Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

25. 08. 2015 - Návrh programu 07. jednání zastupitelstva (2015)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 6. 2015, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

298/15/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

299/15/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

300/15/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

302/15/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

303/15/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 6. 2015 do 10. 8. 2015

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_usneseni_10_RK
007_P03_usneseni_11_RK
007_P04_usneseni_12_RK
007_P05_usneseni_9_mRK
007_P06_usneseni_10_mRK
007_P07_usneseni_11_mRK
007_P08_usneseni_12_mRK

8.

304/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 165/15 - poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly rozpočtu 917 01

Martin Půta

008_P01_info_tabulka
008_P02_ZR_RO_165_15_a_vliv
008_P03_vzor_smlouvy

9.

305/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/15: alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, neinvestiční účelová dotace Městu Nový Bor na sklářský festival IGS

Martin Půta

009_P01_zadost_Novy_Bor
009_P02_ZR_RO_183_15_a_vliv
009_P03_smlouva_OLP_1900_2015

10.

306/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/15: poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01-Transfery

Martin Půta

010_P01_info_tabulka
010_P02_ZR_RO_185_15_a_vliv
010_P03_vzor_smlouvy_o_dotaci

11.

307/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/15: zapojení finančních prostředků z přijatých finančních darů na podporu akcí pořádaných Libereckým krajem – kulturní program u příležitosti oslav 25. výročí spolupráce mezi Libereckým krajem a švýcarským kantonem Sankt Gallen a Bezpečně do školy i do přírody

Martin Půta

011_P01_ZR_RO_196_15_a_vliv

12.

308/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

012_P01_Zapis_komise
012_P02_hodnotici_formular_1_1
012_P03_ZR_RO_c_180_15
012_P04_vzor_smlouvy_1_1

13.

309/15/ZK

Změna Statutu Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

013_P01_Statut_KF_LK_2015
013_P02_Statut_KF_LK_s_vyznacenymi_zmenami

14.

310/15/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Vodní a potápěčské záchranné službě

Martin Půta

014_P01_Zadost_VPZS_pruvodni
014_P02_Zadost_VPZS_priloha
014_P03_Zadost_VPZS_doplneni
014_P04_vypis_BR
014_P05_smlouva_Dotace_VodniZS

15.

311/15/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krkonoše a Jizerské hory

Martin Půta

015_P01_Zadost_Horske_sl
015_P02_material_pro_BR_ZZSLK
015_P03_vypis_BR
015_P04_smlouva_Dotace_Horska_sl

16.

312/15/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Hejnice

Martin Půta

016_P01_Zadost_Hejnice
016_P02_Zadost_Hejnice_prilohy
016_P03_vyjadreni_Hejnice
016_P04_Doplneni_zadosti
016_P05_smlouva_Dotace_Hejnice
016_P06_vypis_BR

17.

313/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 188/15 - dotace z Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

017_P01_ZR_RO_c_188_15

18.

314/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/15 - zapojení přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou na služebním vozidle

Martin Půta

018_P01_ZR_RO_173_15_tabulky
018_P02_oznameni_Kooperativa

19.

315/15/ZK

Projednání aktualizace dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje

Martin Půta

019_P01_vykres_problemu
019_P02_podprumerne_oblasti
019_P03_disparitni_oblasti
019_P04_vyhodnoceni_URU

20.

316/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 205/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z roku 2014 do rozpočtu kraje 2015

Marek Pieter

020_P01_tabulky_ZR_RO_c_205_15

21.

317/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 206/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU

Marek Pieter

021_P01_tabulky_ZR_RO_c_206_15

22.

318/15/ZK

Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Marek Pieter

022_P01_Zasady_odvody_a_penale_PRK_2015
022_P02_Zasady_pro_odvody_a_penale_PRK_2015_sledov
022_P01pp_Zasady_odvody_a_penale_PRK_2015

23.

319/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

023_P01_mapa_Josefuv_Dul_u_Jablonce_nad_Nisou

k pozemku v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

24.

