Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

29. 08. 2017 - Návrh programu 07. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

zapis_6_ZK_27.6.2017

2.

299/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

300/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

301/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

Martin Půta

005_P01_program_7_ZK

6.

302/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

303/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 13. června do 15. srpna 2017

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy
007_P02_usn_RK_12_18-07_2017
007_P03_usn_RK_13_08_08_2017
007_P04_usn_mRK_16_26_06_2017
007_P05_usn_mRK_18_10_07_2017
007_P06_usn_mRK_19_24_07_2017
007_P07_usn_mRK_20_31_07_2017
007_P08_usn_mRK_21_04_08_2017

8.

322/17/ZK

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

Martin Půta

9.

304/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování: pozemku v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

Ing. Jitka Volfová

009_P01_smlouva_2714_2017
009_P02_geometricky_plan

10.

305/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

010_P01_mapa_Hermanice_u_Frydlantu
010_P02_GP_Janov_nad_Nisou
010_P03_GP_Pavlicky

1.

pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu (FAMA 2017/06/075)

2.

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/05/089)

3.

pozemku v k.ú. Pavličky (FAMA 2017/04/037)

11.

306/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

011_P01_mapa

12.

307/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

012_P01_mapa_Kamenicky_Senov

13.

308/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

013_P01_GP_Machnin
013_P02_GP_Novy_Bor
013_P03_GP_Koberovy
013_P04_GP_Zelezny_Brod

1.

pozemku v k.ú. Machnín

2.

pozemku v k.ú. Nový Bor

3.

pozemků v k.ú. Koberovy

4.

pozemků v k.ú. Železný Brod

14.

309/17/ZK

Majetkoprávní operace – darování: technického zhodnocení stavby SO.04 a SO.04a v k.ú. Nový Bor

Ing. Jitka Volfová

15.

310/17/ZK

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

015_P01_GP_Frydstejn
015_P02_Bila_u_Ceskeho_Dubu
015_P03_GP_Rozstani_pod_Jestedem

1.

pozemku v k.ú. Frýdštejn

2.

pozemku v k.ú. Bílá u Českého Dubu

3.

pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem

16.

311/17/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí prodej

Ing. Jitka Volfová

016_P01_nakres_Desna_III
016_P02_nakres_Doksy_u_Machova_jezera

1.

pozemku v k.ú. Desná III

2.

pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera

17.

312/17/ZK

Majetkoprávní operace – směna

Ing. Jitka Volfová

017_P01_GP_Ceska_Lipa
017_P02_GP_Hodkovice_nad_Mohelkou

1.

pozemků v k.ú. Česká Lípa

2.

pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

18.

313/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

018_P01_GP_Semily

19.

314/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

019_P01_Zadost_o_prominuti_odvodu_DOC

20.

315/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

020_P01_ZRRO_210_kapitola_91305
020_P02_ZRRO_210_kapitola_91205

21.

316/17/ZK

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

021_P01_zadost_Advaita

22.

317/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/17 – navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

022_P01_ZR_RO_226_17
022_P02_Smlouva_Centrum_TAMTAM
022_P03_Smlouva_Tyfloservis
022_P04_Smlouva_MAJAK

23.

318/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 236/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

023_P01_ZR_RO_236_17
023_P02_Dodatek_1_k_Rozhodnuti_1_MPSV_2017
023_P03_Dopis_ministryne
023_P04_Rozhodnuti_MPSV

24.

319/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, na navýšení platů 2017

Mgr. Pavel Svoboda

024_P01_Vypocet_PO
024_P02_Vliv_uprav_rozpocet_2017
024_P03_Kapitola_91305_upravy
024_P04_Kapitola_91903_upravy

25.

320/17/ZK

Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

025_P01_ZL_ZZS_LK
025_P02_Priloha_c_1_ZZS_LK
025_P03_ZL_LRN_Cvikov
025_P04_Priloha_c_1_LRN_Cvikov

26.

321/17/ZK

Schválení nového znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a výroční zpráva 2016

MUDr. Přemysl Sobotka

026_P01_uplne_zneni_stanov_NsPCL
026_P02_Vyrocni_zprava_NsPCL_2016
026_P03_Zprava_nezavisleho_auditora_2016
026_P04_plan_investic_NsPCL_2017
026_P05_plan_investic_NsPCL_2018
026_P06_memorandum_o_superalianci

27.

323/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 216/17 – navýšení kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a snížení kapitoly 912 09 - účelové příspěvky PO a 914 09 Působnosti odboru zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

027_P01_Tabulky_bilance_92014_91409_91209

28.

324/17/ZK

Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

028_P01_VYHLASENI_PROGRAMU_2017_9_3_ZDR_POMUCKY

29.

