Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

27. 06. 2017 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 5. 2017

2.

229/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

230/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

231/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

232/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

233/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_vypis_usneseni_RK_9_16_05_2017
007_P03_vypis_usneseni_RK_10_06_06_2017
007_P04_vypis_usneseni_mRK_11_23_05_2017
007_P05_vypis_usneseni_mRK_12_25_05_2017
007_P06_vypis_usneseni_mRK_13_30_05_2017
007_P07_vypis_usneseni_mRK_14_30_05_2017
007_P08_vypis_usneseni_mRK_15_12_06_2017
007_P09_vypis_usneseni_mRK_17_14_06_2017

8.

240/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

008_P01_informace_o_zadateli
008_P02_ZRRO_163_17_a_vliv_PaV
008_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
008_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
008_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
008_P03_d_priloha_4_DM
008_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot

9.

241/17/ZK

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s ČR - Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje - změna termínu realizace nákupu vybavení pracovišť krizového řízení a předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním

Martin Půta

009_P01_Zadost_PCR
009_P02_dodatek_1_sml_2877_2016
009_P03_Puvodni_sml_PCR_2877

10.

269/17/ZK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

11.

242/17/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2016

Ing. Jitka Volfová

011_P01_Rozvaha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2016
011_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_k_31-12-2016
011_P03_Priloha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2016
011_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_Libereckeho_kra
011_P05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_LK_k_
011_P06_Souhrnna_zprava_o_inventarizaci_majetku_a_
011_P07_priloha1_k_Souhrnne_zprave_o_inventarizaci
011_P08_priloha2_k_Souhrnne_zprave_o_inventarizaci
011_P09_priloha2-2_k_Souhrnne_zprave_o_inventariza
011_P10_Zprava_prezkoumani_hospodareni_LK_za_2016
011_P11_Protokol_o_schvaleni_neschvaleni_ucetni_za
011_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_r

12.

243/17/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016

Ing. Jitka Volfová

012_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2016
012_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2016
012_P03_Zprava_prezkoumani_hospodareni_LK_2016_MF
012_P04_LBK_Ratingova_zprava_kveten_2016
012_P05_Vykaz_FIN_2-12M_12-2016

13.

244/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje

Ing. Jitka Volfová

013_P01_GP_Studenec_u_Horek
013_P02_mapa_Arnultovice_u_Noveho_Boru
013_P03_mapa_Nova_Ves_nad_Nisou

1)

pozemku v k.ú. Studenec u Horek

2)

pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

3)

pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou

14.

245/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

014_P01_GP_Sloup_v_Cechach
014_P02_mapa_Rynovice
014_P03_GP_Jablonec_nad_Nisou
014_P03_mapa_Jablonec_nad_Nisou

1)

pozemků v k.ú. Sloup v Čechách

2)

pozemků v k.ú. Rýnovice

3)

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

15.

246/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí darování

Ing. Jitka Volfová

015_P01_nakres_Prisovice
015_P02_nakres_Prepere_u_Turnova

1)

pozemku v k.ú. Příšovice

2)

pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova

16.

247/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Růžodol I

Ing. Jitka Volfová

016_P01_GP_Ruzodol_I
016_P02_kupni_cena

17.

248/17/ZK

Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce

Ing. Jitka Volfová

017_P02_mapa_Rochlice_u_Liberce

18.

249/17/ZK

Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení č. 284/13/ZK v bodě č. 3. a), b)

Ing. Jitka Volfová

018_P01_vypis_z_katastru_nemovistosti

19.

250/17/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům v k.ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

019_P01_mapa_Semily

20.

251/17/ZK

Majetkoprávní operace budoucí koupě v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

020_P01_situace_Kamenicky_Senov

a)

revokace usnesení č. 248/17/RK, (č. 56/17/ZK)

21.

252/17/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

021_P01_mapa

22.

253/17/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Sloup v Čechách

Ing. Jitka Volfová

022_P01_Sloup_v_Cechach

23.

254/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2016/10/067)

Ing. Jitka Volfová

023_P01_GP_Jablonne_v_Podjestedi

24.

