Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úvod

30. 08. 2016 - Návrh programu 07. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání ZK konaného dne 21. 6. 2016, určení zapisovatelky

Martin Půta

2.

399/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

400/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

401/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

402/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje v období od 31. 5. 2016 do 8. 8. 2016

Martin Půta

7.

403/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 1. června do 9. srpna 2016

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
2. 007_P02_usneseni_RK_10_07_06_16
3. 007_P03_usneseni_RK_11_28_06_16
4. 007_P04_usneseni_RK_12_19_07_16
5. 007_P05_usneseni_mRK_8_13-06-16
6. 007_P06_usneseni_mRK_9_20-06-16
7. 007_P07_usneseni_mRK_10_25-07-16

8.

404/16/ZK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2314/2015 s Městem Semily

Martin Půta

1. 008_P01_Zadost_Semily
2. 008_P02_Dodatek_2_smlouvy_OLP_2314_2015
3. 008_P03_Puvodni_smlouva_Semily_2314

9.

405/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/896/2016 s ČR - Hasičským záchranným sborem LK

Martin Půta

1. 009_P01_Zadost_HZSLK
2. 009_P02_dodatek_1_sml_OLP_896_2016
3. 009_P03_Puvodni_sml_896_HZSLK

10.

406/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 225/16: zapojení finančních prostředků - daru od Nadace PRECIOSA na podpoření projektu „Kufříky pro prvňáčky - Bezpečně do školy i do přírody“ do rozpočtu kapitoly 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 010_P01_ZR_RO_225_16_a_vliv

11.

407/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/16 - přesun finančních prostředků z kapitoly 914 12 – Působnosti odboru informatiky do kapitoly 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky

Marek Pieter

2. 011_P01_ZRRO_278_16_(2070043)

12.

492/16/ZK

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové

Martin Půta

13.

408/16/ZK

Provádění změn rozpočtu – rozpočtových opatření (ZR - RO) Radou Libereckého kraje v období od 28. 9. 2016 do ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Libereckého kraje

Marek Pieter

14.

409/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Jítrava

Marek Pieter

1. 014_P01_GP_Jitrava

15.

410/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/04/028)

Marek Pieter

1. 015_P01_Kunratice_u_Frydlantu

16.

411/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 224/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 016_P01_Tabulky

17.

412/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 017_P01_Tabulky

18.

413/16/ZK

Majetkoprávní operace - prodej:

Marek Pieter

1. 018_P01_mapa_Doksy_u_Machova_jezera
2. 018_P02_mapa_Lindava

1.

pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera

2.

pozemku v k.ú. Lindava

19.

414/16/ZK

Majetkoprávní operace - darování:

Marek Pieter

1. 019_P01_GP_Jenisovice_u_Jablonce_nad_Nisou
2. 019_P02_mapa_Polevsko

1.

pozemků v k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou

2.

pozemku v k.ú. Polevsko

20.

415/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty

Marek Pieter

1. 020_P01_mapa_foto_Hosty

21.

416/16/ZK

Majetkoprávní operace – prodeje:

Marek Pieter

1. 021_P01_planek_Ceska_Lipa
2. 021_P02_mapa_Cvikov

1.

části energetického zařízení v k.ú. Česká Lípa

2.

plynové přípojky v k.ú. Cvikov

22.

417/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem

Marek Pieter

1. 022_P01_mapa_Straz_pod_Ralskem

23.

418/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou

Marek Pieter

1. 023_P01_GP_Jenisovice_u_JBC

24.

419/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 024_P01_Tabulky

25.

420/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Marek Pieter

1. 025_P01_Tabulky

26.

421/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 221/16 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Lenka Kadlecová

1. 026_P01_ZR_RO_221_16
2. 026_P02_Smlouva_SAREMA_LIBEREC
3. 026_P03_Smlouva_Domov_U_Spasitele

27.

422/16/ZK

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Lenka Kadlecová

1. 027_P01_ZL_DC_Liberec.DOC
2. 027_P02_ZL_DOZP_Marenice.DOC
3. 027_P03_Prilohac1_ke_ZL_Marenice
4. 027_P04_ZL_DD_Jindrichovice.DOC
5. 027_P05_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jindrichovice.DOC

28.

