d
034_P02_Zakladatelska_listina_c_1_2
034_P02_pp_Zakladatelska_listina_c_1_2

35.

160/13/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013)

Vladimír Mastník

035_P001_dokument_2013
035_P002_Priloha_01_2013_Granty_akce_2006
035_P003_Priloha_02_2013_Granty_akce_2007
035_P004_Priloha_03_2013_Granty_akce_2008
035_P005_Priloha_04_2013_Granty_akce_2009
035_P006_Priloha_05_2013_Granty_akce_2010
035_P007_Priloha_06_2013_Prima_podpora_radary_2009
035_P008_Priloha_07_2013_Cestujici
035_P009_Priloha_08_2013_Licence-vydane
035_P010_Priloha_09_2013_Licence_odejmute
035_P011_Priloha_10_2013_Linky-v-LK
035_P012_Priloha_11_2013_Dopravni_obsluznost
035_P013_Priloha_12_2013_Licence_zvlastni-linkova
035_P014_Priloha_13_2013_Dopravci_zeleznicni_dopra
035_P015_Priloha_14_2013_Organizacni_struktura_CD
035_P016_Priloha_15_2013_Organizacni_struktura_SZD
035_P017_Priloha_16_2013_Rychla_dalkova
035_P018_Priloha_17_2013_Vozebni_ramena_dalkova
035_P019_Priloha_18_2013_Vozebni_ramena_regionalni
035_P020_Mapa_1_silnicni_sit_200_pres
035_P021_Mapa_2_smrt_nehody_2012
035_P022_Mapa_3_Pavex_nehody_pocet_2012
035_P023_Mapa_4_Pavex_opakujici_useky_2012
035_P024_Mapa_5_Pavex_nehody_2012_vyber_zavineni
035_P025_Mapa_6_Pavex_nehody_2012_nedani_prednosti
035_P026_Mapa_7_Pavex_nehody_2012_smyk
035_P027_Mapa_8_dopravni_hriste_2013
035_P028_Mapa_9_trasy_dopravci_2013
035_P029_Mapa_10_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostu
035_P030_Mapa_11_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_20_0
035_P031_Mapa_12_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_M
035_P032_Mapa_13_tarifni_zony_12_2012_A3
035_P033_Mapa_14_podklad_cyklo_analyza_2013
035_P034_Mapa_15_KOSTRA_schema_cyklodopravy_koncep
035_P035_Mapa_16_hypsometrie_2013
035_P036_Mapa_17_relief_terenu_2013
035_P037_Mapa_18_majetek_cely_rok_2008
035_P038_Mapa_19_majetek_cely_rok_2009
035_P039_Mapa_20_majetek_cely_rok_2010
035_P040_Mapa_21_majetek_cely_rok_2011
035_P041_Mapa_22_majetek_cely_rok_2012
035_P042_Mapa_23_ZimniUdrzba_technologie_2012_2013
035_P043_Mapa_24_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_20
035_P044_Mapa_25_scitani_2010_kraj_analyza_2012
035_P045_Mapa_26_CL_scitani_vyrezy_2010_mesta_anal
035_P046_Mapa_27_JN_scitani_vyrezy_2010_mesta_anal
035_P047_Mapa_28_LBC_scitani_vyrezy_2010_mesta_ana
035_P048_Mapa_29_SM_scitani_vyrezy_2010_mesta_anal
035_P049_Mapa_30_TU_scitani_vyrezy_2010_mesta_anal
035_P050_Mapa_31_Stav_silnic_po_opravach_sber_2012
035_P051_Mapa_32_RSD_vyrez_CL
035_P052_Mapa_33_RSD_vyrez_LB
035_P053_Mapa_34_RSD_vyrez_SM_JB
035_P054_Mapa_35_podklady_uver_2006_2007_2008_2009
035_P055_Mapa_36_podklad_uver_2006_2007_2008_2009_
035_P056_Mapa_37_podklady_uver_2006_2007_2008_2009
035_P057_Mapa_38_povoden_CL
035_P058_Mapa_39_povoden_LB
035_P059_Mapa_40_zeleznicni_trate_LK
035_P060_Mapa_41_zastavky_drahy_2012_buffer_400_80
035_P061_Mapa_42_pocet_vlak_spoju_2013_trate_LK
035_P062_Mapa_43_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK

36.

161/13/ZK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013

Vladimír Mastník

036_P01_Smlouva_LK_UK_2013

37.

162/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 62/13 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru

Alena Losová

037_P01_P02_ZR_RO_62_13
037_P03_ZR_RO_62_13

38.

163/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 69/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru

Alena Losová

038_P01_P02_ZR_69_13
038_P03_ZR_69_13

39.

164/13/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti:

Alena Losová

039_P01_SOS_a_SOU_Ceska_Lipa_31_12_12
039_P02_SSHL_Frydlant_31_12_12
039_P03_SS_gastronomie_a_sluzeb_Lbc_31_12_12

1.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

2.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

3.