320/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodej:

Marek Pieter

024_P01_GP_Janovice

pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí

25.

321/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

025_P01_GP_Holany

pozemků v k.ú. Holany

26.

322/15/ZK

Majetkoprávní operace – koupě:

Marek Pieter

026_P01_GP_Noviny_pod_Ralskem

pozemků v k.ú. Noviny pod Ralskem

27.

323/15/ZK

Majetkoprávní operace – zřízení budoucí služebnosti:

Marek Pieter

027_P01_mapa_Raspenava_I
027_P01_mapa_Raspenava_II
027_P01_mapa_Raspenava_III

k pozemkům v k. ú. Raspenava

28.

324/15/ZK

Majetkoprávní operace – darování:

Marek Pieter

028_P01_GP_Holany
028_P02_mapa_Kamenicky_Senov
028_P03_mapa_Lomnice_nad_Popelkou
028_P04_GP_Bela_u_Stare_Paky

1.

pozemků v k.ú. Holany

2.

pozemků v k.ú. Kamenický Šenov

3.

pozemků včetně silnice v k.ú. Lomnice nad Popelkou

4.

pozemků v k.ú. Bělá u Staré Paky

29.

325/15/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

029_P01_GP_Hejnice
029_P02_GP_Bitouchov_u_Semil
029_P03_GP_Sosnova

1.

pozemku v k.ú. Hejnice

2.

pozemku v k.ú. Bítouchov u Semil

3.

pozemku v k.ú. Sosnová u České Lípy

30.

326/15/ZK

Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům v k.ú. Semily

Marek Pieter

0030_P01_mapa_Semily

31.

327/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 215/15 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

031_P01_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoct

32.

328/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/15 – převod finančních prostředků z kapitoly 926 05 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor sociálních věcí do kapitoly 917 05 - Transfery - financování sociálních služeb dle zvláštního zákona

Lenka Kadlecová

032_P01_Tab_ZR_RO_c_172_15

33.

329/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/15 – převod finančních prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, do kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí

Lenka Kadlecová

033_P01_Tabulky

34.

330/15/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2016 a Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z prostředků Libereckého kraje

Lenka Kadlecová

034_P01_Pravidla_pro_poskytovani
034_P02_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_priloha_1_Prav
034_P03_Vzor_Prubezne_cerpani_priloha_2_Pravidel
034_P04_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_dotace_prispev
034_P05_Hodnotici_formular_priloha_4_Pravidel
034_P06_Zapis_o_kontrole_priloha_5_Pravidel
034_P07_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni
034_P08_Zadost_o_poskytnuti_dotace_Priloha_1_Vyhla
034_P05_pp_Hodnotici_formular_priloha_4_Pravidel

35.

331/15/ZK

Delegace zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajského sociálního podniku s.r.o., v likvidaci

Lenka Kadlecová

035_P01_pozvanka
035_P02_navrh_na_usneseni_VH

36.

332/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/15 – poskytnutí dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Petr Tulpa

036_P01_ZR_RO_176_15_bilance_91709
036_P02_Smlouva_OLP_219_2015_KNL_pohotovosti(1)
036_P03_Smlouva_OLP_220_2015_CL_pohotovosti
036_P04_Smlouva_OLP_221_2015_Frydlant_pohotovosti
036_P05_Smlouva_OLP_225_2015_Jablonec_pohotovosti
036_P06_Smlouva_OLP_222_2015_Tanvald_pohotovosti
036_P07_Smlouva_OLP_224_2015_Semily_pohotovosti
036_P08_Smlouva_OLP_223_2015_Masarykova_nem_Jilem_
036_P09_Smlouva_OLP_226_2015_Lazne_Kundratice

37.

333/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 177/15 – poskytnutí dotací na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci

Petr Tulpa

037_P01_Smlouva_OLP_211_2015_KNL_alkoholici
037_P02_Smlouva_OLP_212_2015_CL_alkoholici
037_P03_Smlouva_OLP_215_2015_Jilemnice
037_P04_Smlouva_OLP_216_2015_Semily
037_P05_Smlouva_OLP_214_2015_Tanvald
037_P06_ZR_RO_177_15_bilance_91709_AT

38.