423/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/16 - rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Libereckého kraje, z.s., na projekt „Mezinárodní hry seniorů ČR“

Lenka Kadlecová

1. 028_P01_ZR_RO_237_16_Tabulky.XLS

29.

424/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/16 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje dle zvláštního zákona

Lenka Kadlecová

1. 029_P01_ZR_RO_240_16_XLS
2. 029_P02_Bodove_hodnoceni_DOC

30.

425/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2016

Lenka Kadlecová

1. 030_P01_ZR_RO_260_16_tabulky
2. 030_P02_OLP3951_smlouva_o_dotaci_Advaita
3. 030_P03_OLP3949_smlouva_o_dotaci_Most_k_nadeji
4. 030_P04_OLP3950_smlouva_o_dotaci_Majak

31.

426/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/16 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, souhlas s poskytnutím finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., na zajištění jednorázové výpomoci pro bývalé politické vězně nacistických koncentračních táborů

Lenka Kadlecová

1. 031_P01_ZR_RO_264_16_Tabulky.XLS

32.

427/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/16 - snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, na akci „DD Jindřichovice pod Smrkem - rekonstrukce rozvodu a úpravny vody“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Lenka Kadlecová

3. 032_P01_ZR_RO_265_16_Tabulky.XLS

33.

428/16/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

1. 033_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky_SAS

34.

429/16/ZK

Odůvodnění veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“

Lenka Kadlecová

1. 034_P01_Oduvodneni_verejne_zakazky

35.

430/16/ZK

Poskytnutí investičních dotací

Petr Tulpa

1. 035_P01_Smlouva_OPL_3626_2016_Jablonec_nad_Nisou
2. 035_P02_Smlouva_OPL_3628_2016_Masarykova_mestska_n
3. 035_P03_Smlouva_OPL_3627_2016_Lomnice_nad_Popelkou

36.

431/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/16 – úprava kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví - nákup pozemků letiště

Petr Tulpa

1. 036_P01_ZR_RO_238_16_bilance_92009

37.

432/16/ZK

Poskytnutí investičních dotací II.

Petr Tulpa

1. 037_P01_smlouva_OLP_3835_2016_Nemocnice_s_poliklin
2. 037_P02_smlouva_OLP_3836_2016_Ustav_chirurgie_ruky

38.

433/16/ZK

Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu zdravotnictví

Petr Tulpa

1. 038_P01_ZL_ZZS_LK
2. 038_P02_Priloha_c_1_ZZSLK
3. 038_P03_ZL_LRN_Cvikov
4. 038_P04_Priloha_c_1_LRN_Cvikov

39.

434/16/ZK

Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Petr Tulpa

1. 039_P01_VYHLASENI_PROGRAMU_2016_9_3_ZDR_POMUCKY

40.

435/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 249/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví, investiční dotace městu Český Dub na projekt Rekonstrukce objektu č.p. 13 v ul. Husova v Českém Dubu na zdravotní středisko

Petr Tulpa

1. 040_P01_ZR_RO_249__bilance_91209_91709
2. 040_P02_smlouva_OLP_3837_2016_Cesky_Dub_uprava

41.

436/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/16 – úpravy kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví – investiční dotace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Petr Tulpa

1. 041_P01_ZR_RO_254_16_bilance_92009
2. 041_P02_smlouva_OLP_3926_2016
3. 041_P03_smlouva_OLP_3927_2016
4. 041_P04_smlouva_OLP_3928_2016
5. 041_P05_smlouva_OLP_3929_2016
6. 041_P06_smlouva_OLP_3930_2016
7. 041_P07_smlouva_OLP_3931_2016
8. 041_P08_smlouva_OLP_3932_2016
9. 041_P09_smlouva_OLP_3933_2016
10. 041_P10_smlouva_OLP_3934_2016

42.

493/16/ZK

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje

Petr Tulpa

3. 042_P01_Tabulka_vyporadani_pripominek
4. 042_P02_Koncepce_5_8_2016

43.

