Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

21. 06. 2016 - Návrh programu 06. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání ZK konaného dne 31. 5. 2016, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

322/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

323/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

324/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

325/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

326/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. do 31. května 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_9_RK_17_05_16
3. 007_P03_usneseni_6_mRK_23_05_16
4. 007_P04_usneseni_7_mRK_30_05_16

8.

350/16/ZK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015 se Statutárním městem Liberec

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_Lbc
2. 008_P02_dodatek_2_ke_sml_2296_2015
3. 008_P03_Puvodni_smlouva_Lbc_2296

9.

351/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

1. 009_P01_zadosti_hodn_formular_1_2_2016
2. 009_P02_Zapis__komise_1_2_2016
3. 009_P03_ZR_RO_c_174_16
4. 009_P04_vzorova_smlouva_1_2_2016_SDH

10.

352/16/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Českému červenému kříži – Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec

Martin Půta

1. 010_P01_Zadost_CCK_Lbc
2. 010_P02_vypis_BR
3. 010_P03_smlouva_Dotace_CCK_Lbc

11.

353/16/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o.

Martin Půta

1. 011_P01_Zadost_ZZS
2. 011_P02_vypis_BR
3. 011_P03_smlouva_Dotace_ZZS

12.

354/16/ZK

Poskytnutí finanční podpory - daru z Krizového fondu Libereckého kraje Krajskému ředitelství Policie Libereckého kraje

Martin Půta

1. 012_P01_Zadost_PCR
2. 012_P02_vypis_BR
3. 012_P03_darovaci_smlouva_PCR

13.

355/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/16 – finanční podpora z Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

1. 013_P01_ZR_RO_c_186_16
2. 013_P02_Zadost_projekt_dok
3. 013_P03_Vypis_BR_projekt_dok
4. 013_P04_Zadost_PC
5. 013_P05_Vypis_BR_PC

14.

356/16/ZK

Memorandum o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce

Martin Půta

2. 014_P02_memorandum_AJ
3. 014_P01_memorandum_CJ

15.

327/16/ZK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2015

Marek Pieter

1. 015_P01_Rozvaha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2015
2. 015_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_k_31-12-2015
3. 015_P03_Priloha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2015
4. 015_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_Libereckeho_kra
5. 015_P05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_Liber
6. 015_P06_Sournna_zprava_o_inventarizaci_majetku_a_z
7. 015_P07_priloha1_k_Souhrnne_zprave_o_inventarizaci
8. 015_P08_priloha2_k_Souhrnne_zprave_o_inventarizaci
9. 015_P09_priloha2-2_k_Souhrnne_zprave_o_inventariza
10. 015_P10_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_
11. 015_P11_Protokol_o_schvaleni_neschvaleni_ucetni_za
12. 015_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_r

16.

328/16/ZK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2015

Marek Pieter

1. 016_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2015
2. 016_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2015
3. 016_P03_Zprava_o_vysledku_prezkumu_hospodareni_MF
4. 016_P04_LBK_Ratinova_zprava_cerven_2015
5. 016_P05_Fin2-12_122015

17.

329/16/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

1. 017_P01_situace_Okna_v_Podbezdezi
2. 017_P02_situace_Volfartice

1.

k pozemkům v k. ú. Okna v Podbezdězí

2.

k pozemku v k. ú. Volfartice

18.

330/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/16 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Marek Pieter

1. 018_P01_Tabulky

19.

331/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

1. 019_P01_GP_Brniste
2. 019_P02_GP_Frydlant

1)

pozemku v k.ú. Brniště (FAMA 2016/03/079)

2)

pozemku v k.ú. Frýdlant

20.

332/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Brniště (FAMA 2016/03/035)

Marek Pieter

1. 020_P01_GP_Brniste

21.

333/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Turnov

Marek Pieter

1. 021_P01_GP_Turnov

22.

334/16/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě:

Marek Pieter

1. 022_P01_mapa_Javornik_u_Dlouheho_Mostu_Fejglova
2. 022_P02_mapa_Jermanice_Fiala
3. 022_P03_mapa_Javornik_u_Dlouheho_Mostu_Nevoralovi
4. 022_P04_mapa_Javornik_u_Dlouheho_Mostu_StehlIk
5. 022_P05_mapa_Javornik_u_Dlouheho_Mostu_Vajrauchovi

1)

pozemku v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu (FAMA 2016/02/082)

2)

pozemků v k.ú. Jeřmanice (FAMA 2016/02/061)

3)

pozemku v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu (FAMA2016/02/065)

4)

pozemku v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu (FAMA 2016/02/063)

5)

pozemku v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu (FAMA 2016/02/066)

23.

