Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 03. 2016 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání ZK konaného dne 23.2.2016, určení zapisovatelky

2.

112/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

113/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

114/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

115/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

116/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. února do 7. března 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usn_3_RK_16_02_16
3. 007_P03_usn_4_RK_01_03_16

8.

117/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/16: zapojení výtěžku 11. benefičního plesu hejtmana do kapitoly 917 01 a rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Martin Půta

1. 008_P01_ZR_RO_85_16_a_vliv

9.

118/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/16 - rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 009_P01_tabulka
2. 009_P02_ZR_RO_82_16_a_vliv
3. 009_P03_vzor_smlouvy
4. 009_P03_a_priloha_1_smlouvy
5. 009_P03_b_priloha_2_smlouvy
6. 009_P03_c_priloha_3_smlouvy
7. 009_P03_d_priloha_4_smlouvy

10.

119/16/ZK

Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Martin Půta

1. 010_P01_novela_zakona_o_rozpoctovem_urceni_dani_Va
2. 010_P02_Schema_rozpoctoveho_urceni_dani_2016

11.

120/16/ZK

Úprava harmonogramu jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na rok 2016

Martin Půta

12.

121/16/ZK

Záměr vzájemného převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků příspěvkových organizací DDM Větrník a DC Sluníčko

Martin Půta

1. P01_012_smlouva_o_prevodu_verze_14_3_2016
2. P02_012_Slunicko_zapis_2.3
3. P03_012_Slunicko_zapis_9.3

13.

122/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 60/16 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2016

Marek Pieter

1. 013_P01_tab_ZR_RO_c_60-16

14.

123/16/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

1. 014_P01_mapa_Chuchelna
2. 014_P01_mapa_Chuchelna_Semily
3. 014_P02_situace_Semily

1.

k pozemkům v k. ú. Chuchelna a k. ú. Semily

2.

k pozemku k. ú. Semily

15.

124/16/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Semily

Marek Pieter

1. 015_P01_mapa_Semily
2. 015_P02_geometriocky_plan_Semily

16.

125/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou a v k. ú. Rýnovice (FAMA 2015/07/075)

Marek Pieter

1. 016_P01_GP_mapy_Rynovice_Jablonec_nad_Nisou

17.

126/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

1. 017_P01_GP_Martinice_v_Krkonosich
2. 017_P02_GP_Radimovice_u_Sychrova

1.

pozemku v k.ú. Martinice v Krkonoších

2.

pozemků v k.ú. Radimovice u Sychrova

18.

127/16/ZK

Majetkoprávní operace - směna pozemků v k.ú. Bílá u Českého Dubu

Marek Pieter

1. 018_P02_GP_Bila_1
2. 018_P02_GP_Bila_2

19.

128/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

1. 019_P01_GP_Jinrichov_nad_Nisou
2. 019_P02_GP_Zandov_u_Ceske_lipy

1.

pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

2.

pozemku v k.ú. Žandov u České Lípy

20.

129/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 020_P01_mapa_Dolni_Stepanice
2. 020_P02_GP_Lasvice

1.

pozemků v k. ú. Dolní Štěpanice

2.

pozemku v k. ú. Lasvice

21.

130/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

Marek Pieter

2. 021_P02_zamer_52_2015
3. 021_P03_Historie_uchazecu_Aukcni_kolo
4. 021_P04_protokol_souhrnny
5. 021_P05_protokol_vysledkovy
9. 021_P06_dopis_pro_zastupitele_LK_aukce_Vitkovice_v
10. 021_P07_foto_Vitkovice_v_Krkonosich
11. 021_P01_usneseni_MK_Vitkovice_v_Krkonosich

22.

131/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 022_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

23.

132/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 023_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

24.

133/16/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti:

Marek Pieter

1. 024_P01_GP_Frydlant
2. 024_P02_GP_Hosty

1.

k pozemku v k.ú. Frýdlant

2.

k pozemku v k.ú. Hosty

25.

134/16/ZK

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení č. 551/15/ZK

Marek Pieter

26.

135/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Marek Pieter

2. 026_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 026_P02_Rozpoctove_opatreni_70_16_zvyseni_rozpoctu

27.

