Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

22. 12. 2015 - Návrh programu 11. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

533/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

534/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

535/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

536/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

537/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. listopadu do 7. prosince 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usn_19_RK_18-11-15
007_P03_usn_19_mRK_23-11-15
007_P04_usn_20_RK_01-11-15
007_P05_usn_20_mRK_07-12-15

8.

538/15/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1645/2015

Martin Půta

008_P01_dopis_zadost
008_P02_dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1645_2015
008_P03_smlouva_Dotace_SHCMS

9.

539/15/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015

Martin Půta

009_P01_dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2296_2015
009_P02_Puvodni_smlouva_Liberec_2296

10.

540/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1851/2015 mezi Libereckým krajem a Asociací krajů České republiky na „Rozvoj videokonferenčního systému krajů“

Martin Půta

010_P02_OLP_1851_2015_dodatek_1
010_P01_informace_od_prijemce

11.

541/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

P01_tabulky_ZR_RO_310_15

12.

542/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 296/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

012_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

13.

543/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/15 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2015, snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru a navýšení výdajové části kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Modernizace pokojů – LRN Cvikov“

Marek Pieter

013_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

14.

544/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Horni_Police
014_P02_mapa_Dolni_Rasnice_Horni_Rasnice_Srbska

1.

k pozemku v k. ú. Horní Police

2.

k pozemkům v k. ú. Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Srbská

15.

545/15/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

Marek Pieter

015_P01_mapa_Zdar_v_Podbezdezi_Vernerova
015_P02_mapa_Okna_v_Podbezdezi_Luka_Holec
015_P03_mapa_Karlov_u_Josefova_Dolu_LESY_CR

1.

pozemku v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2015/10/012)

2.

pozemků v k.ú. Okna v Podbezdězí a v k.ú. Luka (FAMA 2015/10/011)

3.

pozemku v k.ú. Karlov u Josefova Dolu (FAMA 2015/10/032)

16.

546/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

016_P01_GP_Bratrouchov
016_P02_GP_Bulovka
016_P03_mapa_Tuhan_u_Struzince_I
016_P03_mapa_Tuhan_u_Struzince_II

1.

pozemků v k.ú. Bratrouchov (FAMA 2015/10/036)

2.

pozemku v k.ú. Bulovka (FAMA 2015/10/044)

3.

pozemků v k.ú. Tuhaň u Stružince (FAMA 2015/11/003)

17.

547/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

017_P01_GP_Bulovka

pozemku v k. ú. Bulovka (FAMA 2015/11/003)

18.

548/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

stavby v k.ú. Liberec

19.

549/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

019_P01_GP_Prosec_pod_Jestedem
019_P02_GP_Horni_Police
019_P03_mapa_Brniste

1.

pozemku v k.ú. Javorník u Českého Dubu

2.

pozemků v k.ú. Horní Police

3.

pozemků v k.ú. Brniště a Velký Grunov

20.

550/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

020_P01_GP_Bulovka_1
020_P01_GP_Bulovka_2
020_P02_GP_Cetenov

1.

k pozemkům v k.ú. Bulovka

2.

k pozemku v k.ú. Cetenov

21.

551/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

021_P01_foto_Hejnice

nemovitostí v k.ú. Hejnice

22.

552/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací“

Marek Pieter

022_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky
022_P02_Smlouva_o_spolecnem_postupu_c_OLPxxxx2015
022_P03_Seznam_prispevkovych_organizaci

23.

553/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“

Marek Pieter

2015_11_0023_Oduvodneni_verejne_zakazky

24.

554/15/ZK

Aktualizace Akčního plánu na rok 2016, prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

Lenka Kadlecová

024_P01_Akcni_plan_na_rok_2016

25.

555/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/15 – přesun finančních prostředků z kapitoly 914 09 – Působnosti, odbor zdravotnictví do kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví – dotace na projekt “Modernizace interiérů 3 dětských oddělení“ v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci

Petr Tulpa

025_P01_ZR_RO_319_bilance_92009_91409_LRN_Cvikov
025_P02_smlouva_OLP_3479_2015_modernizace_interier

26.

556/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 321/15 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje, snížení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

026_P01_Rozpis_rozpoctu

27.

557/15/ZK

Vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73

Hana Maierová

027_P01_Prihlaska
027_P02_Stanovy_J73

28.

559/15/ZK

Záměr vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje

Hana Maierová

028_P01_Statut_souteze
028_P02_Vzor_prihlaska_do_souteze
028_P03_Vzor_souhlas_vlastnika_s_prihlasenim_do_so

29.