437/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/16 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Hana Maierová

1. 043_P01_ZRRO_235_16_odvod_KVK

44.

438/16/ZK

Poskytnutí účelové dotace Naivnímu divadlu v Liberci z kapitoly 917 07 – Transfery

Hana Maierová

1. 044_P01_smlouva_o_poskytnuti_dotace_OLP_3643_2016

45.

439/16/ZK

Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2016

Hana Maierová

1. 045_P01_oblast_podpory_7_5
2. 045_P02_vyhlaseni_programu_7.5_cervenec
3. 045_P03_katalog_aktivit
4. 045_P04_formular_Zadost_o_dotaci
5. 045_P05_priloha_c_1_k_zadosti_7_5
6. 045_P06_vzor_smlouvy_Poznavame_kulturu

46.

440/16/ZK

Poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 7. 1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Hana Maierová

2. 046_P01_Odstoupeni_od_dotace

47.

441/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1929/2016 z rozpočtu Libereckého kraje – změna parametrů realizovaných prací v rámci podpořeného projektu Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Liberci

Hana Maierová

1. 047_P01_Dodatek_c_1_OLP_1929_NPU
2. 047_P02_zadost_NPU_Dodatek_c_1_OLP_1929_NPU

48.

442/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/16 – snížení kapitoly 926 07 – Dotační fond, Program 7.4 – Archeologie a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, a poskytnutí účelových příspěvků příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Hana Maierová

1. 048_P01_Tabulky_ZRRO_250_16

49.

443/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/16 – poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Hana Maierová

1. 049_P01_Smlouva_OLP_3833_2016_plany_ochrany_Lomnic
2. 049_P02_Smlouva_OLP_3881_2016_NPU
3. 049_P03_Smlouva_OLP_3944_2016_Houska_prezentace_ma
4. 049_P04_Tabulky_ZRRO_253_16_91707

50.

444/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1308/2016 – změna závazných parametrů projektu, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1400/2016 – změna závazných parametrů projektu, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1325/2016 – prodloužení termínu realizace projektu

Hana Maierová

6. 050_P01_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1308_2016
7. 050_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1400_2016
8. 050_P03_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_1325_2016

51.

445/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/16 – úprava kapitol 917 07 Transfery a 914 07 Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru nálezkyni zlatých mincí paní Aleně Krištofové z Polubného

Hana Maierová

1. 051_P01_Tabulky_ZRRO_263_16
2. 051_P02_Darovaci_smlouva_Kristofova_Polubny
3. 051_P03_Odborne_vyjadreni_puncovniho_uradu

52.

446/16/ZK

Poskytnutí účelových dotací na projekty z rozpočtu Libereckého kraje – Obnova mostu v Bystré nad Jizerou a obnova točny v Kořenově

Hana Maierová

1. 052_P01_Smlouva_OLP_3854_2016_Bystra_most
2. 052_P02_Smlouva_OLP_3920_2016_Korenov_tocna

53.

447/16/ZK

Zřizovací listina Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Josef Jadrný

1. 053_P01_Strevlik_ZL_dokument

54.

448/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 216/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2016

Josef Jadrný

1. 054_P01_ZR_RO_216_16_hodnoceni
2. 054_P02_ZR_RO_216_16_rozpis_vydaju
3. 054_P03_ZR_RO_216_16_bilance
4. 054_P04_ZR_RO_216_16_vzor_smlouvy

55.

449/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/16 – poskytnutí dotace Svazku obcí Kanalizace Sloup na projekt „Odkanalizování města Nový Bor – část Janov“

Josef Jadrný

1. 055_P01_ZRRO229_tabulky
2. 055_P02_SO_Kanalizace_Sloup_smlouva

56.

