Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

30. 05. 2017 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

2.

176/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

177/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

178/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

179/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

180/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 11. dubna do 8. května 2017

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_mRK_6_13_04_17_usn_654_655
3. 007_P03_RK_7_18_04_17_usn_656-742
4. 007_P04_mRK_7_20_04_2017_usn_743_744
5. 007_P05_mRK_8_24_04_17_usn_745
6. 007_P06_mRK_09_25_04_usn_746-748
7. 007_P07_RK_8_02_05_2017_usn_749_832
8. 007_P08_mRK_10_02_05_2017_usn_833

8.

181/17/ZK

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2017

Martin Půta

9.

182/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku 12. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01 a rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Martin Půta

1. 009_P01_ZR_RO_123_17

10.

183/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 1757

Martin Půta

1. 010_P01_ZR_RO_124_17

11.

184/17/ZK

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

1. 011_P01_SmlouvaSOLK_2017

12.

185/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

2. 012_P01_Zapis_komise_1_1
3. 012_P02_hodnotici_formular_1_1_2017
4. 012_P03_ZR_RO_c_137_1_1_17
5. 012_P04_vzor_smlouvy_1_1_2017

13.

186/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

1. 013_P01_zadosti_hodn_formular_1_2_2017
2. 013_P02_Zapis__komise_1_2_2017
3. 013_P03_ZR_RO_c_138_1_2_17
4. 013_P04_vzorova_smlouva_1_2_2017

14.

187/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta

1. 014_P01_Zapis_1_3_r2017
2. 014_P02_hodnotici_formular_1_3
3. 014_P03_ZR_RO_c_139_1_3_17
4. 014_P04_vzor_smlouvy_1_3_2017

15.

188/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/17 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

Martin Půta

1. 015_P01_ZR_RO_146_17
2. 015_P02_Prehled_zadosti
3. 015_P03_smlouva_Dotace_DA_HZ
4. 015_P04_Dopis_od_HZSLK

16.

189/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_tab_ZR-RO_135-17
2. 016_P02_Priznani_DPPO_2016+prilohy

17.

190/17/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_smlouva_5324_2016
2. 017_P01_GP_Plavy_FAMA_2017_04_023
3. 017_P02_smlouva_725_2017
4. 017_P02_Valterice_u_Zandova
5. 017_P03_smlouva_5303_2016
6. 017_P03_mapa_Plavy

1)

pozemku v k.ú. Plavy (FAMA 2017/04/023)

2)

pozemku v k.ú. Valteřice u Žandova (FAMA 2017/04/022)

3)

pozemku v k.ú. Plavy (FAMA2017/04/020)

18.

191/17/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

9. 018_P01_mapa_Jablonecke_Paseky

19.

192/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje

Ing. Jitka Volfová

2. 019_P01_GP_Oldrichov_v_Hajich
3. 019_P02_GP_Jindrichov_nad_Nisou
4. 019_P03_GP_Lindava
5. 019_P04_mapa_Libstat
6. 019_P05_planek_Frydlant

1)

pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích

2)

pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

3)

pozemku v k.ú. Lindava

4)

pozemku v k.ú. Libštát

5)

energetického zařízení v k.ú. Frýdlant

20.

193/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_mapa_Prisovice
2. 020_P02_GP_Radimovice_u_Sychrova
3. 020_P03_GP_Jablonne_v_Podjestedi
4. 020_P04_GP_Nove_Mesto_Hajniste_Ludvikov
5. 020_P05_GP_Jablonec_nad_Nisou

1)

pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Příšovice

2)

pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova

3)

pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí

4)

pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem

5)

pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

21.

194/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Ing. Jitka Volfová

2. 021_P01_situace_Doksy

22.

195/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru

Ing. Jitka Volfová

1. 022_P01_mapa_Duba
2. 022_P01_podminky
3. 022_P02_mapy_Kravare_Stvolinky
4. 022_P02_podminky

1)

pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá

2)

pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky

23.