560/15/ZK

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Hana Maierová

029_P01_nove_zneni_ZL_KVK
029_P02_nove_zneni_ZL_OGL
029_P03_nove_zneni_ZL_SM
029_P04_nove_zneni_ZL_MCR_Turnov
029_P05_nove_zneni_ZL_VMG_CL

30.

561/15/ZK

Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2016

Hana Maierová

030_P01_Vyhlaseni_programu_7_1
030_P02_Vzor_zadosti_2016
030_P03_Priloha_c_1_k_zadosti_7.1
030_P04_Priloha_c_2_k_zadosti_7.1
030_P05_Vzor_smlouvy_program_7.1
030_P06_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH
030_P07_Vyhlaseni_programu_7_2
030_P08_Vzor_zadosti_2016
030_P09_Priloha_k_zadosti_c_1_program_7_2
030_P10_Souhlas_vlastnika_FO_program_7_2
030_P11_Souhlas_vlastnika_PO_program_7_2
030_P12_Vzor_smlouvy_7.2_FO_nepodnikajici_program_
030_P13_Vzor_smlouvy_7.2_PO_podnikajici_program_7_
030_P14_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH
030_P15_Vyhlaseni_programu_7_3
030_P16_Vzor_zadosti_2016
030_P17_Priloha_k_zadosti_c_1_program_7_3
030_P18_Priloha_k_zadosti_c_2_souhlas_vlastnika__F
030_P19_Souhlas_vlastnika_PO_program_7_3
030_P20_Vzor_smlouvy_FO_program_7_3
030_P21_Vzor_smlouvy_PO_FO_program_7_3
030_P22_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH

31.

562/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/15 – návrh na přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.4 Archeologie, Severočeskému muzeu v Liberci a Národnímu památkovému ústavu

Hana Maierová

031_P01_Hodnotici_formular
031_P02_Smlouva_OLP_3494_2015
031_P03_Smlouva_OLP_3495_2015
031_P04_Rozpis_rozpoctu

32.

563/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/15 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty a 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny v oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství na rok 2015

Josef Jadrný

032_P01_DFLK_2015_8.1_hodnoceni_prijatych_zadosti
032_P02_DFLK_2015_8.2_hodnoceni_prijatych_zadosti
032_P03_ZRRO_309_15
032_P04_Kopie_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpo
032_P05_VZOR_SMLOUVY_DFLK_2015_8.1-8.2

33.

564/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 317/15 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 2015

Josef Jadrný

033_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
033_P02_ZRRO_317_15
033_P03_navrh_podpory_PVA_2015
033_P04a_smlouva_Mirova_Klokoci
033_P04b_smlouva_VHS_Rokytnice
033_P04c_smlouva_VHS_Ohrazenice
033_P04d_smlouva_VHS_Mala_Skala
033_P04e_smlouva_Nova_Ves

34.

565/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/15 – poskytnutí dotace Svazku obcí Kanalizace Sloup na projekt „Odkanalizování obcí Sloup v Čechách a Radvanec“

Josef Jadrný

034_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
034_P02_ZRRO_331_2015
034_P03_Smlouva_kanalizace_Sloup

35.

566/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/15 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 Regionální inovační program

Vít Příkaský

035_P01_Protokol_komise_pro_prijem_zadosti_2015
035_P02_2015_Tabulka_bodove_hodnoceni_celkem
035_P03_Protokol_PS_Inovace
035_P04_vzor_smlouvy_IV
035_P05_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

36.

567/15/ZK

Dohoda o partnerství a spolupráci - Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Krkonoše - svazek měst a obcí

Vít Příkaský

036_P01_Dohoda

37.

568/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 324/15 - Ocenění za rozvoj venkova a Skokan roku v soutěži Vesnice roku 2015

Vít Příkaský

037_P01_ZR_RO_324_15
037_P02_smlouva_Dlouhy_Most
037_P03_smlouva_Chuchelna

38.

569/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 325/15 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

Vít Příkaský

038_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_projek
038_P02_ZR_RO_325_15
038_P03_vzor_smlouvy

39.

570/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3120/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Benecko

Vít Příkaský

039_P01_Zadost_Benecko
039_P02_dodatek_c_1_k_OLP_3120_2015

40.

571/15/ZK

Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaný v rámci OP ŽP

Vít Příkaský

040_P01_Vyhlaseni_programu_Kotliky
040_P02_Vzor_smlouvy_Kotliky
040_P03_Zadost_Kotliky_final

41.

