Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 06. 2018 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2018

1. 001_P01_zapis_z_5_ZK

2.

212/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

213/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

214/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

5. 005_P01_navrh_programu_6_ZK

6.

215/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

1. 006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK

7.

217/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Obec Svijanský Újezd, Město Harrachov, Obec Kravaře v Čechách

Martin Půta

1. 007_P01_informace_o_zadatelich
2. 007_P02_91701_ZR_RO_183_18_a_vliv_PaV
3. 007_P03_OLP_3508_2018_obec_svijansky_ujezd
4. 007_P04_OLP_3510_2018_mesto_harrachov
5. 007_P05_OLP_3512_2018_obec_kravare_v_cechach
6. 007_P06_a_cestne_prohlaseni_zadatele
7. 007_P06_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
8. 007_P06_c_priloha_3_zaverecna_zprava
9. 007_P06_d_priloha_4_DM

8.

218/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje spolku K-9 RESCUE CZ

Martin Půta

1. 008_P01_zmena_rozpoctu_rozpoctove_opatreni
2. 008_P02_zadost_o_poskytnuti_dotace
3. 008_P03_zaver_BRLK
4. 008_P04_navrh_smlouvy

9.

219/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/2018 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Vodní a potápěčské záchranné službě

Martin Půta

1. 009_P01_zmena_rozpoctu_rozpoctove_opatreni
2. 009_P02_zadost_o_dotaci
3. 009_P03_vyjadreni_HZSLK_k_zadosti
4. 009_P04_vypis_z_bezpecnostni_rady
5. 009_P05_navrh_smlouvy

10.

220/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

1. 010_P01_Zapis_hodnotici_komise
2. 010_P02_Celk_Hodnotici_formular_1_2_2018
3. 010_P03_Rozpoctove_opatreni_1_2
4. 010_P04_Smlouva_o_poskytnuti_dotace

11.

221/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 – zapojení výtěžku 13. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Martin Půta

1. 011_P01_ZRRO_211_18_a_PaV

12.

222/18/ZK

Převod vyřazeného služebního vozidla příspěvkové organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově

Ing. Jitka Volfová

3. 012_P01_Darovaci_smlouva_3006_2018
4. 012_P02_priloha_k_darovaci_smlouve_OLP_3006_2018

13.

223/18/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_Rozvaha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2017
2. 013_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_k_31-12-2017
3. 013_P03_Priloha_k_31-12-2017
4. 013_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_k_31-12-2017
5. 013_P05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_k_31-
6. 013_P06_Souhrnna_zprava_o_inventarizaci_2017
7. 013_P07_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy
8. 013_P08_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy
9. 013_P09_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy
10. 013_P10_Zprava_MF_o_prezkoumani_hospodareni_LK_201
11. 013_P11_Protokol_o_schvaleni-neschvaleni_ucetni_za
12. 013_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_r

14.

224/18/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2017
2. 014_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2017
3. 014_P03_Zprava_MF_o_prezkoumani_hospodareni_LK_201
4. 014_P04_LbK_ratingova_zprava_kveten_2017
5. 014_P05_Vykaz_Fin_2-12M_12-2017

15.

225/18/ZK

Memorandum o využívání bývalého vojenského prostoru „Ralsko“ u Mimoně

Ing. Jitka Volfová

2. 015_P02_seznamy_pozemku_budov_Ralsko
3. 015_P01_memorandum_OLP_2836_2018

16.

226/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_mapa

17.

227/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

9. 17_P01_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Maliarikovi
10. 17_P02_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Lacinovi
11. 17_P03_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Pachtova_Zitkova
12. 17_P04_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_Zajickovi
13. 17_P05_mapa_Janovice_v_Podjestedi_Fuksovi
14. 17_P06_mapa_Antoninov_Hlousek
15. 17_P07_mapa_Antoninov_Blazkovi

1.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/063)

2.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/036)

3.

pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/037)

4.

pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/077)

5.

pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí (FAMA 2018/03/002)

6.

pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)

7.

pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/081)

18.

228/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_mapa_foto_Mseno_nad_Nisou

19.

229/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje

Ing. Jitka Volfová

1. 019_P01_GP_Raspenava
2. 019_P02_GP_Plouznice_pod_Taborem

1.

pozemku v k.ú. Raspenava

2.

pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem

20.

