Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

28. 04. 2015 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 3. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

152/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

153/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

154/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

155/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

156/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti
007_P02_usneseni_RK_4_17_3_15
007_P03_usneseni_RK_05_07_15
007_P04_usneseni_mRK_04_23_03_15
007_P05_usneseni_mRK_5_30_3_15

8.

157/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu 1.1 Podpora rozvoje jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – Výzvy č. 1, 2, 3 a 4

Martin Půta

008_P01_Zapis_komise
008_P02_Souhrnny_hodnotici_formular
008_P03_ZR_RO_c_75_15
008_P04_Vzor_smlouvy_podprogram_1_1_V_1
008_P05_Vzor_smlouvy_podprogram_1_1_V_2
008_P06_Vzor_smlouvy_podprogram_1_1_V_3
008_P07_Vzor_smlouvy_podprogram_1_1_V_4

9.

158/15/ZK

Změny ve Výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace, odvolání a volba nových členů

Lenka Kadlecová
Josef Jadrný

009_P01_navrh_klubu_cssd
009_P02_Pavel_Svoboda_rezignace
009_P03_Miroslav_Janousek_souhlas_s_nominaci
009_P05_Veronika_Plavcova_souhlas_s_nominaci
009_P06_Rastislav_Goncar_souhlas_s_nominaci
009_P07_Lukas_Kozaczka_souhlas_s_nominaci
009_P04_Taranda_sohlas_s_nominaci
009_P08_Stodulka_rezignace
009_P09_Beitl_rezignace

10.

159/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízených odvodů

Marek Pieter

010_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

11.

160/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

011_P02_mapa_Antoninov_I
011_P01_mapa_Antoninov_II

k pozemku v k.ú. Antonínov

12.

161/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

012_P01_GP_Chrastava
012_P02_GP_Zakupy

1.

pozemků v k.ú. Chrastava II a Dolní Chrastava

2.

pozemku v k.ú. Zákupy a Božíkov

13.

162/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

013_P01_GP_Dobranov

1.

pozemku v k.ú. Dobranov

14.

163/15/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

Marek Pieter

014_P01_nakres_Horni_Prysk
014_P02_foto_plot_Horni_Prysk

1.

pozemku v k.ú. Horní Prysk (FAMA 2014/12/023)

15.

164/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Vysoke_nad_Jizerou
015_P02_GP_Krecovice_pod_Troskami

1.

pozemku v k.ú. Vysoké nad Jizerou

2.

pozemku v k.ú. Křečovice pod Troskami

16.

165/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_GP_Zdirec_v_Podbezdezi

pozemku v k.ú. Ždírec v Podbezdězí

17.

166/15/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

017_P01_mapa_Stanovy

pozemku v k.ú. Stanový

18.

167/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/15 - převod z kapitoly 91305 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí do kapitoly 92005 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí

Lenka Kadlecová

018_P01_Tabulka_ZR_RO_84_15

19.

168/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/15 – převod z kapitoly 92005 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí do kapitoly 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Lenka Kadlecová

019_P01_Tabulka_ZR_RO_85_15

20.

169/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 88/15, navýšení finančních zdrojů kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a současné navýšení výdajů v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči

Lenka Kadlecová

020_ZR_RO_88_15_Tabulky.XLS

21.

170/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogramu č. 3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a podprogramu č. 3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Petr Tulpa

021_P01_ZR_RO_78_15
021_P02_VZ_2015_navrh_dotaci_progr_c_3_1_a_3_2
021_P03_2015_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_3_1
021_P04_2015_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_3_2
021_P05_VZ_2015_usneseni
021_P06_SML_3_1_2015_NAVRH
021_P07_SML_3_2_2015_NAVRH

22.

171/15/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace

Hana Maierová

022_P01_Nove_zneni_ZL

23.

172/15/ZK

Schválení dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o dotaci č. OLP/2057/2014 a schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1287/2015

Hana Maierová

023_P01_Oznameni_odmitnuti_dotace
023_P02_Dohoda_OLP_1286_2015
023_P03_Smlouva_OLP_1287_2015

24.

173/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

024_P01_Rozpis_rozpoctu

25.

174/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/15, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení kapitoly 914 08 – Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství, zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

025_P01_ZRRO96_tabulky

26.

