Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

24. 11. 2015 - Návrh programu 10. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 10. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

485/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

486/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

487/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

488/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

489/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 13. 10. 2015 do 9. 11. 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_17_RK_20-10-2015
007_P03_usneseni_18_RK_03-11-2015
007_P04_usneseni_17_mRK_26-10-2015
007_P05_usneseni_18_mRK_09-11-2015

8.

490/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

008_P01_Neprijeti_dotace_Turnov
008_P02_hodnotici_formular_1_1
008_P03_ZR_RO_c_282_15
008_P04_vzor_smlouvy_1_1

9.

491/15/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Sdružení TULIPAN

Martin Půta

10.

492/15/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na I. pololetí 2016

Martin Půta

11.

493/15/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

Marek Pieter

011_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2016_text_cast
011_P02_Navrh_rozpoctu_LK_2016_tabul_cast
011_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2016_Priloha_1

12.

494/15/ZK

Majetkoprávní operace - zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

012_P01_mapa_Karlov_u_Josefova_Dolu

k pozemku v k.ú. Karlov u Josefova Dolu

13.

495/15/ZK

Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

013_P01_snimek_mapa_Horni_Prysk

a)

revokace usnesení č. 503/14/ZK a usnesení č. 1963/14/RK

b)

bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horní Prysk

14.

496/15/ZK

Majetkoprávní operace - vydání potvrzení Státnímu pozemkovému úřadu o případném neuplatnění předkupního práva v rámci připravovaných výkupů a náhradní výsadby zeleně u stavebně silničních akcí

Marek Pieter

014_P01_SPÚ
014_P02_potvrzeni_SPU

15.

497/15/ZK

Majetkoprávní operace - koupě:

Marek Pieter

015_P01_GP_Mimon
015_P02_GP_Levinska_Olesnice
015_P03_GP_Jablonne_v_Podjestedi

1.

pozemků v k.ú. Mimoň (FAMA 2015/10/004)

2.

pozemků v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2015/10/023)

3.

pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2015/10/027)

16.

498/15/ZK

Majetkoprávní operace - koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Jilemnice a v k.ú. Velké Hamry (FAMA 2015/10/019)

Marek Pieter

016_P01_mapa_Roztoky_u_Jilemnice_Velke_Hamry

17.

499/15/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

017_P01_GP_mapa_Kokonin_Mseno_n_N_Rynovice_Vrkosla

pozemků v k.ú. Kokonín, k.ú. Mšeno nad Nisou, k.ú. Rýnovice, k.ú. Vrkoslavice

18.

500/15/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

018_P02_Studenec_Rovnacov_1
018_P02_Studenec_Rovnacov_2
018_P03_GP_Drevcice
018_P05_GP_Radimovice
018_P06_GP_Pencin
018_P01_GP_Jestrebi
018_P04_GP_Horka

1.

pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy

2.

pozemků v k.ú. Studenec u Horek a k.ú. Rovnáčov

3.

pozemků v k.ú. Dřevčice

4.

pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky

5.

pozemků v k.ú. Radimovice u Sychrova

6.

pozemku v k.ú. Pěnčín

19.

501/15/ZK

Majetkoprávní operace - směna:

Marek Pieter

019_P01_GP_Cvikov_Svor

pozemků v k.ú. Cvikov a k.ú. Svor

20.

502/15/ZK

Majetkoprávní operace - koupě:

Marek Pieter

020_P01_mapa_Roprachtice

pozemků v k.ú. Roprachtice (FAMA 2015/10/020)

21.

503/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 285/15 - poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery - financování sociálních služeb dle zvláštního zákona

Lenka Kadlecová

021_P01_Tab_ZR_RO_285_15
021_P02_Bodove_hodnoceni

22.

504/15/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová

022_P01_Prilohac1_ke_ZL_DD_Rokytnice.DOC

23.

505/15/ZK

Poskytnutí investičních dotací Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na realizaci přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci a rekonstrukci výjezdové základny v Rokytnici

Petr Tulpa

023_P01_smlouva_OLP_2879_2015_Letiste
023_P02_smlouva_OLP_2880_2015_Rokytnice
023_P01pp_smlouva_OLP_2879_2015_Letiste
023_P02pp_smlouva_OLP_2880_2015_Rokytnice

24.