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

40.

165/13/ZK

Žádost o prominutí penále Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

040_P01_Zadost

41.

166/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 71/13 – úprava kapitoly 91402 – Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a kapitoly 91408 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství

Ivana Hujerová

041_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

42.

167/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/13 – převod finančních prostředků z kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU – odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU – odboru investic a správy nemovitého majetku

Ivana Hujerová

042_P01_ZR_RO_c_75_13

43.

168/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“

Ivana Hujerová

043_P01_ZR_RO_c_83_13

44.

169/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/13 Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A“

Ivana Hujerová

044_P01_ZR_RO_c_84_13

45.

170/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/13 Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“

Ivana Hujerová

045_ZR_RO_c_85_13

46.

171/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 12. 3. 2013 do 16. 4. 2013

Marek Pieter

0046_a_Kosilka
0046_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_12.3._do_16.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

046_b_prehled_VZ_ze_5._a_6._RK_a_3._mRK

c)

Plnění rozpočtu kraje za období 1. čtvrtletí 2013

Marek Pieter

0046_c_Kosilka
0046_c_Plneni_rozpoctu_01_03_13
0046_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_13

d)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období od 1. 3. do 31. 3. 2013

Martin Půta

ZK4_046_d_P01_informace_o_ZPC_brezen

e)

Programové prohlášení Rady Libereckého kraje

Martin Půta

005_e_P01_Programove_prohlasen_Rady_LK
005_e_P02_kosilka
046_e_P01PP_Programove_prohlaseni_Rady_Libereckeho

f)

Jednací řád Rady Libereckého kraje

Martin Půta

046_P01_kosilka_ZK
046_P02_nove_zneni_jednaciho_radu

g)

Petice č. P/1/2013

Martin Půta

046_P01_kosilka_ZK
046_P02_text_petice
046_P03_odpoved

h)

Finanční podpora záštit členů rady kraje

Martin Půta

ZK4_046_P01_poskytovani_zastit_clenu_RK

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 02/2013

Alena Losová

046_i_P01_Informace_stav_zamestnanosti_02_13
046_i_P02_Informace_stav_zamestnanosti_02_2013
046_i_P03_Infromace_stav_zamestnanosti_02_2013

j)

Analýza pracovního trhu v Libereckém kraji v roce 2012

Alena Losová

046_j_P01_Analyza_pracovniho_trhu_LK_2012
046_j_P02_Analyza_prac_trhu_2012_verejna

k)

Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k 28. 2. 2013

Alena Losová

ZK4_046_k_P01_statistickevykazy_zapis_1_tr
ZK4_046_k_P02_sumar_zapis_1_tr.

l)

Ukončení projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“

Ivana Hujerová

046_l_Ukonceni_Frydlant
046_l_P01_Dopis

m)

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro rozvoj inovací v Libereckém kraji za rok 2012

Ivana Hujerová

046_PI_m_Zprava_o_cinnosti_PS_Inovace

n)

Ukončení projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Dětského domova Dubá – Deštná, příspěvková organizace“

Ivana Hujerová

046_n_Ukonceni_Duba_Destna

o)

Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje

Hana Maierová

046_o_Vyhlaseni_souteze_kronikaru
046_o_P01_text_vyhlaseni_souteze

p)

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje" a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam

Hana Maierová

046_p_Mistr_trradicni_rukodelne_vyroby

r)

Kulturní komise Rady Libereckého kraje

Hana Maierová

046_r_Kulturni_komise

s)

Přehled povodňových liniových projektů

Vladimír Mastník

046_s_prehled_povodnovych_liniovych_projektu

t)

Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

Vladimír Mastník

046_t_kosilka_zpis
046_t_P01_Cenik_jednorazovych_uhrad
046_t_P02_Pravidla_k_ceniku_jednorazovych_uhrad_za
046_t_P03_Porovnani_sazeb_obci_u_jednotlivych_kraj

u)

Informace o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

046_u_Kosilka_zpis
046_u_P01_zapad_stavy
046_u_P02_vychod_stavy
046_u_P03_zapad_udrzba
046_u_P04_vychod_udrzba
046_u_P05_zapad_projekty
046_u_P06_vychod_projekty
046_u_P07_zapad_zatizitelnost
046_u_P08_vychod_zatizitelnost
046_u_P09_plan

v)

Protikorupční komise Rady Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

046_v_P01_Medailonky
046_v_P02_statut_komise_RK
046_v_protikorupcni_komise

w)

Sportovní komise Rady Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

046_w_sportovni_komise
46_w_P01_statut_komise

x)

Odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2.etapa a odpovědnost za škodu

Martin Půta

46x_kosilka_ZK
046_P01_rozhodnuti

47.

Náměty a připomínky