136/16/ZK

Novela Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 027_P01_Statut_SF_LK

28.

137/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad, úprava systemizace krajského úřadu

Marek Pieter

1. 028_P01_P02_tabulky_ZR_RO_c_84_16
2. 028_P03_projekty_ORREP_2016

29.

138/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/16 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí

Lenka Kadlecová

1. 029_P01_Tab_ZR_RO_c_64_16
2. 029_P02_Dopis_MPSV
3. 029_P03_Zakon_c_218_2000_§_14

30.

139/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/16 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí

Lenka Kadlecová

1. 030_P01_Tab_ZR_RO_c_65_16

31.

140/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí

Lenka Kadlecová

3. 031_P01_ZR_RO_66_16_Tabulky.XLS

32.

141/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

Lenka Kadlecová

2. 032_P02_smlouva_o_dotaci
3. 032_P01_ZR_RO_75_16_Tabulky

33.

142/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č.71/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly 920 – Kapitálové výdaje

Lenka Kadlecová

1. 033_P01_Tabulky_ZR_RO_71_16

34.

143/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/16 – převod finančních prostředků z kapitoly 92005 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a do kapitoly 91205 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

Lenka Kadlecová

1. 034_P01_Tabulky_ZR_RO_96_16

35.

144/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2544/2015 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

1. 035_P01_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_2544_2015
2. 035_P02_smlouva_OLP_2544_2015

36.

145/16/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Petr Tulpa

1. 036_P01_pozvanka_mimoradna_VH_KNL_1_4_2016

37.

146/16/ZK

Poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby a zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci

Petr Tulpa

1. 037_P01_Smlouva_OLP_438_2016_KNL_pohotovosti
2. 037_P02_Smlouva_OLP_434_2016_NsP_CL_pohotovosti
3. 037_P03_Smlouva_OLP_428_2016_Frydlant_pohotovosti
4. 037_P04_Smlouva_OLP_436_2016_Jablonec_pohotovosti
5. 037_P05_Smlouva_OLP_431_2016_Tanvald_pohotovosti
6. 037_P06_Smlouva_OLP_429_2016_Semily_pohotovosti
7. 037_P07_Smlouva_OLP_437_2016_Jilemnice_pohotovosti
8. 037_P08_Smlouva_OLP_433_2016_Kundratice_pohotovost
9. 037_P09_Smlouva_OLP_439_2016_KNL_zachytna_stanice

38.

147/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/16 – úpravy kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví - investiční akce v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v roce 2016

Petr Tulpa

1. 038_P01_ZR_RO_102_16_bilance_92009

39.

148/16/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin Muzea Českého ráje v Turnově a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Hana Maierová

1. 039_P01_priloha_1_ZL_MCR_Turnov
2. 039_P02_priloha_1_ZL_VMG_Ceska_Lipa

40.

149/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 917 07 Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

1. 040_P01_ZRRO_81_plany_ochrany_regenerace
2. 040_P02_Darovaci_smlouva_OLP_516_2016

41.

150/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/16 - snížení kapitoly 91707 – Transfery a navýšení a kapitoly 91307 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a schválení dodatků ke smlouvám o vyrovnávacích platbách příspěvkových organizací resortu

Hana Maierová

1. 041_P01_Rozpis_rozpoctu_ZR_RO_80

42.

151/16/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje a schválení vzoru smlouvy

Hana Maierová

1. 042_P01_Vzor_smlouvy
2. 042_P02_prilohy_c3_pro_jednotlive_subjekty

43.

152/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 90/16 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum

Hana Maierová

1. 043_P01_Seznam_zadatelu_do_programu_7_2
2. 043_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7_3
3. 043_P03_Rozpis_rozpoctu
4. 043_P04_Vzor_smlouvy_7_2_FO_nepodnikajici
5. 043_P05_Vzor_smlouvy_7_2_PO_a_podnikajici
6. 043_P06_Vzor_smlouvy_7_3_FO_nepodnikajici
7. 043_P07_Vzor_smlouvy_7_3_PO_a_podnikajici

44.

153/16/ZK

Účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016

Josef Jadrný

1. 044_P01_Dotace_OZPZ_vzor_smlouvy

45.