325/17/ZK

Změna přílohy zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

Ing. Květa Vinklátová

029_P01_nove_zneni_prilohy_ZL

30.

326/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 214/17 - snížení kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, snížení kapitoly 917 07 – Transfery a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných investičních/ neinvestičních účelových příspěvků v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO

Ing. Květa Vinklátová

030_P01_ZR_RO_ucelove_dotace
030_P02_zadost_o_zaslani
030_P03_Oznameni_o_vyuzitem_prispevku
030_P04_zaverecne_vyuctovani

31.

327/17/ZK

Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu, v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

031_P01_Vyhlaseni_programu_7.5_Poznavame_kulturu
031_P02_Priloha_c_1_k_zadosti_7_5
031_P03_Vzor_zadosti_o_dotaci_2017
031_P05_Vzor_smlouvy
031_P04_Souhrnny_katalog

32.

328/17/ZK

Poskytnutí účelové dotace na projekt „Obnova tzv. zahradního domu v místě zaniklého kostela sv. Alžběty v Jilemnici - I. etapa, položení střešní krytiny, oprava krovu“ z rozpočtu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

032_P01_Smlouva_OLP_2662_2017_Mesto_Jilemnice

33.

329/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

033_P01_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
033_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
033_P03_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
033_P04_ZR_RO_240_17_92607_DF
033_P05_Vzor_smlouvy_7_6_Remeslna_a_zazitkova_turi
033_P06_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_cestovniho_ruchu_
033_P07_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_informacnich_cent

34.

330/17/ZK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – prodloužení termínů realizace projektů, změny závazných parametrů projektů

Ing. Květa Vinklátová

034_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_RKF_Brenna
034_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1983_2017_RKF_Bre
034_P03_Zadost_o_zmenu_parametru_RKF_Jezve
034_P05_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_Jan_Sykora
034_P06_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1966_2017_Sykora
034_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2015_2017_RKF_Jez
034_P07_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_Fronek
034_P08_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2193_2017_Fronek
034_P09_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_Provincie_bra
034_P10_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_2003_2017_Provinc

35.

331/17/ZK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017 Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz“

Jiří Löffelmann

035_P01_StrevlikNFV_zadost
035_P02_StrevlikNFV_smlouva_DMM
035_P03_StrevlikNFV_smlouva_SAS

36.

332/17/ZK

Změna zřizovací listiny Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Jiří Löffelmann

036_P01_Strevlik_ZL_dokument

37.

333/17/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 31

Jiří Löffelmann

38.

334/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 231/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017

Jiří Löffelmann

038_P01_ZRRO231_tabulky
038_P02_navrh_podpory_PVA_2017
038_P03a_smlouva_Bukovina_u_Ciste
038_P03b_smlouva_Desna
038_P03c_smlouva_Horka_u_S_P
038_P03d_smlouva_Koberovy
038_P03e_smlouva_Lucany_nad_Nisou
038_P03f_smlouva_Modrisice
038_P03g_smlouva_Pencin
038_P03h_smlouva_Svojek
038_P03i_smlouva_Vysoke_n_Jizerou

39.

335/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/17 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2017“ a finanční dar za umístění v soutěži

Jiří Löffelmann

039_P01_RO_208
039_P02_seznam_vyrobku
039_P03_vzor_smlouvy

40.

336/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 207/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty a program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

040_P01_program_8_1
040_P02_program_8_4
040_P03_RO_207
040_P04_vzor_smlouvy

41.

337/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Ing. Radka Loučková Kotasová

041_P02_ZR_RO_199_17
041_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MA21_2017
041_P04_Vyzva_MA_21_2017
041_P01_Hodnotici_formular_2.6

42.

338/17/ZK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – navýšení závazku spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

43.

339/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 243/17 – snížení výdajů kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO - SML - Zajištění záchranného archeologického výzkumu u akce „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

043_P01_rozklad_nakladu_ZAV
043_P02_tabulky_pro_zmenu_rozpoctu

44.

340/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

Jiří Löffelmann

044_P01_Hodnotici_formular
044_P02_ZR_RO_238_17
044_P03_vzor_smlouvy

45.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Chrastava na projekt „Přístavba Muzea historické hasičské techniky v Chrastavě“

Ing. Radka Loučková Kotasová

46.

341/17/ZK

Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

046_P01_vykres_problemu_light
046_P02_podprumerne_oblasti
046_P03_disparitni_oblasti
046_P04_vyhodnoceni_URU

47.

342/17/ZK

Návrh Pokynů pro zpracování Nového návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

047_P01_Pokyny_NovyNavrhAZURLK
047_P02_stanoviskoMZP

48.