255/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

024_P01_mapa_Cetenov
024_P02_mapa_Janackovi
024_P03_mapa_Lukes
024_P04_mapa_Bedrnik

1)

pozemku v k.ú. Cetenov (FAMA 2017/04/033)

2)

pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/04/085)

3)

pozemku v k.ú. Stanový (FAMA 2017/05/009)

4)

pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/05/031)

25.

256/17/ZK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

025_P01_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa_2017
025_P02_ZL_DD_Cesky_Dub_2017
025_P03_ZL_DD_Rokytnice_2017
025_P04_ZL_DD_Sloup_2017
025_P05_ZL_DD_VH_2017
025_P06_ZL_SSP_TEREZA_2017
025_P07_Priloha1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa.DOC
025_P08_Priloha1_ke_ZL_DD_Cesky_Dub.DOC
025_P09_Priloha1_ke_ZL_DD_Rokytnice.DOC
025_P10_Priloha1_ke_ZL_DD_Sloup.DOC
025_P11_Priloha1_ke_ZL_SSP_TEREZA.DOC
025_P12_Priloha1_ke_ZL_DD_VH.DOC

26.

257/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Pavel Svoboda

026_P01_ZR_RO_162_17
026_P03_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotace
026_P02_OS_23_5_2017

27.

258/17/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

027_P01_Prehled_zmen_ZS_LK
027_P02_Zakladni_sit_2017

28.

259/17/ZK

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

028_P01_SPRSS_LK_2018_2020
028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb
028_P01b_Karty_rozvojovych_aktivit
028_P02_Akcni_plan_2018
028_P03_Zakladni_sit_2018_2020

29.

260/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Metodika pro poskytovatele na rok 2018 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)

Mgr. Pavel Svoboda

029_P01_Priloha_Metodiky_1_Zadost_o_podstatnou_zme
029_P02_Priloha_Metodiky_2_Hlaseni_dalsiho_zdroje_
029_P03_Priloha_Metodiky_3_Zaverecna_zprava
029_P04_Priloha_Metodiky_4_Vyuctovani_a_oznameni
029_P05_Priloha_Metodiky_5_Prubezne_cerpani
029_P06_Priloha_Metodiky_6_Karty_potreb
029_P07_Priloha_Metodiky_7_Prehled_indikatoru
029_P08_Priloha_Metodiky_8_Referencni_hodnoty_ZS_2
029_P09_Metodika_pro_poskytovatele_Liberecky_kraj_

30.

261/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda

030_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2018
030_P02_Priloha_krajske_zadosti_na_MPSV_na_2018_po
030_P03_Priloha_system_VSK_LK_2018
030_P04_Povereni_vzor_pro_2018_20
030_P05_Narizeni_vlady_ze_dne_22_4_2015

31.

262/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda

031_P01_Vyhlaseni_DR_2018_soc_sl_prostredky_SR
031_P02_Povereni_vzor_pro_2018_20
031_P03_Rozdeleni_nakladu_a_dotace

32.

263/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 -Snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje, ve výši 15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

032_P01_Tabulky_ZR_RO_166_17

33.

264/17/ZK

Záměr finanční podpory projektu „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“ z rozpočtu kraje v roce 2018

MUDr. Přemysl Sobotka

34.

265/17/ZK

Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních sálů

MUDr. Přemysl Sobotka

034_P01_NsP_smlouva_projekty_rekonstrukce_moderniz
034_P02_manazerske_shrnuti_Priloha_1_ke_smlouve_pr

35.

266/17/ZK

Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

MUDr. Přemysl Sobotka

035_P01_NsP_smlouva_modernizace_objektu

36.

267/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů

MUDr. Přemysl Sobotka

036_P01_ZR_RO_167_17_poskytnuti_dotaci_DF_LK
036_P02_VZ_2017_navrh_dotaci_progr_c_9_1_a_9_2
036_P03_2017_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_1
036_P04_2017_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_2
036_P05_Vzor_smlouvy_9_1
036_P06_Vzor_smlouvy_9_2

37.