196/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 023_P01_mapa_Machnin_Andelska_hora
3. 023_P03_GP_Hajniste_pod_Smrkem
4. 023_P02_GP_Hajniste_pod_Smrkem

1)

pozemků v k.ú. Machnín a k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (FAMA 2017/03/031)

2)

pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085a)

3)

pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085b)

24.

197/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

5. 024_P01_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_DOC
6. 024_P02_Zadost_o_dotaci_priloha_1_Vyhlaseni_DOC
7. 024_P03_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS_(
8. 024_P04_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DO
9. 024_P05_Pravidla_pro_poskytovani_DOC
10. 024_P06_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel_DOC
11. 024_P07_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Prav
12. 024_P08_Hodnotici_formular_priloha_3_Pravidel_DOC
13. 024_P09_Zapis_o_kontrole_priloha_4_Pravidel_DOC

25.

198/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/17 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 025_P01_ZR_RO_132_17_Tabulky
2. 025_P02_smlouva_o_dotaci_socialni_sluzby
3. 025_P03_smlouva_prevence
4. 025_P04_zapis_protidrogove_komise

26.

199/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/17 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – vyhodnocení mimořádného kola (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 026_P01_ZR_RO_145_17
2. 026_P02_Popis_zpusobu_rozdeleni_cerpani
3. 026_P03_Metodika_pro_kraje_2017
4. 026_P04_Zadost_poskytovatele
5. 026_P05_Smlouva_dotace_2017

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 152/17 – snížení výdajů v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, navýšení výdajů v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a úprava rozpisu kapitoly / Nepředloženo

Mgr. Pavel Svoboda

28.

200/17/ZK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

7. 028_P02_Prilohac1_ke_ZL_DCLiberec_2017
8. 028_P01_ZL_DCLiberec_2017

29.

201/17/ZK

Revokace části usnesení č. 25/17/RK - přidělení dotací v rámci Dotační fondu Libereckého kraje, programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 029_P01_Zadost_o_odstoupeni_dotace

30.

202/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec

Ing. Květa Vinklátová

1. 030_P01_smlouva_OLP_1562_DFXS
2. 030_P02_smlouva_OLP_1563_Naivni_divadlo

31.

203/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 150/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 031_P01_Seznam_zadatelu_do_programu_7_1_2017
2. 031_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7_2_2017
3. 031_P03_Seznam_zadatelu_do_programu_7_3_2017
5. 031_P05_Vzor_smlouvy_7_1_2017
6. 031_P06_Vzor_smlouvy_7_2_FO_nepodnikajici_2017
7. 031_P07_Vzor_smlouvy_7_2_PO_a_FO_podnikajici_2017
8. 031_P08_Vzor_smlouvy_7_3_FO_nepodnikajici_2017
9. 031_P09_Vzor_smlouvy_7_3_PO_a_FO_podnikajici_2017
10. 031_P04_ZRRO_150_17_92607_DF

32.

204/17/ZK

Změna přílohy zřizovací listiny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_P01_priloha_ke_ZL_muzeum_Ceska_Lipa

33.

205/17/ZK

Poskytnutí účelové dotace na projekt „Obnova krovu, střechy a souvisejících konstrukcí zámku ve Stvolínkách“ z rozpočtu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 033_P01_Smlouva_OLP_1635_2017_Obec_Stvolinky

34.

206/17/ZK

Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016

Jiří Löffelmann

14. 034_P01_dodatek
15. 034_P02_zadost

35.

207/17/ZK

Změna termínu realizace projektu – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová pod Kozákovem - č. OLP/149/2016

Jiří Löffelmann

1. 035_P01_dodatek_DSO_Cisarsky_kamen
2. 035_P02_dodatek_Kostalov
3. 035_P03_dodatek_SO_MirovapK
4. 035_P04_zadost_DSO_Cisarsky_kamen
5. 035_P05_zadost_Kostalov
6. 035_P06_zadost_SO_Mirova_p_K

36.