175/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/15 převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Vít Příkaský

026_P01_tabulky_ZR_RO_77_15

27.

176/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/15 – snížení výdajů kapitoly 92303 ekonomického odboru, snížení výdajů kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 92314 odboru investic a správy nemovitého majetku - projekt „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz

Vít Příkaský

027_tabulky_ZR_RO_81_15

28.

177/15/ZK

Statut dotačního fondu Libereckého kraje

Vít Příkaský

028_P01_Statut_zmeny_RK_final
028_P02_Statut_RK_final_PP
028_P03_Formulare_Dotacniho_fondu_LK_prijeti_zmen
028_P01_Statut_pripominky_FV_Final_PP

29.

178/15/ZK

Úprava parametrů projektů z Podprogramu na podporu činností mateřských center a nová vzorová smlouva o poskytnutí dotace

Vít Příkaský

029_P01_podprogram_2_7_vzor_smlouvy
029_P02_Usneseni_35_15_ZK

30.

179/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/15 – poskytnutí dotací z podprogramů 4.1 Podpora volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

030_P001_ZR_46_15
030_P002_ZR_46_15
030_P003_Vzor_Smlouvy_o_poskytnuti_uceldotace_rozp
030_P004_OLP_830_2015
030_P005_OLP_849_2015
030_P006_OLP_864_2015
030_P007_OLP_868_2015
030_P008_OLP_872_2015
030_P009_OLP_922_2015
030_P010_OLP_924_2015
030_P011_OLP_832_2015
030_P012_OLP_863_2015
030_P013_OLP_894_2015
030_P014_OLP_928_2015
030_P015_OLP_840_2015
030_P016_OLP_862_2015
030_P017_OLP_874_2015
030_P018_OLP_898_2015
030_P019_OLP_831_2015
030_P020_OLP_865_2015
030_P021_OLP_821_2015
030_P022_OLP_880_2015
030_P023_OLP_884_2015
030_P024_OLP_823_2015
030_P025_OLP_867_2015
030_P026_OLP_883_2015
030_P027_OLP_885_2015
030_P028_OLP_888_2015
030_P029_OLP_893_2015
030_P030_OLP_903_2015
030_P031_OLP_926_2015
030_P032_OLP_857_2015
030_P033_OLP_899_2015
030_P034_OLP_824_2015
030_P035_OLP_826_2015
030_P036_OLP_919_2015
030_P037_OLP_845_2015
030_P038_OLP_866_2015
030_P039_OLP_838_2015
030_P040_OLP_871_2015
030_P041_OLP_892_2015
030_P042_OLP_906_2015
030_P043_OLP_916_2015
030_P044_OLP_921_2015
030_P045_OLP_822_2015
030_P046_OLP_825_2015
030_P047_OLP_912_2015
030_P048_OLP_852_2015
030_P049_OLP_855_2015
030_P050_OLP_927_2015
030_P051_OLP_897_2015
030_P052_OLP_929_2015
030_P053_OLP_839_2015
030_P054_OLP_829_2015
030_P055_OLP_844_2015
030_P056_OLP_854_2015
030_P057_OLP_918_2015
030_P058_OLP_923_2015
030_P059_OLP_827_2015
030_P060_OLP_841_2015
030_P061_OLP_846_2015
030_P062_OLP_915_2015
030_P063_OLP_887_2015
030_P064_OLP_828_2015
030_P065_OLP_834_2015
030_P066_OLP_837_2015
030_P067_OLP_911_2015
030_P068_OLP_870_2015
030_P069_OLP_882_2015
030_P070_OLP_914_2015
030_P071_OLP_891_2015
030_P072_OLP_901_2015
030_P073_OLP_909_2015
030_P074_OLP_925_2015
030_P075_OLP_833_2015
030_P076_OLP_869_2015
030_P077_OLP_876_2015
030_P078_OLP_1013_2015
030_P079_OLP_1014_2015
030_P080_OLP_1015_2015
030_P081_OLP_1016_2015
030_P082_OLP_1017_2015
030_P083_OLP_1018_2015
030_P084_OLP_1019_2015
030_P085_OLP_1021_2015
030_P086_OLP_1022_2015
030_P087_OLP_1023_2015
030_P088_OLP_1024_2015
030_P089_OLP_1025_2015
030_P090_OLP_1020_2015
030_P091_OLP_1027_2015
030_P092_OLP_1028_2015
030_P093_OLP_1029_2015
030_P094_OLP_1030_2015
030_P095_OLP_1031_2015
030_P096_OLP_1032_2015
030_P097_OLP_1033_2015
030_P098_OLP_1034_2015
030_P099_OLP_1035_2015
030_P100_OLP_1036_2015

31.