335/16/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Jesenný

Marek Pieter

1. 023_P01_GP_Jesenny

24.

336/16/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení služebnosti: k pozemku v k.ú. Tanvald

Marek Pieter

1. 024_P02_GP_Tanvald

25.

337/16/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemku v k.ú. Líšný

Marek Pieter

1. 025_P01_smlouva_2580_16
2. 025_P02_GP_Lisny

26.

338/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

1. 026_P01_GP_Stary_Harcov
2. 026_P02_mapa_Troskovice
3. 026_P03_GP_Studenec_u_Horek
4. 026_P04_GP_Lomnice_nad_Popelkou

1)

pozemku v k.ú. Starý Harcov

2)

pozemku v k.ú. Troskovice

3)

pozemku v k.ú. Studenec u Horek

4)

pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou

27.

339/16/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

1. 027_P01_GP_Jilemnice
2. 027_P02_mapa_Skalice_u_Ceske_Lipy
3. 027_P03_GP_Zdar_u_Stare_Paky
4. 027_P04_GP_Pencin

1)

pozemků v k.ú. Jilemnice

2)

pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy

3)

pozemku v k.ú. Žďár u Staré Paky

4)

pozemků v k.ú. Pěnčín

28.

340/16/ZK

Majetkoprávní operace – směna:

Marek Pieter

1. 028_P01_GP_Kravare_v_Cechach
2. 028_P02_GP_Lazne_Libverda

1)

pozemků v k.ú. Kravaře v Čechách

2)

pozemků v k.ú. Lázně Libverda

29.

341/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/16 – snížení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad a navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – investiční záměr „Řešení parkovacích míst u Krajského úřadu Libereckého kraje“.

Marek Pieter

1. 029_P01_Tabulky_ZR_RO_205_16
2. 029_P02_situacni_nakres_parkovaci_dum_parcely
3. 029_P01_Tabulky_ZR_RO_205_16

30.

342/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/16 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2016 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Lenka Kadlecová

1. 030_P01_ZR_RO_179_16
2. 030_P02_Dodatek_k_Rozhodnuti_MPSV_2016
3. 030_P03_Vzorovy_Dodatek_ke_Smlouve_DOTACE
4. 030_P04_Priloha_hlaseni_zmen_LK

31.

343/16/ZK

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 a jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2017

Lenka Kadlecová

1. 031_P01_SPRSS_LK_2014_2017
2. 031_P02_Akcni_plan_2017
3. 031_P03_Zakladni_sit_LK_2017

32.

344/16/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Aktualizace Metodiky pro poskytovatele na rok 2017 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)

Lenka Kadlecová

1. 032_P01_Priloha_Metodiky_1_Zadost_o_podstatnou_zme
2. 032_P02_Priloha_Metodiky_2_Hlaseni_dalsiho_zdrohe_
3. 032_P03_Priloha_Metodiky_3_Zaverecna_zprava
4. 032_P04_Priloha_Metodiky_4_Vyuctovani_a_oznameni
5. 032_P05_Priloha_Metodiky_5_Prubezne_cerpani
6. 032_P06_Aktualizace_Metodika_pro_poskytovatele_201

33.

345/16/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2017

Lenka Kadlecová

1. 033_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2016
2. 033_P02_Priloha_krajske_zadosti_na_MPSV_na_2017_po
3. 033_P03_Priloha_system_VSK_LK
4. 033_P04_Povereni_vzor_pro_2017
5. 033_P05_Narizeni_vlady_ze_dne_22_4_2015

34.

346/16/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017

Lenka Kadlecová

1. 034_P01_Vyhlaseni_DR_2017_soc_sl_prostredky_SR
2. 034_P02_Povereni_vzor_pro_2017
3. 034_P03_Rozdeleni_nakladu_a_dotace

35.

347/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

36.

348/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

37.

349/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 194/16 - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje na rok 2016 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku, vrácené dotace a zaplacené pokuty, navýšení výdajů kapitoly 91305 Příspěvkové organizace

Lenka Kadlecová

1. 037_P01_Tabulky_ZR_RO_194_16

38.

357/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 189/16 – snížení výdajů kapitoly 914 09 Působnosti odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 917 09 Transfery odbor zdravotnictví, zajištění rozšíření lékařské zubní pohotovosti v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

Petr Tulpa

1. 038_P01_ZR_RO_2016_tabulky_bilance_91409_91709
2. 038_P02_Smlouva_OLP_2677_2016_KNL_zubni_pohotovost

39.