208/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

6. 036_P01_2.5_Vyhlaseni_programu_2017
7. 036_P02_2.5_Textova_cast_projektu
8. 036_P03_2.5_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_reg_v
9. 036_P04_2.5vzor_zadost_reg_vyrobci

37.

209/17/ZK

Závazek spolufinancování projektu „DANUBE 4.0.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_P01_EN_11052017_Partnership_Agreement_Danube4_
2. 037_P02_CZ_Partnership_Agreement_preklad_(2241000)
3. 037_P03_EN_Declaration_of_co-financing_(2241000)
4. 037_P04_CZ_Declaration_of_co-financing_(2241000)
5. 037_P05_EN_State_Aid_Declaration_(2241000)
6. 037_P06_CZ_State_Aid_Declaration_(2241000)

38.

210/17/ZK

Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“

Ing. Radka Loučková Kotasová

8. 038_P02_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoct
9. 038_P03_Textova_cast_projektu_pripravy
10. 038_P04_Popis_zameru_strategicke_intervence
11. 038_P05_Cestne_prohlaseni_o_verejnopravnim_subjekt
14. 038_P08_Seznam_znalostnich_domen
16. 038_P06pp_Hodnotici_formular_projektu
19. 038_P01pp_Vyhlaseni_programu_Asistencni_vouchery_L
20. 038_P07pp_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_vcetne_

39.

211/17/ZK

Vyhlášení programu 2.2 Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 039_P01_Vyhlaseni_RIP_2017
2. 039_P02_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoct
3. 039_P03_Popis_projektu_k_Zadosti
4. 039_P04_Hodnotici_kriteria
5. 039_P05_Hodnotici_formular_projektu
6. 039_P06_Seznam_posouzenych_VO
7. 039_P07_Seznam_znalostnich_domen
8. 039_P08_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

40.

212/17/ZK

Projekt „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

41.

213/17/ZK

Změna zřizovací listiny

Petr Tulpa

9. 041_P01_G_Ivana_Olbrachta_Semily_platna_1_9_2017_(
10. 041_P02_OA_CL_platna_1_9_2017_(2231879)
11. 041_P03_DD_CL_platna_1_9_2017_(2231879)
12. 041_P04_DD_Duba_Destna_platna_od_1_9_2017_(2231879
13. 041_P05_DD_Frydlant_platna_1_9_2017_(2231879)
14. 041_P06_DD_Semily_platna_1_9_2017_(2231879)
15. 041_P07_ZS_MS_logopedicka_LBC_1_9_2017_(2231879)
16. 041_P08_Zadost_ZS_MS_Lbc_zmena_ZL_(2231879)

1)

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,

2)

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,

3)

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,

4)

Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,

5)

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,

6)

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,

7)

Základní a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

42.

214/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – FC Nový Bor, z. s.

Petr Tulpa

2. 042_P01_Zadost_o_prominuti_FC_Novy_Bor_(2231879)

43.

215/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže

Petr Tulpa

2. 043_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_128_17_(2231879)

44.

216/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s.

Petr Tulpa

2. 044_P01_Zadost_o_prominuti_SPORTAKTIV_(2232407)

45.

217/17/ZK

Změna zřizovací listiny

Petr Tulpa

7. 045_P01_G_Frydlant_platna_1_9_2017_(2232407)
8. 045_P02_G_Mimon_platna_1_9_2017_(2232407)
9. 045_P03_G_Turnov_platna_1_9_2017_(2232407)
10. 045_P04_G_U_Balvanu_Jbc_platna_1_9_2017_(2232407)
11. 045_P05_G_CL_Zitavska_platna_1_9_2017_(2232407)
12. 045_P06_G_F_X_Saldy_Lbc_platna_1_9_2017_(2232407)

1)

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,

2)

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

3)

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

4)

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

5)

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 29639, příspěvková organizace

6)

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

46.