154/16/ZK

Lesnický fond Libereckého kraje – úprava statutu a vyhlášení programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Josef Jadrný

1. 045_P01_Navrh_noveho_zneni_Statutu
2. 045_P02_Navrh_noveho_zneni_Statutu_s_vyznacenim_zm
3. 045_P03_Navrh_programu
4. 045_P04_Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace
5. 045_P05_Navrh_formulare_zadost_o_dotaci
6. 045_P06_Navrh_formulare_priloha_k_zadosti_o_dotaci

46.

155/16/ZK

Změna termínu realizace projektu - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015

Josef Jadrný

1. 046_P01_Dodatek2_Desna
2. 046_P02_zadost_Desna

47.

156/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/16 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje z roku 2015

Josef Jadrný

1. 047_P01_ZR_RO_99_16_FOV
2. 047_P02_navrh_podpory_PVA_2015
3. 047_P03a_smlouva_Cisarsky_kamen
4. 047_P03b_smlouva_Smrzovka

48.

157/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Podpora populace kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě Manušické rybníky“

Vít Příkaský

1. 048_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

49.

158/16/ZK

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ – udržitelnost výstupů projektu

Vít Příkaský

50.

159/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 - Program na podporu činností mateřských center

Vít Příkaský

1. 050_P01_hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_projek
2. 050_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 050_P03_MC_Vzor_smlouvy

51.

160/16/ZK

Strategie inteligentní specializace pro území Libereckého kraje – implementace strategie

Vít Příkaský

1. 051_P01_RIS3_implementace_nove_zneni

52.

161/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/16 - snížení výdajů kapitoly 923 03 ekonomického odboru a navýšení výdajů v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů - projekt „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ – závazek předfinancování a spolufinancování

Vít Příkaský

1. 052_P01_ZR_RO_95_16_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci

53.

162/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 ekonomického odboru a navýšení výdajů v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje“

Vít Příkaský

1. 053_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

54.

163/16/ZK

Vyhlášení programu 2.2 - Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

1. 054_P01_IV_program_vcetne_ZD_2016_final
2. 054_P02_vzor_smlouvy_ORREP_RIP
3. 054_P03_Seznam_VO_18_12_2015
4. 054_P04_Vzor_zadosti
5. 054_P05_hodnotici_formular
6. 054_P06_Znalostni_domeny_RIS3

55.

164/16/ZK

Žádost o změnu týkající se úpravy rozhodného závazného výstupu projektu a také změnu rozpočtu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.5 Pedagogická asistence:

Alena Losová

1. 055_P01_Zmena_rozpoctu_Velke_Hamry_(1966703)
2. 055_P02_Zmena_rozpoctu_Mala_Skala_(1966703)

1)

projektu „Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením v ZŠ Velké Hamry“ Základní školy Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace

2)

projektu „Pedagogická asistence“ Základní školy a mateřské školy Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

56.

165/16/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl

Alena Losová

1. 056_P01_zadost_o_prominuti_(1965479)

57.

166/16/ZK

Žádost o změnu rozhodujících závazných výstupů projektu podpořeného účelovou dotací z rozpočtu LK, kapitoly 917 04 – Transfery, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – v projektu „Diagnostické materiály, reedukační a kompenzační pomůcky“ Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 057_P01_Zmena_rozpoctu_ZSMS_pri_nemocnici_(1966703

58.

167/16/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2014/2015

Mgr. René Havlík

1. 058_P01_VZ_LK_2014_2015_F_(1966703)
2. 058_P02_VZ_2014_2015_prilohy_F_(1966703)

59.

168/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/16 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016

Alena Losová

1. 059_P01_tabulkova_cast_ZR_74_16_(1971024)

60.

169/16/ZK

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016

Mgr. René Havlík

1. 060_P01_Dlouhodoby_zamer_F_(1969967)

61.

170/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3888/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory 4B tělovýchova a sport program č. 4.21 pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací na projekt „Pravidelná činnost Gymnastika Liberec“

Alena Losová

1. 061_P01_Dodatek_c_1_OLP_3888_2015_(1969967)
2. 061_P02_Smlouva_OLP_3888_2015_(1969967)
3. 061_P03_Zadost_zmena_rozpoctu_(1969967)

62.

171/16/ZK

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2016 příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí

Alena Losová

1. 062_P01_Smlouva_OLP_710_2016_(1969967)
2. 062_P02_Smlouva_OLP_711_2016_(1969967)
3. 062_P03_komentar_(1969967)

63.

172/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 063_P01_ZR_86_16_(1969967)
2. 063_P02_Smlouva_OLP_705_2016_(1969967)
3. 063_P03_Smlouva_OLP_709_2016_(1969967)
4. 063_P04_komentar_(1969967)

64.

173/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 064_P01_tabulkova_cast_ZR_88_16_(1971024)

65.

174/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/16 – úprava kapitol 912 04, 917 04, 920 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a úprava kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

1. 065_P01_tabulkova_cast_ZR_91_16_(1969967)

66.

175/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 57/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 066_P01_tabulky_ZR-RO_57-16

67.

176/16/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Vladimír Mastník

1. 067_P01_oduvodneni

68.

177/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 068_P01_tabulky_ZR-RO_72-16

69.

178/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vladimír Mastník

1. 069_P01_tabulky_ZR-RO_73-16
2. 069_P02_zaverecne_vyuctovani_mimor_provoz_prispevk
3. 069_P03_seznam_mostu

70.

179/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 76/16 – navýšení kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a snížení kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce Povodně 2010, vratky na MMR

Vladimír Mastník

1. 070_P01_tabulky_ZR-RO_76-16
2. 070_P02_3_pokyny_k_vraceni_dotace_z_MMR

71.

180/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard

Vladimír Mastník

1. 071_P01_tabulky_ZR-RO_89-16
2. 071_P02_zadost_zel_spol_tanvald
3. 071_P03_zadost_Boveraclub
4. 071_P04_zadost_KZC_Doprava
5. 071_P05_zadost_Prvni_festivalova
6. 071_P06_smlouva_OLP_677_2016
7. 071_P07_smlouva_OLP_674_2016
8. 071_P08_smlouva_OLP_678_2016
9. 071_P09_smlouva_OLP_679_2016

72.

181/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 072_P01_tabulky_ZR-RO_100-16

73.

182/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 3. 2. 2016 do 15. 3. 2016

Marek Pieter

1. 073_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_3.2.2016_do_1

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2016

Marek Pieter

1. 073_b_Plneni_rozpoctu_01_02_2016
2. 073_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_02_16

c)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 1. - 31. 1. 2016

Martin Půta

1. 073_c_ZPC_radnich_01_2016
2. 073_c_pp_ZPC_radnich_01_2016

d)

Informace o stavu zaměstnanosti - 1/2016

Alena Losová

1. 073_d_Informace_o_stavu_zamestnanosti_1_2016_(1966

e)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje a 2. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 073_e_prehled_VZ_z_2._a_3.RK_a_2.mRK

f)

Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2015

Ing. František Pešek

1. 073_6f_P01_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_kontrolniho_Za

g)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2015

Lenka Kadlecová

1. 073_g_P01_kosilka_Zpis
2. 073_g_P02_Zprava_2015
3. 073_g_P02pp_Zprava_LK_2015.doc

h)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje

Vladimír Mastník

2. 073_h_P01_Smlouva_259S_2016_navrh
3. 073_h_P02_Seznam_akci_2016_SFDI
4. 073_h_kosilka_DZ

ch)

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - aktualizace ceny dopravního výkonu pro období JŘ 2015/2016 - dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s.

Vladimír Mastník

3. 073_ch_P01_Dodatek_1_CSAD_Liberec
4. 073_ch_P02_Dodatek_1_CSAD_Ceska_Lipa
5. 073_ch_P03_Dodatek_2_BusLine
6. 073_ch_P04_Dopis_CSAD_Liberec_vyhrady
7. 073_ch_P05_Odpoved_LK
8. 073_ch_P06_dopis_odbory
9. 073_ch_kosilka_DZ

74.

183/16/ZK

Písemná informace - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“

Marek Pieter

75.

Náměty a připomínky