230/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_mapa_Benesov_u_Semil
2. 020_P02_mapa_Ceska_Lipa
3. 020_P03_mapa_Roztoky_u_Jilemnice

1.

pozemku v k.ú. Benešov u Semil

2.

pozemků v k.ú. Česká Lípa

3.

pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice

21.

231/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 021_P01_GP_Novy_Bor
2. 021_P02_GP_Arnultovice_u_Noveho_Boru
3. 021_P03_mapa_Brniste

1.

pozemku v k.ú. Nový Bor

2.

pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

3.

pozemku v k.ú. Brniště

22.

232/18/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje – k pozemku v k.ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

1. 022_P01_LV_Semily
2. 022_P02_mapa_Semily

23.

233/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Daliměřice

Ing. Jitka Volfová

1. 023_P01_zakres_Dalimerice
2. 023_P02_mapa_Dalimerice

24.

234/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Libchava

Ing. Jitka Volfová

1. 024_P01_GP_Dolni_Libchava

25.

235/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/077)

Ing. Jitka Volfová

3. 025_P01_mapa_Roztoky_Semil
4. 025_P02_PRILOHA_1

26.

236/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018, OLP992/2019, OLP/982/2018

Mgr. Pavel Svoboda

1. 026_P01_RO_191_18_Tabulky
2. 026_P02_Dodatek_Advaita_dotace
3. 026_P03_Dodatek_Majak_dotace
4. 026_P04_Dodatek_Most_k_nadeji_dotace

27.

237/18/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2019

Mgr. Pavel Svoboda

1. 027_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2019_DR_MPSV
2. 027_P02_Popis_rozdeleni_a_cerpani_2019
3. 027_P03_Priloha_system_VSK_LK
4. 027_P04_Zakladni_sit_LK_2018_2020

28.

238/18/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb (předfinancování) na rok 2019

Mgr. Pavel Svoboda

1. 028_P01_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_2019_DOC_po_pro
2. 028_P02_Zadost_o_dotaci_priloha_1_Vyhlaseni_DOC
3. 028_P03_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS
4. 028_P04_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DO
5. 028_P05_Pravidla_pro_poskytovani_DOC_po_projednani
6. 028_P06_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel_DOC
7. 028_P07_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Prav
8. 028_P08_Hodnotici_formular_priloha_3_Pravidel_DOC
9. 028_P09_Zapis_o_kontrole_priloha_4_Pravidel_DOC

29.

239/18/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2310/2018 – oprava názvu druhu sociální služby

Mgr. Pavel Svoboda

1. 021_P01_Dodatek_c_1_DOC

30.

240/18/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020

Mgr. Pavel Svoboda

1. 030_P01_Prehled_zmen_V_ZS_LK_2018_2020
2. 030_P02_Zakladni_sit_2018_2020_V

31.

241/18/ZK

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Jedličkův ústav, příspěvková organizace rezortu sociálních věcí, zvýšení hodnoty staveb o technické zhodnocení – „Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení“

Mgr. Pavel Svoboda

1. 031_P01_Prilohac1_ke_ZL_JU_Liberec_2018_06

32.

242/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové aktivity seniorů

Mgr. Pavel Svoboda

1. 032_P01_RO_192_18_Tabulky

33.

243/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 033_P01_Tabulkova_cast_ZRRO_204_1
3. 033_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

34.

244/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 199/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 034_P01_ZR_RO_199_2018
2. 034_P02_Vybor_zdravotnictvi_navrh_dotaci_pro_progr
3. 034_P03_Souhrnny_hodnotici_formular_program_9_1
4. 034_P04_Souhrnny_hodnotici_formular_program_9_2
5. 034_P05_Vzor_smlouvy_9_1
6. 034_P06_Vzor_smlouvy_9_2

35.

245/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18 – navýšení dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018 a schválení příslušných dodatků

Ing. Květa Vinklátová

1. 035_P01_ZR_RO_193_18_1707_Knihovny
2. 035_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_459_2018
3. 035_P03_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_461_2018
4. 035_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_463_2018

36.