218/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04 Působnosti/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Střední škole uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o a Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec

Petr Tulpa

2. 046_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_133_17_(2231879)_001

47.

219/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – rekonstrukce rozvodů vody

Petr Tulpa

1. 047_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_143_17_(2239649)

48.

220/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 048_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_158_17_(2240531)

49.

221/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 049_P01_dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP-5426-2016
2. 049_P02_smlouva_OLP-5426-2016

50.

222/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard

Marek Pieter

1. 050_P01_tabulky_ZR-RO_125-17
2. 050_P02_zadost_prvni_festivalova
3. 050_P03_smlouva_OLP_885_2017

51.

223/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení Turnov a závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019

Marek Pieter

1. 051_P01_tabulky_ZR-RO_129-17
2. 051_P02_zadost
3. 051_P03_smlouva_VHS_2017
4. 051_P04_Mapa_Silnice_II_286_III_28624_Jilemnice

52.

224/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro zájmové sdružení Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“

Marek Pieter

1. 052_P01_zadost
2. 052_P02_6_3_smlouva_ZDISLAVA_6_3_2016_fri
3. 052_P03_dodatek

53.

225/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“

Marek Pieter

1. 053_P01_zadost
2. 053_P02_6_3_smlouva_SEMILY_6_3_2016
3. 053_P03_dodatek

54.

226/17/ZK

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2017)

Marek Pieter

6. 054_P01_analyza-2017_dokument
7. 054_P02_Priloha_01-2017_Licence_vydane
8. 054_P03_Priloha_02-2017_Licence_odejmute
9. 054_P04_Priloha_03-2017_Linky
10. 054_P05_Priloha_04-2017_Dopravni_obsluznost
11. 054_P06_Priloha_05-2017_Licence_zvlastni-linkova
12. 054_P07_Priloha_06-2017_EuroVelo
13. 054_P08_Priloha_07-2017_EuroVelo-CR
14. 054_P09_Priloha_08-2017_Dalkove-cyklotrasy-CR
15. 054_P10_Priloha_09-2017_CD_prodane_jizdenky
16. 054_P11_Mapa_1_silnicni_sit_250_
17. 054_P12_Mapa_2_smrt_nehody_2016
18. 054_P13_Mapa_3_nehody_pocet_2016
19. 054_P14_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2016
20. 054_P15_Mapa_5_nehody_2016_vyber_zavineni
21. 054_P16_Mapa_6_nehody_2016_nedani_prednosti
22. 054_P17_Mapa_7_nehody_2016_smyk
23. 054_P18_Mapa_8_dopravni_hriste_2017
24. 054_P19_Mapa_9_trasy_dopravci_2017
25. 054_P20_Mapa_10_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostup
26. 054_P21_Mapa_11_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_08_03
27. 054_P22_Mapa_12_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_MH
28. 054_P23_Mapa_13_tarifni_zony_12_2016_A3
29. 054_P24_mapa_14_pilotni_kostra_cyklodopravy
30. 054_P25_mapa_15_priprava_podpory_strategickych_sme
31. 054_P26_Mapa_16_hypsometrie_2017_
32. 054_P27_Mapa_17_relief_terenu_2017_
33. 054_P28_Mapa_18_majetek_cely_rok_2016
34. 054_P29_Mapa_19_Zimni_Udrzba_technologie_2016_2017
35. 054_P30_Mapa_20_Zimni_Udrzba_poradi_dulezitosti_20
36. 054_P31_Mapa_21_scitani_2010_kraj_analyza2017_
37. 054_P32_Mapa_22_vysledky_scitani_ceska_lipa
38. 054_P33_Mapa_23_vysledky_scitani_JBC
39. 054_P34_Mapa_24_scitani_2010_mestoLBC_analyza2017_
40. 054_P35_Mapa_25_vysledky_scitani_semily
41. 054_P36_Mapa_26_vysledky_scitani_turnov
42. 054_P37_Mapa_27_stav_povrchu_silnic_po_opravach
43. 054_P38_Mapa_28_RSD_vyrez_CL_
44. 054_P39_Mapa_29_RSD_vyrez_LB_
45. 054_P40_Mapa_30_RSD_vyrez_SM_JB_
46. 054_P41_Mapa_31_podklady_opravy_2016_CL
47. 054_P42_Mapa_32_podklad_uver_2016_LB
48. 054_P43_Mapa_33_podklady_uver_2016_JN_SM
49. 054_P44_Mapa_34_zeleznicni_trate_LK
50. 054_P45_Mapa_35_zastavky_drahy_2017_buffer_400_800
51. 054_P46_Mapa_36_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK_
52. 054_P47_Mapa_37_Pocet_spoje_cestuj_2016_trate_LK_s
53. 054_P48_Mapa_38_Pocet_spoje_cestuj_2016_trate_LK_s
54. 054_P49_Mapa_39_Pocet_spoje_cestuj_2016_trate_LK_s
55. 054_P50_Mapa_40_Pocet_spoje_cestuj_2016_trate_LK_c
56. 054_P51_Mapa_41_Pocet_spoje_cestuj_2016_trate_LK_p