450/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Josef Jadrný

1. 056_P01_ZRRO248_tabulky
2. 056_P02_navrh_podpory_PVA_2016
3. 056_P03a_smlouvy_VHS_Rokytnice_n_J
4. 056_P03b_smlouva_VHS_Ohrazenice
5. 056_P03c_smlouva_VHS_Prepere
6. 056_P03d_smlouva_VHS_Benesov_u_S
7. 056_P03e_smlouvy_SO_Mirova_p_K
8. 056_P03f_smlouva_Vysoke_n_J
9. 056_P03g_smlouvy_Hodkovice_n_M
10. 056_P03h_smlouvy_Horka_u_St_Paky
11. 056_P03i_smlouvy_Krizany
12. 056_P03j_smlouva_Mnisek
13. 056_P03k_smlouva_Lucany_n_N
14. 056_P03l_smlouva_Hruba_Skala

57.

451/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 215/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty a 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Josef Jadrný

1. 057_P01_DF_LK_2016_program_8_1_hodnoceni
2. 057_P02_DF_LK_2016_program_8_2_hodnoceni
3. 057_P03_ZR_RO_215_16_rozpocet
4. 057_P04_ZR_RO_2016_16_vzor_smlouvy

58.

452/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/16 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2016“ a finanční dar za umístění v soutěži

Josef Jadrný

1. 058_P01_ZRRO239_16_tabulky
2. 058_P02_Seznam_prihlasenych_VR_2016
3. 058_P03_vzor_darovaci_smlouvy_uprava

59.

453/16/ZK

Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015

Josef Jadrný

1. 059_P01_Dodatek3_Desna
2. 059_P02_zadost_Mesta_Desna

60.

454/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Josef Jadrný

1. 060_P01_ZR_RO_259_Lesnicky_fond_LK
2. 060_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 060_P03_plna_moc
4. 060_P04_Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

61.

455/16/ZK

Dohoda č. OLP/3828/2016 o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Spolkem Patron

Josef Jadrný

1. 061_P01_dopis
2. 061_P02_dohoda_OLP_3828_2016

62.

456/16/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Vít Příkaský

63.

457/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3381/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Malá Skála

Vít Příkaský

1. 063_P01_Zadost_obce_Mala_Skala
2. 063_P02_dodatek_c_1_k_OLP_3381_2016

64.

458/16/ZK

Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace 2015

Vít Příkaský

5. 064_P01_Dokument_UEK_LK_aktualizace_2015
6. 064_P02_Priloha1_Zprava_o_uplatnovani_UEK_LK_2010
7. 064_P03_MZP_Stanovisko_k_UEK_LK_2015
8. 064_P04_MPO_Stanovisko_k_UEK_LK_2015

65.

459/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - závazek spolufinancování projektu „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“

Vít Příkaský

1. 065_P01_tabulky_ZRRO_222_16

66.

460/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/16 – snížení výdajů kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – projektový záměr „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“

Vít Příkaský

1. 066_p01_tabulky_ZRRO_227_16

67.

461/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/16 – úprava kapitol 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor a 912 04, 912 05 a 912 09 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a poskytnutí mimořádného příspěvku na projekty „zateplení vybraných objektů Libereckého kraje“ vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vít Příkaský

1. 067_P01_ZR_RO_261

68.

462/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Multifunkční hřiště“ příjemce obec Roztoky u Jilemnice

Vít Příkaský

1. 068_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_Roztoky_u_Jilemnice

69.

463/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „APOSS Liberec p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“

Vít Příkaský

1. 069_P01_ZR_RO_275

70.

464/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Informační systémy pro evidenci dopravní infrastruktury - ePasport"

Vít Příkaský

1. 070_P01_ZR_RO_276

71.

465/16/ZK

Žádost o změnu projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy venkova - obec Skuhrov, obec Žďárek, obec Polevsko a Tělovýchovná jednota Sokol Huntířov

Vít Příkaský

72.

466/16/ZK

Zapojení Libereckého kraje do mezinárodního projektu „Value-added Innovation in fooD chAins“ (VIDA)

Vít Příkaský

1. 72_P01_Hlavickovy_dopis_hejtman_Puta_EN_01
2. 72_P02_Hlavickovy_dopis_hejtman_Puta
3. 72_P03_Popis_projektu_EN
4. 72_P04_Popis_projektu_CZ

73.