270/17/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

037_P01_Pozvanka_VH_KNL
037_P02_dopis_MUDr_Sobotky_doplneni_bodu
037_P03_memorandum_o_superalianci
037_P04_Vyrocni_zprava_KNL_2016
037_P05_Zprava_o_vztazich_mezi_propojenymi_osobami
037_P06_Statut_schvaleny_Vyborem_pro_audit_22_05_2

38.

271/17/ZK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

038_P01_Smlouva_OLP_1806_2017_Mesto_Duba
038_P02_Smlouva_OLP_1860_2017_obec_Sloup_v_Cechach

39.

272/17/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3532/2015 – projekt „Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu“ – prodloužení termínu realizace projektu

Ing. Květa Vinklátová

039_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace
039_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_3532_2015

40.

273/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 – Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce „Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie Hall“

Ing. Květa Vinklátová

040_P01_ZRRO_159_2017_91707_Transfery

41.

274/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 – Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

041_P01_ZRRO_179_17
041_P02_Smlouva_OLP_1845_Divadlo_F_X_Salda
041_P03_Smlouva_OLP_1866_ARBOR
041_P04_Smlouva_OLP_1867_Naivni_divadlo

42.

275/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

042_P01_ZRRO_168
042_P02_vzor_smlouvy

43.

276/17/ZK

Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“

Ing. Květa Vinklátová

043_P01_Dohoda_o_spolupraci_Hrebenovka

44.

277/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01 Transfery, odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

044_P01_RO_169_17_91707_Transfery
044_P02_Smlouva_Pamatka_roku_Bartonicek
044_P03_Smlouva_Pamatka_roku_PIVOVAR_SVIJANY
044_P04_Seznam_prihlasenych_pamatek_2016

45.

278/17/ZK

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Školnímu statku Frýdlant s.r.o.

Jiří Löffelmann

045_P01_Skolni_statek_Frydlant_priplatek_smlouva
045_P02_Skolni_statek_Frydlant_zadost

46.

279/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

046_P01_ZRRO_tabulky
046_P02_navrh_podpory_PVA_2016
046_P03a_smlouva_Bohatice
046_P03b_smlouva_Bozkov
046_P03c_smlouva_Krompach

47.

280/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017

Jiří Löffelmann

047_P01a_Botanicka_zahrada_smlouva
047_P01b_Geopark_Ralsko_smlouva

48.

281/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství

Jiří Löffelmann

048_P01_DFLK_8_3_vcelarstvi_podminky_2017
048_P02_DFLK_8_3_vyhlaseni_formular_zadosti
048_P03_DFLK_8_3_vyhlaseni_vzor_smlouvy

49.

234/17/ZK

Projekt „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

049_P01_CIHELENSKE_rybniky_mapa
049_P02_MANUSICKE_rybniky_mapa
049_P03_CIHELENSKE_rybniky_foto
049_P04_MANUSICKE_rybniky_foto

50.

235/17/ZK

Závazek předfinancování a spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu

Ing. Radka Loučková Kotasová

51.

236/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková Kotasová

051_P01_Hodnotici_formular_2.7
051_P02_ZR_RO_176_17
051_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MC_2017
051_P04_Vyhlaseni_programu_MC_2017

52.

237/17/ZK

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

052_P03_Formulare_DFLK_cistopis
052_P01_Statut_DFLK_zmeny_vybory
052_P02_Statut_DFLK_cistopis_vybory

53.