55.

227/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/17 – navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 055_P01_tabulky_ZR-RO_149-17
2. 055_P02_havarijni_mosty_a_silnice

56.

228/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 5. 4. do 16. 5. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 056_a_Rozpoctova_opatreni_od05-04do16-05-2017

b)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2017

Martin Půta

1. 056_b_harmomogram_RK_II_2017

c)

Aktualizace postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových záměrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

1. 056_c_kosilka_ZK_DOC
2. 056_c_P01_Postup_a_system_hodnoceni_ZS
3. 056_c_P02_Zmeny_referencnich_hodnot

d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 056_d_Plneni_rozpoctu_01_04_2017
2. 056_d_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_2017

e)

Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci při realizaci projektu Inovačního centra - podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 056_e_dz_Smlouva_TUL_LK
2. 056_e_P01_po_schvaleni_Fricova_20012017_Smlouva_PI
3. 056_e_P02_DOPIS_Hejtman_TUL
4. 056_e_P03_DOPIS_Odpoved_TUL

f)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje

Marek Pieter

2. 056_f_P01_Smlouva_259S_2017_navrh
3. 056_f_P02_seznam_akci_SFDI
4. 056_f_Kosilka_ZK

g)

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017

Marek Pieter

1. 056_g_Kosilka_ZK
2. 056_g_P01_Plan_uklidu_po_zime_2017
3. 056_g_P02_Plan_sekani_2017
4. 056_g_P03_Plan_oprav_komunikaci_2017
5. 056_g_P04_Plan_uklidu_zametani_intravilanu_2017
6. 056_g_P05_Plan_obnovy_VDZ_2017-03-13_mapa_150dpi
7. 056_g_P06_Plan_obnovy_VDZ_2017-04-12
8. 056_g_P07_PVP_2017

h)

Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Ing. Radka Loučková Kotasová

14. 056_8_pisemna_informace

i)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období leden – duben 2017

Martin Půta

2. 056_P01_i_prehled_ZPC_ledenazduben_2017

j)

Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 056_j_dz_Zprava_o_cinnosti_RVVI
2. 056_j_P01_Zprava_o_cinnosti_Rady_VVI_LK_2016

k)

Zřízení komisí rady kraje – poradních sborů pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

1. 056_11_k_zrizeni_komisi_RK_pro_POK_OKPPCR

l)

Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 056_12_l_vyhlaseni_souteze_obecnich_kronik
2. 056_12_l_P01_text_vyhlaseni_souteze_2017
3. 056_12_l_P02_prihlaska_do_souteze

57.

Náměty a připomínky