180/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 76/15 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Městu Železný Brod, Technické univerzitě Liberec

Alena Losová

031_P01_ZR_RO_76_15
031_P02_ZR_RO_76_15
031_P03_ZR_RO_76_15_smlouva_OLP_1038_2015

32.

181/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/15 – zapojení vratek nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2014 a úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – stipendijní program v roce 2015

Alena Losová

032_P01_ZR_80_15
032_P02_ZR_80_15

33.

182/15/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

033_P01_OA_HS_a_SOS_Turnov_31_12_14
033_P02_ZS_a_MS_Lbc_Luzicka_31_12_14

1.

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

2.

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

34.

183/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 95/15 zapojení vratky bezúročné peněžité zápůjčky a úprava kapitoly 92304 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

034_P01_Rozpis_rozpoctu_92304
034_P02_Vliv_na_bilanci_rozpoctu_LK
034_Smlouva_pujcka_OLP-2104-2015

35.

184/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/15 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 3., podprogramu 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

Alena Losová

035_P001_ZR_56_15
035_P002_ZR_56_15
035_P003_vzor_smlouvy
035_P005_OLP_1042_2015
035_P006_OLP_1043_2015
035_P007_OLP_1044_2015
035_P008_OLP_1045_2015
035_P009_OLP_1046_2015
035_P010_OLP_1047_2015
035_P011_OLP_1048_2015
035_P012_OLP_1049_2015
035_P013_OLP_1050_2015
035_P014_OLP_1051_2015
035_P015_OLP_1052_2015
035_P016_OLP_1053_2015
035_P017_OLP_1054_2015
035_P018_OLP_1055_2015
035_P019_OLP_1056_2015
035_P020_OLP_1057_2015
035_P021_OLP_1058_2015
035_P022_OLP_1059_2015
035_P023_OLP_1067_2015
035_P024_OLP_1068_2015
035_P025_OLP_1069_2015
035_P026_OLP_1070_2015
035_P027_OLP_1071_2015
035_P028_OLP_1072_2015
035_P029_OLP_1073_2015
035_P030_OLP_1074_2015
035_P031_OLP_1075_2015
035_P032_OLP_1076_2015
035_P033_OLP_1077_2015
035_P034_OLP_1078_2015
035_P035_OLP_1079_2015
035_P036_OLP_1080_2015
035_P037_OLP_1081_2015
035_P038_OLP_1082_2015
035_P039_OLP_1083_2015
035_P040_OLP_1084_2015
035_P041_OLP_1085_2015
035_P042_OLP_1086_2015
035_P043_OLP_1087_2015
035_P044_OLP_1089_2015
035_P045_OLP_1093_2015
035_P046_OLP_1094_2015
035_P047_OLP_1097_2015
035_P048_OLP_1108_2015
035_P049_OLP_1116_2015
035_P050_OLP_1119_2015
035_P051_OLP_1121_2015
035_P052_OLP_1123_2015
035_P053_OLP_1125_2015
035_P054_OLP_1129_2015
035_P055_OLP_1132_2015
035_P056_OLP_1134_2015
035_P057_OLP_1136_2015
035_P058_OLP_1138_2015
035_P059_OLP_1148_2015
035_P060_OLP_1149_2015
035_P061_OLP_1150_2015
035_P062_OLP_1151_2015
035_P063_OLP_1153_2015
035_P064_OLP_1154_2015
035_P065_OLP_1155_2015
035_P066_OLP_1156_2015
035_P067_OLP_1157_2015
035_P068_OLP_1158_2015
035_P069_OLP_1159_2015
035_P070_OLP_1160_2015
035_P071_OLP_1161_2015
035_P072_OLP_1162_2015
035_P073_OLP_1163_2015
035_P074_OLP_1164_2015
035_P075_OLP_1144_2015
035_P076_OLP_1142_2015
035_P077_OLP_1141_2015
035_P078_OLP_1140_2015
035_P079_OLP_1139_2015
035_P080_OLP_1137_2015
035_P081_OLP_1135_2015
035_P082_OLP_1133_2015
035_P083_OLP_1131_2015
035_P084_OLP_1128_2015
035_P085_OLP_1124_2015
035_P086_OLP_1120_2015
035_P087_OLP_1117_2015
035_P088_OLP_1110_2015
035_P089_OLP_1103_2015
035_P090_OLP_1102_2015
035_P091_OLP_1099_2015
035_P092_OLP_1092_2015
035_P093_OLP_1090_2015
035_P094_OLP_1088_2015
035_P095_OLP_1091_2015
035_P096_OLP_1095_2015
035_P097_OLP_1096_2015
035_P098_OLP_1098_2015
035_P099_OLP_1100_2015
035_P100_OLP_1101_2015
035_P101_OLP_1104_2015
035_P102_OLP_1105_2015
035_P103_OLP_1106_2015
035_P104_OLP_1109_2015
035_P105_OLP_1111_2015
035_P106_OLP_1112_2015
035_P107_OLP_1113_2015
035_P108_OLP_1114_2015
035_P109_OLP_1115_2015
035_P110_OLP_1118_2015
035_P111_OLP_1122_2015
035_P112_OLP_1126_2015
035_P113_OLP_1127_2015
035_P114_OLP_1130_2015