358/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 188/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Petr Tulpa

1. 039_P01_ZR_RO_188_2016_rozdeleni_dotaci
2. 039_P02_VZ_2016_navrh_dotaci_progr_c_9_1_a_9_2
3. 039_P03_2016_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_1
4. 039_P04_2016_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_2
5. 039_P05_Vypis_z_uns_VZ
6. 039_P06_Vzor_smlouvy_program_9_1
7. 039_P07_Vzor_smlouvy_program_9_2

40.

Nabídka městu Česká Lípa – majetkový vstup do obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. – návrh stanov a akcionářské dohody

Petr Tulpa

41.

359/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/16 – navýšení kapitoly 917 07 Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí účelových dotací, snížení výdajů kapitoly 912 04 - Účelové příspěvky PO. odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a kapitoly 926 07 Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

1. 041_P01_smlouva_Vydychano
2. 041_P02_smlouva_Svijany
3. 041_P03_rozpis_rozpoctu_ZRRO_204_2016

42.

360/16/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Svazek obcí Košťálov a Libštát

Josef Jadrný

1. 042_P01_zadost_prominuti_odvodu_SO_Kostalov

43.

361/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 177/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje 2015

Josef Jadrný

1. 043_P01_ZRRO_177_tabulky
2. 043_P02_navrh_podpory_PVA_2015
3. 043_P03a_smlouva_Bily_Potok
4. 043_P03b_smlouva_Kostalov
5. 043_P03c_smlouva_VHS_VDJ_Zbirohy

44.

362/16/ZK

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Josef Jadrný

1. 044_P01_Statut_Fondu_ochrany_vod_zmeny
2. 044_P02_Statut_Fondu_ochrany_vod_po_zmenach

45.

363/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)

Josef Jadrný

1. 045_P01_ZRRO_181_tabulky

46.

364/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/16 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 08 - Dotační fond LK, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství

Josef Jadrný

1. 046_P01_ZR_RO_178_Dotacni_fond_LK
2. 046_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 046_P03_plna_moc_
4. 046_P04_vzor_smlouvy_OZPZ_2016
5. 046_P05_Hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_projek

47.

365/16/ZK

Akční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje pro období 2016 - 2020

Josef Jadrný

2. 047_P01_Akcni_plan_EVVO

48.

366/16/ZK

Projekt STŘEVLIK, p.o. - Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz

Josef Jadrný

1. 048_P01_Projekt_STREVLIK_popis_projektu_ODPADY

49.

367/16/ZK

Projekt STŘEVLIK, p.o. - Smědá - řeka nás spojuje

Josef Jadrný

50.

368/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 206/16 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 923 08 – Spolufinancování, odbor životního prostředí a zemědělství z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekty připravované Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací

Josef Jadrný

1. 050_P01_ZRRO206_tabulky

51.

369/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“

Vít Příkaský

52.

370/16/ZK

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje – úprava přílohy

Vít Příkaský

1. 052_P01_Statut_zmena
2. 052_P02_Zapis_o_kontrole_prip

53.

371/16/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Vít Příkaský

1. 053_P04_MC_Zadost_o_dotaci_DF_vzor_MC
2. 053_P01_MC_Vyhlaseni_programu_MC_2016_
3. 053_P02_MC_Textova_cast_projektu_MC
4. 053_P03_MC_Vzor_smlouvy

54.

372/16/ZK

Program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center - úprava účelu projektů

Vít Příkaský

55.

373/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/16 – úprava parametrů projektového záměru „Revitalizace Cihelenských rybníků“

Vít Příkaský

1. 055_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

56.

374/16/ZK

„Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“.

Vít Příkaský

57.

375/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č.203/16 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

Vít Příkaský

4. 057_P01_Hodnotici_formular
5. 057_P02_ZR_RO_203_16
6. 057_P03_vzor_smlouvy
7. 057_P04_Odvolani_Lunaria

58.

376/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“

Vít Příkaský

1. 058_P01_prehled_aktivit_knihovna
2. 058_P02_bilance_92303_92314

59.

377/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Vít Příkaský

60.

378/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“

Vít Příkaský

61.

379/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“

Vít Příkaský

1. 061_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

62.

380/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“

Vít Příkaský

1. 062_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

63.

