Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

31. 05. 2016 - Návrh programu 05. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne 26. 4. 2016, určení zapisovatelky.

Martin Půta

2.

238/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

239/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

240/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

241/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

242/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. dubna 2016 do 9. května 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_7_RK_19_04_16
3. 007_P03_usneseni_8_RK_03_05_16
4. 007_P04_usneseni_4_mRK_11_04_16
5. 007_P05_usneseni_5_mRK_25_04_16

8.

243/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

1. 008_P01_Zapis_komise
2. 008_P02_hodnotici_formular_1_1_Dopor
3. 008_P02_hodnotici_formular_1_1_NEDOPOR
4. 008_P02_hodnotici_formular_1_1_Stazeno
5. 008_P03_ZR_RO_c_135_16
6. 008_P04_vzor_smlouvy_1_1_2016
7. 008_P02_PP_hodnotici_formular_1_1_Dopor

9.

244/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/16 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery a poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

Martin Půta

1. 009_P01_ZR_RO_138_16
2. 009_P02_Prehled_zadosti
3. 009_P02_zadosti
4. 009_P03_smlouva_Dotace_DA_HZ
5. 009_P04_Vyhod_st_dotace_DA_HZ

10.

245/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/16 - rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 010_P01_tabulka
2. 010_P02_ZR_RO_137_16_a_vliv
3. 010_P03_vzor_smlouvy
4. 010_P03_a_priloha_1_smlouvy
5. 010_P03_b_priloha_2_smlouvy
6. 010_P03_c_priloha_3_smlouvy
7. 010_P03_d_priloha_4_smlouvy

11.

Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nového člena

Martin Půta

12.

246/16/ZK

Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků příspěvkových organizací DDM Větrník a DC Sluníčko

Martin Půta

1. P01_012_Smlouva_OLP_739_2016

13.

247/16/ZK

Významné akce Libereckého kraje - poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Martin Půta

1. 013_P01_OLP_2301_2016_Mesto_Novy_Bor_po_projednani
2. 013_P02_OLP_2302_2016_Brana_Trojzemi_po_projednani
3. 013_P03_OLP_2322_2016_Dozinky_Semilsky_Pecen_po_pr
4. 013_P04_OLP_2425_2016_ARBOR_Lipa_Musica_po_projedn
5. 013_P05_OLP_2427_2016_Prvni_festivalova_Benatska_p
6. 013_P06_OLP_2429_2016_Frydlant_Valdstejn_po_projed
7. 013_P07_OLP_2432_2016_Bohemia_Jazz_Fest_po_projedn
8. 013_P08_OLP_2435_2016_Naivni_divadlo_Materinka_po_
9. 013_P09_OLP_2438_2016_Svaz_Krehka_krasa_po_projedn
10. 013_P10_OLP_2441_2016_TS_Magdalena_Tanec_tanec_po_
11. 013_P11_OLP_2554_2016_OS_Vetrov_Krakonos_po_projed
12. 013_P12_OLP_954_2016_Jizerska_padesatka
13. 013_P13_OLP_171_2016_Malevil_cup
14. 013_P14_OLP_959_2016_Jablonecka_hala
15. 013_P15_OLP_1633_2016_Memorial_L_Danka
16. 013_P16_OLP_2605_2016_Mesto_Zelezny_Brod

14.

262/16/ZK

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci

Martin Půta

15.

248/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/16 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Marek Pieter

1. 015_P01_tab_ZR-RO_140-16
2. 015_P02_priznani_DPPO_2015_vc_prilohy_c_1_a_2

16.

249/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 016_P01_GP_Zernov
2. 016_P02_GP_Tanvald
3. 016_P03_mapa_Zabrdi_u_Osecne
4. 016_P04_mapa_Krasny_Les_u_Frydlantu
5. 016_P05_mapa_Dolni_Rasnice
6. 016_P06_k_u_Hermanice_u_Frydlantu

1.

pozemků v k.ú. Žernov (FAMA 2016/02/087)

2.

pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/02/091)

3.

pozemku v k.ú. Zábrdí u Osečné (FAMA 2016/02/044)

4.

pozemku v k.ú. Krásný Les u Frýdlantu (FAMA 2016/03/004)

5.

pozemku v k.ú. Dolní Řasnice (FAMA 2016/03/050)

6.

pozemku v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2016/03/068)

17.

250/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

1. 017_P01_GP_Struzinec
2. 017_P02_situace_Novy_Bor

1.

pozemku v k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

2.

technické zhodnocení staveb SO.04 a SO.04a v k.ú. Nový Bor

18.