36.

185/15/ZK

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 - Dotační fond Libereckého kraje – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – pro podprogramy 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6 Sport handicapovaných, 3.8 Sportovní akce, 3.9 Školní sport a tělovýchova

Alena Losová

036_P001_vzor_smlouvy_DF_2015
036_P002_OLP_737_2015
036_P003_OLP_745_2015
036_P004_OLP_746_2015
036_P005_OLP_748_2015
036_P006_OLP_749_2015
036_P007_OLP_750_2015
036_P008_OLP_752_2015
036_P009_OLP_753_2015
036_P010_OLP_756_2015
036_P011_OLP_758_2015
036_P012_OLP_759_2015
036_P013_OLP_761_2015
036_P014_OLP_782_2015
036_P015_OLP_783_2015
036_P016_OLP_784_2015
036_P017_OLP_785_2015
036_P018_OLP_786_2015
036_P019_OLP_787_2015
036_P020_OLP_788_2015
036_P021_OLP_789_2015
036_P022_OLP_790_2015
036_P023_OLP_791_2015
036_P024_OLP_793_2015
036_P025_OLP_794_2015
036_P026_OLP_795_2015
036_P027_OLP_796_2015
036_P028_OLP_797_2015
036_P029_OLP_798_2015
036_P030_OLP_799_2015
036_P031_OLP_801_2015
036_P032_OLP_802_2015
036_P033_OLP_803_2015
036_P034_OLP_804_2015
036_P035_OLP_805_2015
036_P036_OLP_806_2015
036_P037_OLP_807_2015
036_P038_OLP_808_2015
036_P039_OLP_809_2015
036_P040_OLP_810_2015
036_P041_OPL_811_2015
036_P042_OLP_812_2015
036_P043_OLP_815_2015
036_P044_OLP_816_2015
036_P045_OLP_817_2015
036_P046_OLP_818_2015
036_P047_OLP_819_2015
036_P048_OLP_842_2015
036_P049_OLP_843_2015
036_P050_OLP_847_2015
036_P051_OLP_848_2015
036_P052_OLP_850_2015
036_P053_OLP_851_2015
036_P054_OLP_853_2015
036_P055_OLP_856_2015
036_P056_OLP_858_2015
036_P057_OLP_859_2015
036_P058_OLP_860_2015
036_P059_OLP_861_2015
036_P060_OLP_873_2015
036_P061_OLP_875_2015
036_P062_OLP_877_2015
036_P063_OLP_879_2015
036_P064_OLP_881_2015
036_P065_OLP_886_2015
036_P066_OLP_889_2015
036_P067_OLP_890_2015
036_P068_OLP_895_2015
036_P069_OLP_902_2015
036_P070_OLP_904_2015
036_P071_OLP_905_2015
036_P072_OLP_907_2015
036_P073_OLP_908_2015
036_P074_OLP_910_2015
036_P075_OLP_913_2015
036_P076_OLP_917_2015
036_P077_OLP_920_2015
036_P078_OLP_930_2015
036_P079_OLP_931_2015
036_P080_OLP_932_2015
036_P081_OLP_933_2015
036_P082_OLP_934_2015
036_P083_OLP_935_2015
036_P084_OLP_937_2015
036_P085_OLP_938_2015
036_P086_OLP_940_2015
036_P087_OLP_941_2015
036_P088_OLP_942_2015
036_P089_OLP_943_2015
036_P090_OLP_944_2015
036_P091_OLP_945_2015
036_P092_OLP_949_2015
036_P093_OLP_950_2015
036_P094_OLP_952_2015
036_P095_OLP_953_2015
036_P096_OLP_954_2015
036_P097_OLP_957_2015
036_P098_OLP_958_2015
036_P099_OLP_959_2015
036_P100_OLP_960_2015
036_P101_OLP_961_2015
036_P102_OLP_962_2015
036_P103_OLP_963_2015
036_P104_OLP_964_2015
036_P105_OLP_965_2015
036_P106_OLP_966_2015
036_P107_OLP_967_2015
036_P108_OLP_968_2015
036_P109_OLP_969_2015
036_P110_OLP_970_2015
036_P111_OLP_971_2015
036_P112_OLP_972_2015
036_P113_OLP_973_2015
036_P114_OLP_352_2015
036_P115_OLP_353_2015
036_P116_OLP_354_2015