381/16/ZK

Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:

Alena Losová

1. 063_P01_ZSMS_logopedicka_LBC_1_19_2016_(2029975)
2. 063_P02_ZSMS_pro_telesne_postiz_Lbc_od_1_9_2016_(2
3. 063_P03_ZS_Liberecka_Jbc_od_1_9_2016_(2029975)
4. 063_P04_ZSMS_pri_detske_lecebne_Cvikov_od_1_9_2016
5. 063_P05_ZSMS_pri_nemocnici_Lbc_od_1_9_2016_(202997
6. 063_P06_ZS_MS_Kamenna_JBC_od_1_9_2016_(2029975)
7. 063_P07_ZS_Tanvald_od_1_9_2016_(2029975)
8. 063_P08_ZSMS_Jilemnice_od_1_9_2016_(2029975)
9. 063_P09_ZS_spec_Semily_od_1_9_2016_(2029975)
10. 063_P10_DD_Krompach_1_9_2016_(2029975)

1)

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

2)

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

3)

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

4)

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

5)

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

6)

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

7)

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace

8)

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace

9)

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

10)

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

64.

382/16/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně:

Alena Losová

1. 064_P01_zadost_prominuti_Jested_(2029975)
2. 064_P02_zadost_prominuti_FK_(2029975)

1)

Sportovní klub JEŠTĚD

2)

Fotbalový klub Stráž pod Ralskem

65.

383/16/ZK

Dotační fond Libereckého, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky Programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Alena Losová

1. 065_P01_vyhlaseni_programu_4-7_(2029975)
2. 065_P02_zadost_o_dotaci_2016_4-7_(2029975)
3. 065_P03_vzorova_smlouva_program_4-7_(2029975)

66.

384/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v oblasti školství a vzdělávání – IQLANDIE, o. p. s

Alena Losová

1. 066_P01_smlouva_OLP_2354_2016_IQLANDIE_(2029975)
2. 066_P02_Zadost_o_dotaci_IQLANDIA_ops_(2029975)

67.

385/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/322/2015 o poskytnutí účelové dotace pro Krkonoše – svazek měst a obcí na projekt Podpora úpravy lyžařských běžeckých tratí na liberecké, západní části Krkonoš - 2016

Alena Losová

1. 067_P01_Dodatek_c_1_OLP_322_2015_(2029975)
2. 067_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(2029975)
3. 067_P03_Smlouva_c_OLP_322_2015_(2029975)

68.

386/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 164/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální a poskytnutí účelových dotací příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi

Alena Losová

1. 068_P01_ZR_164_16_kap91704_system_podpora_(2029975
2. 068_P02_OLP_2320_2016_(2029975)

69.

387/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec na zajištění provozů ambulantních Středisek výchovné péče v České Lípě a ve Frýdlantu

Alena Losová

1. 069_P01_ZR_RO_184_16_(2029975)
2. 069_P02_Smlouva_OLP_2815_2016_(2029975)
3. 069_P03_Smlouva_OLP_2816_2016_(2029975)

70.

388/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/16 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 – Sport handicapovaných

Alena Losová

1. 070_P01_tab.cast_ke_ZR_185_16_(2029975)
2. 070_P02_vzorova_smlouva_4_20_(2029975)
3. 070_P03_vzorova_smlouva_4_21_(2029975)
4. 070_P04_vzorova_smlouva_4_22_(2029975)

71.

389/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 201/16 – úprava kapitol 923 14 - Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – projekt „Centrum odborného vzdělávání“

Alena Losová

1. 071_P01_tabulkova_cast

72.

390/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové dotace Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace na akci Akademie umění a kultury pro seniory LK

Alena Losová

1. 072_P01_ZR_202_16_kap91704_ZUS_(2029975)
2. 072_P02_Smlouva_OLP_2329_2016_(2029975)

73.

391/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 193/16 – úprava kapitol 919 03 - Pokladní správa ekonomického odboru a 912 04 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – výměna podlahy v tělocvičně

Alena Losová

1. 073_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_193_16
2. 073_P02_zadost
3. 073_P03_zaverecne_vyuctovani

74.

392/16/ZK

Informace o žádostech o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 4.23 sportovní akce vyřazených pro administrativní nesoulad

Alena Losová

75.

393/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190/16 – úpravy v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy

Vladimír Mastník

1. 075_P01_tabulky_ZR-RO_190-16

76.

394/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 076_P01_tabulky_ZR-RO_191-16

77.

395/16/ZK

Uspořádání silniční sítě po výstavbě obchvatu obce Kravaře

Vladimír Mastník

1. 077_P01_mapy

78.

396/16/ZK

Dohoda o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť (OSN II) - nové znění; Dodatek č. 1 k dopravní smlouvě Východosaská síť (OSN I)

Vladimír Mastník

1. 078_P01_Smlouva_LK_ZVON_UK_OSNII_2016_CZ+DE
2. 078_P02_Dodatek_Smlouvy_LK_ZVON_VVO_prodlouzeni_OS

79.