506/15/ZK

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Petr Tulpa

024_P01_Priloha1_ZL_ZZSLK_2015

25.

507/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 281/15 - zapojení finančních prostředků do kapitoly 920 09 - Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví na projekt "Vozidlo technologické a komunikační připravenosti" pro zajištění pokrytí oblastí nežádoucí událostí

Petr Tulpa

025_P01_ZR_RO_281_bilance_92009_ZZSLK
025_P02_smlouva_OLP_3142_2015_Vozidlo_TKP
025_P03_Vozidlo_TKP
025_P02pp_smlouva_OLP_3142_2015_Vozidlo_TKP

26.

508/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/15 – snížení kapitoly 914 08 Působnosti a současné zvýšení kapitoly 917 08 Transfery za účelem poskytnutí dotace Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky na „Odbornou konferenci k 60. výročí vyhlášení CHKO Český ráj – ČESKÝ RÁJ TO NA POHLED“

Josef Jadrný

026_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
026_P02_ZRRO_tabulky

27.

509/15/ZK

Změna termínu realizace projektů - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje v rámci Programu vodohospodářských akcí č. OLP/1948/2014, OLP/1477/2015, OLP/1470/2014, OLP/1565/2014

Josef Jadrný

027_P01_zadost_Vysker
027_P02_zadost_Osecna
027_P03_zadost_Desna
027_P04_zadost_Mesta_Rychnov_u_JnN

28.

510/15/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 28

Josef Jadrný

29.

511/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/15 – Lesnický fond LK – poskytnutí dotací (příspěvků) na hospodaření v lesích

Josef Jadrný

029__P01_ZR_RO_289_Lesnicky_fond_LK
029_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
029_P03_plna_moc
029_P04_vzorova_smlouva

30.

512/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 290/15 -
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015

Josef Jadrný

030_P01_ZR_RO_290_Dotacni_fond_LK
030_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
030_P03_plna_moc_uprava
030_P04_VZOR_SMLOUVY_DFLK_2015
030_P05_souhrnna_tabulka

31.

513/15/ZK

Závazek spolufinancování projektu "Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna"

Vít Příkaský

32.

514/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2403/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Levínská Olešnice

Vít Příkaský

032_P01_Zadost_Levinska_Olesnice
032_P02_dodatek_c_1_k_OLP_2403_2015

33.

515/15/ZK

Změna charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek číslo 1 ke Smlouvě č. OLP/1505/2014 pro Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na akci „Oprava střechy tělocvičny

Alena Losová

34.

516/15/ZK

TJ SEBA Tanvald - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

35.

517/15/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Jilemnice na projekt: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

Alena Losová

035_P01_smlouva_OLP_2927_2015

36.

518/15/ZK

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji

Alena Losová

036_P01_Smlouva_ZODM_2016

37.

519/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 293/15 – úprava kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z programu 4.5 Program Pedagogická asistence Oblasti podpory školství a mládeže Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

037_P01_tabulkova_cast_ZR-RO_293-15
037_P02_navrh_smlouvy_prijemci_dotace

38.

520/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/217/2015 na akci „Úprava informačního dopravního systému v Dolních a Horních Mísečkách“

Vladimír Mastník

038_P01_dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP-217-2015

39.

521/15/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1771/2013 na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ realizovaný Královéhradeckým krajem

Vladimír Mastník

039_P01_dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP-1771-2013

40.

522/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/15 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, navýšení výdajů na dopravní obslužnost

Vladimír Mastník

040_P01_tabulky_ZR-RO_291-15

41.

523/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 292/15 – úpravy v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; přesun finančních prostředků mezi akcemi ROP 5 a ROP 6

Vladimír Mastník

041_P01_tabulky_ZR-RO_292-15

42.