251/16/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

Marek Pieter

1. 018_P01_GP_Struzinec

19.

252/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: pozemku v k.ú. Železný Brod

Marek Pieter

1. 019_P01_GP_Zelezny_Brod

20.

253/16/ZK

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 020_P01_foto_Hejnice

21.

254/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 021_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

22.

255/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování: nemovitých věcí v k.ú. Liberec, k.ú. Oldřichov v Hájích a k.ú. Desná III

Marek Pieter

1. 022_P01_foto_Liberec_Oldrichov_v_Hajich_Desna

23.

256/16/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru: nemovitých věcí v k.ú. Liberec, k.ú. Starý Harcov

Marek Pieter

1. 023_P01_foto_Stary_Harcov_Lberec

24.

257/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/16 – snížení kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

1. 024_P01_tabulky_ZR_RO_133_16

25.

258/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/16, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu nařízeného odvodu z Fondu investic příspěvkové organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, a současně se navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelový příspěvek PO, odbor sociálních věcí, na pořízení auta pro Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová

1. 025_Tabulky_ZR_RO_125_16

26.

259/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.126/16, kterým se převádí z kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, do kapitoly 91205 Účelový příspěvek PO, odbor sociálních věcí, finanční prostředky na výměnu oken v zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová

1. 026_P01_Tabulky_ZR_RO_126_16

27.

260/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/16 - snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku „Liberecké fórum“, na projekt „5. ročník hudebního festivalu národnostních menšin“

Lenka Kadlecová

1. 027_P01_ZR_RO_139_16_Tabulky.XLS
2. 027_P02_Smlouva_o_poskytnuti_dotace.DOC

28.

261/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

Lenka Kadlecová

1. 028_P01_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_SLUNCE_VSEM.DO

29.

263/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3142/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

1. 029_P01_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_3142_2015
2. 029_P02_smlouva_OLP_3142_2015_Vozidlo_TKP

30.

264/16/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Petr Tulpa

1. 030_P01_Pozvanka_VH_KNL
2. 030_P02_Vyrocni_zprava_k_zaverce_2015_KNL
3. 030_P03_zprava_o_vztazich_propojene_osoby_KNL_2015
4. 030_P04_Zprava_auditora_KNL_2015_vc_Prilohy
5. 030_P05_knl_projekt_s_KNL_catering
6. 030_P06_zahajovaci_rozvaha_Spolecnosti

31.

265/16/ZK

Nabídka Městu Česká Lípa - majetkový vstup do obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s

Petr Tulpa

1. 031_P01_ZP_oceneni_akcii_NsP_Ceska_Lipa_k_31_12_20

32.

266/16/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec

Hana Maierová

1. 032_P01_pp_smlouva_OLP_827_DFXS_(2015825)
2. 032_P02_pp_priloha_zadosti_polozky_dotace_DFXS_(20
3. 032_P03_pp_smlouva_OLP_828_ND
4. 032_P04_pp_priloha_zadosti_polozky_dotace_ND

33.

267/16/ZK

Projekt „Za společným dědictvím na kole i pěšky“

Hana Maierová

1. 033_P01_Smlouva_o_spolupraci

34.

268/16/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1504/2015 – druhé prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ a změna termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“ v návrhu smlouvy č. OLP/1331/2016

Hana Maierová

1. 034_P01_Dodatek_c_2_RKF_Brenna
2. 034_P02_Zadost_RKF_Brenna
3. 034_P03_Navrh_smlouvy_OLP_1331_2016_Bucek
4. 034_P04_Zadost_Bucek

35.

269/16/ZK

Vyhlášení programu na podporu vypracování plánu ochrany pro památkové rezervace a zóny v Libereckém kraji pro rok 2016

Hana Maierová

1. 035_P01_Vyhlaseni_programu_plany_ochrany
2. 035_P02_Vzor_zadosti
3. 035_P03_Vzor_smlouvy_plany_ochrany

36.

270/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/16 – návrh na přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.4 Archeologie, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě

Hana Maierová

1. 036_P01_Hodnotici_formular_Archeologie
2. 036_P02_Smlouva_OLP_0000_2016
3. 036_P03_ZRRO_166_16_dotace_VMG

37.