246/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

1. 036_P01_Seznam_zadatelu_ze_zasobniku_projektu_7.2
2. 036_P02_ZRRO_184_2607_DF_bilance_PaV
3. 036_P03_Vzor_smlouvy_7.2_FO_nepodnikajici
4. 036_P04_Vzor_smlouvy_7.2_PO_a_FO_podnikajici

37.

247/18/ZK

Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“

Ing. Květa Vinklátová

1. 037_P01_Zadost_reditele_SCML
2. 037_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_922_2017

38.

248/18/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na „Obnovu objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, č. OLP/1806/2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 038_P01_Zadost_Mesta_Duba
2. 038_P02_Dodatek_k_OLP_1806_2017

39.

249/18/ZK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – Sušárna chmele v Dubé, Zámek Stvolínky

Ing. Květa Vinklátová

1. 039_P01_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_OLP_31
2. 039_P02_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_OLP_31

40.

250/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18 – úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací Obci Vítkovice v Krkonoších a VHS Turnov

Jiří Löffelmann

1. 040_P01_ZRRO200_tabulky
2. 040_P02_smlouva_Vitkovice
3. 040_P03_smlouva_VHS_mangan

41.

251/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 041_2.5_P01_Hodnotici_formular
2. 041_2.5_P02_ZR_RO_201_18
3. 041_2.5_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_2018
4. 041_2.5_P04_Vyhlaseni_programu_2018

42.

252/18/ZK

Žádost o změnu projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“ příjemce Centrum Generace, o.p.s.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 042_P01_Zadost_o_zmenu_Centrum_Generace

43.

253/18/ZK

Aktualizace Krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) za Liberecký kraj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 043_P01_Aktualizace_RIS3_Manazerske_shrnuti
2. 043_P02_Aktualizace_RIS3_29052018_zmen_verze_uprav
3. 043_P03_Aktualizace_RIS3_29052018_cistopis_upraven
4. 043_P04_Zdrojove_tabulky
5. 043_P05_Graficka_priloha_k_RIS3_Libereckeho_kraje

44.

254/18/ZK

Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 044_P01_SPST_JBC_Belgicka_platna_1_8_2018_(2485219

45.

255/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt FS TUL Racing

Petr Tulpa

1. 045_P01_smlouva_OLP_3431_2018_TUL_(2486111)

46.

256/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace JIZERSKÉ, o.p.s. na projekt Jizerská magistrála 2018/2019

Petr Tulpa

1. 046_P01_OLP_3204_2018_(2486111)

47.

257/18/ZK

Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018

Petr Tulpa

1. 047_P01_DP_podpora_sportovni_infrastuktury_(248611

48.

258/18/ZK

Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, programů 4.23 – Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018

Petr Tulpa

1. 048_P01_4_23_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Floorball_Clu
3. 048_P02_4_23_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Stepan_Slany_
4. 048_P03_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_FK_Sedmihorky
5. 048_P04_4_26_zadost_o_zmenu_rozpoctu_FC_Demoni_Ces

49.

259/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 049_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_185_18_(2486111)
2. 049_P02_vzor_smlouvy_ZK_(2486111)

50.

260/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ

Petr Tulpa

3. 050_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_187_18_(2486111)
4. 050_P02_smlouva_OLP_3280_2018_SRPD_pri_ZUS_Jnb_(24

51.

261/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou na akci Společné představení ZUŠ Libereckého kraje k oslavě 100 let od založení Československa a Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené na akci ZUŠ Open

Petr Tulpa

1. 051_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_198_18_(2486111)
2. 051_P02_Smlouva_OLP_3495_2018_ZUS_(2486111)

52.

262/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/18 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 052_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_205_18_(2486111)

53.

263/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18 – snížení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; přesun finančních prostředků na běžnou údržbu silnic a na projektové dokumentace

Marek Pieter

1. 053_P01_tabulky_ZR-RO_202-18

54.

264/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Stráž pod Ralskem na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“

Marek Pieter

1. 054_P01_zadost
2. 054_P02_straz_smlouvy_6_3
3. 054_P03_Dodatek_1

55.