343/17/ZK

Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018

Petr Tulpa

048_P01_Stipendijni_rad_na_skolni_rok_2017_2018_(2

49.

344/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Petr Tulpa

049_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_189_17_(2291071)
049_P02_OLP_2086_2017_(2291071)
049_P03_OLP_2130_2017_(2291071)
049_P04_OLP_2129_2017_(2291071)
049_P05_OLP_2133_2017_(2291071)
049_P06_OLP_2136_2017_(2291071)
049_P07_OLP_2137_2017_(2291071)
049_P08_OLP_2140_2017_(2291071)
049_P09_OLP_2142_2017_(2291071)
049_P10_OLP_2145_2017_(2291071)
049_P11_OLP_2146_2017_(2291071)
049_P12_OLP_2148_2017_(2291071)
049_P13_OLP_2147_2017_(2291071)

50.

345/17/ZK

Změna zřizovací listiny

Petr Tulpa

050_P01_ZL_ZS_MS_pro_telesne_postiz_Lbc_1_9_2017_(
050_P02_ZL_ZS_Liberecka_Jbc_1_9_2017_(2291071)
050_P03_ZL_ZS_MS_pri_detske_lecebne_Cvikov_1_9_201
050_P04_ZL_ZS_MS_pri_nemocnici_Lbc_1_9_2017_(22910
050_P05_ZL_ZS_MS_Kamenna_JBC_od_1_9_2017_(2291071)
050_P06_ZL_ZS_spec_Semily_1_9_2017_(2291071)
050_P07_ZL_DD_Jablonne_v_Podj_platna_1_9_2017_(229
050_P08_ZL_DD_Krompach_1_9_2017_(2291071)
050_P09_ZL_DD_JBC_Pasecka_platna_1_9_2017_(2291071

1.

Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

2.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

3.

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

4.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

5.

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

6.

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

7.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

8.

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

9.

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace

51.

346/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek

Petr Tulpa

051_P01_zadost_o_prominuti_penale_Svaz_potapecu_(2

52.

347/17/ZK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec

Petr Tulpa

052_P01_zadost_o_prominuti_odvodu_DDU_LBC_(2291071

53.

348/17/ZK

Revokace usnesení č. 490/16/ZK Žádost Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

053_P01_SRLK_NFV_zadost_zmena_smlouvy_(2291071)
053_P02_smlouva_navratna_financni_vypomoc_sdruzeni

54.

349/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 221/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Burza škol v České Lípě

Petr Tulpa

054_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_221-17_(2291071)

55.

350/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 225/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

055_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_225_17_(2291071)
055_P02_vzor_smlouvy_ZK_PP_2017_(2291071)

56.

351/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.23 sportovní akce

Petr Tulpa

056_P01_tabulkova_cast_ZR_232_17_program_4.23_(229
056_P02_vzorova_smlouva_4_23_(2291071)

57.

352/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 233/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017

Petr Tulpa

057_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_233_17_(2291071)
057_P02_vzorova_smlouva_4_26_(2291071)

58.

353/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí víceletých dotací na Eurohry Doksy a Handy cyklo maraton

Petr Tulpa

058_P01_OLP_2559_2017_Cyklo_handy_marathon_(229107
058_P02_OLP_2560_2017_EURO_HRY_Doksy_(2291071)

59.

354/17/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektu Pravidelná činnost Motosportu Bozkov podpořeného z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017

Petr Tulpa

059_P01_Zadost_o_zmenu_rozpoctu_Motosport_Bozkov_(

60.

355/17/ZK

Žádost o změnu projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 – Program volnočasových aktivit

Petr Tulpa

060_P01_Zadost_o_zmenu_(2291071)

61.

356/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/2017 - úprava kapitoly 926 04 dotační fond odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

Petr Tulpa

061_P01_tabulkova_cast_ZR_237_17_program_4.1_(2291

62.

357/17/ZK

Změna zřizovací listiny Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Petr Tulpa

062_P01_ZL_G_Dr_Randy_JBC_platna_1_9_2017_(2)_vyma

63.

358/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy č. OLP/3845/2016

Marek Pieter

063_P01_Smlouva_financovani_zeleznice_2020-2034
063_P02_Dopis_MD
063_P03_Dodatek_1_Smlouva_financovani_zeleznice_20
063_P04_Dodatek_1_Smlouva_financovani_zeleznice_20

64.

359/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 217/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava a hospodářství“

Marek Pieter

064_P01_tabulky_ZR-RO_217-17

65.