503/16/ZK

Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, změna názvu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Martin Půta

1. 073_P01_Zapis_jednani_OA_HS_SOS_Turnov
2. 073_P02_Projekt_rozdeleni_odstepeni_Turnov
3. 073_P03_Zrizovaci_listina_SOS_Turnov
4. 073_P04_Zrizovaci_listina_OA_a_HS_Turnov
5. 073_P05_Usneseni_Zastupitelstva_mesta_Turnov
6. 073_P06_Doplnujici_udaje
7. 073_P07_Prehled_medialnich_vystupu

74.

467/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 211/16 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 074_P01_tabulkova_cast_ZR_211_16_(2068291)

75.

468/16/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně:

Alena Losová

1. 075_P01_Zadost_o_prominuti_TJ_Jiskra_Josefuv_Dul_(
2. 075_P02_Zadost_o_prominuti_TJ_Lokomotiva_CL_(20682
3. 075_P03_Zadost_o_prominuti_SOS_a_SOU_CL_(2068291)
4. 075_P04_Zadost_o_prominuti_SS_LomnicenadPop_(20682

1)

Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl

2)

TJ (Tělovýchovná jednota) Lokomotiva Česká Lípa, z.s.

3)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

4)

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

76.

469/16/ZK

Žádost o změnu rozpočtu projektů „NISAMARATHON 2016“, „Florbalový týden na Českolipsku“ a „Pohár Nadějí v karate 2016“ podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.23 - Sportovní akce

Alena Losová

1. 076_P01_zadost_o_zmenu_rozpoctu_NISAMARATHON_zapsa
2. 076_P02_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Floorballoveho_Clu
3. 076_P03_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Shotokan_Sport_Cen

77.

470/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/873/2016 o poskytnutí účelové dotace Jizerské, o.p.s., na projekt Jizerská magistrála 2016/2017

Alena Losová

1. 077_P01_Dodatek_c_1_OLP_873_2016_(2068291)
2. 077_P02_Smlouva_OLP_873_2016_(2068291)
3. 077_P03_Zadost_o_zmenu_projektu_(2068291)

78.

471/16/ZK

Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programů 4.20 - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 – Sport handicapovaných

Alena Losová

1. 078_P01_4_20_zadost_o_zmenu_rozpoctu__A-STYL_z_s
2. 078_P02_4_20_zadost_o_zmenu_rozpoctu_SKI_Klub_Jabl
3. 078_P03_4_20_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Telocvicna_je
4. 078_P04_4_20_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Orel_jednota_
5. 078_P05_4_21_zadost_o_zmenu_rozpoctu_A_STYL_z_s
6. 078_P06_4_22_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Klub_handicap

79.

472/16/ZK

Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2016/2017

Alena Losová

1. 079_P01_Stipendijni_rad_na_skolni_rok_2016_2017_(2

80.

473/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 223/16 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 080_P01_tabulkova_cast_ZR_223_16_(2068291)

81.

474/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/874/2016 o poskytnutí účelové dotace Krkonoším – svazku měst a obcí na projekt Krkonošská lyžařská magistrála 2016/2017

Alena Losová

1. 081_P01_Dodatek_c_1_OLP_874_2016_(2068291)
2. 081_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(2068291)
3. 081_P03_Smlouva_OLP_874_2016_(2068291)

82.

475/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1597/2016 o poskytnutí účelové dotace Okresní organizaci České unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s. na projekt Zabezpečení činnosti servisního centra sportu České unie sportu okres Jablonec nad Nisou

Alena Losová

1. 082_P01_Dodatek_c_1_OLP_1597_2016_(2068291)
2. 082_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(2068291)
3. 082_P03_Smlouva_OLP_1597_2016_(2068291)

83.

476/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1641/2016 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě Bílí Tygři Liberec, z.s. na projekt Tygří den před Libereckou radnicí

Alena Losová

1. 083_P01_Dodatek_c_1_OLP_1641_2016_(2068291)
2. 083_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_(2068291)
3. 083_P03_Smlouva_OLP_1641_2016_(2068291)

84.

477/16/ZK

Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Petr Tulpa

1. 084_P01_smlouva_o_poskytnuti_nepeneziteho_priplatk
2. 084_P02_Znalecky_posudek_433-19-2016

85.