572/15/ZK

Klub českých turistů Ještědská oblast, Tělovýchovná jednota Sokol Přepeře, Tělovýchovná jednota Sokol Doubí, o.s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

041_P01_zadost_KCT
041_P02_zadost_TJ_Prepere
041_P03_zadost_TJ_SokolDoubi

42.

573/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/15 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

042_P01_ZR_RO_300

43.

574/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/15 – zapojení příjmů z nedočerpaných dotací – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových neinvestičních dotací vybraným příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

043_P01_ZR_RO_301

44.

575/15/ZK

Revokace části usnesení č. 1374/15/RK a č. 382/15/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a zapojení vratek z nedočerpaných dotací

Alena Losová

044_P01_ZR_RO_302_15

45.

576/15/ZK

Změna termínu realizace - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje č. OLP/2095/2015 „částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“ a č. OLP/2094/2015 „oprava povrchu venkovního hřiště“ u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace

Alena Losová

045_P01_Dodatek_c1_OLP_2095_2015
045_P02_Dodatek_c1_OLP_2094_2015
045_P03_zadost

46.

577/15/ZK

Žádost o změnu rozhodujícího závazného výstupu projektu - hodnotu parametru - projektu Společně proti šikaně a netoleranci Základní školy Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, realizovaného z Dotačního fondu Libereckého kraje 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 2015

Alena Losová

046_P01_Zadost_o_zmenu_rozhodujiciho_zavazneho_vys

47.

578/15/ZK

Žádost o změnu rozhodujícího závazného výstupu projektu - hodnotu parametru - projektu „Adaptační kurz Gymnázia Česká Lípa 2015“ Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, realizovaného z Dotačního fondu Libereckého kraje 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 2015

Alena Losová

047_P01_Zadost_o_zmenu_rozhodujiciho_zavazneho_vys

48.

579/15/ZK

Sportovní agentura Sportkids, Tělovýchovná jednota Spartak Chrastava, spolek – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, Jezerní 74. okres Česká Lípa - příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

048_P01_Zadost_o_prominuti_odvodu_Sportkids
048_P02_Zadost_o_prominuti_odvodu_TJ_Spartak_Chras
048_P03_Zadost_o_prominuti_penale_Doksy
048_P04_Zadost_o_prominuti_penale_Okna

49.

580/15/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Alena Losová

049_P01_SOS_a_SOU_Ceska_Lipa_30_6_15_(1905116)

50.

581/15/ZK

Změna zřizovací listiny:

Alena Losová

050_P01_ZL_OA_LBC_Samankova_1_1_2016
050_P02_ZL_ISS_Vysoke_n_J_1_1_2016
050_P03_ZL_VOSMO_JBC_1_1_2016
050_P04_ZL_SPSS_LBC_1_1_2016
050_P05_ZL_SSGS_LBC_1_1_2016
050_P01pp_ZL_OA_LBC_Samankova_1_1_2016
050_P02pp_ZL_ISS_Vysoke_n_J_1_1_2016
050_P03pp_ZL_VOSMO_JBC_1_1_2016
050_P04pp_ZL_SPSS_LBC_1_1_2016
050_P05pp_ZL_SSGS_LBC_1_1_2016

1)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

2)

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

4)

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

5)

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

3)

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

51.

582/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 306/15 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a úspěšnou reprezentaci Libereckého kraje

Alena Losová

051_P01_ZR_RO_306_15_tabulkova_cast

52.

583/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/15 – úprava kapitoly 917 04 - Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 –
Působnosti - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje a Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.

Alena Losová

052_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_307_15

53.

584/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 308/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – stipendijní program v roce 2015

Alena Losová

053_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_308_15
053_P02_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-5-2015_308_15
053_P03_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-12-2015_308_15
053_P04_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-9-2015_308_15
053_P05_Dodatek_c1_smlouvy_OLP-6-2015_308_15

54.

585/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/15 – úprava kapitol 913 04 – Příspěvkové organizace a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

054_P01_tabulky_ZR_316_15_pp

55.

586/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 318/15 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z programu 4.21 pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

055_P01_ZR_318_15_92604_sport_4_21
055_P02_VZOROVA_SMLOUVA

56.

587/15/ZK

Žádosti o změnu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení a podprogramu 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

056_P01_zadost_KO_CUS
056_P02_zadost_SK_Jested
056_P03_zadost_FK_Jiskra_Mseno
056_P04_zadost_TJ_Vysoke_nad_Jizerou
056_P05_zadost_Orel_Turnov
056_P06_zadost_AC_Syner_Turnov
056_P07_zadost_TJ_Dukla_Liberec

57.