334/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení kapitoly 92009 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví

Petr Tulpa

038_P01_ZR_RO_179_15_bilance_92009_NsP_CL
038_P02_ZR_RO_179_15_smlouva_NsP_CL_strecha

39.

335/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/15 – přesun finančních prostředků z kapitoly 917 09 -Transfery - odbor zdravotnictví do kapitoly 914 09 - Působnosti - odbor zdravotnictví a 911 15 - Krajský úřad na zajištění provozu přechodného období Lůžkového hospice v Libereckém kraji

Petr Tulpa

039_P01_ZR_RO_178_15_bilance_91709_91409_91115

40.

336/15/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/24/2015 o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Petr Tulpa

040_P01_dodatek_c_1_smlouvy_OLP_24_2015
040_P02_smlouva_OLP_24_2015
040_P03_Zadost_o_prodlouzeni_terminu

41.

337/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/15 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 a úpravy ve výdajových kapitolách 913 07 – Příspěvkové organizace a 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

041_P01_Rozpis_rozpoctu

42.

338/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 a poskytnutí finančního daru Městu Lučany nad Nisou

Hana Maierová

042_P01_Zmena_rozpoctu_RO_170_15
042_P02_Darovaci_smlouva_OLP_2050_2015
042_P03_Zadost_mesta_Lucany
042_P04_Rozhodnuti_o_prohlaseni_za_kulturni_pamatk

43.

339/15/ZK

Schválení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu významných kulturních aktivit resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Hana Maierová

043_P01_Smlouva_OLP_2045_2015
043_P02_Smlouva_OLP_2047_2015
043_P03_Smlouva_OLP_2048_2015
043_P04_Smlouva_OLP_2049_2015

44.

340/15/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1379/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - změna parametrů realizovaných prací v rámci podpořeného projektu Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi

Hana Maierová

044_P01_Priloha_1_dodatek_c_1_RKF_Brniste
044_P02_Zadost_o_zmenu_zavaznych_parametru_RKF_Brn

45.

341/15/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1489/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - změna parametrů realizovaných prací v rámci podpořeného projektu Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu

Hana Maierová

045_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1489
045_P02_Zadost_o_zmenu_zavaznych_parametru_RKF_Fry

46.

342/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/15 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2015“ a finanční dar za umístění v soutěži

Josef Jadrný

046_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
046_P02_ZRRO171_tabulky
046_P03_Seznam_prihlasenych_vyrobku

47.

343/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 190/15 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2015, snížení kapitoly 920 08 Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství, navýšení kapitoly 926 08 – Dotační fond odboru životního prostředí a zemědělství – program Podpora včelařství

Josef Jadrný

047_P01_ZRRO190_tabulky

48.

344/15/ZK

Projekt STŘEVLIK, p.o. - „CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - VSTUP VÍTÁN / WILLKOMMEN IM SCHUTZGEBIET!“

Josef Jadrný

048_P01_Projekt_STREVLIK_popis_projektu
048_P02_Projekt_STREVLIK_predpokladany_rozpocet

49.

345/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství

Josef Jadrný

049_P01_Vyhlaseni_8_3
049_P02_vzor_zadosti
049_P03_vzor_smlouvy
049_P04_cestne_prohlaseni_de_minimis
049_P05_cestne_prohlaseni_zadatele

50.

346/15/ZK

Žádost o změnu v projektu „Z ohně a písku zrozené“ příjemce Jiří Haidl

Vít Příkaský

050_P01_zadost_Haidl

51.

347/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 197/15 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Školy bez bariér“

Vít Příkaský

051_P01_ZR_RO_197_15_PZ_skoly_bez_barier

52.