036_P117_OLP_355_2015
036_P118_OLP_356_2015
036_P119_OLP_359_2015
036_P120_OLP_360_2015
036_P121_OLP_361_2015
036_P122_OLP_372_2015
036_P123_OLP_398_2015
036_P124_OLP_399_2015
036_P125_OLP_400_2015
036_P126_OLP_401_2015
036_P127_OLP_402_2015
036_P128_OLP_403_2015
036_P129_OLP_404_2015
036_P130_OLP_405_2015
036_P131_OLP_406_2015
036_P132_OLP_408_2015
036_P133_OLP_410_2015
036_P134_OLP_411_2015
036_P135_OLP_413_2015
036_P136_OLP_414_2015
036_P137_OLP_415_2015
036_P138_OLP_416_2015
036_P139_OLP_417_2015
036_P140_OLP_418_2015
036_P141_OLP_419_2015
036_P142_OLP_420_2015
036_P143_OLP_421_2015
036_P144_OLP_422_2015
036_P145_OLP_423_2015
036_P146_OLP_425_2015
036_P147_OLP_426_2015
036_P148_OLP_427_2015
036_P149_OLP_428_2015
036_P150_OLP_429_2015
036_P151_OLP_430_2015
036_P152_OLP_431_2015
036_P153_OLP_432_2015
036_P154_OLP_433_2015
036_P155_OLP_436_2015
036_P156_OLP_437_2015
036_P157_OLP_438_2015
036_P158_OLP_439_2015
036_P159_OLP_440_2015
036_P160_OLP_441_2015
036_P161_OLP_442_2015
036_P162_OLP_443_2015
036_P163_OLP_444_2015
036_P164_OLP_445_2015
036_P165_OLP_446_2015
036_P166_OLP_447_2015
036_P167_OLP_449_2015
036_P168_OLP_450_2015
036_P169_OLP_451_2015
036_P170_OLP_452_2015
036_P171_OLP_453_2015
036_P172_OLP_454_2015
036_P173_OLP_455_5015
036_P174_OLP_456_2015
036_P175_OLP_457_2015
036_P176_OLP_458_2015
036_P177_OLP_459_2015
036_P178_OLP_460_2015
036_P179_OLP_461_2015
036_P180_OLP_462_2015
036_P181_OLP_464_2015
036_P182_OLP_465_2015
036_P183_OLP_466_2015
036_P184_OLP_467_2015
036_P185_OLP_468_2015
036_P186_OLP_469_2015
036_P187_OLP_470_2015
036_P188_OLP_471_2015
036_P189_OLP_472_2015
036_P190_OLP_473_2015
036_P191_OLP_474_2015
036_P192_OLP_475_2015
036_P193_OLP_482_2015
036_P194_OLP_483_2015
036_P195_OLP_484_2015
036_P196_OLP_485_2015
036_P197_OLP_486_2015
036_P198_OLP_487_2015
036_P199_OLP_488_2015
036_P200_OLP_489_2015
036_P201_OLP_490_2015
036_P202_OLP_491_2015
036_P203_OLP_492_2015
036_P204_OLP_493_2015
036_P205_OLP_494_2015
036_P206_OLP_495_2015
036_P207_OLP_496_2015
036_P208_OLP_497_2015
036_P209_OLP_498_2015
036_P210_OLP_499_2015
036_P211_OLP_500_2015
036_P212_OLP_501_2015
036_P213_OLP_502_2015
036_P214_OLP_503_2015
036_P215_OLP_504_2015
036_P216_OLP_505_2015
036_P217_OLP_508_2015
036_P218_OLP_509_2015
036_P219_OLP_510_2015
036_P220_OLP_511_2015
036_P221_OLP_512_2015
036_P222_OLP_513_2015
036_P223_OLP_514_2015
036_P224_OLP_515_2015
036_P225_OLP_516_2015
036_P226_OLP_517_2015
036_P227_OLP_518_2015
036_P228_OLP_529_2015
036_P229_OLP_531_2015
036_P230_OLP_538_2015
036_P231_OLP_533_2015
036_P232_OLP_525_2015
036_P233_OLP_528_2015
036_P234_OLP_526_2015
036_P235_OLP_532_2015
036_P236_OLP_523_2015
036_P237_OLP_524_2015
036_P238_OLP_527_2015
036_P239_OLP_535_2015
036_P240_OLP_536_2015
036_P241_OLP_539_2015
036_P242_OLP_521_2015
036_P243_OLP_522_2015
036_P244_OLP_534_2015
036_P245_OLP_537_2015
036_P246_OLP_530_2015