524/15/ZK

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2018

Vladimír Mastník

042_P01_Aktualizace_PDOU_hlavni_dokument
042_P02_Aktualizace_PDOU_shrnujici_dokument
042_P03_P1_03_Mapa_Skolska_zarizeni_v_LK
042_P04_P1_04_Mapa_Zdravotnicka_zarizeni_LK
042_P05_P1_07_Mapa_rozlozeni_nakupnich_kulturnich_
042_P06_P2_01_01_Pocet_spoju_den
042_P07_P2_01_02_Pocet_cestujicich_den_celkem
042_P08_P2_01_02a_Pocet_cestujicich_den_Os_Sp
042_P09_P2_02_Seznam_linek_PAD_v_LK
042_P10_P2_03_01_Plan_MHD_Liberec_ZVON_DPMLJ
042_P11_P2_03_02_Plan_MHD_Jablonec_n_N_ZVON_DMPLJ_
042_P12_P2_03_03_Plan_MHD_Ceska_Lipa_ZVON_2015
042_P13_P2_04_01_Mapa_tarifnich_zon_IDOL
042_P14_P2_04_02_Tarify_jizdneho_dopravcu_CR
042_P15_P2_05_01_Posouzeni_atraktivity_spojeni
042_P16_P2_06_Mapa_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dos
042_P17_P3_02_01_Vyvoj_nakladu_ztraty_trzeb_a_obje
042_P18_P3_02_02_Kartogram_Pocet_cestujicich_ve_vy
042_P19_P3_02_03_Mapa_Celkovy_pocet_cestujich_do_a
042_P20_P3_02_04_Prumerny_denni_pocet_cestujich_v_
042_P21_P4_01_01_Stav_sil_II_a_III_tridy_po_oprava
042_P22_P4_01_02_PAD_sil_infrastruktura_pozadavky
042_P23_P4_02_01_Kategorizace_zel_trati
042_P24_P4_02_01a_Zastavky_kategorizace_trati
042_P25_P4_02_02_Librail
042_P26_P4_02_03_Cile_a_opatreni_zel_trate
042_P27_P4_02_04_Obraty_cestujicich_na_vlakovych_z
042_P28_P6_02_01_Seznam_obci_produkce_atrakce
042_P29_P6_05_01_Standardy_zeleznicnich_vozidel
042_P30_P6_05_02_Upresneni_standardu_zeleznicnich_
042_P31_P6_05_03_Kategorizace_zastavek_bus
042_P32_P6_08_01_Analyza_dopadu_navrzenych_standar
042_P33_P6_08_02_Seznam_obci_standard_nadstandard
042_P34_P7_01_01_Koncepce_seznam_linek_vlak
042_P35_P7_01_02_Koncepce_seznam_linek_bus
042_P36_P7_01_03_Koncepce_spojeni_dle_mest_a_obci
042_P37_P7_01_04_Tramvaj_11_rozdeleni_standardnich
042_P38_P7_02_01_Koncepce_spojeni_DSOJ
042_P39_P7_02_01a_Analyza_linka_101
042_P40_P7_02_01b_Analyza_linka_126
042_P41_P7_02_01c_Analyza_linka_104
042_P42_P7_02_02_Koncepce_spojeni_DSOJ_ekonomika
042_P43_P7_02_03_Analyza_linek_310_311
042_P44_P7_03_01_Uzavirani_smluv_ZD
042_P45_P7_Dopravne_logicke_celky
042_P46_P10_02_01_Absorpcni_kapacita_projektu_PB
042_P47_P10_04_01_Externi_revize_dokumentu_TUL
042_P48_P10_04_01a_Vyporadani_pripominek_TUL
042_P49_P10_04_02_Externi_revize_dokumentu_UPCE
042_P50_P10_04_02a_Vyporadani_pripominek_UPCE
042_P51_P10_04_03_Vyporadani_pripominek_PDOU

43.

525/15/ZK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 13. 12. 2015

Vladimír Mastník

043_P01_Tarif_IDOL_20151213

44.

526/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 10. - 3. 11. 2015

Marek Pieter

044_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_7.10.2015_do_

b)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Vít Příkaský

044_b_kosilka_ARR_ZK
044_b_P01_ARR_Vyrocni_zprava
044_b_P02_ARR_rezignace_jednatele_spolecnosti
044_b_P03_ARR_koncepce
044_b_P04_ARR_text_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni

c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje a 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

044_c_prehled__VZ_z_16._a_17.RK_a_16._a_17.mRK

d)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2015/2016

Vladimír Mastník

044_d_Plan_zimni_udrzba
044_d_P01_Plan_ZUS_II._a_III.tr._LK_2015-2016
044_d_P02_ZimniUdrzba_technologie_2015_2016
044_d_P03_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2015_2016

e)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 20. 10. 2015 o vyhlášení přírodní rezervace Ralsko

