Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 06. 2013 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 5. 2013, určení zapisovatelky

2.

212/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

213/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

214/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

215/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

216/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti_rk
007_P02_usn_RK_09_07_05_13
007_P03_usn_RK_10_21_05_13
007_P04_usn_mRK_06_13_05_13
007_P05_mRK_07_20_05_13

8.

217/13/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti ZK na II. pololetí 2013

Martin Půta

9.

218/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 127/13 – navýšení kapitoly 91001

Martin Půta

009_p01_ZRO_127_2013
009_p02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci

10.

219/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 – Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“

Martin Půta

010_P01_zapis_komise_1_1
010_P02_prehled_zadosti_souhrnny_hodnotici_formula
010_P03_zapis_komise_1_2
010_P04_prehled_zadosti_souhrnny_hodnotici_formula
010_P05_ZR_RO_c_128_13

11.

220/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/13 – poskytnutí dotací ostatním složkám IZS

Martin Půta

011_P01_Zadost_o_dotaci_CCK
011_P02_Zadost_o_dotaci_SHCMS
011_P03_Zadost_o_dotaci_VPZS
011_P04_Zadost_o_dotaci_OSH_JN
011_P05_Zaver_bezpecnostni_rady
011_P06_ZR_RO_c_129_13

12.

221/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/13 – snížení výdajů v kapitole 919 03 - Pokladní správa, a navýšení výdajů v kapitole 914 10 - Působnosti, právní odbor

Marek Pieter

12_P01_celkova_bilance
12_P02_rozpisove_ukazatele_(1392240)
12_P03_rozpocet

13.

222/13/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012

Marek Pieter

013_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2012
013_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2012
013_P03_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_
013_P04_Analyza_LBK_Finalni_21_11_2012
013_P05_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_LK_FIN

14.

223/13/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2012

Marek Pieter

014_P01_Rozvaha_k_31_12_2012
014_P02_Vykaz_zisku_ztraty_k_31_12_2012
014_P03_Priloha
014_P04_Penezni_toky_K_31_12_2012
014_P05_Zmena_kapitalu_k_31_12_2012

15.

224/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 144/13 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje včetně úpravy výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

015_P01_ZR_RO_144_2013
015_P02_ZR_RO_144_2013

16.

225/13/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

016_P01_GP_Zelezny_Brod
016_P02_GP_Kurivody
016_P03_mapa_Oldrichov_na_Hranicich

1.

pozemku v k.ú. Železný Brod

2.

pozemku v k.ú. Kuřívody

3.

nemovitostí v k.ú. Oldřichov na Hranicích

17.

227/13/ZK

Majetkoprávní operace - prodej:

Marek Pieter

017_P01_foto_Kunratice_A
017_P01_foto_Kunratice_B
017_P02_byt_1682_1_Turnov

1.

nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce

2.

bytové jednotky č. 1682/1 v k.ú. Turnov

18.

226/13/ZK

Majetkoprávní operace - koupě: pozemku v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

Marek Pieter

018_P01_mapa_Jindrichovice_pod_Smrkem

19.

228/13/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

019_P01_mapa_Zalesni_Lhota_BKS
019_P02_mapa_Zalesni_Lhota_KS
019_P03_Zprava_k_vykupu_pozemku_Zalesni_Lhota

1.

a)

revokace usnesení č. 96/13/ZK v bodě 4

1.

b)

koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota

2.

a)

koupě pozemku v k.ú. Zálesní Lhota

20.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru

Alena Losová

21.

229/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 116/13 – poskytnutí dotací z podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit, 4.2. Komunitní funkce škol, 4.4. Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.5. Pedagogická asistence, 4.6. Vzdělání pro vyšší zaměstnanost Dotačního fondu Libereckého kraje

Alena Losová

021_P01_P02_ZR_116_13
021_P03_ZR_116_13
021_P04_smlouva
021_P05_plna_moc

22.

230/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 123/13 – poskytnutí dotace městu Česká Lípa

Alena Losová

022_P01_P02_ZR_123_13

23.