282/17/ZK

Změna zřizovacích listin

Petr Tulpa

053_P01_ZL_G_OA_Tanvald_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P02_ZL_SPSSE_VOS_LBC_Masarykova_(2257282)
053_P03_ZL_SPST_LBC_Tyrsova_platna_1_9_2017_(22572
053_P04_ZL_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor_platna_1_9_2
053_P05_ZL_SUPSS_Kamenicky_Senov_platna_1_9_2017_(
053_P06_ZL_SUPS_VOS_JBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P07_ZL_SUPSS_Zel_Brod_platna_1_9_2017_(2257282
053_P08_ZL_SUPS_VOS_Turnov_platna_1_9_2017_(225728
053_P09_ZL_SZS_VOSZ_LBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P10_ZL_SZS_Turnov_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P11_ZL_ISS_Semily_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P12_ZL_PPP_CL_Havlickova_platna_1_9_2017_(2257
053_P13_ZL_PPP_JBC_Smetanova_platna_1_9_2017_(2257
053_P14_ZL_PPP_LBC_Truhlarska_platna_1_9_2017_(225
053_P15_ZL_PPP_Semily_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P16_ZL_G_Dr_Randy_JBC_platna_1_9_2017_(2257282
053_P17_ZL_G_SOS_Jilemnice_platna_1_9_2017_(225728
053_P18_ZL_G_a_SOSP_LBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P19_ZL_VOSMO_JBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P20_ZL_OA_LBC_Samankova_platna_1_9_2017_(22572
053_P21_ZL_OA_HS_SOS_Turnov_platna_1_9_2017_(22572
053_P22_ZL_SPS_CL_Havlickova_platna_1_9_2017_(2257
053_P23_ZL_SPSS_LBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P24_ZL_SOS_SOU_CL_1_9_2017__(2257282)
053_P25_ZL_SPST_JBC_Belgicka_platna_1_9_2017_(2257
053_P26_ZL_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_platna_1_9_2017
053_P27_ZL_SSGS_LBC_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P28_ZL_SŠ_Lomnice_nad_Popelkou_platna_1-9_2017
053_P29_ZL_SSHL_Frydlant_platna_1_9_2017_(2257282)
053_P30_ZL_ISS_Vysoke_nJ_platna_1-9_2017_(2257282)

1)

Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace

2)

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

3)

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

4)

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

5)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

6)

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

7)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

8)

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

9)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

10)

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace

11)

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace

12)

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

13)

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

14)

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace

15)

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

16)

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

17)

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

18)

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

19)

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

20)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

21)

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

22)

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

23)

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

24)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

25)

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

26)

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

27)

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

28)

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

29)

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

30)

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

54.

283/17/ZK

Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace

Petr Tulpa

054_P01_ZL_ZS_MS_Jilemnice_1_9_2017

55.

284/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství a mládeže

Petr Tulpa

055_P01_Rozhornuti_o_poskytnuti_smlouva_1744_2017_
055_P02_Rozhornuti_o_poskytnuti_smlouva_1928_2017_
055_P03_Zadost_TUL_Fakulta_strojni_(2257282)

56.

285/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa

056_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_165_17_(2257282)
056_P02_vzor_smlouvy_(2257282)

57.

286/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky odpadních vod

Petr Tulpa

057_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_183_17_(2257282)

58.

287/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

058_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_184_17_(2257282)
058_P02_vzor_smlouvy_(2257282)

59.

288/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017

Petr Tulpa

059_P01_tabulkova_cast_(2257282)
059_P02_vzor_smlouvy_PMSO_2017_(2257282)

60.

289/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Významné sportovní akce 2017

Petr Tulpa

060_P01_tabulkova_cast_(2257282)
060_P02_vzor_smlouvy_VSA_2017_(2257282)

61.

290/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

061_P01_tabulkova_cast_po_projednani_(2258315)

62.

291/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport handicapovaných

Petr Tulpa

062_P01_tabulkova_cast_(2257282)
062_P02_vzorova_smlouva_(2257282)

63.

292/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17 úprava kapitol 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; navýšení alokace peněžních prostředků v programu 4.23 Sportovní akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 a posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace

Petr Tulpa

063_P01_tabulkova_cast_(2257282)

64.

293/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras

Marek Pieter

064_P01_hodnotici_formular_6_1
064_P02_hodnotici_formular_6_3
064_P03_tabulky_ZR-RO_178-17
064_P04_vzor_smlouvy_6_1
064_P05_vzor_smlouvy_6_3

65.