478/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/16 – úprava kapitol 920 04 – Kapitálové výdaje a 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 085_P01_ZR_RO_244_16_tabulkova_cast_(2068291)

86.

479/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/16 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

Alena Losová

1. 086_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_245_16_(2068291)
2. 086_P02_vzorova_smlouva_426_(2068291)

87.

480/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 246/16 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, zapojení vratky nedočerpané dotace a poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu

Alena Losová

1. 087_P01_tabulkova_cast_ZR_246_16_(2068291)
2. 087_P02_OLP_3873_2016_(2068291)
3. 087_P03_OLP_3874_2016_(2068291)

88.

481/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 255/16 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a 913 04 –Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Alena Losová

1. 088_P01_tabulkova_cast_ZR_255_16

89.

482/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/16 – úprava kapitoly 913 04 – Příspěvkové organizace, nedaňových příjmů - odvody z fondu investic příspěvkových organizací a úprava příspěvku na odpisy svěřeného majetku příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Alena Losová

1. 089_P01_tabulkova_cast_ZR_256_16

90.

483/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 274/16 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 - spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace na akci „Inkubátor výtvarných talentů 160 – zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností“

Alena Losová

1. 090_P01_tabulkova_cast_ZR274_16_(2068291)

91.

484/16/ZK

Dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/2828/2016 a OLP/2491/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory 4B tělovýchova a sport programu č. 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací na projekt „ Činnost Sportovního klubu ST Liberec“ a programu č. 4.23 – Sportovní akce na projekt „ Celostátní turnaj ve stolním tenisu“

Alena Losová

1. 091_P01_Dodatek_c_1_OLP_2828_2016
2. 091_P02_Smlouva_OLP_2828_2016
3. 091_P03_Zadost_o_zmenu_rozpoctu_OLP_2828_2016
4. 091_P04_Dodatek_c_1_OLP_2491_2016
5. 091_P05_Smlouva_OLP_2491_2016
6. 091_P06_Zadost_o_zmenu_rozpoctu_OLP_2491_2016

92.

485/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 – investiční dotace městu Jilemnice na projekt s názvem: Jilemnice – všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“

Alena Losová

1. 092_P01_dodatek_ke_smlouve_(2068291)
2. 092_P02_zadost_o_zmenu_projektu_(2068291)
3. 092_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_(2068291)

93.

486/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Železný Brod na projekt „Skleněné městečko 2016“

Alena Losová

1. 093_P01_smlouva_OLP_3652_2016_(2068291)

94.

487/16/ZK

Žádosti o změnu rozpočtů projektů „Realizace Northern Stars Amater Summer Cup 2016“, „ARMY RUN“, „Údržba a opravy sportovního areálu SKP Maják, z.s.“, „Údržba, provoz a nájem sportovních hal“, Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení v SK Hodkovice nad Mohelkou a SKI TEAM HARRANTI HARRACHOV – pronájem sportovišť 2016 podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.23 Sportovní akce a 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

Alena Losová

1. 094_P01_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Northern_Stars
2. 094_P02_zadost_o_zmenu_rozpoctu_EXTREMNÍ_SPORTY
3. 094_P03_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Sport_klub_stol_te
4. 094_P04_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Sport_klub_policie
5. 094_P05_zadost_o_zmenu_rozpoctu_Sport_klub_HodknMo
6. 094_P06_zadost_o_zmenu_rozpoctu_SKI_TEAM_Harranti_

95.

488/16/ZK

Žádost o změnu projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 – Program volnočasových aktivit

Alena Losová

1. 095_P01_zadost_(2068291)

96.

489/16/ZK

Žádost o změnu týkající se prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
- projektu „Poznejme se navzájem 2016“ Euroškoly Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Alena Losová

1. 096_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_projektu_

97.

490/16/ZK

Žádost Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Libereckého kraje

Alena Losová

1. 097_P01_zadost_sdruzeni_pro_rozvoj_LK_navratna_fin
2. 097_P02_smlouva_navratna_financni_vypomoc_(2068291

98.