348/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/15 úprava výdajů v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014-2020 a programu Interreg V-A- Česká republika - Polsko 2014-2020 na krytí výdajů v roce 2015

Vít Příkaský

052_P01_ZR_RO_198_15

53.

349/15/ZK

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Vít Příkaský

053_P01_Statut_upravy
053_P02_Statut_final
053_P03_Formulare_DFLK_prijeti_zmen

54.

350/15/ZK

Projektový záměr „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Vít Příkaský

56.

351/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/15 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení odmítnutých dotací poskytnutých z programu Přímé podpory z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015 na oblast sportu a tělovýchovy

Alena Losová

056_P01_ZR-RO_191_15_tabulky

57.

352/15/ZK

Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 192/15 – zapojení daru Českého olympijského výboru do kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu rozpočtu Libereckého kraje

Alena Losová

057_P01_ZR-RO_192_15_tabulky

58.

353/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 193/15 - zapojení vratky bezúročné peněžité zápůjčky a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

058_P01_Rozpis_kapitoly_92304
058_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
058_P03_Smlouva_o_poskytnuti_zapujcky

59.

354/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Alena Losová

059_P01_ZR_199_15_tabulky

60.

355/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 200/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace společnosti Česká hlava PROMO s.r.o na realizaci projektu Machři roku 2015

Alena Losová

060_P01_ZR-RO_200_15_tabulky

61.

356/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04

Alena Losová

061_P01_ZR-RO_204_15_tabulky
061_P02_smlouva_ZS_MS_logopedicka_Liberec_hriste
061_P03_smlouva_ZS_MS_logopedicka_Liberec_otvorove
061_P04_smlouva_G_SOS_ped_telocvicna_L_uprava

62.

357/15/ZK

Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2016/2017

Alena Losová

062_P01_Stipendijni_rad_na_skolni_rok_2016_2017

63.

358/15/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektu „Auto Enge Triatlon Hrádek nad Nisou 2015“ podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.8 Sportovní akce – smlouva č. OLP/469/2015

Alena Losová

063_P01_Zadost_o_zmenu_rozpoctu

64.

359/15/ZK

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., Okresní organizace SPMP ČR Jablonec nad Nisou – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

064_P01_zadost_prominuti_SPMP

65.

360/15/ZK

Základní škola, Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

065_P01_zadost_prominuti

66.

361/15/ZK

Základní škola a Mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

066_P01_zadost_prominuti

67.

362/15/ZK

Sálová kopaná SICO Jilemnice – prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

067_P01_zadost_prominuti

68.

363/15/ZK

Administrace dotací na tělovýchovu a sport z kapitoly 917 04 – transfery OŠMTS rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016

Alena Losová

068_P01_Administrace_dotaci_2016

69.

364/15/ZK

Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa, příspěvková organizace – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Alena Losová

069_P01_Zadost_o_prominuti

70.

365/15/ZK

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (projekt Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích)

Alena Losová

070_P01_Zadost_o_prominuti
070_P02_Sazebnik

71.

366/15/ZK

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (projekt Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnázia Liberec)

Alena Losová

071_P01_Zadost_o_prominuti
071_P02_Sazebnik

72.

367/15/ZK

Poskytnutí finančního daru WOMEN FOR WOMEN, o.p.s,

Alena Losová

072_P01_OLP_2041_2015_Women_for_women_Smlouva

73.

368/15/ZK

Dotační program resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – program č. 4.5 – Pedagogická asistence – podmínky, vyhlášení a smlouva

Alena Losová

073_P01_vyhlaseni
073_P02_Smlouva_VF

74.

369/15/ZK

Projednání žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. o prominutí smluvní pokuty na akci „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského“

Vladimír Mastník

074_P01_Zadost_o_prominuti_smluvni_pokuty
074_P02_Priloha_1_rwe_zadost_o_stanovisko_n
074_P03_Priloha_2_stanovisko_RWE_5000986982
074_P04_Priloha_3_protokol_o_vytyceni_n
074_P05_Priloha_4_stavebni_denik_18-10-2014
074_P06_Priloha_5_stavebni_denik_20-10-2014
074_P07_Priloha_6_stavebni_denik_04-11-2014
074_P08_Priloha_7_stavebni_denik_05-11-2014
074_P09_Priloha_8_Eurovia
074_P10_Stavebni_povoleni
074_P11_KSSLK_vypocet_sankce

75.