231/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové investiční dotace

Alena Losová

023_P01_P02_P03_ZR_133_13

24.

232/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 142/13 – úprava kapitoly 91404 – poskytnutí dotací na úpravu magistrál

Zuzana Kocumová

024_P01_P02_ZR_142_13

25.

233/13/ZK

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.10. Sportovní reprezentace kraje

Zuzana Kocumová

025_P01_Vyzva_k_podprogramu_c_3_10

26.

234/13/ZK

Schválení investiční dotace Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na projekt „Rekonstrukce čistíren odpadních vod“

Zuzana Kocumová

27.

235/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/13, snížení kapitoly 919 03 – pokladní správa Ekonomického odboru a navýšení kapitoly 926 11 Dotační fond Libereckého kraje a vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - podprogram č. 2.3. Zpracování územních plánů

Ivana Hujerová

027_P02_NS002_Katalog_jevu_JDM_UP_2013
027_P03_NS001_Zaklad_prav_2013
027_P04_tabulky_ZR_RO_c_134_13
027_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti

28.

236/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/13 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z podprogramu 2.1 Program obnovy venkova

Ivana Hujerová

028_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_projek
028_P02_ZR_RO_125_13

29.

237/13/ZK

Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.“ – navýšení závazku spolufinancování

Ivana Hujerová

029_P01_Financni_bilance_Marenice

30.

238/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/13 - úpravy v kapitole 91402 – působnosti, poskytnutí účelové dotace dobrovolnému svazku obcí Krkonoše - svazek měst a obcí

Ivana Hujerová

030_P01_tabulky_ZR_RO_141_13

31.

239/13/ZK

Projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ – závazek spolufinancování

Ivana Hujerová

32.

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „ Vzdělávání v krajině kolem nás“ příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

33.

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „ Nebojme se změny – www.skolalipa.cz“ příjemce Střední odborná škola a střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Ivana Hujerová

34.

240/13/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 24

Josef Jadrný

35.

241/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/13 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 2013

Josef Jadrný

035_P01_navrh_podpory_PVA_2013
035_P02_ZR_RO_FOV_PVA
035_P03_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
035_P04_plna_moc
035_P05_vzor_smlouva_PVA

36.

242/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/13 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z FOV LK Obci Bílý Potok na akci „ČOV u školy, Bílý Potok č.p. 220“, a revokace části usnesení č. 201/12/ZK

Josef Jadrný

036_P01_ZR_RO_119_13_FOV_Bily_Potok
036_P03_smlouva_Bily_Potok
036_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
036_P04_zadost_o_dotaci_Bily_Potok

37.

243/13/ZK

Podpora Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje v roce 2013

Josef Jadrný

38.

244/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/13 – úprava kapitoly 923 03 – spolufinancování EU, ekonomický odbor a kapitoly 923 14 – spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku

Petr Tulpa

038_P01_Tabulky

39.

245/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 145/13 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 920 05 – kapitálové výdaje

Petr Tulpa

039_P01_ZR_RO_145_13_Tabulky

40.

246/13/ZK

Vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu č. 5.2 „Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“

Petr Tulpa

040_P02_hodnotici_formular
040_P03_hodnotici_formular_souhrn
040_P01_vyzva_DF_c_5.2

41.

247/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 126/13 – návrh na přidělení dotací z programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 7.4 Archeologie Severočeskému muzeu v Liberci

Hana Maierová

041_P01_Hodnotici_formular_(1391079)
041_P02_Rozpocet_LK

42.

248/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – kapitoly 91307 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 92307 – Financování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 92014 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Hana Maierová

042_P01_rozpis_rozpoctu
042_P02_rozpis_nakladu_OGL_2013
042_P03_technicka_zprava
042_P04_rekapitulace_objektu_stavby
042_P05_rekapitulace_pripravy_investicni_akce

43.

249/13/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"

Hana Maierová

043_P01_dodatek_ke_smlouve_OLP_686_2010

44.

250/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91306

Vladimír Mastník

044_P01_tabulky_ZR-RO_135-13

45.

251/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406

Vladimír Mastník

045_P01_tabulky_ZR-RO_136-13

46.

252/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 137/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92006

Vladimír Mastník

046_P01_tabulky_ZR-RO_137-13

47.

253/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92006

Vladimír Mastník

047_P01_tabulky_ZR-RO_138-13

48.

254/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 139/13 – navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406

Vladimír Mastník

048_P01_tabulky_ZR-RO_139-13

49.

255/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/13 – snížení kapitoly 91903 – Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci programu DOPRAVA, podprogramu 6.1 a podprogramu 6.2

Vladimír Mastník

049_P01_souhrn_tab_6_1
049_P02_souhrn_tab_6_2
049_P03_tabulky_ZR-RO_140-13

50.

256/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 14. 5. 2013 do 4. 6. 2013

Marek Pieter

0050_a_Kosilka
0050_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_14.5._do_4.6

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

050_b_prehled_VZ_z_9._a_10.RK_a_6._a_7.mRK

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2013

Marek Pieter

0050_c_Kosilka
0050_c_Plneni_rozpoctu_01_05_13
0050_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_13

d)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období 1. – 31. 5. 2013

Martin Půta

50_d_p01_pisemna_informace_o_ZPC_kveten_2013

e)

Harmonogram jednání a plán činnosti RK na II. pololetí 2013

Martin Půta

050_e_P01_RK_II_pololeti_2013

f)

Informace o zvolení místopředsedy výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

050_f_P01_volba_mistopredsedu_vyboru

g)

Informace o stavu zaměstnanosti - 04/2013

Alena Losová

050_g_Informace_o_stavu_zamestnanosti_04_13
050_g_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_04_2013
050_g_P02_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_04_2013

h)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2012

Petr Tulpa

050_h_Kosilka_Zpis
050_h_P01_zprava_Jedlickuv_ustav
050_h_P03_zprava_Domov_Marenice
050_h_P04_zprava_Domov_Slunecni_dvur
050_h_P05_zprava_Sluzby_Ceska_Lipa
050_h_P06_zprava_TEREZA_Benesov
050_h_P07_zprava_DD_Sloup
050_h_P08_zprava_DD_Rokytnice
050_h_P09_zprava_DD_Jablonecke_Paseky
050_h_P10_zprava_DD_Velke_Hamry
050_h_P11_zprava_DS_Vratislavice
050_h_P12_zprava_DD_Cesky_Dub
050_h_P13_zprava_DD_Jindrichovice
050_h_P14_zprava_DS_Frantiskov
050_h_P15_zprava_Domov_Raspenava
050_h_P16_zprava_APOSS_Liberec
050_h_P17_zprava_DCA_Hodkovice
050_h_P18_zprava_DCDS_Jablonec

i)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za rok 2012

Hana Maierová

050_i_duvodova_zprava
050_i_P01_zprava_o_cinnosti_KVK
050_i_P02_zprava_o_cinnosti_Severoceske_muzeum
050_i_P03_zprava_o_cinnosti_OGL
050_i_P04_zprava_o_cinnosti_VMG_CL
050_i_P05_zprava_o_cinnosti_MCR_Turnov

j)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí a zemědělství za rok 2012

Josef Jadrný

050j_Zprava_STREVLIK_kosilka_duvodovka
050j_P01_Zprava_STREVLIK_2012

k)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2012

Zuzana Kocumová

050_k_vyrocni_zprava_ZP_LK_2012
050_k__P01_Zdravotni_politika_LK_2012

l)

Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“

Vladimír Mastník

052_P02_Kosilka_Zk
050_P01_Zapis_komise_2013_Vrchlabi

m)

Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy za období 2012/2013

Vladimír Mastník

050_m_Kosilka_do_ZK
050_m_P01_Vyhodnoceni

n)

Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje za rok 2012

Vladimír Mastník

050_n_Kosilka_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2012_
050_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2012
050_P01a_Vyrocni_zprava_za_rok_2012_tabulky
050_n_P02_Zprava_auditora_o_overeni_ucetni_zaverky
050_P02a_Ucetni_zaverka_zkracena_verze_2012

o)

Priority Libereckého kraje pro budoucí programové období kohezní politiky po roce 2013

Ivana Hujerová

0050_o_priority_LK
0050_o_P01_priority_LK

p)

Informace o rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod č.j.: ÚOHS-R29/2013/VZ-11128/2013/310/PMa ze dne 14.6.2013

Vladimír Mastník

050_p_Informace_o_zamitnuti_rozkladu_UOHS
050_p_P01_Rozhodnuti_UOHS_rozklad_VZ_ARRIVA

r)

Informace o finančních korekcích v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod za roky 2011 a 2012

Martin Půta

050_r_Korekce_II

51.

257/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 919 03 – Pokladní správa, rezervy na krytí výdajů Dotačního fondu Libereckého kraje

Marek Pieter

0051_P01_ZR_RO_166_13_tabulky

52.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.4 – podpora lesnictví

Josef Jadrný

53.

258/13/ZK

Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury – 2. výzva pro podávání žádostí do podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Hana Maierová

053_P01_text_vyzvy

54.

259/13/ZK

Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů 3.4. - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení; 3.5. - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací; 3.6. - Sport handicapovaných; 3.8. - Sportovní akce Dotačního fondu Libereckého kraje - 2. kolo

Zuzana Kocumová

054_P01_2_Vyzva_Podprogram_c_3_4
054_P02_2_Vyzva_Podprogram_c_3_5
054_P03_2_Vyzva_Podprogram_c_3_6
054_P04_2_Vyzva_Podprogram_c_3_8

55.

Náměty a připomínky

56.

260/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 154/13 – úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku na realizaci investiční akce „Rekonstrukce střechy přístavby“ u Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí, příspěvková organizace

Alena Losová

056_P01_ZR_154_13
056_P02_ZR_154_13
056_P03_ZR_154_13

57.

261/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/13 – úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí investiční dotace Dětskému domovu, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace na akci „Rekonstrukce zdroje tepla“

Alena Losová

057_P01_P02_ZR_155_13
057_P03_ZR_155_13

58.

262/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – kapitoly 920 08 - Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství, finanční prostředky na krytí investičních výdajů v oblasti životního prostředí (analýza rizik – skládka odpadu, pořízení serveru, hnízdiště pro rorýse, aktualizace Povodňového plánu LK)

Josef Jadrný

058_P01_ZRRO156_92008
058_P02_ZRRO156_Vliv

59.

263/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/13 – Finanční zajištění opatření Bezpečnostní rady Libereckého kraje

Martin Půta

059_P01_ZR_RO_c_162_13
059_P02_Zprava_povodne_2013_LK

60.

264/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/13 projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ – navýšení závazku spolufinancování

Ivana Hujerová

060_P01_ZR_RO_c_165_13

61.

265/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/13 projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A“ – navýšení závazku spolufinancování

Ivana Hujerová

061_P01_ZR_RO_c_167_13

62.

266/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/13 projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ – navýšení závazku spolufinancování

Ivana Hujerová

062_P01_ZR_RO_c_168_13

63.

267/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/13 – projektový záměr „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji

Ivana Hujerová

063_P01_ZR_RO_c_170_13

64.

268/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/13 - úprava příjmů a výdajů rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje na dofinancování rozpracovaných investičních akcí resortu sociálních věcí

Marek Pieter

064_P01_ZR_RO_169_2013_(1399587)

65.

269/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Turnovská)

Marek Pieter

065_P01_foto_Jablonec_porodnice

66.

270/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/13 – Úhrada nákladů na prvotní záchranné a likvidační práce v souvislosti s povodní 2. až 12. června 2013

Martin Půta

066_P01_Rozhodnuti_MF
066_P02_ZR_RO_c_171_13