Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

26. 08. 2014 - Návrh programu 07. jednání zastupitelstva (2014)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 6. 2014, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

261/14/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

262/14/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

263/14/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

264/14/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

265/14/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_vypis_usneseni_RK_11_05-06-14
007_P03_vypis_usneseni_RK_12_1_7_14
007_P04_vypis_usneseni_RK_13_29-07-14
007_P05_vypis_usneseni_mRK_10_11_6_14
007_P06_vypis_usneseni_mRK_09_16_6_14
007_P07_vypis_usneseni_mRK_11_23_6_14
007_P08_vypis_usneseni_mRK_12_07_07_14
007_P09_vypis_usneseni_mRK_13_14_07_14
007_P10_vypis_usneseni_mRK_14_21_07_14

8.

267/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/14 - finanční podpora v rámci udělených záštit

Martin Půta

008_p01_tabulka
008_p02_zadost_Desna
008_p03_zadost_Ralsko
008_p04_ZR_RO_163_14
008_p05_vliv_uprav

9.

268/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/14 - Dotace z Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

009_P01a_Zadost_PCR_z_KFLK
009_P01b_zduvodneni_PCR
009_P02_Zadost_CCK_z_KFLK
009_P03_Zadost_Horska_sluzba
009_P04a_Zadost_HWR_z_KFLK
009_P04b_Zadost_HWR_z_KFLK_Priloha
009_P05_Zaver_BRLK
009_P06_ZR_RO_166_14_KF

10.

269/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/14 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu 1.1. Podpora rozvoje jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

010_P01_Zapis_komise
010_P02_Prehled_zadosti_a_souhrnny_hodnotici_formu
010_P03_ZR_RO_c_192_14

11.

270/14/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí finanční podpory v rámci udělené záštity

Martin Půta

011_p01_zadost_Desna

12.

271/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 200/14 – ostatní akce podporované Libereckým krajem

Martin Půta

012_p01_zadost_hasici
012_p02_ZR_RO_200_14
012_p03_vliv_uprav

13.

272/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

013_P01_GP_Paseky_nad_Jizerou
013_P02_GP_Zasada
013_P03_GP_Ludvikov_pod_Smrkem
013_P04_mapa_Januv_Dul
013_P05_mapa_Stanovy

1)

pozemku v k.ú. Paseky nad Jizerou

2)

pozemku v k.ú. Zásada

3)

pozemku v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem

4)

pozemku v k.ú. v k.ú. Janův Důl

5)

pozemků v k.ú. Stanový

14.

273/14/ZK

Majetkoprávní operace – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

Marek Pieter

014_P01_mapa_Roztoky_u_Jilemnice
014_P02_mapa_Predlance

1)

pozemek v k.ú. Roztoky u Jilemnice

2)

pozemek v k.ú. Předlánce

15.

274/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

015_P01_GP_Svor
015_P02_GP_Sklenarice
015_P02_GP_Tric

1)

pozemku v k.ú Svor

2)

pozemků v k.ú. Sklenařice, k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou a k.ú. Tříč

16.

275/14/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

016_P01_GP_Doksy_u_Machova_jezera
016_P02_situacni_nakres_vyuziti_Doksy_u_Machova_je
016_P03_mapa_vyznaceni_vypujcky_Doksy_u_Machova_je
016_P04_smlouva_2331_2011_bremeno_Doksy_u_Machova_
016_P05_dohoda_byt_Doksy_u_Machova_jezera
016_P06_smlouva_Doksy_u_Machova_jezera
016_P07_dopisy_Doksy_u_Machova_jezera

darování nemovitých věcí v k.ú. Doksy u Máchova jezera (areál zámku)

17.

276/14/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

017_P01_priloha_dopravni_hriste

darování nemovitých věcí v k.ú. Liberec (dopravní hřiště)

18.

277/14/ZK

Majetkoprávní operace - zrušení části usnesení č.486/13/ZK v bodě č. 1. a), b)

Marek Pieter

19.