265/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 16. 5. do 11. 6. 2018

1. 055_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_16.05.2017_do

b)

Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019–2022 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019

Ing. Jitka Volfová

2. 055_b_PI_HMNG_SVR_2019-2022+R_2019

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 055_c_PI_Plneni_rozpoctu_01_05_2018
2. 055_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_2018
3. 055_c_P02_Tab._Plneni_rozpoctu_01_05_18

d)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 055_d_PI_Ratingova_zprava_kveten_2018
2. 055_d_P01_Ratingova_zprava_kveten_2018

e)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, za rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 055_e_Zpravy_o_cinnosti_POK_za_rok_2017
2. 055_e_P01_Zprava_o_cinnosti_2017_knihovna_Liberec
3. 055_e_P02_Zprava_o_cinnosti_2017_muzeum_Liberec
4. 055_e_P03_Zprava_o_cinnosti_2017_galerie_Liberec
5. 055_e_P04_Zprava_o_cinnosti_2017_muzeum_Ceska_Lipa
6. 055_e_P05_Zprava_o_cinnosti_2017_muzeum_Turnov

f)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017

MUDr. Přemysl Sobotka

3. 055_f_Vyrocni_zprava_ZP_LK_2017_Zpis
4. 055_f_P01_Vyrocni_zprava_ZP_LK_2017

g)

Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017

Marek Pieter

1. 055_g_Kosilka_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2017
2. 055_g_P01_Zprava_o_cinnosti_Krajske_spravy_silnic_
3. 055_g_P02_priloha_k_vyrocni_zprave

h)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 – financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018

Marek Pieter

1. 55h_Dodatek_SFDI
2. 055_h_P01_Dodatek_259S_2018_1_Dodatek_navrh
3. 055_h_P02_Smlouva_OLP_2363_2018_SFDI_259S_2018

i)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a na 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 055_i_prehled_VZ_9_a_10RK_a_9_a_10mRK

k)

Vyřízení petice č. P/2/2018

Martin Půta

6. 55k_P01_Petice
7. 55k_P02_Odpoved_ma_petici
8. 55k_P03_Kosilka_ZK

l)

Vyřízení petice č. P/3/2018

Martin Půta

4. 55l_P01_Petice
5. 55l_P02_Odpoved_na_petici
6. 55l_P03_Kosilka_ZK

m)

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci projektu IP1

Mgr. René Havlík

1. 55m_Kosilka_ZK
2. 55m_P01_rozsudek

n)

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického dokumentu

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 55n_P01_projektovy_plan

o)

Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů firem účastnících se zadávacích řízení vyhlašovaných Libereckým krajem

Mgr. René Havlík

2. 055_o_P01_zadost_MMR
3. 055_o_P02_zadost_soud
4. 055_o_P03_zadost_Urad
5. 055_o_zadost_o_sdeleni_postupu
6. 055_o_zadost_o_sdeleni_postupu_PP

56.

56

Náměty a připomínky

57.

267/18/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionálního rozvoje

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 057_P01_Program_RIP_2018
2. 057_P02_Podminky_RIP_2018
3. 057_P03_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace_RIP_2018
4. 057_P04_Popis_projektu_k_zadosti_RIP_2018
6. 057_P06_Hodnotici_formular_projektu_RIP_2018
7. 057_P07_Seznam_vyzkumnych_organizaci_RIP_2018
8. 057_P08_Seznam_znalostnich_domen_RIP_2018
9. 057_P09_Vzor_smlouvy_dotace_RIP_2018
10. 057_P05_Hodnotici_kriteria_RIP_2018

58.

216/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018

Martin Půta

7. 058_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
8. 058_P02_10_RK_15_05_2018_usn
9. 058_P03_9_mRK_21_05_2018_usn
10. 058_P04_10_mRK_28_05_2018_usn
11. 058_P05_11_RK_05_06_2018_usn
12. 058_P06_11_mRK_11_06_usn

59.

268/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro dobrovolný svazek Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“

Marek Pieter

1. 059_P01_zadost
2. 059_P02_zdislava_smlouvy_6_3
3. 059_P03_Dodatek_1_OLP_2517_2017

60.