397/16/ZK

Písemné informace:

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 5. 2016 do 7. 6. 2016

1. 079_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_18.5.2016_do_

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2016

Marek Pieter

1. 079_b_Plneni_rozpoctu_01_05_2016
2. 079_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_05_16

c)

Zpráva o činnosti KSS LK za rok 2015

Vladimír Mastník

1. 079_c_Kosilka_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2015_
3. 079_c_P01_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2015_Zpis

d)

Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy za období 2015/2016

Vladimír Mastník

1. 079_d_kosilka_ZK
2. 079_d_P01_Vyhodnoceni_ZU_silnic_II_a_III_trid_v_LK

e)

Informace o řešení havarijního stavu polského úseku mezinárodní železniční tratě Liberec – Zittau – Dresden/Varnsdorf

Vladimír Mastník

1. 079_e_kosilkaZK
2. 079_e_P01_hejtman_ministr_dopravy_Hradek-Zittau_(1
3. 079_e_P02_hejtman_predseda_vlady_CR_Hradek-Zittau_
4. 079_e_P03_MD_vyjadreni
5. 079_e_P04_Premier_vyjadreni

f)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2015 - výroční zpráva

Petr Tulpa

1. 079_f_Vyrocni_zprava_NsPCL
2. 079_f_P01_vyrocni_zprava_NsPCL_2015
3. 079_f_P02_Zprava_nezavisleho_auditora

g)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2015

Petr Tulpa

1. 079_g_VZ_zdravotni_politika_LK_2015
2. 079_g_P01_Zprava_Zdravotni_politika_LK

h)

Jmenování dalších členů a zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji, jmenované dle usnesení č. 734/16/RK

Vít Příkaský

2. 079_h_kosilka+DZ_ZK
3. 079_h_P01_RVVI_seznam

i)

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury za rok 2015

Hana Maierová

1. 079_i_kosilka+DZ_ZK
2. 079_i_P01_zprava_o_cinnosti_KVK
3. 079_i_P02_zprava_o_cinnosti_SM
4. 079_i_P03_zprava_o_cinnosti_OGL
5. 079_i_P04_zprava_o_cinnosti_VMG
6. 079_i_P05_zprava_o_cinnosti_MCR

j)

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí a zemědělství za rok 2015

Josef Jadrný

1. 079_j_P01_Zprava_STREVLIK_2015_kosilka_ZK
2. 079_j_P02_Zprava_STREVLIK

k)

Informativní přehled o výsledku hospodaření za rok 2015 a jeho vypořádání v příspěvkových organizacích resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

1. 079_k_Informativni_prehled_VH2015_osmts_(2029975)
2. 079_k_P01_tabulkova_cast_VH2015_(2029975)

l)

Informace o stavu zaměstnanosti - 4/2016

Alena Losová

1. 079_l_Informace_o_stavu_zamestnanosti_4_2016_(2029

m)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 079_m_prehled_VZ_8._a_9.RK_a_6._a_7.mRK

n)

Zpráva o stavu požární ochrany v Libereckém kraji za rok 2015

Martin Půta

1. 79_n_kosilka_ZK_pis_info
2. Zprava_o_stavu_PO_2015

o)

Ukončení přípravy projektu "CIFAD II - Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof

Martin Půta

1. 16_o_kosilka_ZK_pis_info

p)

Žádost o informace + podnět ke změně zákona č. 344/1992 Sb.

Martin Půta

1. 079_17p_pisemna_informace
2. 079_17p_P01_zadost
3. 079_17p_P02_Odpoved

q)

Nabídka městu Česká Lípa – majetkový vstup do obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. – návrh stanov a akcionářské dohody, přehled investiční činnosti.

Petr Tulpa

1. 079_q_majetkovy_vstup_mesta_CL
2. 079_q_P01_NsP_Ceska_Lipa_Akcionarska_dohoda_DRAFT
3. 079_q_P02_NsP_Ceska_Lipa_Navrh_zmeny_stanov
4. 079_q_P03_Projekty_NsP_CL
5. 079_q_P04_prehled_investic_do_NsPCL

r)

Záměr projektu OPUSCARD/IDOL

Marek Pieter

1. 079_r_PI_opuscard
2. 079_r_P01_Projektovy_zamer_OPUSCARD-IDOL

80.

Náměty a připomínky

81.

398/16/ZK

Pověření k jednání za Zastupitelstvo Libereckého kraje ve věci návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

Martin Půta

82.

Vyslovení výrazného znepokojení nad dosavadním vývojem v kauze Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny, Chrastava, Školní 438

JUDr. Josef Vondruška, člen zastupitelstva kraje