278/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

019_P01_GE_MB_prohlaseni
019_P02_KB_prohlaseni_priloha
019_P03_Smlouva_118_0_2014
019_P04_Smlouva_119_0_2014
019_P05_Smlouva_104_0_2014_a_Dodatek
019_P06_Smlouva_107_0_2014_a_Dodatek
019_P07_Smlouva_113_0_2014_a_Dodatek
019_P08_Smlouva_90_0_2014_a_Dodatek
019_P09_Smlouva_100_0_2014_a_Dodatek
019_P10_Smlouva_078_0_2014_a_Dodatek
019__P11_Tabulky_ZR_RO_170_14

I.

nemovitých věcí v k.ú. Liberec (areál VÚTS)

II.

změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/14 – zajištění finančních zdrojů pro MPO - koupě areálu VÚTS

20.

279/14/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

020_P01_GP_Viska
020_P02_GP_Smrzovka
020_P03_mapa_Mnisek
020_P04_foto_Turnov

a)

pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu

b)

pozemku v k.ú. Smržovka

c)

pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce

d)

bytové jednotky v k.ú. Turnov

21.

280/14/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

021_P01_mapa_Ceska_Lipa

pozemků v k.ú. Česká Lípa (kryt CO)

22.

281/14/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

022_P01_GP_Ohrazenice_u_Turnova
022_P02_GP_Skuhrov

a)

pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova

b)

pozemku v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu

c)

pozemků v k.ú. Turnov a Bělá u Turnova

23.

282/14/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:

Marek Pieter

023_P01_snimek_mapa_Benecko

pozemku v k.ú. Benecko (Fama 2014/05/035)

24.

283/14/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru:

Marek Pieter

024_P01_GP_Ohrazenice

1)

pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova

2)

pozemků v k.ú. Turnov a Bělá u Turnova

25.

284/14/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k.ú. Bořkov

Marek Pieter

025_P01_mapa_Borkov

26.

285/14/ZK

Majetkoprávní operace:

Marek Pieter

026_P01_mapy_Zasada

a)

revokace usnesení č. 172/14/ZK

b)

darování pozemků v k.ú. Zásada

27.

Majetkoprávní operace: NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

28.

286/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

028_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

29.

287/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/14 – snížení výdajů kapitoly 914 18 – působnosti a zvýšení výdajů kapitoly 920 18 – kapitálové výdaje v rámci rozpočtu oddělení sekretariát ředitele

Mgr. René Havlík

029_P01_tabulky_ZR_RO_191_14

30.

288/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 148/14 - úprava kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí

Petr Tulpa

030_P01_Tab_ZR_RO_c_148_14

31.

289/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/14 Navýšení kapitoly 923 14

Petr Tulpa

031_P01_ZR_RO_128_14_tabulky

32.

290/14/ZK

Přechod financování z MPSV na kraje - Metodika pro poskytovatele (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)

Petr Tulpa

032_P01_Metodika_pro_poskytovatele
032_P02_Vzor_formulare_Hodnoceni_socialni_sluzby
032_P03_Vzor_Zadosti_o_podstatnou_zmenu
032_P04_Vzory_evidence_plneni_kvantitativnich_indi
032_P05_Vzory_evidence_kvalitativnich_indikatoru
032_P06_Formular_Hlaseni_dalsiho_zdroje_financovan
032_P07_Formular_Zaverecne_zpravy
032_P08_Vzor_formulare_Zadosti_poskytovatele_sluzb
032_P09_Dopis_ministryne_13_6_2014_MPSV
032_P10_Dopis_ministryne_1_7_2014_MPSV
032_P11_Vzor_rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace_z_kapi
032_P12_Metodika_MPSV_pro_poskytovani_dotaci_ze_st

33.

291/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 175/14 - rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

033_ZR_RO_175_14_tabulky.XLS

34.

292/14/ZK

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 - 2016

Petr Tulpa

034_P01_KPVP

35.

293/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/14 – zapojení finančních prostředků do kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, na spolufinancování projektu „Krajské služby e-Governmentu ve zdravotnictví“

Zuzana Kocumová

035_P01_ZR_RO_167_14_bilance_92302

36.

294/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190/14 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogramu č. 3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a podprogramu č. 3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Zuzana Kocumová

036_P01_ZR_RO_190_14_bilance_92609
036_P02_VZ_2014_navrh_dotaci_progr_c_3_1_a_3_2
036_P03_2014_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_3_1
036_P04_2014_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_3_2
036_P05_VYPIS_USN_VZ_2014

37.