271/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/16 - úprava kapitol 917 07 Transfery a 914 07 Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2015 Libereckého kraje

Hana Maierová

1. 037_P01_ZRRO_165_16
2. 037_P02_Smlouva_Pamatka_roku_FKPFrydlant
3. 037_P03_Seznam_prihlasenych_pamatek

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/16 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Film Tenkrát v ráji“

Hana Maierová

39.

272/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – závazek spolufinancování projektu „Ještěd ve filmu“

Hana Maierová

1. 039_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

40.

273/16/ZK

Schválení plánů dílčích povodí na území Libereckého kraje

Josef Jadrný

1. 040_P01_PRILOHA_Liberecky_kraj_souhrn
2. 040_P01_a_PRILOHA_c_1_UPOV_tabulka_LBK
3. 040_P01_b_PRILOHA_c_2_UPZV_tabulka_LBK
4. 040_P01_c_UPOV
5. 040_P01_d_UPZV
6. 040_P01_e_opat_UPOV
7. 040_P01_f_opat_PPO
8. 040_P01_f_PRILOHA_c_7_OPATRENI_LBK

41.

274/16/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 29 - Jeřmanice

Josef Jadrný

42.

275/16/ZK

Účelová dotace Školnímu statku Frýdlant, s.r.o., na rekonstrukci střechy kravína

Josef Jadrný

43.

276/16/ZK

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – závazek předfinancování úseku „Cyklostezka Odra Nisa, km 7,70 – 8,65“ v obci Bílý Kostel nad Nisou

Vít Příkaský

44.

277/16/ZK

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – předfinancování úseku „Dolní Suchá – Chotyně, v úseku km 0,000 – km 0,768“ v obci Chotyně

Vít Příkaský

45.

278/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“

Vít Příkaský

46.

279/16/ZK

Zapojení Libereckého kraje do projektu „Podpora rozvoje startupů v oblasti sociálních inovací pomocí online programu se zapojením subjektů z veřejného i soukromého sektoru ze zemí regionu DANUBE“

Vít Příkaský

1. 046_P01_Prohlaseni

47.

280/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Výstavba nového veřejného osvětlení“ příjemce obec Janovice v Podještědí

Vít Příkaský

1. 047_P01_Zadost_obce_Janovice

48.

281/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření lipové aleje v Malé Skále“

Vít Příkaský

1. 048_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

49.

282/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov“

Vít Příkaský

1. 049_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

50.

283/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Kamenický Šenov - Slunečná“

Vít Příkaský

1. 050_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

51.

284/16/ZK

Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“

Vít Příkaský

52.

285/16/ZK

Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Vít Příkaský

53.

286/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/16 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu do rozpočtu kraje kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a 923 03 – Spolufinancování EU

Vít Příkaský

2. 053_P01_ZR_RO_102_mil_ORREP

54.

287/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“

Vít Příkaský

55.

288/16/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně:

Alena Losová

1. 055_P01_zadost_VOS_SS_Novy-Bor_(2016088)
2. 055_P02_zadost_Sport_Jbc_(2016088)

1)

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvek organizace,

2)

Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou, z.s.

56.

289/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v oblasti školství a vzdělávání

Alena Losová

1. 056_P01_smlouva_TUL_Detska_univerzita_(2016088)
2. 056_P02_smlouva_TUL_Cena_hejtmana_(2016088)

57.

290/16/ZK

Prominutí

Alena Losová

1. 057_P01_zadost_FK_Mseno_JBC_(2016088)
2. 057_P02_zadost_Sport_Aerobic_LBC_(2016088)

A.

odvodu za porušení rozpočtové kázně - FK Jiskra Mšeno - Jablonec nad Nisou, z.s.

B.

penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně - Sport Aerobic Liberec, z.s.

58.

291/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 144/16 - zapojení příjmů z nedočerpaného provozního příspěvku a z nedočerpané dotace - úprava kapitol 912 04, 913 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a úprava kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

1. 058_P01_tabulkova_cast

59.

292/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky Programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

Alena Losová

2. 059_P01_PODMINKY_PROGRAMU_(2016819)
3. 059_P01pp_PODMINKY_PROGRAMU_po_projednani_ZK

60.

293/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/387/2015 o poskytnutí účelové dotace Jizerské, o.p.s. na projekt Jizerská magistrála 2015/2016

Alena Losová

1. 060_P01_Dodatek_c_1_OLP_387_2015_(2016819)
2. 060_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(2016819)

61.

294/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3763/2015 FK JISKRA MŠENO – Jablonec nad Nisou, podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.21- pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Alena Losová

1. 061_P01_Dodatek_c_1_OLP_3763_2015_(2016819)
2. 061_P02_Smlouva_OLP_3763_2015_(2016819)
3. 061_P03_zadost_o_zmenu_rozpoctu_FK_Jiskra_Mseno_(2

62.

295/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v oblasti školství a vzdělávání – Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z. s.

Alena Losová

1. 062_P01_smlouva_OLP_938_2016_SPRLK_Pakt_zamestnano
2. 062_P02_zadost_PAKT_ZAMESTNANOSTI_(2016819)

63.

296/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“

Alena Losová

64.

297/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 141/16 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z programu 4.23 Sportovní akce

Alena Losová

1. 064_P01_tabulkova_cast_ZR_141_16_(2016819)_001
2. 064_P02_vzorova_smlouva_(2016819)

65.

298/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 142/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Vybrané sportovní akce

Alena Losová

1. 065_P01_tabulkova_cast_ZR_142_16_(2016819)
2. 065_P02_Vzorova_smlouva_(2016819)

66.

299/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Sportovní struktury a servisní centra sportu

Alena Losová

1. 066_P01_tabulkova_cast_ZR_143_16_(2016819)
2. 066_P02_Vzorova_smlouva_(2016819)

67.

300/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 154/16 – úprava kapitol 912 04 a 913 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, příspěvková organizace, pořízení osobního výtahu.

Alena Losová

1. 067_P01_tabulkova_cast_ZR_154_16_(2016819)

68.

301/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Alena Losová

1. 068_P01_tabulkova_cast_ZR_155_16_(2016819)
2. 068_P02_vzorova_smlouva_(2016819)

69.

302/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/16 – úprava kapitol 917 02 – Transfery odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a 920 04 - Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 069_P01_tabulkova_cast_ZR_168_16_(2016819)

70.

303/16/ZK

Zrušení Základní školy, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace a převod jejích činností

Alena Losová

1. 070_P01_Smlouva_LK_NMpS_ZS_(2016819)

71.

304/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/16 - zapojení příjmů z nedočerpaného provozního příspěvku odboru sociálních věcí a úprava kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 071_P01_tabulkova_cast_ZR_150_16_(2016819)

72.

305/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/16 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Vladimír Mastník

1. 072_P01_tabulky_ZR-RO_158-16
2. 072_P02_Dodatek_1_smlouva_KORID_2016
3. 072_P03_Smlouva_KORID_2016

73.

306/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 073_P01_tabulky_ZR-RO_129-16

74.

307/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 152/16 – navýšení příjmů kraje z vratky půjčky pro ZZS LK a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“

Vladimír Mastník

1. 074_P01_tabulky_ZR-RO_152-16

75.

308/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/16 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 podpora výstavby strategických směrů cyklodopravy a 6.3 Podpora projektové činnosti u strategických směrů cyklodopravy

Vladimír Mastník

1. 075_P01_hodnotici_formular_souhrn_tab_6_1
2. 075_P02_hodnotici_formular_souhrn_tab_6_3
3. 075_P03_tabulky_ZR-RO_145-16
4. 075_P04_vzor_smlouvy_6_1
5. 075_P05_vzor_smlouvy_6_3

76.

309/16/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

Vladimír Mastník

1. 076_P01_Vyhlaseni_6_1_RK
2. 076_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
3. 076_P03_vzor_smlouvy_6_1
4. 076_P04_vzor_smlouvy_6_3
5. 076_P05_Vzor_zadosti

77.

310/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/16 - snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na opravu části komunikace III/28211 v obci Klokočí

Vladimír Mastník

1. 077_P01_tabulky_ZR-RO_146-16
2. 077_P02_zadost_klokoci
3. 077_P03_smlouva_OLP_1084_2016_klokoci

78.

311/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 147/16 - snížení kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Na kole jen s přilbou v Libereckém kraji“

Vladimír Mastník

1. 078_P01_tabulky_ZR-RO_147-16

79.

312/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na opravu lávky Rádlo

Vladimír Mastník

1. 079_P01_zadost_radlo
2. 079_P02_smlouva_OLP_1054_2016_radlo_fri

80.

313/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 148/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 080_P01_tabulky_ZR-RO_148-16

81.

314/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/16 – snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Výsadba aleje Zdislava“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vladimír Mastník

1. 081_P01_tabulky_ZR-RO_149-16

82.