294/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 5. 2017 do 12. 6. 2017

Ing. Jitka Volfová

065_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_17.05.2017_do

b)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ing. Radka Loučková Kotasová

065_b_kosilka_ZK_
065_b_P01_navrh_reorganizace_ARR
065_b_P02_prehled_hlavnich_sluzeb_a_cinnosti
065_b_P03_prehled_predjednane_spoluprace_LK_ARR

c)

Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov a určení Městského úřadu Tanvald, Odboru stavební úřad a životní prostředí, k výkonu této působnosti pro celý správní obvod obce Harrachov

Ing. Radka Loučková Kotasová

065_c_P01_Narizeni_SU_Harrachov
065_c_kosilka_DZ_SU_Harrachov

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2017

Ing. Jitka Volfová

065_d_Plneni_rozpoctu_01_05_2017
065_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_2017

e)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2017

Ing. Jitka Volfová

065_e_P01_Ratingova_zprava_kveten_2017
065_e_Informace_o_vysledku_ratingoveho_hodnoceni

f)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016

MUDr. Přemysl Sobotka

065_f_Vyrocni_zprava_ZP_LK_2016
065_f_P01_Vyrocni_zprava_ZPLK_2016

g)

Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016

Marek Pieter

065_g_Kosilka_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2016
065_g_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2016
065_g_P02_priloha_k_vyrocni_zprave

h)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016

Ing. Květa Vinklátová

065_h_zpravy_o_cinnosti_POK_resortu_kultury_2016
065_h_zprava_o_cinnosti_KVK_2016
065_h_zprava_o_cinnosti_Severoceske_muzeum_2016
065_h_zprava_o_cinnosti_Oblastni_galerie_2016
065_h_zprava_o_cinnosti_muzeum_Ceska_Lipa_2016
065_h_zprava_o_cinnosti_muzeum_Turnov_2016

i)

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2015

Jiří Löffelmann

065_i_P01_Vyhodnoceni_POHLK_2015
065_i_P02_Vyhodnoceni_POHLK_2015_DZ
065_i_P03_Vyhodnoceni_POHLK-2015_kosilka_ZPIS_info

j)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10., 11. a 12. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

065_j_P01_prehled_VZ_8.,9.RK_a_9.,10.,11.a12.mRK_(

k)

Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017

Martin Půta

065_k_Informace_o_financnich_nakladech

l)

Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“

Ing. Radka Loučková Kotasová

065_l_Prubezne_info_IC_PILK
065_l_P01_IC_PILK

66.

Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva kraje - odvolání z funkce člena

Martin Půta

67.

295/17/ZK

Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR

Martin Půta

68.

268/17/ZK

Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

068_P01_memorandum_o_superalianci
068_P02_Navrh_reorganizace_zdravotnickych_zarizeni
068_P03_Zpracovani_konceptu_uskupeni_zdravotnickyc

69.

238/17/ZK

Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

069_P01_Vizualizace-1
069_P02_Vizualizace-2
069_P03_celkovy_situacni_vykres

70.

296/17/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov

Jiří Löffelmann

070_P01_Zadost_prijemce
070_P02_dodatek_c_1_k_OLP_5378_2016

71.

297/17/ZK

Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy

Martin Půta

071_P01_Nabidka_CSAD_Liberec
071_P02_vyzva_kraje_CSAD_Ceska_Lipa
071_P03_vyzva_kraje_Busline
071_P04_Stanovisko_MTLegal
071_P05_Busline_zajem_o_oblast_sever
071_P06_odpovedLK_zajem_o_oblast_sever
071_P07_namitky_busline_sever
071_P08_nabidka_busline_nahradni_zabezpeceni
071_P09_Oznameni_o_dobrovolne_pruhlednosti_ex_ante
071_P10_Harmonogram_oznameni
071_P11_Plna_moc_MT_Legal

72.

298/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

072_P01_informace_o_zadateli
072_P02_ZRRO_194_17_a_vliv_PaV
072_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
072_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
072_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
072_P03_d_priloha_4_DM
072_P03_vzor_smlouvy

73.

239/17/ZK

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ – závazek předfinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

74.

Náměty a připomínky