295/14/ZK

Změna zřizovací listiny Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace

Hana Maierová

037_P01_Nove_zneni_zrizovaci_listiny_OG

38.

296/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/14 – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje a úprava kapitoly 91407 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

038_P01_ZRRO_185_14_regiony_zapojeni_CR

39.

297/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 131/14 – přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7.4 Archeologie

Hana Maierová

039_P01_Hodnotici_formular
039_P02_Rozpis_rozpoctu

40.

298/14/ZK

Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu

Hana Maierová

040_P01_Memorandum_LK_Kralovehradecky_kraj
040_P02_Memorandum_LK_Stredocesky_kraj
040_P03_Memorandum_LK_Ustecky_kraj

41.

299/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/14 - rozdělení dotací podprogramů 7.1 – Kulturní aktivity v LK a 7.2 – Záchrana a obnova památek v LK z Dotačního fondu Libereckého kraje

Hana Maierová

041_P01_Seznam_zadatelu_kultura
041_P02_Seznam_zadatelu_pamatky
041_P03_Rozpocet_LK

42.

300/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/14 – poskytnutí účelových dotací z kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

042_P01_Rozpocet_LK
042_P02_Zadost_Jested_73_(1635093)
042_P03_Vyrocni_zprava_(1635093)
042_P04_Zadost_o_podporu_Lipa_Musica
042_P05_Rozpocet_Lipa_muzica
042_P06_Program_festivalu

43.

301/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/14 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2014“ a finanční dar za umístění v soutěži

Josef Jadrný

043_P01_Seznam_prihlasenych_vyrobku
043_P02_ZRRO165_tabulky

44.

302/14/ZK

Projekt „Komplexní porovnání odpadového hospodářství se zaměřením na komunální odpady na území švýcarského kantonu St. Gallen a Libereckého kraje“

Josef Jadrný

45.

303/14/ZK

Projekt STŘEVLIK, p.o., „Držíme krok s dobou a kontakt s přírodou – posilování odborných kapacit environmentální výchovy v Libereckém kraji s využitím mezinárodní spolupráce“

Josef Jadrný

46.

304/14/ZK

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění orgánů společnosti

Josef Jadrný

47.

305/14/ZK

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Smržovka na akci „Slet bubeníků 2014 - bubenická dílna pro děti a dospělé s handicapem“

Ivana Hujerová

48.

306/14/ZK

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 v Plzeňském kraji

Zuzana Kocumová

49.

307/14/ZK

Změna účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, na akci „Nákup bytové jednotky“

Alena Losová

50.

308/14/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace

Alena Losová

050_P01_Sazebnik
050_P02_Zadost_prominuti_odvodu

51.

309/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/14 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji

Zuzana Kocumová

051_P01_ZR_RO_174_14
051_P02_ZR_RO_174_14
051_P03_ZR_RO_174_14

52.

310/14/ZK

Změna zřizovací listiny Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace

Alena Losová

052_P01_ZL_DM_Zeyerova_Lbc
052_P02_Zeyerova

53.

311/14/ZK

FC Lomnice nad Popelkou (Fotbalový club) – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

053_P01_zadost_o_prominuti_FC_Lomnice

54.

312/14/ZK

Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

054_P01_zadost_o_prominuti_ZS_Zasada

55.

313/14/ZK

TJ Jiskra Višňová (Tělovýchovná jednota) – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

055_P01_zadost_o_prominuti_TJ_Visnova

56.

314/14/ZK

MFK Podještědí (Mládežnický fotbalový klub) – prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně

Zuzana Kocumová

056_P01_zadost_o_prominuti_MFK_Podjestedi

57.

315/14/ZK

Zrušení Základní školy praktické a Základní školy speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453, příspěvková organizace a převod jejích činností

Alena Losová

057_P01_smlouva_LK_Jbne

58.

316/14/ZK

Převod některých činností Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a její sloučení s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Alena Losová

058_P01_smlouva_LK_Turnov
058_P02_ZL_PPP_Semily

59.

317/14/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti:

Alena Losová

059_P01_SUPS_a_VOS_Turnov_30_6_2014
059_P02_G_a_SOS_Jilemnice_30_6_2014

a)

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

b)

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

60.