360/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 219/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekty pro rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji

Marek Pieter

065_P01_tabulky_ZR-RO_219-17
065_P02_zadost_dubnice
065_P03_zadost_straz
065_P04_zadost_struznice
065_P05_zadost_chrastava
065_P06_zadost_jestrabi
065_P07_smlouva_dubnice_anton
065_P08_smlouva_straz_anton
065_P09_smlouva_struznice_anton
065_P10_smlouva_chrastava_anton
065_P11_smlouva_jestrabi_anton

66.

361/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 220/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Na kole jen s přilbou v Libereckém kraji“ a na projekt „Dovybavení zastávky U Lomu v Liberci informačním elektronickým panelem pro cestující“

Marek Pieter

066_P01_tabulky_ZR-RO_220-17
066_P02_zadost
066_P03_zadost
066_P04_smlouva_bezpecne_anton
066_P05_smlouva_dopr_podnik_anton

67.

362/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 13. 6. 2017 do 8. 8. 2017

Ing. Jitka Volfová

067_a_PI_Prijata_RO-13_06-08_08_2017

b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 10., 11. a 12. zasedání rady kraje a na 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19. a 20. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

067_b_prehled_VZ_z_10.a11.RK_a_13.,14.,15.,16.a17.
067_b_prehled_VZ_12.RK_a_18.19._a_20.mRK

c)

Přehled účasti členů ZK na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

067_c_P01_Prehled_ucasti_clenu_ZK

d)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2017

Martin Půta

067_d_P02_dochazka_vybory_I_2017
067_d_P01_Vybory_ZK_prehled_ucasti_clenu_kosilka

e)

Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Jitka Volfová

067_e_PI_HMNG_SVR_2018-2021+R_2018

f)

Aktualizace Jednacího řádu a změna nominací v Komisi rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

067_f_DZ_ZK
067_f_P02_Aktualizovany_seznam_RVVI
067_f_P01_Jednaci_rad_RVVI

g)

Petice - P/1/2017

Martin Půta

067_g_P01_Košilka do ZK
067_g_P02_Petice
067_g_P03_Odpověď na petici

h)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2016

Petr Tulpa

067_h_Zprava_o_cinnosti_PO_skolstvi_2016
067_h_P01_hospodareni_PO_OSMTS_2016_(2291857)

i)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017

Petr Tulpa

067_i_P01_statisticke_vykazy_zapis_MS_2017
067_i_P02_zapis_MS_2017

j)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2017

Petr Tulpa

067_j_P01_statisticke_vykazy_1_roc_2017
067_j_P02_sumar_zapis_1_tr_2017

k)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2017

Petr Tulpa

067_k_P01_statisticke_vykazy_prijati_SS_2017
067_k_P02_sumar_prijati_zaci_SS_2017

l)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2017

Ing. Jitka Volfová

067_l_PI_Plneni_rozpoctu_01_07_2017
067_l_P01_Tab_Plneni_rozpoctu_01_07_17

m)

Dopis představenstvu Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Martin Půta

067_m_P01_dopis_predstavenstvu_kosilka
067_m_P02_dopis_predstavenstvu

n)

Odvolání ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, z funkce a vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace a závěr auditu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl Sobotka

067_n_odvolani_reditele_ZZSLK_zprava_o_auditu_Zpis
067_n_P01_ZZSLK_Manazerske_shrnuti_final_po_revizi
067_n_P02_Text_VR_reditel_ZZS_LK_2017

o)

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017

Petr Tulpa

067_o_Ucast_sportovni_reprezentace_Libereckeho_kra
067_o_P01_Prehled_medailistu_(2291071)

68.

363/17/ZK

Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy II a Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17 navýšení příjmů a úpravy ve výdajových kapitolách rozpočtu kraje 2017

Martin Půta

068_P01_analyza_nexia
068_P02_poradenska_zprava_nexia_DD
068_P03_znalec_oceneni_podniku
068_P04_znalec_oceneni_pohledavek
068_P05_Pravni_stanovisko_nutnost_postupovat_ZZVZ
068_P06_Pravni_stanovisko_prime_zadani_smlouvy
068_P07_Pravni_stanovisko_notifikace_vnitrni_dopra
068_P08_expertni_stanovisko_k_vice_nabidkam
068_P09_Stanovisko_nexia_pravni_pravni_forma_provo
068_P10_smlouva_3032_o_prevodu_akcii_csad
068_P11_smlouva_3034_o_postoupeni_pohledavak_csad
068_P12_Pravni_stanovisko_JUDr_Blazek
068_P13_ZR_RO_c_252_17_tabulky_pp_28_8_2017
068_P14_ramcova_smlouva_podepsana
068_P15_nabidka_busline_prodej_zavodu
068_P16_nabidka_csad_CL
068_P17_LK_Vyjadreni_k_navrhu_k_UOHS_BusLine
068_P18_modelace_CDV_SEVER_18.8.2017

69.

69

Náměty a připomínky