37.

186/15/ZK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Vladimír Mastník

037_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny
037_P02_Navrh_zrizovaci_listiny_s_promitnutim_zmen
037_P03_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_28_4_2

38.

187/15/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2015)

Vladimír Mastník

038_P01_analyza-2015_dokument
038_P02_analyza-2015_prilohy
038_P03_analyza-2015_mapa-1
038_P04_analyza-2015_mapa-2
038_P05_analyza-2015_mapa-3
038_P06_analyza-2015_mapa-4
038_P07_analyza-2015_mapa-5
038_P08_analyza-2015_mapa-6
038_P09_analyza-2015_mapa-7
038_P10_analyza-2015_mapa-8
038_P11_analyza-2015_mapa-9
038_P12_analyza-2015_mapa-10
038_P13_analyza-2015_mapa-11
038_P14_analyza-2015_mapa-12
038_P15_analyza-2015_mapa-13
038_P16_analyza-2015_mapa-14
038_P17_analyza-2015_mapa-15
038_P18_analyza-2015_mapa-16
038_P19_analyza-2015_mapa-17
038_P20_analyza-2015_mapa-18
038_P21_analyza-2015_mapa-19
038_P22_analyza-2015_mapa-20
038_P23_analyza-2015_mapa-21
038_P24_analyza-2015_mapa-22
038_P25_analyza-2015_mapa-23
038_P26_analyza-2015_mapa-24
038_P27_analyza-2015_mapa-25
038_P28_analyza-2015_mapa-26
038_P29_analyza-2015_mapa-27
038_P30_analyza-2015_mapa-28
038_P31_analyza-2015_mapa-29
038_P32_analyza-2015_mapa-30
038_P33_analyza-2015_mapa-31
038_P34_analyza-2015_mapa-32
038_P35_analyza-2015_mapa-33
038_P36_analyza-2015_mapa-34
038_P37_analyza-2015_mapa-35
038_P38_analyza-2015_mapa-36
038_P39_analyza-2015_mapa-37
038_P40_analyza-2015_mapa-38

39.

188/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/15 – navýšení příjmů kraje od SFDI na akci „Povodně 2013“, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006

Vladimír Mastník

039_P01_tabulky_ZR-RO_89-15

40.