370/15/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory doprava, vyhlášení programů 6.3 podpora projektové přípravy

Vladimír Mastník

075_P01_Oblast_podpory_6_RK
075_P02_Vyhlaseni_6_3_RK
075_P03_textovy_popis_6_3_RK
075_P04_vzor_zadosti_RK
075_P05_Vzor_smlouvy_anton
075_P06_plna_moc_hejtman
075_P07_cestne_prohlaseni_zadatele_RK

76.

371/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 156/15 – snížení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy, akce Na kole jen s přilbou

Vladimír Mastník

076_P01_tabulky_ZR-RO_156-15
076_P02_Smlouva_OLP_1878_2015

77.

372/15/ZK

Žádost o odpuštění sankce - EUROVIA CS, a. s. – Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi

Vladimír Mastník

077_P01_Smlouva_OLP_102_2014
077_P02_Dodatek1_Smlouva_OLP_102_2014_D1
077_P03_Dodatek2_Smlouva_OLP_102_2014_D2
077_P04_45560_oznameni_pokuta_Eurovia_Bulovka_OLP_
077_P05_Stanovisko_k_sankci_Eurovia
077_P06_prodleni_platba_Eurovia

78.

373/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 160/15 – snížení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor; soudní poplatek

Vladimír Mastník

078_P01_tabulky_ZR-RO_160-15

79.

374/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 209/15 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Povodně 2013“

Vladimír Mastník

079_P01_tabulky_ZR-RO_209-15

80.

375/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 210/15 – navýšení v příjmech kraje a v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

080_P01_tabulky_ZR-RO_210-15

81.

376/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 211/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akce ROP 5 a navýšení očekávaných příjmů kraje

Vladimír Mastník

081_P01_tabulky_ZR-RO_211-15

82.

377/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“

Vladimír Mastník

082_P01_tabulky_ZR-RO_212-15

83.

378/15/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na projekty ROP 6“

Vladimír Mastník

083_P01_tabulky_ZR-RO_213-15

84.

379/15/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 3. 6. 2015 do 4. 8. 2015.

Marek Pieter

084_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_3.6.2015_do_4

b)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2014

Lenka Kadlecová

084_b_Kosilka_Zpis
084_b_P01_Jedlickuv_ustav,p.o.
084_b_P02_CIPS_LK,p.o.
084_b_P03_DOZP_Marenice,p.o.
084_b_P04_Domov_Slunecni_dvur,p.o.
084_b_P05_Denni_a_pobyt.soc.sluzby,p.o.
084_b_P06_SSP_TEREZA,p.o.
084_b_P07_DD_Sloup_v_C.,p.o.
084_b_P08_DD_Rokytnice_n_J,p.o.
084_b_P09_DD_Jablonecke_Paseky,p.o.
084_b_P10_DD_Velke_Hamry,p.o.
084_b_P11_Dps_Vratislavice_n_N,p.o.
084_b_P12_DD_Cesky_Dub,p.o.
084_b_P13_DD_Jindrichovice_p_S.,p.o.
084_b_P14_DS_Liberec-Frantiskov,p.o.
084_b_P15_Domov_Raspenava,p.o.
084_b_P16_APOSS_Liberec,p.o.
084_b_P17_Domov_a_Centrum_aktivity,p.o.
084_b_P18_Domov_a_CDS_JNN,p.o.

c)