269/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů v kapitole 920 06 – Účelové Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; podpora cyklodopravy LK

Marek Pieter

1. 060_P01_tabulky_ZR-RO_212-18
2. 060_P02_zadost_brniste
3. 060_P03_zadost_radlo_lavka
4. 060_P04_zadost_radlo_napojeni
5. 060_P05_zadost_korenov_most
6. 060_P06_zadost_dubnice
7. 060_P07_brniste_smlouva_o_poskytnuti_dotace_vyhl_s
8. 060_P08_radlo_smlouva_o_poskytnuti_dotace_lavka
9. 060_P09_radlo_smlouva_o_poskytnuti_dotace_I_65
10. 060_P10_dubnice_smlouva_o_poskytnuti_dotace_stezka

61.

266/18/ZK

Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK

Marek Pieter

3. 061_P01_Analyza_konecna
4. 061_P02_pravni_analyza

62.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

63.

270/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18 – úpravy kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Technická univerzita v Liberci

Martin Půta

1. 063_P01_informace_o_zadatelich
2. 063_P02_91701_ZRRO_213_18_a_PaV
3. 063_P03_OLP_3885_2018_TUL_XXVIII.rocnik
4. 063_P04_a_cestne_prohlaseni_zadatele
5. 063_P04_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
6. 063_P04_c_priloha_3_zaverecna_zprava

64.

271/18/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s,. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

3. 064_P01_Pozvanka_na_VH_KNL

65.

272/18/ZK

Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a účetní závěrka společnosti za rok 2017

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 065_P01_Vyrocni_zprava_za_2017_NsPCL
2. 065_P02_Ucetni_zaverka_NsPCL

66.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ – navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu

Ing. Radka Loučková Kotasová

67.

273/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce

Ing. Jitka Volfová

1. 067_P01_hodnoceni_obdrzenych_nabidek
2. 067_P02_foto_mapa_Katerinky_u_Liberce
3. 067_P03_oznameni_o_plneni

68.

274/18/ZK

Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby č. OLP/69/2018 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 068_P01_NF_KUL_Mesto_Frydlant_dopis_informovani_o_
2. 068_P01_Priloha_dopisu_PROVOZ_NF_OD_1_7_2018
3. 068_P02_Dohoda_o_zruseni_smlouvy_OLP_69_2018
4. 068_P03_Dopis_ukonceni_lekarske_pohotovostni_sluzb

69.

275/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 – navýšení kapitoly 917 09 Transfery odbor zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici Liberec, a.s., na zajištění lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 069_P01_Tabulky_bilance_91709_91209
2. 069_P02_Smlouva_OLP_3984_2018_KNL_pohotovost_Frydl

70.

276/18/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

71.

277/18/ZK

Věcný záměr zákona o územně správním členění státu

Martin Půta

1. 071_P01_vecny_zamer_zakona
2. 071_P02_dopis_ministra_vnitra_ANALYZA
3. Usneseni_Ctverin
4. Usneseni_Frydstejn
5. Usneseni_Holenice
6. Usneseni_Hruba-Skala
7. Usneseni_Jenisovice
8. Usneseni_Kacanovy
9. Usneseni_Karlovice
10. Usneseni_Klokoci
11. Usneseni_Kobyly
12. Usneseni_Ktova
13. Usneseni_Lazany
14. Usneseni_Loucky
15. Usneseni_Mala-Skala
16. Usneseni_Mirova-pod-Kozakovem
18. Usneseni_Modrisice
19. Usneseni_Ohrazenice
20. Usneseni_Pacerice
21. Usneseni_Pencin
22. Usneseni_Prepere
23. Usneseni_Prisovice
24. Usneseni_Radimovice
25. Usneseni_Radostna-pod-Kozakovem
26. Usneseni_Rakousy
27. Usneseni_Rovensko-pod-Troskami
28. Usneseni_Sobeslavice
29. Usneseni_Svijansky-Ujezd
30. Usneseni_Svijany
31. Usneseni_Sychrov
32. Usneseni_Tatobity
33. Usneseni_Troskovice
34. Usneseni_Vlastiborice
35. Usneseni_Vsen
36. Usneseni_Vysker
37. Usneseni_Zdarek
38. Usneseni_Zernov

72.

278/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje zapsanému ústavu Advaita, z.ú. na projekt „Pořízení devítimístného vozu pro klienty terapeutické komunity Advaita“

Mgr. Pavel Svoboda

1. 072_P01_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozp