Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 03. 2013 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2013)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 2. 2013, určení zapisovatelky

2.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

3.

72/13/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

4.

73/13/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

5.

74/13/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

6.

Návrh programu

7.

77/13/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

78/13/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

008_P01_dilci_zpravy_o_cinnosti_rady_kraje
008_P02_usn_4_RK_19_2_13
008_P03_usn_5_RK_5_3_13

9.

79/13/ZK

Změna ve výboru finančním zastupitelstva kraje - odvolání a odstoupení člena výboru zastupitelstva kraje

Martin Půta

009_P01_rezignace_Mgr_Berana

10.

80/13/ZK

Jednací řád Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková
Mgr. Jan Korytář
Ing. František Pešek

P01_010_Jednaci_rad_vyboru_2013
010_pp_P01_Jednaci_rad_vyboru_2013

11.

81/13/ZK

Statut Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje

Lena Mlejnková
Mgr. Jan Korytář
Ing. František Pešek

P01_011_statut_vyboru_vzorovy_2013
011_pp_P01_statut_vyboru_vzorovy_2013

12.

82/13/ZK

Návrh novely zákona o krajích, zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze

Martin Půta

012_P01_navrh_novely

13.

83/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/13 – resortní výdajové limity Dotačního fondu Libereckého kraje a finanční zajištění realizace projektu „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“

Marek Pieter

013_P01_ZR-RO_55_13_tabulky
013_P01_pp_ZR-RO_55_13_tabulky

14.

84/13/ZK

Program resortu kancelář hejtmana - podmínky a výzvy

Martin Půta

014_P01_Podminky_programu_a_podprogramu
014_P02_Vyzva_podprogram_Podpora_jednotek
014_P03_Vyzva_podprogramu_Podpora_sboru

15.

85/13/ZK

Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podmínky a výzva

Ivana Hujerová

015_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_p
015_P02_Podminky_POV

16.

86/13/ZK

Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – podmínky a výzvy

Alena Losová

016_P01_Podminky_programu
016_P02_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
016_P03_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
016_P04_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
016_P05_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4
016_P06_Vyzva_k_predkladani_zadosti_Podprogram_c_4

17.

87/13/ZK

Program resortu sociálních věcí – podmínky a výzva

Petr Tulpa

017_P01_program_a_podprogramy
017_P02_vyzva_DF_c_5.1
017_P03_hodnotici_formular
017_P04_hodnotici_formular_souhrn

18.

88/13/ZK

Program resortu dopravy – podmínky a výzvy

Vladimír Mastník

018_P02_vyzva_6_1
018_P03_vyzva_6_2
018_P01_podminky_programu
018_P01_podminky_programu_pp
018_P03_vyzva_6_2_pp

19.

89/13/ZK

Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - podmínky a výzvy

Hana Maierová

019_P01_kulturni_aktivity
019_P02_zachrana_a_obnova_pamatek
019_P04_archeologie
019_P03_pruzkumy
019_P01_kulturni_aktivity_po_projednani

20.

90/13/ZK

Program resortu životního prostředí a zemědělství - podmínky a výzvy

Josef Jadrný

020_P01_Program_resortu_ZPZ_8
020_P02_Podprogram_8_1_Ekologicka_vychova
020_P03_Podprogram_8_2_Ochrana_prirody
020_P04_Podprogram_8_3_Vcelarstvi
020_P05_Podprogram_8_4_Lesnictvi
020_P02_Podprogram_8_1_Ekologicka_vychova_upraveno
020_P03_Podprogram_8_2_Ochrana_prirody_upraveno_po
020_P04_Podprogram_8_3_Vcelarstvi_upraveno_po_proj

21.

91/13/ZK

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu - podmínky a výzvy

Zuzana Kocumová

021_P01_PROGRAM_3_zdravotnictvi
021_P02_PODPROGRAM_3_1_pobyty
021_P03_PODPROGRAM_3_2_podpora_prevent_leceb_proje
021_P04_Podprogram_c_3_4
021_P05_Podprogram_c_3_5
021_P06_Podprogram_c_3_6
021_P07_Podprogram_c_3_7
021_P08_Podprogram_c_3_8
021_P09_Podprogram_c_3_9
021_P10_Podprogram_c_3_10
021_P11_VYZVA_3_1_pobyty
021_P12_PRILOHA_3_1_Popis_projektu_pobyty
021_P13_VYZVA_3_2_podpora_prevent_leceb_projektu
021_P14_PRILOHA_3_2_Popis_projektu_preventivni_lec
021_P15_Vyzva_k_podprogramu_c_3_4
021_P16_Vyzva_k_podprogramu_c_3_5
021_P17_Vyzva_k_podprogramu_c_3_6
021_P18_Vyzva_k_podprogramu_c_3_7
021_P19_Vyzva_k_podprogramu_c_3_8
021_P20_Vyzva_k_podprogramu_c_3_9

22.

92/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/13 – převod výtěžku z 9. hejtmanského plesu

Martin Půta

ZK3_022_P01_ZRO_47_13
ZK3_022_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

23.

93/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 26/13 - finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2012

Marek Pieter

0023_P01_ZR_RO_26_13_tabulky

24.

94/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/13 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2012

Marek Pieter

024_P01_ZR-RO_27_13_Financni_vyporadani_923

25.

95/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 46/13 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

0025_P02_92014_RO_46_13_001_001
0025_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_k

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 50/13 – úprava kapitoly 923 14 –Spolufinancování EU - odbor investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

27.

96/13/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

027_P01_mapa_Libstat
027_P02_mapa_Stanovy_I
027_P02_mapa_Stanovy_II
027_P03_mapa_Zahradky_u_Ceske_Lipy.tmp
027_P04_mapa_Zalesni_Lhota
027_P05_mapa_Zalesni_Lhota_A
027_P05_mapa_Zalesni_Lhota_B
027_P04_P05_Zprava_k_vykupu_pozemku_Zalesni_Lhota

1.

pozemků v k.ú. Libštát

2.

pozemků v k.ú. Stanový

3.

pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy

4.

budoucí koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota 2013/01/011

5.

budoucí koupě pozemku v k.ú. Zálesní Lhota 2013/01/007

28.

97/13/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

028_P01_GP_Zlabek
028_P02_mapa_Lomnice_nad_Popelkou

spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou

29.

98/13/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

029_P01_GP_Jablonec_nad_Nisou
029_P02_GP_Lestkov

1.

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

2.

pozemků v k.ú. Lestkov pod Kozákovem

30.

99/13/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemků v k.ú. Lestkov pod Kozákovem

Marek Pieter

030_P01_GP_Lestkov

31.

100/13/ZK

Majetkoprávní operace – směna: pozemků s ŘSD ČR

Marek Pieter

031_P01_GP_Doksy
031_P02_GP_Frydlant
031_P03_GP_Jablonec_Turnovska
031_P04_GP_Jablonec_Tovarni
031_P05_GP_Jermanice
031_P06_GP_Rokytnice
031_P07_mapa_Hradek_Grabstejn

32.

101/13/ZK

Svolání valné hromady a návrh změn v dozorčí radě společnosti Krajský sociální podnik, s.r.o.

Petr Tulpa

032_Smlouva_o_vykonu_funkce
032pp_P01_Smlouva_o_vykonu_funkce

33.

102/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 51/13 - poskytnutí účelové dotace protidrogovým službám z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

Petr Tulpa

033_P01_ZR_RO_51_13_tabulka_91405

34.

103/13/ZK

Záměr spolupráce Krajské nemocnice Liberec, a. s., s Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o. – záměr projektu fúze obou společností

Zuzana Kocumová

034_P01_spoluprace_KNL_Panochovy_nemocnice_Turnov_
034_P02_zamer_projektu_fuze_KNL_PNT

35.

104/13/ZK

Prominutí odvodu i penále za porušení rozpočtové kázně společnosti SMRŽO-MEDIC, s.r.o.

Zuzana Kocumová

035_P01_zadost

36.

105/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013

Zuzana Kocumová

036_P01_ZR_RO_25_13_bilance_91409_92009

37.

106/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/13 – poskytnutí dotací na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci

Zuzana Kocumová

037_P01_ZR_RO_42_13_bilance_91409

38.

107/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 43/13 – poskytnutí dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby

Zuzana Kocumová

038_P01_ZR_RO_43_13_bilance_91409

39.

108/13/ZK

Závazek zajištění udržitelnosti individuálních projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hana Maierová

40.

109/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 32/13 – úprava kapitoly 91407 - působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 91903 – pokladní správa ekonomického odboru

Hana Maierová

040_P01_rozpis_rozpoctu
040_P02_popis_aktivit_akci

41.

75/13/ZK

Volba člena do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

42.

110/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 36/13 – rozdělení dotací z Regionálního inovačního programu Grantového fondu Libereckého kraje

Ivana Hujerová

042_P01_Protokol_komise_pro_prijem_zadosti
042_P02_2012_2013_Projekty_odborne_posudky_poradi_
042_P03_Jednaci_rad_PS_inovace
042_P04_Protokol_PS_inovace
042_P05_ZR_RO_36_13_G28_Zmena_rozpoctu
042_P06_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

43.

111/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/13 - rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Agentuře regionálního rozvoje, spol. s.r.o. na krytí části výdajů spojených se zpracováním Integrovaných strategií území všech Místních akčních skupin působících v Libereckém kraji

Ivana Hujerová

043_P01_Tabulky_ZR_RO_41_13
043_P02_Prehled_MAS_a_jejich_vydefinovanych_okruhu

44.

112/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 48/13 – projektový záměr ,,Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec“

Ivana Hujerová

044_P01_ZR_RO_c_48_13

45.

113/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/13 – navýšení příjmů v kapitole 91402 rozpočtu Libereckého kraje roku 2013

Ivana Hujerová

045_P01_RO_49_13_91402
045_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

46.

114/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/13 – projektový záměr „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská A“

Ivana Hujerová

046_P01_ZR_RO_c_52_13

47.

115/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/13 – projektový záměr „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská B“

Ivana Hujerová

047_P01_ZR_RO_c_54_13

48.

116/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 56/13 – projektový záměr „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. Etapa“

Ivana Hujerová

048_P01_RO_tabulka_rozpocet

49.

117/13/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace zvláště chráněných území spravovaných Krajským úřadem Libereckého kraje“

Josef Jadrný

50.

118/13/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2906/2012 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje v rámci Programu vodohospodářských akcí - „Čistírna odpadních vod“ v obci Mařenice

Josef Jadrný

50_P01_Dodatek_c_1

51.

119/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/13 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – vratky stipendií“

Alena Losová

051_P01_P02_ZR_40_13

52.

120/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 44/13 – úprava kapitoly 914 04 – poskytnutí dotace subjektům působícím v oblasti sportu a tělovýchovy

Zuzana Kocumová

052_P01_P02_ZR_44_13
052_P03_plna_moc

53.

121/13/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2011 - 2012

Alena Losová

053_P01_Vyrocni_zprava_2011_2012
053_P02_VZ_2011_2012_prilohy

54.

122/13/ZK

Změna účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Alena Losová

054_P01_Zadost_reditele

55.

123/13/ZK

Závazek předfinancování a zajištění udržitelnosti individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Alena Losová

055_P01_Zavazky_spolufinancovani

56.

124/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/13 – přesun finančních prostředků z rozpočtu kraje v roce 2012 do rozpočtu kraje roku 2013 do kapitoly 92006

Vladimír Mastník

056_P01_tabulky_ZR-RO_38-13

57.

125/13/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 12. 2. 2013 do 11. 3. 2013

Marek Pieter

0057_a_Kosilka
0057_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_12.2._do_11.

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a 2. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

057_b_prehled_VZ_ze_3._a_4._RK_a_2._mRK

c)

Informace o zahraničních pracovních cestách za období 1. – 28. 2. 2013

Martin Půta

ZK3_057_c_P01_informace_o_ZPC_unor

d)

Informace - vyčíslení nákladů na zřízení komisí rady kraje

Martin Půta

057_d_vycisleni_nakladu_zrizeni_komisi_RK

e)

Informace o zvolených místopředsedech výborů Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

057_e_P01_volba_mistopredsedu_vyboru

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 01/2013

Alena Losová

057_f_Informace_stav_zamestnanosti_01_13
057_f_P01_Infromace_stav_zamestnanosti_01_2013
057_f_P02_Infromace_stav_zamestnanosti_01_2013

g)

Nařízení Libereckého kraje č. 2/2013 o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery a jejího ochranného pásma

Josef Jadrný

57_g_P01_Jizera_kosilka_ZK
57_g_P02_Narizeni_ke_schvaleni_MM2_ZK
57_g_P03_Jizera_1_1
57_g_P04_Jizera_2_2
57_g_P05_Jizera_N_1_tisk
57_g_P06_Jizera_DZ_ZK

h)

Informace o realizaci projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná"

Vladimír Mastník

057_h_Kosilka_do_ZK
057_h_P01_mapa
057_h_P02_smlouva

i)

Informace o průběhu odstraňování povodňových škod na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

057_i_Kosilka_do_ZK
057_i_P01_dopis
057_i_P02_prehled_povodne

j)

Dotační kalendář Libereckého kraje 2013

Martin Půta

057_j_Dotacni_kalendar_DZ
057_j_P01_Dotacni_kalendar

58.

76/13/ZK

Volba člena do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

59.

Náměty a připomínky

60.

126/13/ZK

Snížení poskytnuté dotace organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/13, převod z kapitoly 914 05 do kapitoly 923 14

Petr Tulpa

060_P01_ZR_RO_70_13_tabulky

61.

127/13/ZK

Závěrečná zpráva projektu IP 1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje

Petr Tulpa

061_P01_zprava_spolu_se_stanoviskem_KULK
061_P02_zav_zprava_cast_1_
061_P03_zav_zprava_cast_2

62.

Diskuze občanů