Zpráva o činnosti KSS LK za rok 2014

Vladimír Mastník

084_c_Zprava_o_cinnosti_KSSLK_za_rok_2014_Zpis
084_c_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2014_PP
084_c_P02_Vyrocni_zprava_za_rok_2014_tabulky_vcetn

d)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., za rok 2014

Petr Tulpa

084_d_Zprava_o_cinnosti_NsPCL_Zpis
084_d_P01_vyrocni_zprava_NsP_CL_2014

e)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2015

Marek Pieter

084_e_Plneni_rozpoctu_01_06_2015
084_e_P01_Plneni_rozpoctu_01_06_15

f)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k červnu 2015

Marek Pieter

084_f_P01_Kosilka_ZK+DZ
084_f_P02_Ratingova_analyza_Libereckeho_kraje_cerv

g)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2014

Alena Losová

084_g_Zprava_cinnost_PO_za_2014

h)

Vyhlášení výběrových řízení na obsazení ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - naplnění obsahu směrnice č. 01/2007, ve znění novelizace č. 2

Hana Maierová

084_h_P01_Kosilka_ZK+DZ

i)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 4. – 31. 5. 2015

Martin Půta

84_i_P01_pisemna_informace_ZPC_radnich_4_a_5_2015

j)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích stav k 31. 5. 2015

Alena Losová

84_J_ZK_statisticke_vykazy_prijati_SS_2015
084_J_P01_sumar_zapis_1_tr.

k)

Informace o stavu zaměstnanosti – 05/2015

Alena Losová

084_k_Informace_zamestnanost_05-2015

l)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a 8., 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

084_l_prehled_VZ_z_9._a_10.RK_a_9.,10._a_11.mRK

m)

Reakce na přijatý dopis ze dne 23. 6. 2015 od politického hnutí Změna

Martin Půta

84_m_P01_pisemna_informace_reakcenaprijatydopis

n)

Změna organizace práce Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v zajištění přednemocniční neodkladné péče v oblasti výjezdové základny Doksy

Petr Tulpa

084_n_Vyjezdova_zakladna_Doksy
084_n_P01_zadost_rozsireni_sluzby_RV_Doksy
084_n_P02_VS_Doksy

o)

Zpráva o činnosti akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec za rok 2014 – výroční zpráva

Petr Tulpa

084_o_Zprava_o_cinnosti_KNL_2014_Zpis
084_o_P01_vyrocni_zprava_KNL_2014
084_o_P02_vyrok_auditora_vykazy
084_o_P03_priloha_ucetni_zaverky_2014
084_o_P04_zprava_o_vztazich_2014

p)

Zpráva o situaci v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Petr Tulpa

084_p_Zprava_situace_KNL
084_p_P01_Zapis_DR_26_6_2015
084_p_P02_Zapis_DR_23_7_2015

q)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2014

Lenka Kadlecová

084_q_P01_VZ_2014
084_q_P02_VZ_2014

r)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. zasedání rady kraje a 11. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

084_r_prehled_VZ_z_11.RK_a_11.mRK

s)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2015

Marek Pieter

084_s_Plneni_rozpoctu_01_07_2015
084_s_P01_Plneni_rozpoctu_01_07_15

t)

Informace o stavu zaměstnanosti – 06/2015

084_t_Informace_zamestnanost_06-2015

u)

Informace o nezaměstnanosti absolventů středních škol v Libereckém kraji k 30. 4. 2015

Alena Losová

084_u_Informace_o_nezamestnanosti_absolventu_SS
084_u_P01_Nezamestnanost_absolventu_dle_okresu_a_o

85.

380/15/ZK

Projektové záměry Libereckého kraje do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)

Vít Příkaský

085_P01_projektove_fise_do_IPRU

86.

381/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/15 – navýšení příjmů kraje, úpravy v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy

Vladimír Mastník

086_P01_tabulky_ZR-RO_168-15

87.

382/15/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 919 03 – podkladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04

Alena Losová

087_P01_ZR_222_15
087_P02_smlouva_OLP_2193_2015
087_P03_smlouva_OLP_2192_2015

88.

301/15/ZK

Určení náměstka hejtmana, který/á zastupuje hejtmana a statutární náměstkyni v době jejich nepřítomnosti

Martin Půta

89.

Náměty a připomínky