Mgr. René Havlík

044_e_P01_Narizeni_PR_Ralsko_kosilka_ZK
044_e_P02_Narizeni_PR_Ralsko
044_e_P03_Narizeni_PR_Ralsko_dotcene_parcely
044_e_P04_Narizeni_PR_Ralsko_souradnice
044_e_P05_Narizeni_PR_Ralsko_zakres_katastr

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 09/2015

Alena Losová

044_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_9_15

g)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2016

Martin Půta

044_g_harmonogram_RK

h)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2015

Marek Pieter

044_h_Plneni_rozpoctu_01_10_2015
044_h_P01_Plneni_rozpoctu_01_10_15

i)

Informace o postupu prací na realizaci Centrálního dispečinku IDOL.

Vladimír Mastník

044_i_centralni_dispecink

j)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 9. - 30. 9. 2015

Martin Půta

044_j_P01_ZPC_radnich_9_2015

k)

Uzavření akutní lůžkové interny v Nemocnici Frýdlant, s.r.o. - informace o jednání

Petr Tulpa

044_k_Uzavreni_ALI_NF_informace
044_k_P01_Poskytovani_ZZS_VZ_Frydlant
044_k_P02_Vykaz_cinnosti_AIA_102015
044_k_P03_Statistika_pacientu_prichazejicich_do_KN
044_k_P04_Zapis_100815
044_k_P05_Zapis_250815

l)

Zrušení valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

044_l_Zruseni_VH_KNL

m)

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“

Vladimír Mastník

044_m_rozhodnuti_UHOS
044_m_P01_Sever
044_m_P02_Zapad
044_m_P03_Vychod

45.

527/15/ZK

Majetkoprávní operace - budoucí koupě:

Marek Pieter

045_P01_nakres_Hajniste_pod_Smrkem
045_P02_nakres_Kunratice_u_Frydlantu
045_P03_nakres_Dolni_Rasnice
045_P04_nakres_Frydlant
045_P05_zaborovy_elaborat_Hajniste_pod_Smrkem
045_P06_vykres_mapa_Hajniste_pod_Smrkem
045_P07_vykres_mapa_Nove_Mesto_pod_Smrkem
045_P08_vykres_mapa_Srbska
045_P10_nakres_Horni_Rasnice
045_P09_nakres_Dolni_Rasnice
045_P11_nakres_Kunratice
045_P12_nakres_Kunratice
045_P13_nakres_Kunratice

1.

pozemků v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2015/08/010)

2.

pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2015/04/075)

3.

pozemku v k.ú. Dolní Řasnice (FAMA 2015/08/060)

4.

pozemků v k.ú. Frýdlant (FAMA 2015/04/074)

5.

pozemků v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2015/10/006)

6.

pozemků v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2015/10/071)

7.

pozemku v k.ú. Nové Město pod Smrkem (FAMA 2015/10/054)

8.

pozemku v k.ú. Srbská (FAMA 2015/10/074)

9.

pozemků v k.ú. Dolní Řasnice (FAMA 2015/08/059)

10.

pozemku v k.ú. Horní Řasnice (FAMA 2015/10/029)

11.

pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2015/09/070)

12.

pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2015/09/069)

13.

pozemků v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2015/09/068)

46.

528/15/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – IQLANDIA, o.p.s.

Marek Pieter

046_P01_zadost
046_P02_OLP_3319_2015

47.

529/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/15 - navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, použití finanční rezervy na řešení výkonosti krajských příspěvkových organizací kapitoly 91903 Pokladní správa, rozpis kapitoly 91305 Příspěvkové organizace

Lenka Kadlecová

047_P01_Tabulka

48.

530/15/ZK

Výstupy z jednání pracovní skupiny jmenované v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Vladimír Mastník

048_P01_zapis_prvni_jednani
048_P02_zapis_druhe_jednani
048_P03_zapis_treti_jednani_zavery
048_P04_seznam_clenu_skupiny

49.

531/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 287/15 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a současné navýšení kapitoly 917 08 - Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství, za účelem poskytnutí dotace Zoologické zahradě Liberec.

Josef Jadrný

049_P01_ZRRO287_tabulky
049_P02_ZRRO287_smlouva

50.

Náměty a připomínky

51.

532/15/ZK

Poskytnutí dotace Městu Turnov na provoz protipovodňového varovného systému v povodí Jizery

Josef Jadrný

051_P01_Smlouva_Turnov