315/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/16 – úpravy v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Vladimír Mastník

1. 082_P01_tabulky_ZR-RO_157-16
2. 082_P02_smlouva_podpora_dopravni_vychovy

83.

316/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 083_P01_tabulky_ZR-RO_159-16

84.

317/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 162/16 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství a navýšení výdajů do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; demolice Ralsko – bývalý kulturní dům

Vladimír Mastník

1. 084_P01_tabulky_ZR-RO_162-16
2. 084_P01pp_tabulky_ZR-RO_162-16

85.

318/16/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ – aktualizace

Vladimír Mastník

1. 085_P01_Czocha_oduvodneni_verejne_zakazky_09052016
2. 085_P02_stanovisko_MMR_nova_priloha

86.

319/16/ZK

Žádost o odpuštění sankce – SVS - stavitelství s.r.o. – Silnice III/27716 - Český Dub - havárie propustku

Vladimír Mastník

1. 086_P01_Smlouva_OLP_191_2015
2. 086_P02_36782_2016_pokuta_SVS_most_Cesky_Dub
3. 086_P03_Vyjadreni_SVS_stavitelstvi

87.

320/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 4. 2016 - 17. 5. 2016

1. 087_a_PI_rozpoctova_opatreni_06_04_2016-17_05_2016

b)

Ustanovení Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji

1. 087_PI_b_Rada_VaVaI_LK
2. 087_PI_b_P01_Nominace_clenu
3. 087_PI_b_P02_Statut
4. 087_PI_b_P03_Jednaci_rad
5. 087_pp_PI_b_P02_Statut

c)

Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2016

1. 087_c_harmonogram_RK

d)

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016

1. 087_d_Plan_udrzby_ZK_pis
2. 087_d_P01_Plan_uklidu_po_zime_2016
3. 087_d_P02_Plan_uklidu_-_zametani_intravilanu_6-10_
4. 087_d_P03_Plan_sekani_2016
5. 087_d_P04_Plan_oprav_komunikaci_2016
6. 087_d_P05_VDZ_tabulka
8. 087_d_P06_mapa_VDZ

e)

Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti stavebního úřadu Obecnímu úřadu Všeň a určení Městského úřadu Turnov, Stavebního úřadu k výkonu působnosti pro celý správní obvod obce Všeň

1. 087_e_kosilka_DZ
2. 087_e_P01_Narizeni_pusobnost_SU_Vsen
3. 087_e_P01_Narizeni_pusobnost_SU_Vsen_PP

f)

Ukončení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti budovy E Krajského úřadu Libereckého kraje – Evropský dům“ a projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“

1. 087_PI_f_Ukonceni_2projektu

g)

Oznámení o úhradě mimořádné splátky jistiny dlouhodobého úvěru Libereckého kraje „Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“ – Komerční bance, a.s.

1. 087_g_Oznameni_o_uhrade_mimor_splatky_jistiny_uver
2. 087_g_P01_Oznameni_o_uhrade_mimoradne_splatky_jist

h)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2016

1. 087_h_Plneni_rozpoctu_01_04_2016
2. 087_h_P01_Plneni_rozpoctu_01_04_16

i)

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2015

1. 087_i_Zprava_o_naplnovani_AP_2015
2. 087_i_P01_Monitoring_zdravotnictvi_2015

j)

Informace o stavu zaměstnanosti - 3/2016

1. 087_j_Informace_stav_zamestnanosti_3-2016

k)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 6. a 7. zasedání rady kraje a 4. a 5. mimořádném zasedání rady kraje

1. 087_k_prehled_VZ_6._a_7.RK_a_4._a_5.mRK

l)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 4. – 30. 4. 2016

1. 087_l_P01_ZPC_radnich_4_2016

m)

Demografická projekce Libereckého kraje

1. 087_m_Demograficka_projekce_Libereckeho_kraje_(201
2. 087_m_P01_Projekce_obyvatel_a_dalsi_statistiky_(20
3. 087_m_P02_Projekce_obyvatelstva_v_krajich_(2016819
4. 087_m_P03_Vybrane_udaje_projekce_obyvatel_LK_(2016

n)

Reakce na článek Transparenty International

1. 087_PI_n_VUTS_reakce_na_clanek_transparency_intern
2. 087_PI_n_P01_clanek_z_nas_Liberec

88.

Náměty a připomínky

89.

321/16/ZK

Návrh novely zákona o evidenci tržeb

Martin Půta

1. 089_P01_Ob
4. 089_P02_Ma
5. 089_P03_Pz