318/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/14 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro Gymnázium, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na opravu střechy tělocvičny a pro Střední školu gastronomie a služeb, Dvorská 447/29, Liberec, příspěvková organizace na opravu dešťových svodů

Alena Losová

060_P01_ZR_193_14
060_P02_ZR_193_14
060_P03_ZR_193_14

61.

319/14/ZK

Změna zřizovací listiny Gymnázia, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace

Alena Losová

061_P01_zmena_ZL_Dr_Randy_JBC
061_P02_G_JBC_Dr_Randy

62.

320/14/ZK

Změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Alena Losová

062_P01_ZL_OA_Turnov
062_P02_OA_Turnov

63.

321/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 203/14 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 03 – působnosti ekonomického odboru

Alena Losová

063_P01_ZR_203_14
063_P02_ZR_203_14
063_P03_ZR_203_14
063_P04_ZR_203_14

64.

322/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, dotace od Města Mimoň na stavbu objektů v rámci akce „Mimoň – Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“

Vladimír Mastník

064_P01_tabulky_RO_149-14

65.

323/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 153/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

065_P01_tabulky_ZR-RO_153-14

66.

324/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 154/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, akce „ROP - III/592 Chrastava-přeložka z centra“

Vladimír Mastník

066_P01_tabulky_RO_154-14
066_P02_Protokol_o_kontrole_c.j._RRSV_7178-2014_Ch

67.

325/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 176/14 – úpravy v kapitole 92306, přesun z nespecifikované rezervy OP doprava a z nespecifikované rezervy IROP na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

067_P01_tabulky_ZR-RO_176-14

68.

326/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 177/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů do kapitoly 91406 – Působnosti, odbor dopravy; akční hlukové plány

Vladimír Mastník

068_P01_tabulky_ZR-RO_177-14

69.

327/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/14 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; regionální operační programy

Vladimír Mastník

069_P01_tabulky_ZR-RO_178-14

70.

328/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/14 – navýšení příjmů kraje a výdajů do kapitoly 91706 – Transfery, odbor dopravy; investiční dotace pro Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Vladimír Mastník

070_P01_tabulky_ZR-RO_179-14
070_P02_zadost

71.

329/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 180/14 – úprava kapitoly 91406 a 91706, dotace na úpravu softwaru v odbavovacím zařízení dopravce Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.

Vladimír Mastník

071_P01_tabulky_ZR-RO_180-14
071_P02_Zadost_dotace_uprava_odbavovaciho_SW

72.

330/14/ZK

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Krajské správě silnic Libereckého kraje na realizaci přeložky distribučního zařízení u akce „ROP – II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru měst – II. etapa“

Vladimír Mastník

73.

266/14/ZK

Zajištění dopravní obslužnosti od 14. prosince 2014

Vladimír Mastník

073_P01_Zakladni_prehled_moznosti_prechodneho_zada
073_P02_Zapis_jednani_dopravci_18_06_2014_zajisten
073_P03_Analyza_indikativnich_nabidek

74.

331/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/14 – úpravy v kapitole 92006 a 92306; Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování žádostí na poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1.“

Vladimír Mastník

074_P01_tabulky_ZR-RO_204-14

75.

332/14/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 198/14 – úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

075_P01_tabulky_ZR-RO_198-14

76.

333/14/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.161/14 – navýšení kapitoly 91305 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, použitím finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, úprava rozpisu provozního příspěvku a příspěvku na odpisy majetku Libereckého kraje

Petr Tulpa

076_P01_Tabulky_ZR_RO_161_14

77.

334/14/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtové opatření přijatá v období od 6. 6. 2014 do 12. 8. 2014

Marek Pieter

0077_a_Kosilka
0077_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_6.6._do_12.8

b)

Přehled účasti členů na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2014

Martin Půta

077_P01_prehled_uasti_clenu_na_jednani_Zastupitels

c)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2014

Martin Půta

0077_P01_prehled_dochazky_clenu_vyboru_

d)

Harmonogram jednání rady kraje na II. pololetí 2014 - doplnění

Martin Půta

077_d_upraveny_harmonogram_RK

e)

Změna člena Sportovní komise Rady Libereckého kraje

Zuzana Kocumová

077_e_Zmena_clena_Sportovni_komise_Rady_Libereckeh

f)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015

Zuzana Kocumová

077_f_Vyzva_zadosti_dotace_Program_resortu_zdravot
077_f_P01_vyzva_prime_podpory_po_projednani

g)

Plnění rozpočtu kraje za období 1. pololetí 2014

Marek Pieter

0077_g_Kosilka
0077_g_Plneni_rozpoctu_01_06_14
0077_g_P01_Plneni_rozpoctu_01_06_14

h)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. zasedání rady kraje a 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

077_h_prehled_VZ_z_11.RK_a_9._a_1.0_mRK_ZK

i)

Informace o stavu zaměstnanosti – 05/2014

Alena Losová

077_i_Informace_o_stavu_zamestnanosti_05_14
077_i_P01_Infromace_o_stavu_zamestnanosti_05_14

j)

Petice – P/2/2014

Mgr. René Havlík

077_j_text_petice
077_j_odpoved
077_j_odpoved_priloha
077_j_kosilka_do_ZK

k)

Petice – P/4/2014

Mgr. René Havlík

077_k__text_petice
077_k_odpoved_na_petici
077_k_kosilka_ZK

l)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013

Petr Tulpa

077_l_P01_VZ_2013
077_l_P02_kosilka
077_l_P03_DZ

m)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže a zaměstnanosti za rok 2013

Alena Losová

077_m_Zprava_zapis_zpravy_o_cinnosti_2013

n)

Informace o stavu zaměstnanosti – 06/2014

Alena Losová

077_n_Informace_zamestnanost_06-14
077_n_P01_Infromace_zamestnanost_06-14

o)

Statistické výkazy v Libereckém kraji - o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích stav k 31. 5. 2014

Alena Losová

077_o_statisticke_vykazy_prijati_SS_2014_(1634177)
077_o_P01_prijati_zaci_SS_sumar_(1634177)

p)

Výkon supervizora u projektů na silnicích II. a III. třídy poškozených povodní v roce 2010

Vladimír Mastník

077_p_ZK_pis
077_p_P01_Vyrocni_zprava_supervize
077_p_P02_vyjadreni_KSSLK
077_P_P03_vyjadreni_k_prubehu_stavby
077_P_P04_smlouva_prikazni

q)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec za rok 2013 – výroční zpráva

Zuzana Kocumová

077_q_zprava_o_cinnosti
077_q_P01_Vyrocni_zprava
077_q_P02_priloha_zprava_auditora
077_q_P03_zprava_o_vztazich

r)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2014

Marek Pieter

0077_r_Kosilka
0077_r_Plneni_rozpoctu_01_07_14
0077_r_P01_Plneni_rozpoctu_01_07_14

s)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k červnu 2014

Marek Pieter

077_s_P01_Kosilka_ZK+DZ
077_s_P02_Ratingova_analyza_Libereckeho_kraje_2014

t)

Majetkoprávní operace – odstoupení od Kupní smlouvy č.j. OLP/1223/2013 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Marek Pieter

077_t_odstoupeni_od_kupni_smlouvy

u)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 12. a 13. zasedání rady kraje a 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

077_u_prehled_VZ_z_12.,_13.RK_a_12._13._14.mRK_ZK

v)

Stanovisko samosprávy Libereckého kraje k Návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Ivana Hujerová

077_v_Stanovisko_samospravy_LK

w)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/1349/2014

Zuzana Kocumová

077_w_Dodatek_c1_ke_smlouve_OLP-1349_2014
077_w_P01_Dodatek_c1_OLP-1349_2014

x)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 5. – 31. 7. 2014

Martin Půta

77_x_pisemna_informace_ZPC_radnich_5_7_2014

y)

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi

Marek Pieter

077_y_ZK_pis
077_z_smernice_c_1_2014_k_zadavani_verejnych_zakaz

z)

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ – vyloučení uchazeče

Vladimír Mastník

077_z_Verejna_zakazka_vyber_dopravcu_vylouceni_uch
077_z_P01_protokol_o_sestem_jednani_hodnotici_komi
077_z_P02_protokol_o_sedmem_jednani_hodnotici_komi
077_z_P03_Rozhodnuti_vylouceni_Slany
077_z_P04_Rozhodnuti_vylouceni_UnO_sever
077_z_P05_Rozhodnuti_vylouceni_UnO_vychod
077_z_P06_Rozhodnuti_vylouceni_Busline

78.

Náměty a připomínky