588/15/ZK

Vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací z dotačního programu Mimořádné sportovní akce 2016

Alena Losová

057_P01_Podminky_programu_Mimoradne_sportovni_akce

58.

589/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/15 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, navýšení výdajů na akci „platby věcných břemen“

Vladimír Mastník

058_P01_tabulky_ZR-RO_313-15

59.

590/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/15 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů do kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje na akci „II/278 Osečná“

Vladimír Mastník

059_P01_tabulky_ZR-RO_314-15

60.

591/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 315/15 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů do kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje na akci „Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“; dotační smlouva s KSS LK

Vladimír Mastník

060_P01_tabulky_ZR-RO_315-15
060_P02_smlouva_OLP-3485-2015

61.

592/15/ZK

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

061_P01_KORID_smlouva
061_P02_KORID_rozpocet_2016

62.

593/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/15 – úpravy v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

062_P01_tabulky_ZR-RO_327-15

63.

594/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 328/15 – úpravy v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; přesun finančních prostředků mezi akcemi ROP 6 a ROP 7

Vladimír Mastník

063_P01_tabulky_ZR-RO_328-15

64.

595/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Silnice III/28116 Borek-Troskovice“

Vladimír Mastník

064_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky

65.

596/15/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“

Vladimír Mastník

065_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky_silnice_Troskov

66.

597/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 4. 11. - 2. 12. 2015

Marek Pieter

066_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_4.11.2015_do_

b)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2014

Vít Příkaský

066b_P01_Slovni_hodnoceni_naplnovani_strategickych
066b_P02_Financni_prostredky_naplnujici_cile_Progr

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2015

Marek Pieter

066_c_Plneni_rozpoctu_01_11_2015
066_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_15

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje a 18. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

66_d_prehled_VZ_z_18._a_19.RK_a_18.mRK

e)

Informace o stavu zaměstnanosti - 10/2015

Alena Losová

066_Informace_o_stavu_zamestnanosti_10_15

f)

Návrh Memoranda o společném postupu ve věci úpravy vlastnických poměrů a řízení společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Martin Půta

66_f_P_01_Memorandum_LK_mesto_ceska_Lipa_NsP_CL_ZK
66_f_kosilka_ZK

g)

Zapojení vybraných středních škol do projektu „Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje“

Vít Příkaský

066_g_kosilka_zapojeni_SS_do_COV_ZKpis
066_g_P01_shrnuti

h)

Změna v orgánech společnosti - jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – návrh na jmenování jednatele společnosti

Vít Příkaský

066_h_kosilka_ARR_ZK

i)

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

066_i_P01_Dodatecne_informace_c_1_(1904543)
066_i_kosilka_VUTS_dodatecne_informace_ZK_(1904543

j)

Stanovisko Libereckého kraje k návrhu MV na kompenzační plochy v rámci řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice

Martin Půta

066_j_P04_kosilka_ZK_(1910522)
66_j_P_01_dopis_MV_odbor_vseobecne_spravy_kompenza
66_j_P_02_mapa_navrhovanych_kompenzacnich_ploch
66_j_P_03_tiskova_zprava_jednani_15052015_pozemky_
66_j_P_04_Souhrn_stanovisek_odboru_KU_LK_pozemky_d

k)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 10. – 31. 10. 2015

Martin Půta

066_k_P01_ZPC_radnich_10_2015

l)

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého k

Vladimír Mastník

066_l_DZ
066_l_P01_Rozhodnuti
066_l_P02_rozklad

67.

Náměty a připomínky

68.

598/15/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 3

Martin Půta

068_P01_smernice_ZK_1_2013_novelizace_c_3

69.

599/15/ZK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospicové péči sv. Zdislavy, o.p.s., na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci

Petr Tulpa

069_P01_Dotacni_smlouva_Hospic_verze3_1

70.

558/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/15 - poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Ještěd 73 na pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu

Hana Maierová

070_P01_Rozpis_rozpoctu
070_P02_Smlouva_OLP_3532_2015_(1909539)_001
070_P03_Zadost_spolku_Jested_(1909539)_001
070_P04_Cestne_prohlaseni_(1909539)_001
070_P05_Zapis_z_jednani
070_P06_Stanovy_spolku_Jested

71.

600/15/ZK

Dohoda č. OLP/3985/2015 o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1957/2015

Vít Příkaský

000_P01_Dohoda_uprava
000_P02_zadost_o_zruseni_dotace