189/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15 – navýšení příjmů kraje od SFDI na akci“ Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006

Vladimír Mastník

040_P01_tabulky_ZR-RO_90-15

41.

190/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a navýšení kapitoly 92006; dotační smlouvy s KSS LK

Vladimír Mastník

041_P01_tabulky_ZR-RO_91-15
041_P02_smlouva_OLP-1278-2015
041_P03_smlouva_OLP-1279-2015

42.

191/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 92306 - odvod RRRS-SV a navýšení výdajů v kapitole 91410 – soudní poplatek

Vladimír Mastník

042_P01_tabulky_ZR-RO_92-15
042_P02_dodatek_k_protokolu

43.

192/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 3. 2015 do 7. 4. 2015.

Marek Pieter

0043_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_18.3.2015_do

b)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí a zemědělství za rok 2014

Josef Jadrný

043_b_P01_zprava_Strevlik_ZK
043_b_P02_Zprava_STREVLIK

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2015

Marek Pieter

0043_c_Plneni_rozpoctu_01_03_15
0043_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_15

d)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 1. – 31. 3. 2015

Martin Půta

43d_pisemna_informace_ZPC_1_3_2015

e)

Informace o stavu zaměstnanosti – 02/2015

043_e_Informace_o_stavu_zamestnanosti_02_15

f)

Zpráva o situaci na trhu práce v Libereckém kraji v roce 2014

Alena Losová

043_f_Zprava_o_situaci_na_trhu_prace_v_LK_v_roce_2
043_f_P01_Zprava_o_trhu_prace_v_LK_2014

g)

Zpráva o přípravě změny v systému výroby tepla, chladu a rekonstrukce rozvodů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa ,a.s.

Petr Tulpa

043_g_Zprava_rozvody_NsP_CL

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a 4. a 5. mimořádném zasedání rady kraje.

Marek Pieter

043_h_prehled_VZ_z_3.,4.RK_a_4.,5.mRK

i)

Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020 – Akční plán 2015-2016

Petr Tulpa

043_i_zasady_rizeni_zdravotnictvi_LK_Akcni_plan_20
043_i_P01_AP_2015_2016_1_4

j)

Informace náměstka ministra financí Ing. Jana Gregora ve věci vývoje daňových příjmů kraje a obcí

Marek Pieter

0043_j_Informace_MF_J_Gregora_ve_veci_danovych_pri
0043_j_P01_Dopis_J_Gregora

k)

Informace o projektu IP1 – otázky a odpovědi za účelem medializace

Lenka Kadlecová

043_k_Informace_o_projektu_IP1
043_k_P01_Informace_o_projektu_IP1

l)

Veřejné připomínkování Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – připomínky a jejich vypořádání

Vít Příkaský

043_l_verejne_pripominkovani_Statutu_DF_LK
043_l_P01_Pripominky
043_l_P02_Podnety

44.

193/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306 na přeložku ČEZ akce „ROP - III/2784 Liberec-OK České mládeže“

Vladimír Mastník

044_P01_tabulky_ZR-RO_103-15

45.

194/15/ZK

Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 42. výzva

Vladimír Mastník

045_P01_Vyhlaseni_42.kola_vyzvy-1.1
045_P02_Priloha_02_Vyzva_pro_predkladani_zadosti_v
045_P03_Silnice_a_mosty_SFDI_2015

46.

195/15/ZK

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění správní rady

Josef Jadrný

47.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/15 – poskytnutí dotace Městu Jablonec nad Jizerou na projekt „ČOV Jablonec nad Jizerou“

NEPŘEDLOŽENO

48.

196/15/ZK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratné bezúročné půjčky místním akčním skupinám Libereckého kraje

Vít Příkaský

048_P01_OLP_2216_2008
048_P02_OLP_2217_2008
048_P03_OLP_2218_2008
048_P04_OLP_3013_2009
048_P05_OLP_3014_2009
048_P06_dodatek_c_2_OLP_2216_2008
048_P07_dodatek_c_2_OLP_2217_2008
048_P08_dodatek_c_2_OLP_2218_2008
048_P09_dodatek_c_1_OLP_3013_2009
048_P10_dodatek_c_1_OLP_3014_2009

49.

Náměty a připomínky