491/16/ZK

Poskytnutí finančního daru Městu Nové Město pod Smrkem

Alena Losová

1. 098_P01_Darovaci_smlouva_(2068291)

99.

494/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/16 – navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 099_P01_tabulky_ZR-RO_234-16

100.

495/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 220/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 100_P01_tabulky_ZR-RO_220-16

101.

496/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/16 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 101_P01_tabulky_ZR-RO_241-16

102.

497/16/ZK

Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy

Vladimír Mastník

1. 102_P01_memorandum
2. 102_P02_priloha_k_memorandu
3. 102_P03_navrzena_novela
4. 102_P04_dopis
5. 102_P05_vyjadreni_k_navrhu_memoranda

103.

498/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/16 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „vjezdový ostrůvek Radostná pod Kozákovem“, spoluúčast SFDI

Vladimír Mastník

1. 103_P01_tabulky_ZR-RO_268-16
2. 103_P02_zadost_obce_radostna
3. 103_P03_stanovisko_PCR_Lestkov
4. 103_P04_OLP3842_radostna_fricova

104.

499/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/313/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Svazek obcí Peklo, na projekt „Projektová dokumentace Cyklomagistrály Ploučnice – úsek D2 Stoupno – Horní Police“

Vladimír Mastník

1. 104_P01_zadost_prijemce
2. 104_P02_Dodatek_c_1_OLP_322_2015
3. 104_P03_smlouva

105.

500/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“ příjemce Obec Klokočí

Vladimír Mastník

1. 105_P01_zadost
2. 105_P02_usneseni
3. 105_P03_OLP_1084_2016_klokoci

106.

501/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ příjemce Město Mimoň

Vladimír Mastník

1. 106_P01_zadost_o_zmenu_obec
2. 106_P02_6_1_MIMON

107.

502/16/ZK

Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy

Vladimír Mastník

1. 107_P01_Smlouva_financovani_zeleznice_2020-2034

108.

504/16/ZK

Rychlé železniční spojení Liberec – Praha – informace o přípravě

Vladimír Mastník

109.

505/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vladimír Mastník

1. 109_P01_tabulky_ZR-RO_269-16
2. 109_P02_zadost_KSS_LK
3. 109_P03_foto_prubeh_stavby_Zeleny_Haj

110.

506/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 270/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „PD – rekonstrukce silnic II. a III. tříd“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vladimír Mastník

1. 110_P01_tabulky_ZR-RO_270-16

111.

507/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/16 – snížení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „oprava vpustí a povrchu vozovky části silnice III/26846 ve Sloupu v Č.“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Vladimír Mastník

1. 111_P01_tabulky_ZR-RO_271-16

112.

508/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 272/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava a hospodářství“

Vladimír Mastník

1. 112_P01_tabulky_ZR-RO_272-16

113.

509/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 273/16 – snížení příjmů kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/327/2016 a Dodatek č. 9 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Vladimír Mastník

1. 113_P01_tabulky_ZR-RO_273-16
2. 113_P02_dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP-327-2016

114.

510/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 281/16 –úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Vladimír Mastník

1. 114_P01_tabulky_ZR-RO_281-16

115.

511/16/ZK

Písemné informace:

členové rady dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 6. do 16. 8. 2016

Marek Pieter

1. 115_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_8.6.2016_do_1

b)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

2. 115_b_P01_Prehled_ucasti_clenu_ZK

c)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje v I. pololetí 2016

Martin Půta

3. 115_c_P01_Vybory_ZK_prehled_ucasti_clenu_kosilka
4. 115_c_P02_vybory_ZK_prehled_ucasti_clenu

d)

Návrh časového a věcného harmonogramu přípravy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Marek Pieter

1. 115_d_Kosilka_Zpis+DZ

e)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2016

Marek Pieter

1. 115_e_Kosilka_Zpis+DZ
2. 115_e_P01_LBK_Ratingova_zprava_kveten_2016

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 05/2016

Alena Losová

1. 115_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_5_2016_(2068

g)

Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Libereckým krajem

Lenka Kadlecová

1. 115_g_P01_kosilka_Zpis
2. 115_g_P02_Memorandum_LK

h)

Rezignace člena výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Hana Maierová

1. 115_h_rezignace_clena_vyboru_KPPCR
2. 115_h_P01_Vybor_CRPPK_odstoupeni_Lukes

i)

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2015

Alena Losová

1. 115_i_Zprava_o_cinnosti_PO_2015_d

j)

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2016

Vladimír Mastník

1. 115_j_DZ
2. 115_j_P01_zprava

k)

Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje

Hana Maierová

1. 115_k_vyhlaseni_souteze_o_nejlepsi_knihovnu
2. 115_k_P01_pravidla_souteze

l)

Informace o jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. – majetkový vstup města Česká Lípa.

Petr Tulpa

1. 115_l_Informace_VH_NsPCL_majetkovy_vstup_mesta_CL_
2. 115_l_P01_usneseni_357_2016_zastupitelstva_mesta_C
3. 115_l_P02_dopis_starostce_CL_Zatecke_odvolani_z_DR

m)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje a 8. a 9. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 115_m_prehled_VZ_z_10._a_11.RK_a_8._a_9.mRK

n)

Vyjádření KPKP o.p.s. ve věci návrhu na zřízení dotačního programu Protikorupční aktivity

Martin Půta

1. 115_n_P01_vyjadreni_KPKP_ops
2. 115_n_P02_zadost_KPKP_(2070043)
3. 115_n_P03_navrh_dotacniho_programu_(2070043)
4. 115_n_P04_pripominky_clenove_RK_(2070043)
5. 115_n_P05_vyjadreni_reditelky_KPKP_(2070043)

o)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích stav k 31. 5. 2016

Alena Losová

1. 115_o_Statisticke_vykazy_prijati_SS_2016_(2068291)
2. 115_o_P01_prijati_SS_2016_sumar_(2068291)

p)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2015

Lenka Kadlecová

1. 115_p_P01_kosilka_Zpis
2. 115_p_P02_VZ_2015

q)

Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016 - 2022

Petr Tulpa

1. 115_q_Rozvoj_psychiatricke_pece_v_LK
2. 115_q_P01_Rozvoj_psychiatricke_pece_v_LK

r)

Informace o podmínkách Soutěže o návrh projektu Modernizace KNL

Petr Tulpa

1. 115_r_Informace_o_podminkach_Souteze_Modernizace_K
2. 115_r_P01_160728_LIBEREC_PODMINKY_final_I

s)

Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji

Vít Příkaský

1. 115_s_PI_RVVI_jmen_odvol
2. 115_s_PI_P01_RVVI_seznam

t)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2016

Marek Pieter

1. 115_t_Plneni_rozpoctu_01_07_2016
2. 115_t_P01_Plneni_rozpoctu_01_07_16

u)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 12. zasedání rady kraje a 10. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 115_u_prehled_VZ_12.RK_a_10.mRK

v

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 5. – 31. 7. 2016

Martin Půta

1. 115_v_P01_pisemna_informace_ZPC_clenu_rady_5_7_201

w)

Informace o stavu zaměstnanosti – 6/2016

Alena Losová

1. 115_w_Informace_o_stavu_zamestnanosti_6_2016_(2068

x)

Investiční plán Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., s finanční spoluúčastí Libereckého kraje v letech 2017 až 2021

Petr Tulpa

1. 115_x_Investicni_plan_NsPCL_2017_2021

y)

Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou dopravou – možnosti dalšího postupu

Vladimír Mastník

1. 115_y_DZ_Zajisteni_DO_duvody_zruseni
2. 115_y_P01_Odpoved_UOHS_20160418

z)

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ 05

Josef Jadrný

2. 115_z_P02_CZ05_s_oduvodnenim
3. 115_z_P03_CZ05_text_PZKO
4. 115_z_P04_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach
5. 115_z_P05_vyporadani_pripominek
6. 115_z_P06_stanovisko_SEA
7. 115_z_P07_oduvodneni_a_opatreni
8. 115_z_P01_Opatreni

116.

Náměty a připomínky